ΔΙΑΔΩΣΤΕ! ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ!!! ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΔΩ!!! ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!!! ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ!!!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ! ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ!!! ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΔΩ!!! ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!!! ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ!!!

σημειωση «ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ»: διατηρηστε τις αμφιβολιες σας για την εν λογω ειδηση και απλα ψαχτειτε…υπαρχουν links κλπ κατω κατω.

Οι εισπρακτικές νόμιμα, δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Παράνομα μπορούν εάν δεν αντιδράσετε…

Όσον αφορά τις τράπεζες ειδικότερα, η εκχώρηση χρέους (πώληση) με έκπτωση σε ξένες εταιρείες, όπως η EOS, είναι αδιανόητες οικονομικά και τραπεζικά-λογιστικά, διότι, στις περιπτώσεις αυτές, οι εκχωρούσες τράπεζες εγγράφουν ζημίες στο ενεργητικό των κατά το ποσόν της έκπτωσης της εκχώρησης του χρέους, με αποτέλεσμα την ανάγκη ανακεφαλοποίησής των και συνεπώς την εν δυνάμει χρεοκοπία των! (βλ. στο τέλος του κειμένου το σχετικό link).

Συνεπώς οι τράπεζες «πωλούν» μόνο τα δάνεια που έχουν οι ίδιες διαγράψει !. Συνεπώς, η αγοραπωλησία αυτή, ανύπαρκτων (διαγραφέντων οφειλών) είναι εξ` ορισμού παράνομη και βαρύτατα εγκληματική (βλ. παρακάτω). Και η διαγραφή των οφειλών των δανείων γίνεται από τις τράπεζες σε δύο περιπτώσεις:

1) όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν τα αδύνατο της αποπληρωμής των από τους δανειολήπτες, λόγω π.χ. πτώχευσής των, ή άλλων παρόμοιων λόγων.

2) Όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν για τις ζημίες των από τα ανεξόφλητα δάνεια και το PSI. Συγκεκριμένα: με τον ν. 3864/2010 και την υπουργική απόφαση 38/9.11.2012, οι 4 τράπεζες (Eθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) ανακεφαλοποιήθηκαν συνολικά με 50 δις, ευρώ, για τις ζημίες που υπέστησαν από το PSI και τα μη-εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια των δανειοληπτών των (η Εurobank πήρε 5.8 δις. ευρώ)! Συνεπώς, τα αντίστοιχο ποσόν των μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε αυτές (50 δις), έχει διαγραφεί!!, από τα λογιστικά βιβλία των παραπάνω 4 τραπεζών. Συνεπώς το ποσόν αυτόν είναι αυτό που έχει «πουληθεί» στις Εισπρακτικές Εταιρείες και προφανώς και στην EOS. Από το παραπάνω προκύπτει επίσης ότι, όχι μόνο η EOS, με τους παραπάνω εγκληματικούς τρόπους (σε συνέργεια με την Eurobank) αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτήσουν τα δάνεια αυτά από τους (τέως) «οφειλέτες» των, διότι οι τράπεζες έχουν ήδη αποζημιωθεί με το ποσόν των 50 δις.! Για το θέμα αυτό, μετά από δική μου καταγγελία στην ECB και τον υπουργό οικονομικών, ο τελευταίος διέταξε την διεξαγωγή ανακρίσεων κι έρευνας, με το αρ. πρωτ. Β.871.12-06-2012 εντολή τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΔΟΕ, ΤτΕ (γραφείο Διοικητή), Εισαγγελέα Χαλκίδος (βλ. στο τέλος τα δύο σχετικά links).

Και πώς το ξέρω ότι οι τράπεζες πωλούν και οι εισπρακτικές εταιρείες αγοράζουν μόνο «διαγραφέντα» χρέη προς τις τράπεζες? Το ξέρω α) από τα παραπάνω στοιχεία και γεγονότα και β) από την παραδοχή των ίδιων των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες στα καταστατικά των (και στις διαφημίσεις των) παραδέχονται ότι:

«αγοράζουμε το σύνολο των οφειλών σας -…όσο και απαιτήσεις που έχουν διαγραφεί…»,

1) Με την φράση: «αγοράζουμε το σύνολο των οφειλών σας -…όσο και απαιτήσεις που έχουν διαγραφεί…», κάθε εισπρακτική εταιρεία όμως, παραδέχεται καταφατικά και ρητά ότι «αγοράζει» π.χ. από την τράπεζα Χ εν προκειμένω και στην συνέχεια απαιτεί από τους τέως οφειλέτες της τράπεζας και προς όφελος της ιδίας: «οφειλές που έχουν διαγραφεί, δηλαδή οφειλές που δεν υπάρχουν». Αυτό σημαίνει ότι η EOS και τα δύο σκέλη της αγοραπωλησίας είναι εγκληματικές πράξεις, αφενός από την τράπεζα Χ ως «πωλήτριας» κι αφετέρου της εισπρακτική εταιρεία ως «αγοράστριας» μιας ανύπαρκτης «οφειλής» με σκοπό να την καταστήσει η EOS «υπαρκτή» αναγκαστικά με παράνομους μεθόδους, κατ` αληθή συρροή, απάτης, εκβιασμών, απειλών και κλοπών της περιουσίας των τέως οφειλετών της τράπεζας Χ τις οφειλές των οποίων η τελευταία διέγραψε για διάφορους λόγους, όπως θα περιγράψουμε παρακάτω. Και τα παραπάνω εγκλήματα διαπράττονται από κοινού από τις τράπεζας Χ και την εισπρακτική εταιρεία, με την απειλή κι εκβίαση των τέως οφειλετών από την εισπρακτική εταιρεία ότι θα «χάσουν το σπίτι των» (με κατάσχεση και πλειστηριασμό κι ότι θα πάνε και φυλακή), εάν δεν καταβάλλουν στην τελευταία (και για έμμεσο λογαριασμό της πρώτης) τις «διαγραφείσες οφειλές» ! Συνεπώς, η συντελεσθείσα «αγοραπωλησία», μεταξύ τράπεζας Χ και της εισπρακτικής εταιρείας ανύπαρκτων και διεγραφέντων οφειλών, συνιστά διαπραχθέν έγκλημα, το οποίο συνιστά την αδιαχώριστο κι αναγκαία αρχή κατά συνέχεις της ολοκλήρωσης των, κατ` αληθή συρροή, εκβιασμών, απειλών και κλοπών που διαπράττουν από κοινού πλέον τράπεζας Χ και εισπρακτικής εταιρείας κατά των τέως οφειλετών της πρώτης, με την απειλή κι εκβίαση των τέως οφειλετών από την εισπρακτική εταιρεία, ότι θα «χάσουν το σπίτι των» (με κατάσχεση και πλειστηριασμό κι ότι θα πάνε και φυλακή), εάν δεν καταβάλλουν στην τελευταία (και για έμμεσο λογαριασμό της πρώτης) τις «διαγραφείσες οφειλές»!

i) Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΑΚ 455 επ. (νόμιμη εκχώρηση χρέους) και 876, 880,885 επ. (Έκταξη, νόμιμη Μεταβίβαση χρέους), διότι οι τελευταίες αναφέρονται σε νόμιμες υπάρχουσες, υφιστάμενες και νόμιμες οφειλές (απαιτήσεις) κι όχι σε ανύπαρκτες τοιαύτες («διαγραφείσες» και «εκτελεσθείσες»), στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω καταγγελτικές μου παράγραφοι 1 και 2.

Συμπέρασμα: Οι Εισπρακτικές Εταιρείες ΝΟΜΙΜΑ δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Παράνομα, μπορούν (με εκβιασμούς, απειλές κλπ), αλλά αυτό γίνεται εάν εσείς δεν αντιδράσετε καταφεύγοντας στον εισαγγελέα και τις αρχές γενικότερα. Αν και νομίζω ότι τώρα θα πάθουν ένα μεγάλο χτύπημα. Τέλος, τα δάνεια ου οι εισπρακτικές εταιρείας σας ζητάνε, είναι –σχεδόν σίγουρου-διαγραμμένα…

Μην φοβάστε…τελειώνουν.

Οι λόγοι που οι τράπεζες δεν μπορούν να πωλήσουν ισχύοντα δάνεια σε άλλες τράπεζες και funds είναι εδώ:

Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια και Ανακεφαλοποίση Τραπεζών, Eθνική, Πειραιώς, Αlpha, Eurobank)

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/07/a.html (για ΑΤΕ)

Dimitrios Antoniou http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/eurobank_26.html#.UfKgtruYPXg.facebook (για Eurobank)

Dimitrios Antoniou http://zoidosia.blogspot.gr/2013/07/millennium-bank.html?spref=fbhttp://zoidosia.blogspot.gr/2013/07/millennium-bank.html?spref=fb (για Millennium)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/ecb-t.html#.Ufa2RI4R8oM.facebook

(ερευνα από τις αρχές, ΣΔΟΕ, ECB, TτΕ, Εισαγγελέας, για την ανακεφαλοποίηση και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/h-funds-ena.html#.UfTOdo8og71.facebook (η δήθεν πώληση των δανείων σε ξένα funds)

Που θα με βρείτε:

https://www.facebook.com/BouleTonEleutheronEllenonDemetriosAntoniou?ref=hl (facebook)

https://www.facebook.com/DrDimitriosAntoniouPhdFrcsB (στο facebook)

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)

https://www.elpida-politeias.gr (το site μου)

Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743

Με αγάπη, Δημ. Αντωνίου

ΥΣ: ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ EUROBANK:

Ζητώ μάρτυρες για να καταθέσω μήνυση κατά της εισπρακτικής της Eurobank στην οδό Κύπου και Αρχιμήδους 27, Μοσχάτο, Αθήνα. Χρειάζομαι τα ονόματα των μαρτύρων, τα τηλέφωνα των εισπρακτικών από τα οποία τους τηλεφώνησαν, τα ονόματα των υπαλλήλων των εισπρακτικών και την δ/νση απ` όπου τηλεφωνούν (ας δώσουν ψεύτικα, εις βάρος των είναι), τις ημέρες και ώρες που τηλεφώνησαν και τις τους είπαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κόστος για εσάς. Οι μάρτυρες να είναι-κατά προτίμηση-από την Αθήνα για να τους είναι εύκολο να έρθουν στο δικαστήριο (αν και η απόφαση θα ισχύει για όλη την Ελλάδα).

Γράψτε μου στο epivetta@otenet.ge και τηλεφωνείστε μου στο 22210-62743.

Πόλεμος μέχρις εσχάτων.

Έλεος ξεφτίλες…

Δεν φτάνει που έχουμε παρατηρήσει μια απίστευτη συνήθεια που έχουν αναπτύξει οι δημοσιογράφοι τελευταία και κάθε φορα που μιλάνε για πολιτικη …πάντα μα πάντα έχουν εντολή να αναφέρουν το ποτάμι….είναι δεν είναι στην συζήτηση …έχει δεν έχει σχέση …. !!!

Δηλαδή μπορεί να μιλάνε για το ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα και θα ακούσεις πάντα τον δημοσιογράφο να λέει το όνομα του δεύτερου κολλώντας σαν κέρατο και την λέξη ποτάμι..η το ποτάμι θα είναι τρίτο η τέταρτο…ποτάμι ..ποτάμι ..ποτάμι…. Μας τα κάνατε τσουρέκια να δημιουργήσετε από το πουθενά μια νέα πολιτικη δύναμη που ηγείται ένας καραγκιόζης !!!
Έχουμε τώρα και τα γραφήματα …να νικούν και την λογική και τα μαθηματικά και έλεος ξευτιλες Εβραίοι με την προπαγάνδα …σταματήστε να πηδάτε το μυαλό του κοσμάκη σας πήραμε χαμπάρι πια…

Ξυπνάτε μωρέ … είναι τόσο δειλοί τόσο χυδαίοι ..τόσο έρποντες αυτοί οι γ@μημενοι….τόσο μέσα από τις σκιές , χωρίς καμιά δύναμη επι της ουσίας πάρα μόνο μπλόφα και προπαγάνδα και πόλεμο δειλό στα κρυφά…. πολεμο πάντα πίσω από την πλατη!
Δεν συνεχίζω…

πηγη

Στο φως ο πιο παλιός Ευριπίδης: 5 τραγωδίες σε παλίμψηστο κώδικα

Η παλαιότερη καταγραφή πέντε τραγωδιών του Ευριπίδη (Άλκηστις, Μήδεια, Ιππόλυτος, Ορέστης, Φοίνισσες) κρυβόταν σε έναν παλίμψηστο κώδικα που φυλάσσεται στο θησαυροφυλάκιο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Πρόκειται για τον κώδικα του Παν. Τάφου 36, που μαζί με ένα άλλο χειρόγραφο, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, το Parisinus gr.1330, μπαίνει στο μικροσκόπιο του προγράμματος «Palamedes», που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Georg August του Γκέτιγκεν, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας και το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας.
Ο κώδικας του Παν. Τάφου 36 φωτογραφήθηκε το περασμένο Πάσχα με την άδεια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από νέας τεχνολογίας μηχανήματα και οι φωτογραφίες πέρασαν έπειτα από περαιτέρω επεξεργασία και έτσι διαπιστώθηκε στο σύνολό του είναι ένα διπλό παλίμψηστο χειρόγραφο.
«Η νεότερη γραφή του είναι του 13ου αιώνα και περιέχει το βιβλίο των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Στις παλαιότερες γραφές, που χρονολογούνται στις αρχές του 9ου – 10ου αιώνα, περιέχονται αγιολογικά κείμενα σε κεφαλαιογράμματη γραφή, ποιητικά έργα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού σε μία πάρα πολύ κομψή μικρογράμματη γραφή των αρχών του 10ου αιώνα, ενώ σε ένα άλλο τμήμα υπάρχουν κείμενα του Αριστοτέλη από τα «Φυσικά».
Με τη διαφορά ότι εκεί που είναι γραμμένος ο Αριστοτέλης έχει γραφτεί και άλλο κείμενο, θεολογικό. Δηλαδή, το κομμάτι αυτό είναι διπλά παλίμψηστο και ως εκ τούτου η ανάγνωσή του αρκετά επίπονη» επισημαίνει ο γνωστός μελετητής παλαιογραφικών κειμένων και προσθέτει γεμάτος κέφι για ακόμη μία εξερεύνηση του παρελθόντος: «Εμείς πάντα ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποιες διαφορετικές μαρτυρίες για το αριστοτελικό κείμενο, ενδεχομένως κάποιες παραλλαγές του γνωστού κειμένου.
Στην παλαιότερη γραφή περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τραγωδίες του Ευριπίδη. Έχουμε εδώ την Άλκηστη, τη Μήδεια, τον Ιππόλυτο, τον Ορέστη και τις Φοίνισσες όπως και κείμενα ακόμη αταύτιστα.
Σε αυτό το επίπεδο γραφής υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε κείμενα άγνωστα, γραμμένα στο περιθώριο, που δεν έχουν ποτέ δημοσιευτεί».

