Ιεροί τόποι … λίθοι… φυτά δύναμης και κοσμικές ενέργειες

Το σύμπαν είναι ένα άπειρο  <>  από ενέργειες και δυνάμεις παράξενες και άγνωστες οι περισσότερες για τον κοινό Νου.

Αυτές οι δυνάμεις εκδηλώνονται στον φυσικό μας κόσμο,  δημιουργώντας  και διαπερνώντας τα διάφορα επίπεδα και τις διαστάσεις σύμφωνα με τον νόμο του τρία και το νόμο του επτά, […της δημιουργίας και της τάξης. ] 
Αυτές οι δυνάμεις και ενέργειες  αλλάζουν  συχνότητες, κραδασμούς και  μορφές, ανάλογα   με την αποστολή που  καλούνται να εκδηλώσουν σε κάθε διάσταση και σε κάθε χώρο.
Διαμορφώνοντας τους ηλεκτρόνιους, μοριακούς , κυτταρικούς , και ορυκτούς κόσμους .
 Έτσι καταλήγουν  τελικά να γίνονται κάποιες από αυτές τις ενέργειες ορατές και απτές από κάθε άνθρωπο του πλανήτη δια μέσω των αισθήσεων του, [ ορυκτές μορφές, κυτταρικές μορφές ].
Άλλες ενέργειες  γίνονται  αντιληπτές σαν  σκέψεις ή συναισθήματα  και άλλες μόνο  διαισθητικά, διορατικά αντιληπτές  ανάλογα το υπαρξιακό επίπεδο  του κάθε ανθρώπου, και  άλλες μέσα στο εργαστήριο του επιστήμονα [ ηλεκτρόνιοι και μοριακοί κόσμοι ]
 Όλα αυτά όμως χωρίς να έχει  ο άνθρωπος  την γνώση για την  προέλευση τους, ή την αρχική  αιτία που  αποκρυσταλλώθηκαν  στον κόσμο αυτές οι δυνάμεις και  οι μορφές.
Στον υλικό κόσμο δεν μπορεί να έχει ύπαρξη καμιά μορφή, φαινόμενο,  γεγονός, ή κατάσταση,  αν δεν έχει πρώτα δημιουργηθεί από μια  συμπαντική αιτία η <> σε πνευματικό επίπεδο.
  Μόνο τότε μπορεί να αρχίσει να εκφράζετε μια ενέργεια  και τελικά να εκδηλωθεί σαν σκέψη σαν συναίσθημα ,  σαν υλικό αντικείμενο, ή κυτταρικός οργανισμός.
Αυτό έχει κατανοηθεί και ειπωθεί από την σύγχρονη φυσική …..η μάζα δεν είναι παρά μια μορφή ενέργειας  που…. Έχει την τάση  να  σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε τ ε .
Και η σχέση ανάμεσα στη μάζα και την ενέργεια εκφράστηκε με σαφήνεια από την  εξίσωση του Α. Αϊνστάιν …Ε=mc2!  [ όπου c = ταχύτητα φωτός ]

