Kατηγορίες
Ενημέρωση

Οδηγός για να ρυθμίσετε τα χρέη στο Δημόσιο – 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Τα πάντα για τις νέες ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο παρουσιάζει το money-money.gr, δίνοντας απαντήσεις σε 15 καίριες ερωτήσεις που υποβάλλουν ήδη οι ενδιαφερόμενοι.
Οι απαντήσεις καλύπτουν όλες τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχουν οφειλέτες του Δημοσίου.
Αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι κάθε οφειλέτης ληξιπρόθεσμου χρέους, για να καταφέρει να υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να υποβάλει στο διαδίκτυο μια αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης. Στη δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναγράψει πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του, τις απαιτήσεις του από τρίτους και τις οφειλές του σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Θα πρέπει επίσης να δηλώσει το τρέχον και το μελλοντικό του εισόδημα!
Από την αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία του αλλά και η δυνατότητά του να εξοφλεί με συνέπεια τις μηνιαίες δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση στην οποία θέλει να υπαχθεί. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών ζητά το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα 2,5 εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να αποδεχτεί τις αιτήσεις που θα υποβάλουν για να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις.

Μέσω ίντερνετ
1) Ποια χρέη μου μπορώ να ρυθμίσω σε 48 ή και περισσότερες μηνιαίες δόσεις;
Όλα τα χρέη σας από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη σας προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα έως και την 31η-12-2012 μπορούν να ρυθμιστούν με τη νέα ευνοϊκή διαδικασία.

2) Μπορώ να εντάξω στη ρύθμιση και άλλες οφειλες;
Εφόσον θέλετε, μπορείτε να εντάξετε στη νέα ρύθμιση και τυχόν άλλες οφειλές σας, όπως:
α) τις βεβαιωμένες έως και την 31η-12-2012 οφειλές σας, για τις οποίες η ημερομηνία καταβολής έληξε από 1η-1-2013 και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται τυχόν οφειλές από φόρο εισοδήματος του έτους 2012, ΦΑΠ του έτους 2010 και «χαράτσι» ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) του έτους 2012.
β) τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31-12-2012 οφειλές σας που έχουν υπαχθεί ήδη σε παλαιότερες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 μη ρυθμισμένες οφειλές σας.
γ) τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31-12-2012 οφειλές σας που έχουν υπαχθεί ήδη σε παλαιότερες ρυθμίσεις, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλέξετε πρόγραμμα ρύθμισης με αριθμό δόσεων μικρότερο ή ίσο των δόσεων που απομένουν να εξοφληθούν από τις παλαιές ρυθμίσεις.

3) Αν είχα ρυθμίσει στο παρελθόν σε δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου για τα έτη μέχρι και το 2012, αλλά έχασα τη ρύθμιση εκείνη, επειδή δεν ήμουν συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων, μπορώ τώρα να ενταχθώ στη νέα ρύθμιση;
Μπορείτε, μόνο εφόσον χάσατε την παλαιά ρύθμιση μέχρι και την 26η Απριλίου 2013. Αν χάσατε την παλαιά σας ρύθμιση μετά την 26η Απριλίου 2013 δεν μπορείτε να ενταχθείτε στη νέα.

4) Και τί μπορώ να κάνω εάν η απώλεια της παλαιάς ρύθμισης συνέβη μετά την 26η Απριλίου 2013;
Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τη χρήση της «πάγιας ρύθμισης» η οποία δεν αφορά μόνο στα χρέη που δημιουργούνται από την 1η-1-2013 και μετά, αλλά σε όλα τα αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο δημιουργήθηκαν. Με τη ρύθμιση αυτή έχετε το δικαίωμα να εξοφλήσετε τα χρέη σας έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή ακόμη και σε 24 δόσεις, εάν οι οφειλές προέρχονται από έκτακτη αιτία.

5) Εκκρεμεί εναντίον μου ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα κατηγορούμαι ότι το 2011 δεν απέδωσα στο Δημόσιο ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ. Μπορώ να εντάξω την οφειλή μου στη νέα ρύθμιση;
Σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις, οι οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή δεν μπορούσαν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση. Πρόσφατα οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν και πλέον επιτρέπεται να υπαχθούν στη ρύθμιση και όσοι διώκονται ποινικά για φοροδιαφυγή. Για όσους έχουν καταδικαστεί εξακολουθεί να μην επιτρέπεται η υπαγωγή στη ρύθμιση. Συνεπώς, εσείς που έχετε εκκρεμότητα με ποινική δίωξη ασκηθείσα εναντίον σας για φοροδιαφυγή μπορείτε πλέον να υπαχθείτε στην ευνοϊκή ρύθμιση.

6) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή μου για τη ρύθμιση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών μου;
Για να υπαχθείτε στη ρύθμιση θα πρέπει:
α) να αποδείξετε ότι δεν μπορείτε να εξοφλήσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη σας αυτή τη στιγμή αλλά ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης που ζητάτε.
β) να έχετε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας. Εάν είστε επιτηδευματίας θα πρέπει να έχετε υποβάλει και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής.
γ) να έχετε εξοφλήσει όλες τις οφειλές σας για τις οποίες η ημερομηνία καταβολής λήγει από την 1η-1-2013 και μετά, με εξαίρεση αυτές που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 31-12-2012.
δ) ταυτόχρονα με την αίτηση πρέπει να δηλώσετε, με υπεύθυνη δήλωση, το ετήσιο εισόδημά σας, τις επενδύσεις και τις συμμετοχές σας σε κάθε μορφής επιχείρηση, τους αριθμούς των τραπεζικών σας λογαριασμών (IBAN), τα οχήματα των οποίων έχετε την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχετε εμπράγματα δικαιώματα, τις απαιτήσεις σας από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές σας σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις σας προς τρίτους, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά σας!
Εάν η βασική οφειλή σας είναι μεγαλύτερη των 75.000 ευρώ, πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον βεβαίωση, από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο, η οποία θα αναφέρει ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού είναι ορθά. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.
Για πάνω από 300.000 ευρώ
Εάν η οφειλή σας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, απαιτείται (σωρευτικά ή διαζευκτικά):
-προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,
-εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη,
-εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .


7) Πόσες δόσεις παρέχονται για τα χρέη μου προς το Δημόσιο, τα οποία έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 31η-12-2012;
Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις οφειλές σας με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:
α) εφάπαξ, μέχρι τις 30-6-2013, με απαλλαγή από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
β) μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2014, με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων,
γ) μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2015, με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων,
δ) μέχρι και σε 36 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2016, με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων,
ε) μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2017, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων,
στ) σε 49 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι και τις 30-10-2021, χωρίς καμία απαλλαγή από προσαυξήσεις, εφόσον δεν είστε επιχειρηματίας, επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Στην περίπτωση αυτή, αν το ποσό της βασικής οφειλής σας είναι μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να λάβετε την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσετε στην υπηρεσία αυτή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορείτε να εξοφλήσετε τα χρέη σας σε λιγότερες από 49 μηνιαίες δόσεις, αλλά ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

8) Πότε και πώς πρέπει να υποβάλω την αίτηση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31-12-2012 οφειλών μου;
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, που έχει δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr.
Επιπροσθέτως, στους οφειλέτες παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
-να ανακτούν ηλεκτρονικά, (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ) , πληροφορίες για το σύνολο των οφειλών που δύνανται να ρυθμιστούν και
-να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές επιλογές, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων).
Εάν σκοπεύετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση που προβλέπει περισσότερες από 48 και μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις έχετε περιθώριο να υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι και τις 31-12-2013!
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλετε, επίσης ηλεκτρονικά, και την υπεύθυνη δήλωση με τα αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή και εισοδηματική σας κατάσταση. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναγράψετε πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία σας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας, τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις σας, τις απαιτήσεις σας από τρίτους και τις οφειλές σας σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε το τρέχον και το μελλοντικό σας εισόδημα!

9) Πότε χάνεται η ρύθμιση;
Το υπουργείο Οικονομικών θα σάς θέσει εκτός ρύθμισης εφόσον:
α) δεν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) δεν καταβάλετε τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
γ) δεν υποβάλλετε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΦΜΥ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης,
δ) δεν εξοφλείτε εμπρόθεσμα τις νέες οφειλές σας, που δημιουργούνται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
ε) έχετε υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να εγκριθεί η αίτησή σας και να σάς χορηγηθεί η ρύθμιση,
στ) δεν έχετε υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες.