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Ο Αριστοτέλης και το πολίτευμα της Κρήτης – Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Τοιχογραφία στο ανάκτορο της Κνωσσού

Ο Ισαάκ Ασίμοφ στο βιβλίο του «Το Χρονικό του Κόσμου», αναφερόμενος στην περίοδο 2500 – 2000 π.Χ. είναι σαφής: «Η Κρήτη, ως πρώτος νησιωτικός πολιτισμός, είχε το εξής πλεονέκτημα: οι ισχυροί πολιτισμοί της Αιγύπτου και της δυτικής Ασίας δεν είχαν πλοία ικανά να απειλήσουν την Κρήτη. Γι’ αυτό το λόγο, οι πόλεις – κράτη του νησιού είχαν ενοποιηθεί ειρηνικά και παρέμεναν απεριτείχιστες πόλεις». (σελ. 53).
Και είναι αλήθεια ότι η γεωγραφική θέση της Κρήτης έπαιξε ίσως το βασικότερο ρόλο στη διαμόρφωση όλων των συσχετισμών. Ο Αριστοτέλης στο δεύτερο βιβλίο απ’ τα «Πολιτικά» αναφέρει: «Φαίνεται ότι το νησί από τη φύση του ήταν προορισμένο να δεσπόζει στους Έλληνες και να βρίσκεται σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση. Διότι κυριαρχεί σε όλο το θαλάσσιο χώρο (ενν. της ανατολικής Μεσογείου), στα παράλια του οποίου είναι εγκατεστημένοι σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Διότι αφενός δεν απέχει πολύ από την Πελοπόννησο και αφετέρου από τα ασιατικά παράλια – την περιοχή δηλαδή γύρω από το Τριόπιο – και τη Ρόδο. Γι’ αυτό ο Μίνωας έγινε θαλασσοκράτορας, και από τα νησιά άλλα κατέκτησε και σε άλλα εγκατέστησε έποικους. Τελικά επιτέθηκε εναντίον της Σικελίας όπου και πέθανε κοντά στην Καμικό». (σελ. 439). Και ο Ασίμοφ συμπληρώνει: «Η Κρήτη είχε τα δικά της πλοία που διενεργούσαν το εμπόριο του νησιού με τα βόρεια νησιά, τα οποία είναι τόσο πυκνά διεσπαρμένα στη θάλασσα, που τα πλοία δεν έχαναν ποτέ την οπτική επαφή τους με τη στεριά για μεγάλο διάστημα. Η Κρήτη, ελέγχοντας το εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου, προόδευε γρήγορα και κατόρθωσε να ιδρύσει την πρώτη θαλασσοκρατορία, που σημαίνει κυριαρχία των θαλασσών και της οποίας η ισχύς βασιζόταν περισσότερο στο ναυτικό παρά στο στρατό ξηράς». (σελ. 53).

Τοιχογραφία στο ανάκτορο της Κνωσσού

Τοιχογραφία στο ανάκτορο της Κνωσσού

Σχετικά με τη διαμόρφωση του πολιτεύματος της μινωικής Κρήτης στο βιβλίο του Σπυρ. Κ. Σίτου «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού» καταγράφεται: «Η συγκεντρωτική οργάνωση της πολιτικής εξουσίας αποδεικνύεται και από τον τρόπο κατασκευής των ανακτόρων. Οι βασιλείς όμως δεν κυβέρνησαν την Κρήτη ποτέ τυραννικά, όπως οι φαραώ της Αιγύπτου και οι βασιλείς της Μεσοποταμίας. Σκοπός της διοικήσεώς τους ήταν η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Η ευημερία των βασιλέων και των ιερέων της Κρήτης στηριζόταν στο εμπόριο και στη βιοτεχνία και όχι στην πολιτική δύναμη. Ο μινωικός πολιτισμός ποτέ δεν επέτρεψε τη μονολιθική συγκέντρωση της πολιτικής δυνάμεως στα χέρια του βασιλέως. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η μινωική Κρήτη είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, η οποία εφήρμοσε την πρώτη υποτυπώδη δημοκρατική διοίκηση. Σε κάθε μικρό βασίλειο η ευημερία δεν ήταν μονοπώλιο του βασιλέως, όπως στην Ανατολή και στην Αίγυπτο. Στην Κρήτη ευημερούσε η μεσαία τάξη». (σελ. 68).

Όμως τα μεγαλεία της μινωικής Κρήτης δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή που τη συναντά ο Αριστοτέλης, ο οποίος γράφει τα «Πολιτικά» μετά το 335 π. Χ., όπου και επιστρέφει στην Αθήνα από τη Μακεδονία. Για τον Αριστοτέλη, το μόνο που διασώζει την Κρήτη είναι η γεωγραφική της θέση που αποτρέπει την ύπαρξη μόνιμης εχθρικής απειλής, δηλαδή ένα γείτονα που να καιροφυλακτεί για οποιοδήποτε στραβοπάτημα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι κοινωνικές ανισότητες που επικρατούσαν θα έφερναν σίγουρα εξεγέρσεις, όπως και στη Σπάρτη, με τη διαφορά ότι οι Κρήτες δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν: «….. οι πενέστες της Θεσσαλίας πολλές φορές ξεσηκώθηκαν εναντίον των Θεσσαλών. Το ίδιο έκαναν εναντίον των Σπαρτιατών οι είλωτες (διότι τρόπον τινά συνεχώς καιροφυλακτούν για κάποιο ατύχημα των Σπαρτιατών). Στους Κρητικούς δεν έχει συμβεί ακόμη κάτι παρόμοιο. Η αιτία είναι ίσως το γεγονός ότι καμία από τις γειτονικές πόλεις, αν και οι σχέσεις τους είναι εχθρικές, δεν συμμαχεί με τους επαναστάτες, διότι δε τις συμφέρει, αφού και αυτές έχουν περιοίκους. Αντίθετα οι γείτονες των Σπαρτιατών – Αργείοι, Μεσσήνιοι και Αρκάδες – ήταν όλοι εχθροί τους». (σελ. 421).

Στον Αριστοτέλη οι περίοικοι της Κρήτης παρουσιάζονται κατ’ αντιστοιχία με τους είλωτες της Σπάρτης: «Για τους Σπαρτιάτες τη γη την καλλιεργούν οι είλωτες και για τους Κρήτες οι περίοικοι……». (σελ. 439). Το να αποκαλέσει κανείς τους είλωτες δούλους, ίσως δε θα ήταν απόλυτα ακριβές – ούτε βέβαια και ανακριβές. Το σίγουρο είναι ότι επρόκειτο για καταπιεσμένους ανθρώπους, που στερούνταν πολιτικών δικαιωμάτων και που θα έκαναν τα πάντα να ανατρέψουν την κατάσταση με την πρώτη ευκαιρία. Στο δεύτερο τόμο από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» βλέπουμε σχετικά: «Κατά το μέτρο που μας επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία, γνωρίζουμε ή εικάζουμε ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις κοινωνίες που ιδρύθηκαν μετά το 1125 π. Χ., είτε από επιδρομείς που εισέβαλαν στις χώρες με μυκηναϊκό παρελθόν είτε από αποίκους που εγκαταστάθηκαν στο ανατολικό Αιγαίο, υποχρέωσαν μερικούς από τους παλαιούς κατοίκους των περιοχών που κατέκτησαν να καλλιεργούν τους κλήρους που μοιράσθηκαν αναμεταξύ τους, και να τους προσφέρουν ένα σημαντικό τμήμα από τα εισοδήματα. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας ονομάζονταν στη Θεσσαλία “πενέσται”, στη Σικυώνα “κορυνηφόροι”, στο Άργος “γυμνήτες”, στη Λακωνία “είλωτες”, αλλά και “δώλοι” (δούλοι), στην Κρήτη “κλαρώται”, “μνωίται”, “αφαμιώται”, καθώς επίσης “δώλοι” και “οικείς”, στη Λοκρίδα “οικιάται”. Η νομική θέση τους χαρακτηρίζεται από τα εξής δεδομένα: δεν ήταν ελεύθεροι, ανήκαν στην κοινότητα (αυτό το καθεστώς διατηρήθηκε σε μερικές κοινότητες ως τα ιστορικά χρόνια, στη Σπάρτη πάντως θα διαρκέσει ως το τέλος της ανεξαρτησίας της). Οι υποχρεώσεις τους καθορίζονταν από γενικές διατάξεις και όχι από τη θέληση εκείνων που είχαν τη νομή ή την κτήση των κλήρων. Προστατεύονταν από νόμους που δεν ίσχυαν για τους δούλους (π. χ. απαγορευόταν η πώλησή τους έξω από τη χώρα, σε ορισμένες μάλιστα κοινωνίες και η μετακίνησή τους από τον κλήρο, στον οποίο είχαν αποσπασθεί……………. Οι νεότεροι ιστορικοί βρήκαν ότι δε διαφέρουν από τους δουλοπάροικους των μεταχριστιανικών χρόνων στην Ευρώπη και την Ανατολή». (σελ. 42).

Ο Αριστοτέλης (Στάγειρα 384 - Χαλκίδα 322 π.Χ.)

Ο Αριστοτέλης (Στάγειρα 384 – Χαλκίδα 322 π.Χ.)

Ο παραλληλισμός των περιοίκων με τους είλωτες δεν είναι καθόλου τυχαίος, αφού το πολίτευμα της Κρήτης ήταν μάλλον το πρότυπο που ακολούθησαν και οι Σπαρτιάτες: «Διότι και φαίνεται και λέγεται ότι το πολίτευμα των Σπαρτιατών στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί μίμηση του κρητικού πολιτεύματος». (σελ. 437). Εξάλλου, αναφέρεται ότι ο Λυκούργος, του οποίου οι νόμοι κατηύθυναν τη σπαρτιατική κοινωνία, πέρασε από την Κρήτη και γνώριζε καλά τα εκεί πολιτειακά τεκταινόμενα: «Λένε ότι ο Λυκούργος, όταν παραιτήθηκε από την κηδεμονία του βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε μακριά, πέρασε τον περισσότερο καιρό στην Κρήτη εξαιτίας της συγγένειας (ενν. των δύο λαών). Διότι οι Λύκτιοι ήταν άποικοι των Σπαρτιατών. Αυτοί λοιπόν, όταν ήρθαν στον τόπο της αποικίας (ενν. στο Λύκτο της Κρήτης), υιοθέτησαν τη νομοθεσία που είχαν τότε οι κάτοικοί της». (σελ. 437 – 439). Υπό αυτούς τους όρους το πολίτευμα της Κρήτης μοιάζει με εκείνο της Σπάρτης τόσο στο θεσμό των συσσιτίων, όσο και στο θεσμό των εφόρων και της γερουσίας: «….ο θεσμός των συσσιτίων υπάρχει και στους δύο λαούς και στα παλιότερα χρόνια οι Σπαρτιάτες τα συσσίτια δεν τα ονόμαζαν φιδίτια αλλά άνδρια, όπως ακριβώς και οι Κρήτες, πράγμα που φανερώνει ότι ο θεσμός ήρθε από εκεί. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα του πολιτεύματος. Διότι οι μεν έφοροι έχουν την ίδια εξουσία με αυτούς που στην Κρήτη ονομάζονται κόσμοι, με τη διαφορά ότι οι έφοροι είναι πέντε, ενώ οι κόσμοι δέκα. Οι δε γερουσιαστές (ενν. των Σπαρτιατών) είναι αντίστοιχοι με τους γερουσιαστές των Κρητών, οι οποίοι ονομάζουν τη Γερουσία βουλή». (σελ. 439 – 441).

Η διαφορά με τα συσσίτια είναι ότι στην Κρήτη η προμήθεια των αγαθών ήταν υπόθεση του δημόσιου ταμείου, σε αντίθεση με τη Σπάρτη όπου ο κάθε πολίτης όφειλε να συνεισφέρει τα έξοδα του συσσιτίου του ο ίδιος. Αυτό έκανε το πολίτευμα της Κρήτης πιο δημοκρατικό, αφού στη Σπάρτη ο πολίτης που δε μπορούσε να προσφέρει τα έξοδα για το συσσίτιό του, έχανε και το δικαίωμα της συμμετοχής στη λειτουργία του πολιτεύματος: «Όσον αφορά τα συσσίτια, αυτά είναι καλύτερα οργανωμένα από τους Κρήτες παρά από τους Σπαρτιάτες. Διότι στη Σπάρτη συνεισφέρει ο καθένας το κατά κεφαλήν καθορισμένο μερίδιο και, αν δεν το κάνει, δεν του επιτρέπει ο νόμος να συμμετέχει στη λειτουργία του πολιτεύματος, όπως ήδη ελέχθη, ενώ στην Κρήτη το σύστημα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι από όλα τα δημόσια γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και από τους φόρους που πληρώνουν οι δούλοι (η λέξη δούλοι αφορά τη μετάφραση του Δημήτρη Παπαδή, ο Αριστοτέλης στο πρωτότυπο γράφει «οι περίοικοι») ένα μέρος είναι καθορισμένο για τους θεούς και τις κοινωφελείς υπηρεσίες, ενώ το άλλο πηγαίνει στα συσσίτια, ώστε όλοι: γυναίκες, άντρες και παιδιά, να συντηρούνται από το δημόσιο». (σελ. 441).

