Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α ! ! !

ΠΟΛΥ ‘ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ’……
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ… ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΟ 99% ΤΗΣ ΕΛΑΔΑΣ……..ΨΙΤ, ΜΗ ΧΑΙΡΕΣΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ 1% ΕΣΥ ΠΟΥ ΓΕΛΑΣ…!…!