10) Με ποιο τρόπο θα γίνονται οι πληρωμές;
Τις δόσεις πρέπει να τις πληρώνετε σε κάποια τράπεζα ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς να υποστείτε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

11) Ποιες επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής προβλέπει η ρύθμιση για τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2012;
Από την 1η.1.2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,5%, το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

12) Τι ποσά μπορώ να καταβάλλω κάθε μήνα, για να εξοφλήσω τα χρέη μου που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2012, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση;
Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που θα πληρώνετε δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ. Αν είστε φυσικό πρόσωπο και δεν ασκείτε επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα έχετε το δικαίωμα, όπως προαναφέραμε, να ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 49 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, αλλά χωρίς καμία έκπτωση στις προσαυξήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα καθοριστεί με βάση το καθαρό μηνιαίο εισόδημά σας, σύμφωνα με τις εξής κλίμακα:
-Για μηνιαίο εισόδημα έως 500 ευρώ η ελάχιστη δόση θα αντιστοιχεί στο 5% του μηνιαίου εισοδήματος και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη των 15 ευρώ.
-Για μηνιαίο εισόδημα από 501 έως 1.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 6% του μηνιαίου εισοδήματος (30 έως 60 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 1.001 έως 1.500 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι ίση με το 7% του μηνιαίου εισοδήματος (70 έως 105 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 1.501 έως 2.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι ίση με 10% του μηνιαίου εισοδήματος (150 έως 200 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 2.001 ευρώ έως 5.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 20% του μηνιαίου εισοδήματος (400 έως 1.000 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 30% του μηνιαίου εισοδήματος (τουλάχιστον 1.500 ευρώ).


13) Τι γίνεται με χρέη που βεβαιώθηκαν το 2012, αλλά έγιναν ληξιπρόθεσμα το 2013; Εμπίπτουν στις 48 δόσεις;
Αν για παράδειγμα χρωστάω τις 2 τελευταίες δόσεις από το φόρο εισοδήματος του 2012, οι οποίες έληξαν στις 31-3-2013 και στις 28-2-2012. Κάθε μία από τις δόσεις αυτές ανέρχεται σε 600 ευρώ, δηλαδή συνολικά φθάνουν τα 1.200 ευρώ. Χρωστάω επίσης φόρο εισοδήματος 3.000 ευρώ από το έτος 2011. Πώς μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου αυτά;
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα να ρυθμίσετε όλες τις οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2012, ανεξαρτήτως του εάν έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-1-2013 ή πριν.
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση της νέας ρύθμισης για την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012. Στις οφειλές που μπορείτε να εντάξετε στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται και οι 2 δόσεις από το φόρο εισοδήματος του 2012, παρά το γεγονός ότι κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στο 2013. Συνεπώς, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που μπορείτε να ρυθμίσετε φθάνει τα 4.200 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορείτε να το εξοφλήσετε με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:
α) εφάπαξ, μέχρι τις 30-6-2013, με απαλλαγή από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
β) μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2014, με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων,
γ) μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2015, με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων,
δ) μέχρι και σε 36 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2016, με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων,
ε) μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2017, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων,
στ) έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2021, χωρίς καμία απαλλαγή από προσαυξήσεις.

14) Είμαι επιχειρηματίας και οφείλω 80.000 ευρώ φόρο εισοδήματος που βεβαιώθηκε το 2012. Πώς μπορώ να τον εξοφλήσω;
Έχετε το δικαίωμα να εξοφλήσετε την οφειλή σας έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, κάνοντας χρήση της ρύθμισης για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2012.
Επειδή η βασική οφειλή σας είναι μεγαλύτερη των 75.000 ευρώ, θα πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) βεβαίωση, από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο, η οποία θα αναφέρει ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού είναι ορθά. Η προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.

15) Εάν έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η-1-2013 και μετά, πώς μπορώ να τις ρυθμίσω;
Αυτές οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν με βάση την «πάγια ρύθμιση», η οποία θα τεθεί σε ισχύ παράλληλα με τη ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013. Η «πάγια ρύθμιση» προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σας έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν μετά από επιλογή σας και:
α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.
Αν οι οφειλές σας προέρχονται από έκτακτη αιτία και όχι από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις, μπορούν να ρυθμιστούν και σε περισσότερες από 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 24.
Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης καθορίζεται στα 15 ευρώ.
Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο, ενώ για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ, απαιτείται επιπλέον διασφάλιση της οφειλής, είτε με εγγυητική επιστολή τράπεζας είτε με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων του οφειλέτη.
Κατά τα λοιπά, για τη ρύθμιση αυτή ισχύουν οι ίδιοι όροι, οι ίδιες προϋποθέσεις, οι ίδιοι περιορισμοί και οι ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τη ρύθμιση των χρεών που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s