Σχετικά με το θεσμό των κόσμων όμως, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική: «….. ο θεσμός των κόσμων είναι χειρότερος από εκείνον των εφόρων. Διότι τα μειονεκτήματα της αρχής των εφόρων τα έχουν και οι κόσμοι (διότι εκλέγονται οι τυχόντες), όμως ό,τι είναι εκεί συμφέρον για την πολιτεία, δεν υπάρχει εδώ. Εκεί δηλαδή, επειδή οι έφοροι εκλέγονται από όλους τους πολίτες (ενν. όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι), και επειδή έτσι συμμετέχει ο λαός στον πιο σημαντικό φορέα εξουσίας, θέλει να διατηρηθεί το (ενν. υπάρχον) πολίτευμα. Εδώ (ενν. στην Κρήτη) όμως εκλέγουν τους κόσμους όχι από το σύνολο των πολιτών, αλλά μόνον από ορισμένα γένη, και τους γερουσιαστές τους εκλέγουν από εκείνους που έχουν χρηματίσει κόσμοι». (σελ. 441 – 443). Η δυνατότητα να συμμετέχει όλος ο λαός στη διαμόρφωση της εξουσίας είναι η διασφάλιση της αποδοχής του πολιτεύματος. Από τη στιγμή που κάποιοι αποκλείονται από τις πολιτειακές διαδικασίες δεν έχουν άλλη επιλογή από τη δυσαρέσκεια απέναντι σε μια εξουσία που δεν τους υπολογίζει. Και είναι ηλίου φαεινότερο ότι όσο οι άνθρωποι αυτοί πληθαίνουν, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα της εξέγερσης. Η συμμετοχή των πολλών στις πολιτικές διαδικασίες, δεν είναι μόνο η ευθύνη που αυτομάτως μοιράζεται σε πολλούς (και ο ψηφοφόρος έχει ευθύνη, όχι μόνο ο εκλεγμένος), αλλά και η εξασφάλιση της ισορροπίας, αφού όλοι νιώθουν ικανοποίηση: «Το γεγονός ότι ο λαός, αν και δε συμμετέχει στην πολιτική εξουσία, δε διαμαρτύρεται, δε σημαίνει ότι οι πολιτικοί θεσμοί έχουν καλώς». (σελ. 443).

Εξάλλου, ο αποκλεισμός των πολλών από την εξουσία είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για τη διαφθορά. Γιατί κανείς δε χρειάζεται να λογοδοτήσει σε ανθρώπους που από θέση αρχής δεν μπορούν να έχουν λόγο. Οι κόσμοι αν και δε λαμβάνουν αμοιβή κι αν και μένουν απομονωμένοι προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις δωροδοκίας, είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος μπροστά στα συμφέροντα των ισχυρών: «Πολλές φορές δηλαδή ορισμένοι συνάδελφοί τους ή ιδιώτες συνωμοτούν εναντίον των κόσμων και τους καθαιρούν………. Όμως το χειρότερο απ’ όλα είναι η καθαίρεση των κόσμων, την οποία προκαλούν συχνά οι ισχυροί άνδρες, όταν θέλουν να μην τιμωρηθούν. Απ’ αυτό συνάγεται ξεκάθαρα ότι το νομοθετικό σύστημα (ενν. της Κρήτης) διαλαμβάνει κάποια συνταγματικά στοιχεία, όμως δε συνιστά ένα πολίτευμα, αλλά μάλλον ένα αυταρχικό καθεστώς. Συνηθίζουν εξάλλου (ενν. οι ισχυροί) δημιουργώντας διάσταση ανάμεσα στο λαό και τους φίλους τους να προκαλούν αναρχία και αναταραχές και να πολεμούν μεταξύ τους». (σελ. 443 – 445). Ακόμη και η εκκλησία του δήμου που αναφέρεται είναι περισσότερο διακοσμητική: «Στην εκκλησία του δήμου συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, αλλά αυτή το μόνο που κάνει είναι να επικυρώνει με ψηφοφορία τις αποφάσεις των γερουσιαστών και των κόσμων». (σελ. 441).

Χάρτης των ανακτόρων και των λοιπών κέντρων του Μινωικού πολιτισμού

Χάρτης των ανακτόρων και των λοιπών κέντρων του Μινωικού πολιτισμού

Όσο για τους γερουσιαστές της Κρήτης, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να εκλεγούν μόνο εφόσον είχαν διατελέσει κόσμοι «θα μπορούσε να πει κανείς ό,τι και για τον αντίστοιχο θεσμό της Σπάρτης (ότι δηλαδή η ανευθυνότητα και η ισοβιότητα είναι προνόμια μεγαλύτερα απ’ αυτά που τους αξίζουν, καθώς επίσης και ότι είναι επικίνδυνο να μην ασκούν την εξουσία σύμφωνα με γραπτούς νόμους αλλά κατά την κρίση τους)». (σελ. 443). Η διευκρίνιση ότι οι Κρήτες είχαν καταργήσει το θεσμό της βασιλείας κι ότι σε περίπτωση πολέμου αναλάμβαναν την αρχηγία οι κόσμοι δεν αλλάζει και πολύ την ουσία του πολιτεύματος. Η πολιτική οργάνωση της Κρήτης υπήρξε αυταρχική ευνοώντας τα υπόγεια συμφέροντα των ισχυρών. Το δημοκρατικό περιτύλιγμα της οργάνωσης των συσσιτίων δεν πείθει τον Αριστοτέλη. Οι αναταραχές και οι συγκρούσεις που προκύπτουν ως μοναδικός τρόπος διευθέτησης των αντιμέτωπων συμφερόντων είναι μάλλον συμπτώματα αποδιοργάνωσης παρά οργάνωσης της πολιτείας: «Και αλήθεια τι διαφέρει μια τέτοια κατάσταση από την προσωρινή κατάλυση της πολιτείας και τη διάλυση της πολιτικής κοινωνίας; Μια πολιτεία που βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση κινδυνεύει, όταν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και είναι σε θέση να επιτεθούν». (σελ. 445).

Τελικά, αυτό που ονομάζουμε σύστημα διοίκησης, δεν είναι τίποτε άλλο από τον τρόπο που ρυθμίζονται τα αντίπαλα συμφέροντα. Όσο ομαλότερα γίνεται αυτό τόσο πιο πετυχημένο είναι το σύστημα. Κι όταν λέμε ομαλότερα, εννοούμε να ικανοποιεί – αν όχι το σύνολο – τουλάχιστο τη μεγάλη πλειοψηφία. Το πολίτευμα που δεν έχει τις θεσμικές αντιστάσεις να περιορίσει την αρπακτική διάθεση των λίγων, είτε για λόγους ελλιπούς νομοθεσίας είτε για λόγους αδυναμίας τήρησης των νόμων (και οι ευθύνες των διαχειριστών της εξουσίας είναι ξεκάθαρες) δεν μπορεί παρά να καταταχτεί στα στρεβλά. Και στην Κρήτη δε φαίνεται να υπάρχει η επιθυμητή πολιτική ομαλότητα:  «Αλλά, όπως ελέχθη, η πολιτεία σώζεται χάρη στη γεωγραφική της θέση. Η ανυπαρξία ξένων στην Κρήτη οφείλεται στο απόμακρο της γεωγραφικής της θέσης. Γι’ αυτό και οι περίοικοι παραμένουν υπάκουοι στους Κρητικούς, ενώ οι είλωτες συχνά επαναστατούν. Διότι οι Κρητικοί δεν έχουν καμία συμμετοχή σε άσκηση εξουσίας στο εξωτερικό. Πρόσφατα όμως μια ξενική επιδρομή εναντίον της Κρήτης αποκάλυψε την αδυναμία των νόμων της». (σελ. 445).

Αριστοτέλης «Πολιτικά» τόμος πρώτος, μετάφραση Δημήτρης Παπαδής, εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη 2006.

ISAAC ASIMOV, «Το χρονικό του κόσμου», μετάφραση Νικηφόρος Σταματάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 3η έκδοση, Ηράκλειο 2004.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2ος, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1971.

Σπυρ. Κ. Σίτος, «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», Γ έκδοση, Ιωάννινα 1984.

Nέα στοιχεία από την νεκρή Νεράιδα στην Αγγλία !!!!!

NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η νεραΐδα που είχε βρεθεί πριν λίγα χρόνια στην Αγγλία στην περιοχή είχαν δηλώσει τότε ότι πρόκειται για μια ψεύτικη κούκλα την οποία μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από το διαδίκτυο με άλλων ειδών ψεύτικων κούκλων!!!! Πολλές ξένες και Ελληνικές ιστοσελίδες είχαν δηλώσει τότε ότι πρόκειται για ψεύτικο προϊόν και ότι η όλη υπόθεση είναι ψεύτικη.


Το σώμα της νεράιδας έχει μήκος 8 ιντσών το οποίο είναι μουμιοποιημένο και διαθέτει φτερά!!!! Οι περεταίρω εξετάσεις τόσο χρόνων έρχονται τώρα στην επιφάνεια από το ειδικό εργαστήριο του Γιόρκσαϊρ όπου λένε τα εξής;

<< Το πλάσμα αυτό έχει δέρμα, δόντια και κόκκινα μαλλιά τα οποία είναι οργανικά και δείχνει να ανήκουν στο ίδιο πλάσμα και δεν είναι επί πρόσθετα από κάποιο άλλο είδους ζωντανού ή νεκρού οργανισμού!!!! Οι ανθρωπολόγοι και ιατροδικαστές που πήραν μέρος στις εξετάσεις όλων αυτών των χρόνων μπορεί να επιβεβαιώσουν ότι το πλάσμα αυτό είναι αληθινό και σε καμία περίπτωση ψεύτικο.

Οι ακτίνες Χ του πλάσματος αποκαλύπτουν ανατομικά ίδιο σκελετό με εκείνη ενός παιδιού.Τα οστά, ωστόσο, είναι κοίλα όπως εκείνες ενός πουλιού που τους καθιστούν ιδιαίτερα ικανά στο να πετάνε. Η αινιγματική παρουσία του ομφαλό δείχνει ότι ακόμη και τα όντα αυτά αναπαράγονται το ίδιο όπως και οι άνθρωποι, παρά την απουσία των αναπαραγωγικών οργάνων!!!! Επίσης το αίμα είναι τύπου 0 Ρέζους αρνητικό και πλησιάζει αυτό του ανθρώπου σε δομή!!!! Το DNA πλάσματος είναι τελείως άγνωστο. >>

Ο άνθρωπος, ο οποίος ανακάλυψε το πλάσμα επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, το βρήκε ενώ έκανε βόλτα με το σκύλο του σε παλιά χαλάσματα σε ένα παλιό ρωμαϊκό δρόμο που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Duffield ( Ντάφιλντ ) και Belper ( Μπέλπερ ). Η περιοχή αυτή έχει από καιρό ένα πέπλο μυστηρίου με ιστορίες από φαντάσματα, ληστές και για παράξενα μικροσκοπικά φώτα που χορεύουν στα ζεστά βράδια του καλοκαιριού.

NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ!!!!!

” Ήμουν με τα πόδια κατά μήκος της λωρίδας σε ένα σημείο που υπάρχει ένα παλαιάς εποχής ύψωμα Σιδήρου (τύμβο) όταν το σκυλί μου άρχισε να γαβγίζει και να ενεργεί μάλλον παράξενα. Ήμουν περίεργος, πλησίασa το ανάχωμα για να δούμε τι θα μπορούσε να είχε ενοχλήσει τόσο το σκύλο μου και τότε παρατήρησα κάτι περίεργο. Στην πλευρά του υψώματος, υπήρχε μια σχισμή σε ένα τμήμα του εδάφους όπου είχε υποχωρήσει ή ανοίξει. Η ρωγμή ήταν για 20 πόντους σε μήκος και 10 σε πλάτος και φαινόταν να έχει διαμορφωθεί πρόσφατα γιατί δεν την είχα ξαναδεί. Γονάτισα και κοίταξα μέσα στην μαύρη τρύπα όπου ο σκύλος μου έκανε σαν παλαβός. Η περιέργεια μου με έκανε να θέλω να δω αν υπάρχει κάτι εκεί μέσα, έτσι έβγαλα τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου όπου έχει πάνω τους ένα μικρό φακό και έφεξα μέσα στην τρύπα. Λίγο μετά την τρύπα είδα κάτι που με ξάφνιασε, 2 μέτρα μπροστά μου μπορούσα να δω έναν άνθρωπο σαν μορφή, μόνο αυτή η μορφή ήταν πολύ μικρότερη. Αρχικά το ένστικτο μου ήταν να καλέσω την αστυνομία γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι το σώμα ενός μικρού παιδιού, αλλά κοιτώντας καλύτερα μπορούσα να δω ότι αυτό δεν ήταν έτσι. Ήταν πάρα πολύ μικρό και το πιο σημαντικό, είχε αυτό που φαινόταν να είναι τα φτερά!! Μη θέλοντας να το αγγίξω χρησιμοποίησα ένα ραβδί για να το σύρω προσεκτικά έξω. Το έβαλα σε μια πρόχειρη σακούλα που είχα μαζί μου.

Κάλεσα αμέσως τη σύζυγό του, δηλώνοντας ότι είχα βρει κάτι <> και της ζήτησα να φέρει μια φωτογραφική μηχανή και ένα κουτί αμέσως.

<>, είπε. Όταν έφτασα είδα ένα μικρό αλλά τέλειο μουμιοποιημένο τέλειο ανθρώπινο σώμα , καφέ σκούρο δέρμα και το πιο ανησυχητικό είχε φτερά!!! “Ξέρω με τι μοιάζει >>, είπε << αλλά πώς μπορεί να είναι; Και δεν υπάρχει μόνο ένα, με μια άλλη ματιά μέσα σε αυτήν την τρύπα στο έδαφος και υπάρχουν περισσότερα από αυτά τα πλάσματα!! “

Το σώμα της μουμιοποιημένης νεραΐδας τοποθετήθηκε σε ένα κουτί από μπισκότα και φυλάχτηκε στο γκαράζ τη διάρκεια της νύχτας.Την επόμενη μέρα η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε για το ρήγμα στα ερείπια.

Από την προσεκτικότερη εξέταση στο ύψωμα φαίνεται να περιέχει περισσότερο από 20 πλάσματα νεράιδων όλα σε διάφορες ποικίλες καταστάσεις της μουμιοποίησης. Η εξερεύνηση του ρήγματος έγινε με ειδική κάμερα όπου έδειξε στο εσωτερικό της εκτός των πλασμάτων αυτών να υπάρχει μια τεράστια σπηλιά με πολλά ανοίγματα που δείχνουν να είναι γαλαρίες!!!! Υστέρα από 3 μέρες το ρήγμα σφραγίστηκε!!!! Κανείς δεν ξέρει από ποιον και αν είχαν πάρει από μέσα τα υπόλοιπα μουμιοποιημένα σώματα των νεραϊδών….

Από ότι φαίνεται πρέπει να είναι ένα νεκροταφείο για νεράιδες στην περιοχή την συγκεκριμένη ποιο παλιά οι ηλικιωμένοι έλεγαν για κάποια τέτοια νεκροταφεία αλλά κανείς δεν τους έπαιρνε στα σοβαρά. Για τους ερευνητές το να βρουν την ακριβή τοποθεσία του υψώματος ( λόφου ) δεν είναι δύσκολο αλλά το να βρουν που ήταν το ακριβές σημείο του ρήγματος είναι πράγμα αδύνατον. Η ύπαιθρος αυτή θα μπορούσε να σπαρμένος με κρυφούς τάφους από τέτοια πλάσματα.
NEA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ!!!!!

Οι ειδικοί που ασχολούνται με τις μούμιες από το μουσείο του Λονδίνου δήλωσαν όταν ήρθαν σε επαφή με την νεραΐδα και ότι πρόκειται για μικροσκοπική μούμια ηλικίας από 450 χρόνια έως 610 παλιά. Δήλωσαν επίσης ότι δεν έχει γίνει τεχνητή μουμιοποίηση όπως με τις Αιγυπτιακές μούμιες αλλά την μουμιοποίηση την έκανε η ίδια η φύση!!!!

Πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοια πλάσματα χωρίς να έχουν εντοπιστεί για τόσα πολλά χρόνια; Διάφοροι κρυπτοζωολόγοι όπου έχουν εξετάσει τα ερείπια υποψιάζονται ότι έχουν εξελιχθεί ώστε να ταιριάζουν με όλα τριγύρω τους τόσο καλά που θα ήταν σχεδόν αόρατα να τα δούμε με γυμνό μάτι. Τα φτερά τους και η χρωστική ουσία του δέρματος τους, τους δίνουν ένα πολύ καλό καμουφλάζ και θα πιθανότατα να ζουν στις κορυφές των δέντρων και σπάνια να κατεβαίνουν κάτω στο επίπεδο του εδάφους. Το χειμώνα θα μπορούσαν πιθανότατα να κρυφτούν σε δίκτυο σπηλαίων.

Η μικροσκοπική νεραΐδα δόθηκε πίσω στον ιδιοκτήτη που την βρήκε μετά από όλα αυτά τα χρόνια όταν τελείωσαν οι εξετάσεις που έκαναν, αν και δέχτηκε μια πολύ καλή προσφορά από το μουσείο φυσικής ιστορίας για να την κρατήσει αλλά την αρνήθηκε!!!! Ανεπίσημα το μουσείο αυτό έχει δηλώσει ότι όποιος έχει στην κατοχή του κάτι παρόμοιο ή γνωρίσει που μπορούν να βρουν και άλλες νεράιδες μουμιοποιημένες υπάρχει μια πολύ παχουλή αμοιβή!!!! Αν υπάρχει κάποια αιχμαλωτισμένη κάπου τότε η αμοιβή θα είναι τεραστίων διαστάσεων…….

Όπως και να έχει το θέμα εδώ γίνεται μια δήλωση από τους ειδικούς κρατικών φορέων ότι υπάρχουν τέτοια πλάσματα όπως οι νεράιδες, μόνο που δεν τις αποκαλούν νεράιδες αλλά πλάσματα!!!! Το περίεργο με την όλη υπόθεση είναι ότι έχει πάρει μια μορφή γελιοποίησης και ότι θεωρείτε ψεύτικο!!!! Από την άλλη αυτοί οι κρατικοί φορείς δεν κάνουν καμία ανακοίνωση που να λένε ότι έτσι είναι τα πράγματα παρά σε κάποιες τοπικές εφημερίδες της περιοχής και στο αστυνομικό τμήμα….. ακόμα το ίδιο το BBC ενώ ήθελε το ρεπορτάζ και είχε βρει τους ειδικούς σταμάτησε απότομα χωρίς να λένε το γιατί…… το οποίο και δεν αρνούνται ότι έγινε!!!!


ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...
« Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο…
Ο υλικός κόσμος στο σύνολο του χρόνου είναι πλήρης, ά-μεσος και ταυτόχρονος (με όλους τους δυνατούς τρόπους) και υπάρχει σχετικά σαν πεπερασμένος χώρος και σαν σταθερή ποσότητα ενέργειας για όσα μπορούν να συμβούν εμμέσως με τους υλικούς φορείς, οι οποίοι υπάρχουν σαν αυξομειώσεις αυτής της σταθερής ποσότητας. Έτσι, το (πλήρες) Σύμπαν μονίμως επενεργεί (πυρηνική δύναμη) στα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτό αρχίζει να γίνεται έμμεσα, σχετικά, σαν εξωτερικό και ελλιπές…
Οι νόμοι που ρυθμίζουν την ύπαρξη και τη δομή των υλικών στοιχείων δεν είναι μηνύματα που έρχονται από έξω τους, εξ’ αποστάσεως και σαν εικονικοί. Οι νόμοι αυτοί ξεκινούν από το κοινό «σύνδεσμο» που έχουν όλα τα δομικά στοιχεία με έναν και τον ίδιο «κενό» χώρο, με μία και την ίδια ολοκληρωμένη πραγματικότητα, με την ίδια «κοινόχρηστη» ποσότητα ενέργειας, τελικά από την ίδια τους την (αόρατη) ουσία, στην οποία τα δομικά στοιχεία της φύσης υπάρχουν σαν διακυμάνσεις.
Η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχηματίζονται με τις ίδιες διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου. Η φύση είναι θεμελιωμένη στην αντίθεση της ύλης και του κενού χώρου. Αυτή η ορατή αντίθεση είναι η αόρατη αντίθεση στη μεταβολή της ενέργειας και στη (συνολική) ενέργεια που είναι πάντοτε η ίδια ποσότητα… Αν, λοιπόν, είναι ανεξήγητος, προκλητικός και διχαστικός ο θεωρητικός διαχωρισμός της ύλης από ένα δυναμικό χώρο, τότε το ίδιο ανεξήγητο και διχαστικό είναι να μεταβάλλεται η ενέργεια, αλλά η συνολική ποσότητα να διατηρείται σταθερή!
Ο χώρος δεν διαστέλλεται ούτε συστέλλεται. Είναι «κοινόχρηστη» και σταθερή ποσότητα ενέργειας με διακυμάνσεις, που προκαλούν φαινόμενα συγκέντρωσης και αποκέντρωσης στην ισότροπη και κυματική μεταβίβαση της ενέργειας. Η συνολική ενέργεια υπάρχει σαν πεπερασμένος χώρος και αντισταθμίζει τις ελλείψεις της, που είναι ο υλικός κόσμος. Αλλά η ροή προς αντιστάθμιση δημιουργεί ξανά ελλείψεις. (Ισορροπία της ανισορροπίας = στάσιμα κύματα). Η ενέργεια του χώρου «ρέει» σχεδόν με την ταχύτητα c για να ισορροπήσει και η ροή της δημιουργεί και διατηρεί ξανά τις ελαττώσεις της, τις οποίες συνοπτικά ονομάζουμε ύλη. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας (στο σύνολο) είναι συγχρόνως αρχή διατήρησης της ίδιας ποσότητας ενέργειας που λείπει, δηλαδή διατήρηση του υλικού κόσμου! Η ενέργεια είναι ελαττωμένη και μεταβιβάζεται διαρκώς για ν’ αντισταθμίσει τις ελλείψεις της, όχι μόνο με όριο στην ποσότητα αλλά και με το όριο μίας ελάχιστης μονάδας του χρόνου tmin (Αρχή διατήρησης της ισχύος)».
>>> Μια σύντομη απάντηση θα αναμένει ο μορφωμένος πληθυσμός της Γης:
Ήταν πιο λογικό, πιο έξυπνο, πιο συνεπές για ένα αστροφυσικό να αντιστρέψει τη μέγιστη συχνότητα fmax του Σύμπαντος (στην οποία τελειώνει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα), να την κάνει ελάχιστο χρόνο 1/fmax = Tmin και μετά αυτός να ψάξει τι υπήρχε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα; Αυτή την ανώριμη σκέψη έκαναν χωρίς να έχουν επίγνωση και επαναλαμβάνουν τυφλά τα πιο αξιόπιστα και υπεύθυνα πρόσωπα, που διδάσκουν στα πανεπιστήμια και πρωταγωνιστούν στην έρευνα για τη δομή της ύλης και του κόσμου. Θα επιμείνουμε στην αναζήτηση τι υπήρχε στα πρώτα δευτερόλεπτα της διάσημης Μεγάλης Έκρηξης;
Ή θα αναζητήσουμε τι συμβαίνει με τις αυξομειώσεις σε μια σταθερή ποσότητα ενέργειας (του κενού χώρου) κοντά στο τέρμα του η/μ φάσματος και πώς οι διακυμάνσεις όταν γίνονται με μειωμένους ρυθμούς και ταχύτητες, τότε προκαλούνται τα γνωστά η/μ φαινόμενα, από τα οποία τελικά δημιουργούνται τα σωματίδια και η σταθερή δομή της ύλης;
Ελάχιστος χρόνος tmin στον οποίο ξεκίνησε κάποτε να δημιουργείται το Σύμπαν; Ή συχνότητα fmax με την οποία η ενέργεια του κενού χώρου ισορροπεί σε στάσιμα κύματα και όταν αυτή διαταράζεται, τότε προκαλούνται τα η/μ φαινόμενα, με τα οποία επανέρχεται σε ισορροπία και έτσι διατηρούνται μικρά ποσά ενέργειας σε στάσιμες καταστάσεις; Μόνο με τη στενή σχέση μεταξύ δομής της ύλης και (κυματικής) μεταβολής στην ισορροπημένη ενέργεια του συνόλου του κόσμου ερμηνεύονται ένα πλήθος φαινομένων, αποκαλύπτονται πολλές σχέσεις και φαινόμενα που δεν είχαν παρατηρηθεί στην εμπειρία και επιβεβαιώνονται πολλά από τα γνωστά, χωρίς να συγκρουόμαστε με την εμπειρία και χωρίς παρανοϊκό λεξιλόγιο.
► Γύρω μας γίνονται ανταλλαγές ενέργειας και αλληλεπιδράσεις με την ύλη σε συχνότητες άνω από 1020 Hz, σε μικροσκοπικές διαστάσεις και (σχεδόν) με την ταχύτητα του φωτός. Μέχρι τώρα, αυτή την αόρατη πραγματικότητα δεν την υπολογίζαμε, την απλοποιούσαμε με την έννοια του «κενού» χώρου και αντιλαμβανόμασταν επιπόλαια την παρουσία της από τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και από τη βαρύτητα. Μια αόρατη πραγματικότητα συμμετέχει μόνιμα στις υλικές εξελίξεις με ποσά ενέργειας, που ανταλλάσσονται και μεταβάλλονται μεταξύ 1020 – 1042 Hz και αυτή την πραγματικότητα την αγνοούσαν στην επιστήμη. Αυτή συμμετέχει μόνιμα και ταυτόχρονα για ολόκληρο τον υλικό κόσμο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο… Στη φυσική, αυτά τα ποσά ενέργειας που ανταλλάσσονται και μεταβάλλονται σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα (Τ=1/f) ονομάζονται «σωματίδια».
Εσείς μιλάτε ακόμα για τη συνολική δημιουργία του Σύμπαντος και για τη φαντασίωση του Big Bang;
Στη μέγιστη ταχύτητα c η μάζα γίνεται άπειρη ή γίνονται οι διακυμάνσεις του κενού χώρου, οι οποίες όταν επιβραδύνονται τότε προκαλούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα και με περισσότερη επιβράδυνση δημιουργούνται σωματίδια με μάζα; Τα πιο αξιόπιστα και υπεύθυνα πρόσωπα που διδάσκουν στα πανεπιστήμια και πρωταγωνιστούν στην έρευνα για τη δομή της ύλης και τα οποία ενημερώνουν τους δημοσιογράφους ακόμα δεν έχουν καταλάβει τίποτα! Πώς θα υπερασπιστούν τη λαβωμένη αξιοπιστία τους μετά από τόσα πολλά έτη αιμορραγίας, δηλαδή μετά από αποδεδειγμένη πνευματική αδυναμία και ατολμία; Η μετριοφροσύνη σίγουρα θα τους προφυλάξει από τη γελοιοποίηση! Να έχουμε μετριοφροσύνη όχι μόνο όταν μας επαινούν, αλλά και όταν μας αμφισβητούν! Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη γνώση και στη σκέψη…
Κανένας από τους ικανούς ερευνητές δεν σκέφτηκε το πιο απλό, έστω και σαν μια υπόθεση, ότι τα ίδια τα δομικά στοιχεία που ανιχνεύουμε σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Σύμπαντος, αυτά τα ίδια είναι «ρολόγια της φύσης». Ρολόγια, με την έννοια ότι σχηματίζονται και διατηρούνται με ταλαντώσεις ενέργειας, με ρυθμικές μεταβολές και με ρυθμικές ανταλλαγές ενέργειας, τις οποίες εμείς παρατηρούμε σαν σωματίδια (ηλεκτρόνια κλπ.). Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι ένα παγκόσμιο όριο για τις κινήσεις που γίνονται στο μέχρι τώρα αντιληπτό κόσμο; Ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούμε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου -πολύ μεγαλύτερο του γαλαξία μας- δεν είναι κοινό σύστημα αναφοράς για ένα πλήθος άλλων γαλαξιών και αστρονομικών σωμάτων; Αν όλα γίνονται σχετικά, σε αναφορά κάθε ενός προς κάτι άλλο, τότε θα έπρεπε να παρατηρούμε ένα κόσμο με τυχαία δομή, όπου οι ομοιότητες είναι συμπτώσεις και σε κάθε περιοχή του κόσμου θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι νόμοι, άλλη ύλη και ακραία ανομοιομορφία. Δεν παρατηρούμε τέτοιο ασυνάρτητο αστρονομικό κόσμο, όπου το κάθε πράγμα είναι με τους δικούς του ρυθμούς, στο δικό του χρόνο και σε σύνδεση με τυχαίους νόμους μεταξύ τους. Όλα μαζί αποτελούν ένα σύνολο και συμμετέχουν σε αυτό με κοινούς όρους και ρυθμίζονται έτσι ώστε το σύνολο να είναι ενιαίο, κοινό για όλα και δημιουργικό.
Μη ειδικοί και διάσημοι καθηγητές επαναλάβουν ρομποτικά ότι δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, ζητώ προκλητικά να μας εξηγήσουν, πώς για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου (αν όχι για το σύνολο), η δομή της ύλης εμφανίζεται με τις ίδιες ρυθμικές μεταβολές και ανταλλαγές ενέργειας hf. Αφού ο χρόνος είναι σχετικός προς το “κινούμενο σύστημα”, τότε θα έπρεπε ανά κυβικό μέτρο του διαστήματος να συναντάμε ύλη με διαφορετική δομή και με τεθλασμένες κινήσεις. Ύλη με διαφορετικές ιδιότητες των σωματιδίων, με διαφορετικές ενεργειακές στάθμες γύρω από τον πυρήνα, με διαφορετική κατανομή και ποσότητα ηλεκτρονίων, με διαφορετικές εκπομπές ή απορροφήσεις ενέργειας, με διαφορετικά σχήματα σωματιδίων και σε τελική ανάλυση αστρονομικά σώματα στα οποία θα εφαρμόζονται διαφορετικοί νόμοι της φυσικής. Το φως που φθάνει σε εμάς από τα βάθη του σύμπαντος και από κάθε κατεύθυνση, θα έπρεπε να δείχνει διαφορετική δομή της ύλης και εμείς να μην μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις των γαλαξιών και τα μεγέθη τους. Με τόση ανομοιομορφία και σχετικότητα στην κίνηση και στη θέση των αστρονομικών σωμάτων, ακόμα και ο νόμος του Hubble δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Όλοι όμως παραδέχονται ότι όσα γνωρίζουμε από κοντά, εφαρμόζονται και πολύ μακριά. Όλοι παραδέχονται μια κοινή στιγμή για το ξεκίνημα του κόσμου. Όλοι μιλάνε για ένα ευρύτερο αστρονομικό χώρο ο οποίος διαστέλλεται για κάθε παρατηρητή. Σχεδόν όλοι βασίζονται ότι η ταχύτητα του φωτός (ή σχεδόν αυτή) είναι ένα παγκόσμιο όριο. Ενώ μιλάνε για την ίδια ύλη, για παγκόσμιους νόμους και για παγκόσμια φαινόμενα (βαρύτητα, η/μ αλληλεπίδραση, κβαντικές ιδιότητες, συστατικά σωματίδια, φορτίο κλπ) έρχονται σαν ανύποπτοι και αντιφάσκουν λέγοντας δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος και κίνηση. Ένας ερασιτέχνης ερευνητής απαντά σε όλους αυτούς τους ικανούς ερευνητές και καθηγητές: Όχι μόνο υπάρχουν απόλυτα και παγκόσμια όρια, αλλά αυτά είναι με τόσο μεγάλη ακρίβεια ρυθμισμένα από τη φύση, που ένας απέραντος κόσμος αυτοσυντηρείται και εξελίσσεται και με την προοπτική του πολύπλοκου φαινομένου της ζωής. Αλλά και η εκπληκτική ακρίβεια με την οποία επιβάλλονται να γίνονται όλα τα πράγματα και με προοπτική ισορροπίας έχει την πιο εκπληκτική εξήγηση: Το Σύμπαν είναι ανέκαθεν με όλους τους δυνατούς τρόπους και πάντοτε το ίδιο, αλλά συμμετέχει στον υλικό κόσμο μέσα από τη μικροσκοπική δομή του «κενού» χώρου! Πώς να χαθεί η ακρίβεια στις φυσικές εξελίξεις, αφού όλες οι αλλαγές γίνονται έτσι όπως το παγκόσμιο σύνολο παραμένει το ίδιο και με την ίδια συνολική ποσότητα ενέργειας και με κυματικά φαινόμενα σε μια αμετάβλητη ποσότητα, την οποία ανιχνεύουμε σαν κενό χώρο;
  

Tο μυστήριο με τη σαύρα της Σκύρου και ο ρόλος της βραχονησίδας

 

Γιατί ένα ενδημικό είδος σαύρας να παρουσιάζει φαινόμενα γιγαντισμού και κανιβαλικής συμπεριφοράς μόνο σε μια συγκεκριμένη βραχονησίδα στην καρδιά του Αιγαίου;
Στο ερώτημα αυτό προσπαθεί εδώ και μια δεκαετία να απαντήσει διεθνής ομάδα επιστημόνων, μελετώντας μια σπάνια διαφοροποίηση ενός ενδημικού είδους. Η ιστορία της «σαύρας της Σκύρου» μας υπενθυμίζει την οικολογική σπουδαιότητα των μικρών βραχονησίδων και τον συναρπαστικό κόσμο που εξακολουθεί να μας αποκαλύπτει η πλούσια ελληνική φύση.
Η βραχονησίδα Μέσα Διαβατές, έκτασης 19 στρεμμάτων, βρίσκεται 1,4 μίλια από τη Σκύρο. Κι αν η Σκύρος είναι γνωστή από μια τυπική περίπτωση νανισμού, το περίφημο αλογάκι της, στις Μέσα Διαβατές παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο: μια εντυπωσιακή περίπτωση γιγαντισμού.

«Η σαύρα της Σκύρου (Podarcis gaigeae) ζει μόνο στη Σκύρο και στα νησάκια της» εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Παφίλης, επίκουρος καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Όμως σε μια βραχονησίδα, στις Μέσα Διαβατές, η σαύρα παρουσιάζει κάποια ασυνήθιστα χαρακτηριστικά: είναι 40% μεγαλύτερη και 250% βαρύτερη. Ενώ στη Σκύρο το ίδιο είδος φθάνει σε μήκος τα 6,43 εκ. και σε βάρος τα 6,01 γρ., στις Διαβατές φθάνει τα 8,53 εκ. και τα 14,62 γρ.».
Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι η μόνη. «Στις Διαβατές, η σαύρα παρουσιάζει φαινόμενα κανιβαλισμού. Τα ενήλικα αρσενικά επιτίθενται ειδικά στα νεαρά άτομα και τα τρώνε. Η συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά: τα αρσενικά από τις Διαβατές επιτέθηκαν στα μικρά και προσπάθησαν να τα σκοτώσουν και να τα φάνε στο 69% των περιπτώσεων, ενώ εκείνα από τη Σκύρο στο 17%.
Επίσης τα αρσενικά των Διαβατών επιχειρούσαν τις επιθέσεις τους πολύ πιο γρήγορα (μέσα στα πρώτα δύο λεπτά) σε σχέση με εκείνα της Σκύρου (γύρω στα 15 λεπτά), στοιχείο που υποδεικνύει ότι έχουν επαναλάβει την πρακτική αυτή και γνωρίζουν τι να κάνουν. Επιπλέον οι σαύρες από τις Διαβατές δάγκωναν τα μικρά κατευθείαν στο κεφάλι (θανατηφόρο δάγκωμα) και όχι σε τυχαίες θέσεις».
Όμως γιατί η σαύρα της Σκύρου να παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά μόνο σε μια βραχονησίδα; «Ο καθοριστικός παράγοντας για τον γιγαντισμό του είδους είναι, εκτός από την απουσία θηρευτών-εχθρών, η μεγάλη αποικία γλάρων στο νησί. Οι γλάροι αφήνουν στο νησάκι τα υπολείμματα του φαγητού τους, τις κουτσουλιές τους και τελικά πεθαίνουν εκεί, προσφέροντας πλούσια σε σύσταση τροφή», λέει.
«Όσον αφορά τον κανιβαλισμό, η σαύρα παρουσιάζει πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα στο νησάκι, περίπου 800 σαύρες ανά εκτάριο όταν στη Σκύρο είναι μόλις 120/εκτάριο. Επειδή δεν υπάρχει μεγάλη τροφική διαθεσιμότητα, αναπτύσσεται ανταγωνισμός. Τρώγοντας ένα νεαρό άτομο, εξασφαλίζεις φαγητό και ταυτόχρονα “βγάζεις από τη μέση” έναν μελλοντικό ανταγωνιστή».
«Eργαστήρια εξέλιξης»
Η περίπτωση των Μέσα Διαβατών μας υπενθυμίζει τη μεγάλη οικολογική σημασία των βραχονησίδων μας. «Οι βραχονησίδες είναι μικρά εργαστήρια εξέλιξης. Προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για “ειδο-γένεση”: επειδή είναι απομονωμένες, υπάρχει χρόνος να δημιουργηθούν νέες μορφές ζωής και να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες τους, λ.χ. στην ξηρασία. Γι’ αυτό και στα νησιά μας υπάρχουν πολλά ενδημικά είδη φυτών και ζώων. Ταυτόχρονα λειτουργούν ως “σχεδίες” στο Αιγαίο για τα πουλιά». Στη συζήτηση περί της επέμβασης ή μη στις βραχονησίδες, ο κ. Παφίλης έχει άποψη.
«Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με 8.000 νησιά και νησίδες να τα προστατεύσεις όλα. Πρέπει όμως να εντοπίσουμε τις περιοχές με πολύ υψηλά ποσοστά ενδημισμού και να τις προστατεύουμε. Θλίβομαι όταν ακούω απόψεις σαν κι αυτές του δημάρχου Ιθάκης, που έλεγε για την Οξυά ότι είχε μόνο πουλιά και τώρα θα φέρει επενδύσεις.
Πρέπει να ζυγίζουμε τα πράγματα. Ο οικοτουρισμός μπορεί να συντηρήσει ολόκληρες περιοχές. Στη Μινόρκα, στις Βαλεαρίδες, έχει αναπτυχθεί όλη η τουριστική βιομηχανία γύρω από ένα τοπικό είδος σαύρας, το σύμβολο του νησιού. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν μόνο με την caretta-caretta, τη monachus monachus και την καφέ αρκούδα, από τα οποία κανένα δεν απαντάται αποκλειστικά στην Ελλάδα! Η σαύρα της Σκύρου υπάρχει μόνο εκεί και ελάχιστοι τη γνωρίζουν».
Δεκαετής έρευνα και εκτός συνόρων
Η έρευνα για τη σαύρα της Σκύρου μετρά ήδη μια δεκαετία. «Πριν από 18 χρόνια, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, είχα επισκεφθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βόννης μαζί με τον καθηγητή μου, Στρατή Βαλάκο» λέει ο κ. Παφίλης. «Εκεί υπάρχει μια μεγάλη συλλογή ελληνικών ειδών, ανάμεσα στα οποία και η σαύρα της Σκύρου. Έπειτα από χρόνια, το 2005, μαζί με μια ομάδα επιστημόνων επισκεφθήκαμε τις Διαβατές και ξεκινήσαμε τη συστηματική έρευνα για το είδος.
Έκτοτε επισκεπτόμαστε τη βραχονησίδα κάθε χρόνο. Μάλιστα το Ίδρυμα Λάτση χρηματοδότησε τις δειγματοληψίες μας για δύο χρόνια, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Να σημειώσω ότι η μελέτη για τον κανιβαλισμό (που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Ethology) βασίζεται στη διπλωματική εργασία του φοιτητή Γιάννη Δημόπουλου». Η έρευνα έχει φύγει και εκτός συνόρων.
«Σε διάφορες πτυχές της έχουν συμμετάσχει τα πανεπιστήμια του Lund στη Σουηδία (δρ Anna Runemark), του Michigan (αναπλ. καθηγητής Johannes Foufopoulos), της Indiana (καθηγητής Bill Cooper) και του Tel Aviv (επίκουρος καθηγητής Shai Meiri). Τεράστια ευγνωμοσύνη όμως οφείλουμε σε έναν Σκυριανό, τον κ. Κυριάκο Αντωνόπουλο. Ο οποίος ενοικίαζε επί σειρά ετών από τον δήμο Σκύρου τις Διαβατές προκειμένου να παραμείνουν ως έχουν, ενώ ακόμα και σήμερα μας βοηθά με πολλούς τρόπους στην έρευνά μας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθούν νέα στοιχεία».
 

 

ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΡΕΧΑΤΕ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ: ΑΛΕΥΡΙ, ΖΑΧΑΡΗ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ! ΒΟΜΒΑ ΕΡΙΞΕ Η ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ 7,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Μία νέα δήλωση από υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να ταράξει ξανά τα νερά στην προεκλογική περίοδο, μία δήλωση που σαφώς αναμένεται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο η Νέα Δημοκρατία.

Ο λόγος για την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β Αθήνας, Νάντια Βαλαβάνη η οποία μιλώντας στην εκπομπή του Ε «Απαντήσεις», ξεκαθάρισε σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει επίσημα το κόμμα της, πως εάν υπάρξει αυτοδυναμία δεν πρόκειται ούτε να επιτρέψουν να γίνει η περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση από την τρόικα αλλά ούτε και να δεχθούν τις υπόλοιπες δόσεις από τους δανειστές.
Μετά από ερωτήσεις του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου,η κα Βαλαβάνη ξεκαθάρισε πως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίξκης είναι ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση, υπογραμμίζοντας πως θα ξεκινήσουν απευθείας τη διαπραγμάτευση για το χρέος.
Όταν ρωτήθηκε για το εάν θα πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ομόλογα του Μαρτίου, η κα Βαλαβάνη ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεχίσει την 5η αξιολόγηση, κάτι που κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες μπορεί να έχει. Μάλιστα, διευκρίνισε πως «θα ήταν αστείο να θέλουμε να απεμπλακούμε από το Μνημόνιο και να λέμε ότι για να απεμπλακούμε από το μνημόνιο πρέπει πρώτα να περάσουμε άλλα τόσα μέτρα».
Φυσικά, αφού σύμφωνα με την κα Βαλαβάνη δεν θα συνεχιστεί η αξιολόγηση, τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες δόσεις των δανειστών δεν θα δοθούν, κάτι που η ίδια επεσήμανε χαρακτηριστικά λέγοντας: «εμείς έχουμε καταψηφίσει όλα τα μέτρα του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων .Γιατί να πάρουμε τα 7.5 δις; είναι πολύ».

Την ίδια ώρα άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε εκνευρισμό στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Ο λόγος για τον υποψήφιο βουλευτή, Κώστα Ήσυχο, ο οποίος μιλώντας στο Star είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχθεί την επιστροφή της τρόικας τον Μάρτιο, καθώς όπως είπε, δεν είναι νόμιμο όργανο.
Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ήσυχος πως «θα τους πούμε να μην έρθουν. Θα τους κεράσουμε έναν καφέ το πολύ».

ΠΗΓΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΚ στο CERN:Δείτε τι βρήκαν και το κρύβουν!


Από το διάσημο ελβετικό εργαστήριο CERN, που στοίχισε εκατομμύρια ευρώ και εργάζεται ολη η αφρόκρεμα των επιστημόνων του κόσμου…
και μεταξύ αυτών και Έλληνες ,εστειλαν μια δέσμη νετρίνων σε άλλο ερευνητικό κέντρο στο Gran Sasso, που βρίσκεται 730 μίλια μακριά.
Τα νετρίνα έφτασαν στο Gran Sasso γρηγορότερα απο το φως…!16.000 φορές κάνανε το πείραμα και παντα έβγαινε οτι τα νετρινα έτρεχαν γρηγορότερα απο το φως .
Για μας τους απλούς ανθρώπους λέμε και τι έγινε; Ας τρέχουν…
Οι επιστήμονες που το ανακοίνωσαν σε λιγο παραιτήθηκαν απο την δουλεια τους .Το πρόγραμμα του εργαστήριου CERN σταμάτησε λόγο ¨βλαβης».Τώρα βρέθηκε να πάθει βλάβη…!
Γιατί τόση αναστάτωση και μυστικοτητα;
Γιατι με το που βρήκανε οτι τα νετρίνα τρέχουν γρηγορότερα απο το φως ,παει περίπατο όλη σχεδόν η φυσική και καταργείτε ο νόμος του Αϊνστάιν…Αυτός ο νόμος του Αινσταιν μας καθήλωνε στο δικο μας πλανητικό συστημα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε ,να παμε σε αλλο πλανητικό σύστημα γιατι χρειαζονταν δεκάδες ,εκατοντάδες ,χιλιάδες χρόνια να επισκεφτούμε το πλησιέστερο πλανήτη εξω απο το δικος μας . Τώρα πηγαίνει αυτόματα .Οι αποστάσεις εκμηδενιζονται…!
Να γιατί σταμάτησαν όλα στο πρόγραμμα CERN. Αυτό που βρήκαν τώρα θα το εκμεταλευτούν μόνο οι λίγοι. Δεν είναι για όλο τον κόσμο…
Πάνω το εργαστήριο CERN και η αναπαράσταση του πειράματος που απέδειξαν ότι τα νετρινα τρέχουν γρηγορότερα απο το φως (300.000 χιλ./sec ή 7,5 φορές τον γύρο της γης σε 1 δευτερόλεπτο)

Από τον Παναγιώτη Δαριβα

ΠΗΓΗ ΠΗΓΗ

Δεξί ημισφαίριο και ασυνείδητη σκέψη

Είναι γνωστά στην επιστήμη τα πειράματα ψυχολογίας σε ανθρώπους με καταστροφή του μεσολόβιου. Το μεσολόβιο είναι μία εγκεφαλική δομή που επιτρέπει την επικοινωνία του αριστερού με το δεξιό λοβό του εγκεφάλου. Σε ασθενείς που μετά από ατύχημα ή χειρουργική επέμβαση σταμάτησε να λειτουργεί αυτή η δομή, παρατηρήθηκαν περίεργες συμπεριφορές που έδειχναν ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν με δυο διαφορετικούς εγκεφάλους. Για παράδειγμα, όταν παρουσιάστηκε σε έναν άνδρα η εικόνα μιας γυμνής γυναίκας στο δεξί του οπτικό πεδίο (αριστερό ημισφαίριο) χαμογέλασε και σχολίασε την εικόνα κάνοντας χιούμορ. 
Όταν του παρουσιάστηκε η ίδια εικόνα στο αριστερό οπτικό πεδίο (δεξί ημισφαίριο) ένιωσε αμηχανία και κοκκίνισε. Σε ερώτηση του τί είδε τη δεύτερη φορά, δεν ήξερε να απαντήσει. Άλλο παράδειγμα, που παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο , «…ήταν η σκηνή ενός χιονισμένου τοπίου που παρουσιάστηκε στο δεξί ημισφαίριο, και το αριστερό το πόδι ενός κόκορα. Κατόπιν εμφάνισαν μια σειρά από κάρτες από τις οποίες οι ασθενείς έπρεπε να επιλέξουν όποια θεωρούσαν ότι ταίριαζε περισσότερο με την αρχική σκηνή. Οι επιλογές γίνονταν με το χέρι και όχι λεκτικά, έτσι ώστε τα δύο ημισφαίρια να είναι ισοδύναμα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν ο ασθενής επέλεξε (με το χέρι του) το κεφάλι του κόκορα ως το πιο ταιριαστό για το πόδι, και το φτυάρι ως το πιο ταιριαστό για το χιόνι. 

Όταν του ζήτησαν να δικαιολογήσει τις επιλογές αυτός απάντησε: μα είναι προφανές, ο κόκορας πάει με το πόδι του και το φτυάρι είναι για να καθαρίσεις το κοτέτσι. Μ’ άλλα λόγια, το δεξί ημισφαίριο που έχει επεξεργαστεί το χιονισμένο τοπίο, αλλά δεν το έχει δει συνειδητά, κάνει την σωστή εξωλεκτική επιλογή: επιλέγει σωστά το φτυάρι που ανοίγει το δρόμο προς το σπίτι. Όχι για να καθαρίσει το κοτέτσι, γιατί δεν έχει δει τίποτα το σχετικό: η πληροφορία που θα παρέπεμπε σε κοτέτσι δεν υπάρχει στο δεξί ημισφαίριο. Όταν όμως χρειαστεί να δικαιολογήσει την ‘ελεύθερη’ επιλογή του (δεν του υπέδειξε κανείς ποια από τις κάρτες να διαλέξει), τότε δίνει μια αληθοφανή, πλην όμως a posteriori, κατόπιν εορτής, εξήγηση. Μ’ άλλα λόγια η αιτιοκρατία της συμπεριφοράς σ’ αυτήν τουλάχιστον την περίπτωση φαίνεται να είναι ασυνείδητη: η οπτική πληροφορία (του χιονιού) πέρασε, επεξεργάστηκε, έγινε ‘αντιληπτή’ ασυνείδητα, οδήγησε στην ‘σωστή’ συμπεριφορά: την επιλογή του φτυαριού, επίσης ασυνείδητη. Όταν ζητείται εξήγηση, τότε η όλη διαδικασία περνά στην σφαίρα του συνειδητού και η ανάγκη ερμηνείας ‘παράγει’ μια εξήγηση που να ταιριάζει με τις πληροφορίες τις οποίες το αριστερό ομιλούν ημισφαίριο έχει στη διάθεσή του: κόκορας, άρα κοτέτσι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι με τέτοια πειράματα διαχωρίζεται η συνειδητή, (και στην προκειμένη περίπτωση επίπλαστη) αιτία για την συμπεριφορά, από την ασυνείδητη και πραγματική αιτία. Και φαίνεται πως η συνειδητή (λεκτικά εκφραζόμενη) αιτία για την συγκεκριμένη συμπεριφορά (την επιλογή του φτυαριού) έπεται της συμπεριφοράς».

Συχνά, ο ορθολογικός τρόπος σκέψης μας «τοποθετείται» ότι πηγάζει από το αριστερό ημισφαίριο, ενώ ο διαισθητικός – καλλιτεχνικός τρόπος σκέψης από το δεξί. Λόγω, μάλιστα της ανικανότητας του δεξιού ημισφαιρίου να επικοινωνήσει με το λόγο, συχνά θεωρείται ως η υπεύθυνη εγκεφαλική δομή όπου στοχεύει ο υπνωτισμός.

Εξαιρετικοί επιστήμονες όπως ο Paul Watzlawick ή ο Milton Erickson επιχείρησαν και πέτυχαν πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα σε ψυχικά πάσχοντες, χρησιμοποιώντας τον θεραπευτικό υπνωτισμό (δηλαδή τρόπους επικοινωνίας που καταλαβαίνει το μη – ορθολογικό μέρος της αντίληψης μας). Σε δημοσίευμα του Focus διαβάζουμε σχετικά «…στόχος της ύπνωσης είναι να προσεγγίσει το ασυνείδητο του ατόμου, όπου συγκεντρώνονται οι εμπειρίες και οι πληροφορίες που λαμβάνει στη διάρκεια της ζωής του (τις οποίες συχνά δε συνειδητοποιεί). 

Οι μελετητές τοποθετούν συμβατικά το υποσυνείδητο στο δεξιό ημισφαίριο του εγκέφαλου. Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης ο θεραπευτής μιλά στη δεξιά πλευρά, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται κατευθείαν με το υποθαλάμιο σύστημα, τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ εγκέφαλου και σώματος. Πράγματι ο υποθάλαμος συνδέεται με την υπόφυση, που μετατρέπει τα νευρικά ερεθίσματα σε ορμονικά μηνύματα. Ακριβώς γι’ αυτό η ύπνωση μπορεί να «ενθαρρύνει» τους μηχανισμούς της αυτοΐασης και να ενεργοποιήσει πόρους τους οποίους αγνοούμε. «Είναι πολύ σημαντικό», έλεγε ο Έρικσον, «τα άτομα να γνωρίζουν ότι το ασυνείδητό τους είναι πολύ πιο έξυπνο από αυτούς».
 

Ο ίδιος ο Έρικσον καλούσε τους μαθητές του να δίνουν διέξοδο στη φαντασία τους, εμπνεόμενοι από το εκάστοτε άτομο. Η «ύπνωση χωρίς έκσταση» είναι μια πειστική γλώσσα που ξεπερνά τις λογικο-κριτικές ικανότητες. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας λέγεται επίσης «γλώσσα του δεξιού ημισφαιρίου» και χρησιμοποιεί ευρέως εικόνες, μεταφορές, αφορισμούς, παιχνίδια λέξεων, ειρωνικά χτυπήματα και θετικά σχήματα λόγου (για το δεξιό ημισφαίριο δεν υπάρχει η άρνηση.. Οι ίδιες στρατηγικές επικοινωνίας χρησιμοποιούνται επίσης από καλούς ομιλητές αλλά και ικανούς πωλητές».
Το δεξί μας ημισφαίριο συνήθως αντιλαμβάνεται το συναισθηματικό τόνο και προσλαμβάνει τις λέξεις και τις φράσεις αυτούσιες, χωρίς να έχει την ικανότητα περαιτέρω επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η μητέρα που φωνάζει εξαγριωμένη στο παιδί της «πρόσεξε, θα κρυώσεις», δίνει ένα σαφές μήνυμα στο δεξί ημισφαίριο του παιδιού που του λέει «θα κρυώσεις». Όσο πιο ανίκανο είναι το παιδί να επεξεργαστεί αυτό το μήνυμα, τόσο θα καταλήξει να πιστεύει α) ότι η μητέρα του θέλει να κρυώσει, και β) ότι αυτός για να είναι «καλό» παιδί θα πρέπει να κρυώσει.
Φαίνεται παράλογο, αλλά προφανώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η διαισθητική σκέψη του δεξιού ημισφαιρίου. Για το λόγο αυτόν ο Έρικσον απέφευγε το μήνυμα «μη φοβάσαι» (φοβούμενος το αντίθετο αποτέλεσμα) και προτιμούσε μηνύματα του τύπου «κάνε κουράγιο».
Για να μη χαλάσουν τη διάθεση των ακροατών τους ώστε να πετύχουν εύκολα το στόχο τους, οι καλοί πωλητές αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν αρνητικές φράσεις (ειδικά το «όχι»), και οι πολιτικοί όταν ρωτιούνται για κάτι που δεν έκαναν (π.χ. ένα έργο που είχαν υποσχεθεί) δεν απαντούν ποτέ απολογούμενοι, αλλά επισημαίνουν όλα τα πολλά έργα που έκαναν. Αν στο τέλος της ομιλίας – παρουσίασης έχει επιτευχθεί το καλό συγκινησιακό κλίμα ο σκοπός επιτεύχθηκε.


Οι περισσότεροι πελάτες – ψηφοφόροι θα φύγουν ευχαριστημένοι και θα σταματήσουν να σκέφτονται ορθολογικά και με κριτική σκέψη. — του Γιάννη Βελίκη

ΠΗΓΗ

Αυτοκριτική και αυτοέλεγχος, τρομερή και σπάνια υπόθεση.

Πόσες φορές δεν σας προέτρεψε ένας άνθρωπος, μια κατάσταση ή ένα αμυδρό ή υφέρπον συναίσθημα, να ζήσετε κάτι «και όπου πάει»; -Αλήθεια…πόσες φορές πήγε κάπου;

Τι είναι οι ανθρώπινες ψυχές και τα συναισθήματα; Δοκιμαστικοί σωλήνες που πετάμε μέσα ό,τι «χημικό» θέλουμε και αν κάτσει το πείραμα έχει καλώς, αλλιώς μπουμ! έκρηξη;

Αλήθεια, η δική σας «έκρηξη» πόσες φορές επί του πρακτέου, ενδιέφερε τελικά κάποιον που σας πλήγωσε;

Στατιστικά, στη ζωή σας και στη ζωή των φίλων σας, το «δώσε μου, αλλά δεν ξέρω αν στο τέλος θα πάρεις«, ήταν κάτι παραπάνω από μια ανέλπιδα προσπάθεια να φτάσετε με άτυπα μέσα στην πηγή για νερό. Τελικά δεν φτάσατε ούτε μέχρι το δίπλα δέντρο.

Γιατί, άτυπο μέσο είναι να κατεβάζεις το κεφάλι και να λες «καλά» για να μην πιέσεις π.χ. το αντικείμενο του πόθου σου, όταν αυτό με την όποιας μορφής αδιαφορία του, μόνο οδύνη σου έχει προσφέρει.

Τελοσπάντων, το θέμα δεν είναι τα επί μέρους, αλλά το δια ταύτα και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι έχει γεννηθεί μια μόδα η οποία απαρτίζεται από τα εξής στρατόπεδα: εκείνων που αναζητούν τη συναισθηματική δέσμευση και τη συντροφικότητα και από την απέναντι όχθη, το στρατόπεδο εκείνων που αδυνατώντας να προσφέρουν συναίσθημα, το υπόσχονται γενικά, πιθανά και αόριστα, ούτως ώστε να προλάβουν να ζήσουν βραχυπρόθεσμα όσα είναι ανίκανοι να προσφέρουν σε έναν άλλον άνθρωπο, μακροπρόθεσμα.

Εκεί λοιπόν πρέπει να μπορείς να ελέγχεις τα πάθη και το συναίσθημα σου, για να μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πόνο και σκληρή αυτοκριτική στο μέλλον.

Η ουτοπία οποιουδήποτε είδους έχει κόστος.

Δεν χρειάζεται ώσπου να κατασταλάξει ένας άνθρωπος σε μια σχέση, να έχει πάρει ως τότε μερικά κεφάλια και εσείς, όσοι εσείς, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ανεχτείτε.

Ο αυτοέλεγχος δεν είναι κάτι εύκολο, είναι ζόρι, είναι κόντρα με τον εαυτό μας, αλλά τα αποτελέσματα αυτού είναι ευεργετικά και είναι αποκλειστικά και μόνο για σας.

Δεν είναι εύκολο να κλείσεις τη πόρτα σε κάτι που θες, αλλά μπορεί να γίνει πιο εύκολο αν σκεφτείς μακροπρόθεσμα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια λάθος επιλογή στη ζωή σου.

Νομίζω αυτό είναι το σημείο καμπής, ότι δεν έχουμε μάθει να κοιτάμε μακριά ή κι αν έχουμε αυτή την ικανότητα, δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε πως αυτό που διακρίνουμε στο «μακριά» δεν μας αρέσει και είναι επικίνδυνο για μας και για την ψυχική μας υγεία.

Αν λοιπόν μπορούσα να κάνω ένα δώρο στους συνανθρώπους μου, αυτό θα ήταν η δύναμη τού να μάθουν να κλείνουν πόρτες σε αβέβαιες καταστάσεις, οι οποίες κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι ξόδεμα χρόνου και ψυχής.

Με αγάπη.

Φελίτσια Πριμηκύρη

Τι συμβαίνει στο μυαλό του ψηφοφόρου όταν ακούει προεκλογικές υποσχέσεις

Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Management επιβεβαιώνει πως τα βαρύγδουπα λόγια των πολιτικών πέφτουν στο κενό εάν δεν εμπνέουν αρκετά τους ψηφοφόρους.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Monash, το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν μελέτησαν με τη βοήθεια μαγνητικής απεικόνισης τι συμβαίνει στο μυαλό του ψηφοφόρου όταν διαβάζει τα λόγια ενός πολιτικού αρχηγού.

Ζητήθηκε από σαράντα εθελοντές, οι οποίοι είχαν δηλώσει πως είναι είτε φιλελεύθεροι-προοδευτικοί είτε υποστηρικτές του εργατικού κινήματος, να διαβάσουν και να βαθμολογήσουν πόσο εμψυχωτικά θεωρούσαν πως είναι τα λόγια των πολιτικών που διάβαζαν.
Οι δηλώσεις ήταν στην πραγματικότητα κατασκευασμένες από τους ίδιους τους ερευνητές, όμως οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι είναι τα λόγια φιλελεύθερων ή συνδικαλιστών πολιτικών.
Ενώ οι συμμετέχοντες διάβαζαν τα λόγια των πολιτικών, ένα μηχάνημα μαγνητικής απεικόνισης κατέγραφε την εγκεφαλική τους λειτουργία, παρουσιάζοντας πώς καθεμιά από τις δηλώσεις επηρέαζε τις περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν την επεξεργασία των πληροφοριών.
Οι συμμετέχοντες έδωσαν διαφορετικές βαθμολογίες σε δύο πανομοιότυπες δηλώσεις, επηρεασμένοι από την πολιτική ιδεολογία που πίστευαν ότι εκφράζει καθεμιά από αυτές. Εάν δηλαδή πίστευαν ότι η δήλωση προέρχεται από το πολιτικό κίνημα που εκφράζει και τη δική τους ιδεολογία, η βαθμολογία που έδιναν ήταν πιο ευνοϊκή.
Επίσης, οι απεικονίσεις έδειξαν ότι μια ενθουσιώδης δήλωση πυροδοτούσε πιο έντονη διέγερση του εγκεφάλου εάν προερχόταν από το πολιτικό κίνημα που ακολουθούσε ο συμμετέχων.
Ωστόσο, οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου φάνηκε να διεγείρονται όταν οι συμμετέχοντες διάβαζαν κοινότοπα μηνύματα από πολιτικό κίνημα αντίθετο προς τη δική τους ιδεολογία.
Η νέα έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που υπέθεταν οι επιστήμονες εδώ και χρόνια, ότι δηλαδή επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες μεροληπτικά, χωρίς να μπορούμε να απαλλαγούμε από προσωπικές προκαταλήψεις.

Οι γιγάντιες χελώνες των νήσων Γκαλαπάγκος [Εικόνες]

Ζυγίζουν 400 κιλά και φτάνουν σε μήκος σχεδόν τα δύο μέτρα.
Οι γιγάντιες χελώνες των νήσων Γκαλαπάγκος, είναι τα ζώα με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής μεταξύ όλων των φυτοφάγων αφού μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 170 χρόνια.

Αποτελούν το σήμα κατατεθέν του μοναδικού οικοσυστήματος των νησιών Γκαλαπάγκος στο οποίο ο Δαρβίνος βρήκε τα στοιχεία που χρειαζόταν για να στηρίξει τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών.
Έχουν δώσει το όνομά τους στο αρχιπέλαγος και στα νησιά Galapago, που στα ισπανικά σημαίνει χελώνα.
Κινούνται πολύ αργά με ταχύτητα μόλις 0,21 χλμ/ώρα και είναι ζώα φυτοφάγα. Έχουν καλή αίσθηση της όσφρησης και πάντα μυρίζουν την τροφή τους πριν την καταναλώσουν.
h_1
h_2
h_3
h_5 

πηγη

Διαβάστε τις δέκα μυστικιστικές ιδιότητες του αριθμού έξι (6)!

Ξέρετε ότι ο αριθμός έξι (6) έχει εντυπωσιακές και μυστικιστικές ιδιότητες; Για ρίξετε μια ματιά εδώ:
01. Είναι ο μόνος αριθμός μετά τη μονάδα που προκύπτει τόσο από το άθροισμα όσο και από το γινόμενο των τέλειων διαιρετών του: 1+2+3=6 και 1x2x3=6.

02. Επειδή είναι ίσος με το άθροισμα του 1, του 2 και του 3, που είναι και οι μοναδικοί διαιρέτες του, οι πυθαγόρειοι τον ονόμασαν «τέλειο αριθμό»• κάτι ιδιαίτερα σπάνιο –όσο και η τελειότητα– αφού οι αμέσως επόμενοι τέλειοι αριθμοί είναι οι εξής: Tο 28, το 496, το 8.128…

03. Το 6 έχει τη μοναδική ιδιότητα να είναι ο αριθμός που παράγεται από το γινόμενο του πρώτου άρτιου (2) και του πρώτου περιττού αριθμού (3).

04. Πάνω στον αριθμό 6, βασίστηκε το δωδεκαθεϊστικό σύστημα, διαχωρίζοντας την έννοια του Θείου σε 6 αρσενικές και 6 θηλυκές θεότητες.

05. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σήμερα ουκ ολίγα συστήματα μέτρησης με βάση το 6. Η μέτρηση του χρόνου είναι ένα από αυτά (60΄ η ώρα, 60΄΄ το λεπτό).

06. Και ο χριστιανισμός ενσωμάτωσε την «ιερότητά» του σε θρησκευτικές πρακτικές, όπως τα εξαπτέρυγα και ο εξάψαλμος.

07. Το φημισμένο Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής παγκοσμίως, έχει 6 μιναρέδες.

08. Ο ψυχογονικός κύβος του Πυθαγόρα είναι στην ουσία ένα εξάγωνο που συμβολίζει τα 6 είδη έμψυχων όντων: Τους θεούς, τους δαίμονες, τους ήρωες, τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά.

09. Αρχαία μέτρηση βασισμένη στο 6 που επιβιώνει απαράλλακτη ως τις μέρες μας είναι και η γεωμετρική μέτρηση των μοιρών των γωνιών (360°=2x3x60).

10. Σε αντίθεση με άλλους μονοψήφιους ακέραιους αριθμούς, που διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, η ονομασία του 6 μοιάζει ηχητικά στους περισσότερους ευρωπαϊκούς λαούς: Οι Γάλλοι το αποκαλούν «six», οι Άγγλοι «six», οι Ιταλοί «sei», οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι «seis», οι Γερμανοί «sechs» κ.ο.κ.

3 απλοί τρόποι να απαλλαγείς από το ενοχλητικό μπούκωμα της μύτης

Βότανα για αποσυμφόρηση
 
«Τα κύρια αίτια μιας μπουκωμένης μύτης είναι συνήθως το απλό κρυολόγημα, που οφείλεται σε διάφορους ιούς ή σε κρίση εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας», λέει η Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος. «Δεν είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά δημιουργεί εκνευρισμό και κούραση λόγω κακής οξυγόνωσης, ενώ επηρεάζει τη γεύση και την όσφρηση. Αν το μπούκωμα επιμένει μετά από 4-5 μέρες και προστεθούν συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, κούραση, πυρετός, βήχας, πόνος στο αυτί, τότε είναι φρόνιμο ο ασθενής να απευθυνθεί στον ωτορινολαρυγγολόγο».


Τι να κάνεις Για να αποσυμφορήσεις τη μύτη σου μπορείς να καταφύγεις σε βότανα όπως ο ευκάλυπτος και ο δυόσμος (πριν τα χρησιμοποιήσεις συμβουλεύσου το γιατρό σου για να διασφαλίσεις ότι δεν παρουσιάζεις αλλεργίες στα εν λόγω βότανα). Το έλαιο του ευκαλύπτου είναι αντιβιοτικό και αντισηπτικό των αναπνευστικών οδών. Ρίξε μερικές σταγόνες σε ένα κατσαρολάκι και κάνε εισπνοές. Επιπλέον, ένα χλιαρό τσάι δυόσμου μπορεί να σε βοηθήσει. Φρόντισε να αποφεύγεις τους χώρους με ξηρό αέρα.

Με ασπίδα τη σωστή διατροφή
«Κάθε θεραπεία που συνοδεύεται από μια ισορροπημένη διατροφή ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, με αποτέλεσμα την πολύ γρηγορότερη βελτίωση και υποχώρηση κάθε λοίμωξης, καθώς και ελάττωση της έντασης των συμπτωμάτων που σε ταλαιπωρούν», λέει η Ανατολή Παταρίδου.

Τι να κάνεις Στη διατροφή που θα ακολουθήσεις δεν πρέπει να ξεχάσεις να συμπεριλάβεις τη βιταμίνη C. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν και συγκεκριμένες τροφές που ανακουφίζουν τη βουλωμένη μύτη. Συγκεκριμένα, τα καυτερά φαγητά βοηθούν τον οργανισμό να καθαρίσει τη βλέννα. Γι’ αυτό φτιάξε σούπες με καυτερή πιπεριά, πιπερόριζα ή κρεμμύδι. Οι ζεστές σούπες σε ενυδατώνουν και σε βοηθούν να καταπολεμήσεις τις ιώσεις, αφού περιέχουν πρωτεΐνες και μέταλλα που βοηθούν στη δημιουργία αντισωμάτων.

 
Η δύναμη του αλατιού
Αν δεν διαθέτεις φυσιολογικό ορό, που είναι και η πιο ενδεδειγμένη λύση, φτιάξε το δικό σου σπιτικό διάλυμα για να ξεπλύνεις τη μύτη σου. Το αλατούχο διάλυμα βοηθά στη ρινική αποσυμφόρηση.
Τι να κάνεις Ανακάτεψε 1/4 κ.γλ. αλάτι σε 230 g ζεστού νερού. Γέμισε με το διάλυμα αυτό μια σύριγγα, την οποία θα έχεις αποστειρώσει πολύ καλά. Γείρε το κεφάλι μπροστά και χρησιμοποιώντας τη σύριγγα βάλε το αλμυρό νερό στη μύτη σου. Κράτησε το ένα ρουθούνι κλειστό με τα δάχτυλά σου ενώ βάζεις το μείγμα αλατιού στο άλλο. Επανάλαβέ το 2-3 φορές και συνέχισε με το άλλο ρουθούνι. Μην κρατήσεις το διάλυμα πάνω από μια μέρα και μη χρησιμοποιείς σπρέι εμπορίου αλόγιστα γιατί μπορεί να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα.

  mothernature.gr

Αδυνατίστε με τροφές που ενισχύουν τον μεταβολισμό

01235698980642

Η ΑΥΞΗΣΗ του μεταβολισμού είναι απαραίτητη για δύο κυρίως λόγους, αφενός γιατί κάνουμε καθιστική ζωή στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αφετέρου επειδή δεν προσέχουμε συνήθως τη διατροφή μας και δεν τρώμε τις κατάλληλες για την εποχή τροφές. Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που το σώμα καταπονείται περισσότερο. Έτσι, είτε νομίζετε ότι είστε υγιείς και δεν χρειάζεται να μεριμνήσετε για το σώμα σας είτε γνωρίζετε ότι το σώμα σας δεν λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει, δείτε τις εννέα ομάδες τροφών που παρουσιάζουμε εδώ. Χωρίς αμφιβολία θα το βοηθήσετε να αποκτήσει δύναμη και αντοχή, αλλά και θα βελτιώσετε την εμφάνιση και τη διάθεσή σας.

1. Λαχανικά
Φαίνεται κοινότοπο, όμως τα λαχανικά θα αυξήσουν το μεταβολισμό σας, καθώς είναι χαμηλά σε θερμίδες. Η κατανάλωσή τους αυξάνει την καύση των θερμίδων έως και 20% ενώ το γεγονός ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες σημαίνει ότι αισθανόμαστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνιστώνται τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, το μαρούλι και το λάχανο, που είναι γεμάτα θρεπτικές ουσίες και θα κάνουν θαύματα στο σώμα σας. Έτσι, δεν θα μπείτε στον πειρασμό να φάτε τα σνακ που έχουν αρνητική επίδραση στο μεταβολισμό σας, γιατί σε αντίθεση με τα φρούτα και τα λαχανικά χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν από τον οργανισμό. Τα λαχανικά είναι ένα πραγματικό δώρο για το σώμα σας.
2. Δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια
Έχουμε συνδέσει τα όσπρια με τον χειμώνα, μπορούν όμως κάλλιστα να καταναλωθούν και το καλοκαίρι μέσα σε σαλάτες. Τόσο τα δημητριακά ολικής άλεσης όσο και τα όσπρια (φασόλια, φακές, φάβα) είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, ενώ περιέχουν καλούς (σύνθετους) υδατάνθρακες και όχι κακούς (απλούς) όπως τα κέικ και τα κουλουράκια.Οι υδατάνθρακες είναι η βασική πηγή ενέργειας του οργανισμού και σημαντικό κομμάτι κάθε υγιεινής δίαιτας. Με την κατανάλωση τους θα αυξήσετε την καύση θερμίδων κατά 10% περίπου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεταβολισμού, που σημαίνει ότι το σώμα σας θα επεξεργάζεται τα πάντα σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
3. Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες θεωρούνται «κακές» και μια σειρά από δίαιτες τις αποφεύγουν. Όταν όμως πρόκειται για τον μεταβολισμό σας, μπορεί πραγματικά να κάνουν τη διαφορά, καθώς η κατανάλωση πρωτεϊνών θα σας κάνει να χάσετε βάρος λόγω του ότι αυξάνει την καύση των θερμίδων σας κατά 25%. Οι πρωτεΐνες αποφεύγονται λόγω του κόκκινου κρέατος, που περιέχει επίσης λίπη και τοξίνες, υπάρχουν όμως σε πολλές άλλες τροφές, όπως είναι οι ξηροί καρποί, τα ψάρια, το κοτόπουλο, η σόγια, ακόμη και τα μακαρόνια. Έχουν επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα του να νιώθεις χορτάτος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι οι υδατάνθρακες και έτσι δεν υα χρειαστεί να τρώτε διάφορα άλλα πράγματα που αναστατώνουν το σώμα σας.
4. Πιπεριές και σκόρδα
Οι πιπεριές (όχι μόνο οι κόκκινες) και το σκόρδο αυξάνουν δραστικά τον μεταβολισμό, διπλασιάζοντας την ενεργειακή δαπάνη, χωρίς την προσθήκη θερμίδων. Αυτό συμβαίνει επειδή ενθαρρύνουν τα νεύρα σας να στείλουν στον εγκέφαλο σήματα καύσης του λίπους σε όλο το σώμα. Ακόμη και οι πράσινες πιπεριές μπορεί να σας βοηθήσουν να κάψετε 100 θερμίδες την ημέρα, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να τις συμπεριλάβετε στη διατροφή σας.
5. Τόνος
Ο τόνος βοηθά το σώμα στην καύση των θερμίδων, με την προϋπόθεση ότι θα είναι φρέσκος και όχι σε κονσέρβα. Ο τόνος είναι ένα ψάρι πλούσιο σε φώσφορο, σελήνιο και κάλιο, ενώ το χαρακτηρίζει η υψηλή περιεκτικότητα σεω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Ο φώσφορος, εκτός από το ρόλο του ως δομικό υλικό των οστών, έχει και αρκετές μεταβολικές δράσεις, όπως το να αποτελεί συστατικό ορισμένων λιπιδίων, τα οποία συμμετέχουν στο σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών. Το σελήνιο, που επίσης περιέχεται στον τόνο σε υψηλές περιεκτικότητες, έχει ταυτόχρονη δράση με την βιταμίνη Ε και προστατεύει τις ουσίες του οργανισμό που είναι ευαίσθητες σε οξειδώσεις. Τέλος, το κάλιο που περιέχεται σε σημαντική ποσότητα, συνεισφέρει στη μεταφορά νευρικών ερεθισμάτων, στον έλεγχο της μυϊκής συσταλτικότητας και στην διατήρηση της αρτηριακής πίεσης.
6. Λευκό ψάρι
Οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα καλά λιπαρά οξέα είναι οι λόγοι που γιατροί και διατροφολόγοι συνιστούν να εντάξουμε στη διατροφή μας το λευκό ψάρι. Έχει βρεθεί ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα μειώνουν τις συγκεντρώσεις διαφόρων αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών στο πλάσμα, συντελούν στην πρόληψη από θρόμβωση των αγγείων και προστατεύουν από διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυξάνουν επίσης τον μεταβολισμό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είδος τροφής.
7. Σκέτος καφές
Εκτός του ότι είναι αντικαρκινικός και προστατεύει τους άνδρες από τα προβλήματα του προστάτη, ο σκέτος καφές μας δραστηριοποιεί αυξάνοντας τον μεταβολισμό. Αυτό οφείλεται στην τονωτική δράση της καφεΐνης. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την προσθήκη ζάχαρης ή γάλακτος, επειδή ακυρώνουν τις θετικές συνέπειες της ίδιας της καφεΐνης. Κάντε τον καφέ όσο δυνατό θέλετε, αλλά να είστε προσεκτικοί με τον αριθμό των φλιτζανιών που πίνετε καθημερινά, λόγω των άλλων τρόπων με τους οποίους η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει το σώμα σας.
8. Ασπράδια αυγών
Τρώγοντας μόνο το ασπράδι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ενίσχυση του μεταβολισμού σας και μια από τις καλύτερες τροφές καθώς δεν περιέχει καθόλου λίπος και χοληστερόλη, σε αντίθεση με τον κρόκο. Πράγματι, αποτελείται κυρίως (στο 98%-99% του βάρους του) από νερό (88%) και πρωτεΐνες (10%). Βρίσκει επίσης κανείς μεταλλικά στοιχεία όπως μαγνήσιο, νάτριο και κάλιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β1, Β2 και κυρίως Β12), καθώς και γλυκίδια. Ελάχιστη είναι η περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες (μόλις 1%). Η διατροφική του σύνθεση κάνει το ασπράδι να είναι μία πολύτιμη διατροφή, ακόμα και για αθλητές, ενώ το γεγονός ότι είναι εύπεπτο αυξάνει τον μεταβολισμό πολύ περισσότερο από άλλες τροφές, όπως το κρέας.
9. Φρούτα
Ξεκινήσαμε με τα λαχανικά και θα κλείσουμε με τα φρούτα. Τα νωπά φρούτα, και ιδίως το γκρέιπφρουτ, συμβάλλουν στην ενίσχυση του μεταβολισμού και βοηθούν με φυσικό τρόπο το συκώτι να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το συκώτι παίζει κυρίαρχο ρόλο στο μεταβολισμό και επιτελεί πολλές λειτουργίες του οργανισμού, μεταξύ άλλων την αποθήκευση γλυκογόνου, την καταστροφή των ερυθροκυττάρων, τη σύνθεση των πρωτεϊνών του πλάσματος, την παραγωγή ορμονών και την απομάκρυνση των τοξικών ουσιών από το σώμα.
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καθημερινό του διαιτολόγιο, προτιμώντας πάντοτε τα φυσικά και νωπά τρόφιμα, αποφεύγοντας τα σνακ, τα κατεψυγμένα και τις κονσέρβες. Το ίδιο πρέπει να αποφεύγει τις έτοιμες, επεξεργασμένες και προμαγειρεμένες τροφές, για να μη μιλήσουμε βέβαια για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Αυτά όχι μόνο επιβραδύνουν τον μεταβολισμό, αλλά γεμίζουν τον οργανισμό με άχρηστες και επιβλαβείς ουσίες.

πηγη

Κίνδυνος χολολιθίασης από τις δίαιτες πείνας

01879546735653798

ΣΥΜΦΩΝΑ με άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο International Journal of Obesity, η Δρ Κάρι Γιοχανσον και οι συνεργάτες της στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης συνέλεξαν πληροφορίες για το πώς οι δίαιτες ταχείας απώλειας βάρους επηρεάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης χολολιθίασης, μελετώντας δείγμα ατόμων που είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία Intrim, η οποία έχει αδυνατιστικά προγράμματα.

Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν 6.640 άτομα που έκαναν δίαιτα, οι μισοί εκ των οποίων έκαναν δίαιτες «πείνας» ενώ οι άλλοι μισοί έκαναν υποθερμιδικές δίαιτες.
Στην «δίαιτα πείνας» περιλαμβάνονται υγρά γεύματα των 500 θερμίδων την ημέρα για έξι έως δέκα εβδομάδες, και στη συνέχεια γινόταν σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών και τελικά πρόγραμμα συντήρησης βάρους διάρκειας εννέα μηνών, με γυμναστική και υγιεινή διατροφή.
Οι υποθερμιδικές δίαιτες περιλάμβαναν 1.200 με 1.500 θερμίδες την ημέρα, δύο υγρά γεύματα για τρεις μήνες και εν συνεχεία εννέα μήνες πρόγραμμα συντήρησης.
Οι επιστήμονες κατέγραφαν το βάρος και άλλα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, τα οποία συσχέτισαν με γενικά στοιχεία υγείας του πληθυσμού, και ειδικότερα με θεραπευτική αντιμετώπιση της χολολιθίασης.
Μετά από τρεις μήνες στο πρόγραμμα απώλειας βάρους, όσοι έκαναν «δίαιτα πείνας» είχαν χάσει 13,6 κιλά, συγκριτικά με τα 7,7 κιλά που είχαν χάσει οι συμμετέχοντες στην ομάδα της υποθερμιδικής διατροφής.
Έναν χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος, η ομάδα της «δίαιτας πείνας» είχε χάσει κατά μέσο όρο 11,1 κιλά, ενώ η άλλη ομάδα 8,1 κιλά.
Στην ομάδα της «δίαιτας πείνας», 48 άτομα είχαν εκδηλώσει χολολιθίαση που απαιτούσε νοσοκομειακή θεραπεία, και το ίδιο 16 άτομα από την άλλη ομάδα.
Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να καθορίσουν γιατί οι χολόλιθοι ήταν συχνότεροι μεταξύ των ατόμων που είχαν κάνει «δίαιτα πείνας», εικάζουν ωστόσο ότι «ένας συνεισφέρων παράγοντας είναι η μεγαλύτερη απώλεια βάρους στο στάδιο της συντήρησης, καθώς και η χαμηλή πρόσληψη λιπαρών».

Πηγή: Health.in.gr

Το τροχόσπιτο του $1.000.000 του Brad Pitt και της Angelina Jolie! Η χλιδή στο έπακρο!

Ο Μπραντ Πιτ έχει μια μεγάλη οικογένεια, οπότε το να διατηρεί ένα μέρος για να φιλοξενεί τα έξι παιδιά του όταν τον επισκέπτονται στα γυρίσματα μιας ταινίας είναι… must.

Το χλιδάτο τροχόσπιτο του χολιγουντιανού σταρ εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό, καθώς διαθέτει ένα μεγάλο σαλόνι όπου τα παιδιά μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, μια κουζίνα αρκούντως μεγάλη για να ετοιμαστεί ένα οικογενειακό δείπνο, αλλά και ένα διπλό κρεβάτι όπου ο πολυάσχολος μπαμπάς μπορεί να παίρνει τον υπνάκο του.
Το 1 εκατ. δολαρίων τροχόσπιτο είναι μεγάλο όχι μόνο σε μήκος (15 μ.) αλλά και σε πλάτος, δημιουργώντας έναν χώρο στον οποίο ο δημοφιλής ηθοποιός μπορεί να αισθάνεται άνετα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.


Ανοίγοντας την κύρια πόρτα του τροχόσπιτου, βρίσκεσαι στην πολυτελή κουζίνα, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο εντοιχισμένο ψυγείο, μάτια κουζίνας, πλυντήριο πιάτων και άφθονο αποθηκευτικό χώρο με ντουλάπια. Μόνο η κουζίνα κόστισε 60.000 δολάρια, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πρώτης ποιότητας.
Δίπλα στην κουζίνα βρίσκεται το σαλόνι, που έχει τραπεζαρία, μια μεγάλη τηλεόραση και έναν δερμάτινο πολυτελή καναπέ, αρκετά μεγάλο σε μήκος για να φιλοξενεί μαζί τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί.Μια εσωτερική πόρτα οδηγεί στην κρεβατοκάμαρα, με ένα διπλό κρεβάτι και ακριβώς απέναντί του ένα χώρο στον οποίο ο ηθοποιός μπορεί να μακιγιάρεται ενόψει των γυρισμάτων. Τέλος, μέσα στην κρεβατοκάμαρα υπάρχει και ένα άνετο μπάνιο, με ντουζιέρα… για δύο.


 via