 Κάθε υλικό στοιχείο αναπόφευκτα συνοδεύετε από τα αντίστοιχα ηλεκτρόνια, μοριακά ή πνευματικά του στοιχεία  για να μπορεί να υπάρχει.
  Η μορφή δεν είναι παρά το πνεύμα που σταδιακά  υλοποιήθηκε και συμπυκνώθηκε,  όμως  η  <>, η <>, δεν το γνωρίζει .
Κάθε μορφή λοιπόν είναι η αντιπροσώπευση μιας   πνευματικής αρχής και κάθε αντικείμενο  έχει τις ιδιότητες του πνευματικού στοιχείου από όπου προέρχεται .
 Όπως επίσης έχει και κάποιες ενεργειακές ιδιότητες το οποίο το καθιστούν ικανό να συνεργάζεται ή όχι με άλλα είδη ή αντικείμενα, ή να μένει ουδέτερο.
Σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων έχουμε τις συμπάθειες και αντιπάθειες.
Δεν ταιριάζουν ή και ταιριάζουν, οι ενέργειες ή τα <> μας όπως λέμε.
Σε άλλο επίπεδο βλέπουμε ότι ο μαγνήτης έλκει το σίδηρο, ενώ το σίδερο έλκει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.
Έτσι και το κάθε τι έλκει αυτό που του αντιστοιχεί.
Λέγετε ότι τα δένδρα <> συνεχώς για να βρέξει , έτσι αν θέλουμε να κάνουμε μια έρημο, πράσινη…. αρκεί να ξέρουμε και να φυτέψουμε τα κατάλληλα δένδρα  ή φυτά,  που θα προσελκύσουν το νερό .     
Για να μπορέσουν όμως  να εκφραστούν και κάποιες  <> συμπαντικές και κοσμικές δυνάμεις που έχουν κάποια <> ή δυναμική ,  κάποια <> που πρέπει να γειωθεί , ή κάποια σημαντική  <>……
 Είναι απαραίτητοι και οι ανάλογοι <> που θα  έχουν την δυνατότητα να επιτρέψουν την ροή μιας υψηλότερης  ενέργειας ή συχνότητας.
   Πχ κατάλληλο όχημα ή χώρο, αλλά και το ανάλογο κραδασμό, ώστε  να μπορέσουν  να εναρμονιστούν  και να  επιτρέψουν την γείωση.
Έτσι έχουμε τους ιερούς τόπους, πολύτιμους λίθους, φυτά δύναμης, ιερά ζώα, και πιο ιδικά ο άνθρωπος που έχουν αναλάβει αυτές τις  <>.
Ιεροί τόποι

Υπάρχουν λοιπόν σε όλη τη γη κάποιες ιδιαίτερες  τοποθεσίες που χρησιμεύουν σαν οχήματα,  ώστε να συγκεντρώνονται κοσμικές δυνάμεις και ενέργειες .

Αυτό μπορεί να συμβαίνει παντού, όπως πάνω σε βουνά και λόφους , σε φαράγγια, σε νησιά, σε ποτάμια ,  ή σε πεδιάδες.
Αυτοί οι ιεροί τόποι λόγω της σύστασης των πετρωμάτων, της πανίδας , ή της γεωλογικής τους κατάστασης [τεκτονικές πλάκες, εσωτερικά ύδατα κλπ], λόγω της θέσης τους στο περιβάλλον, ή και  για άλλους λόγους συγκέντρωναν και συγκεντρώνουν ακόμα ίσως, ισχυρά ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία, Προκαλώντας παράξενα φαινόμενα  σε σχέση με τον χωροχρόνο.

Έτσι προσέλκυαν το μεταφυσικό ενδιαφέρον και τον θαυμασμό των ανθρώπων .
Εκεί οι άνθρωποι έφτιαχναν τα ιερά τους , και λάτρευαν τους θεούς τους .
 Επιχειρούσαν να παρευρίσκονται συχνά  σε αυτούς τους χώρους διότι αντλούσαν και αυτοί τις ευεργετικές ιδιότητες που ο ιερός  χώρος συγκέντρωνε από το σύμπαν.
Αλλά επίσης εκεί προτιμούσαν να  καταθέτουν  τις προσφορές τους και τις προσευχές τους .
Τα ιερά αυτά συνδέονται μεταξύ τους σχεδόν πάντοτε με ένα γεωμετρικό τρόπο,

[ Ιερή γεωγραφία ] και μάλιστα συνδέονταν με ιερούς τόπους σε άλλα μέρη του κόσμου…. άγνωστα μεταξύ τους  , κάτι που αποδεικνύει σήμερα ότι η επιλογή  αυτών των τοποθεσιών δεν ήταν τυχαία.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι ιεροί τόποι  σχετίζονται επίσης  με το μαγνητικό πεδίο της γης .
Τέτοιες περιοχές έχουμε τόσες πολλές που είναι αδύνατον να τις αναφέρουμε.
 Υπάρχουν οι γνωστοί ιεροί τόποι που μπορούμε να επισκεφθούμε ,  αλλά και πολλοί που είναι γνωστοί μόνο σε λίγους , και άλλοι που είναι τελείως άγνωστοι ή κρυμμένοι, και  άλλοι που  δεν μπορούν να εντοπισθούν, αλλά όμως υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη τους .
Θα αναφέρουμε ενδεικτικά στην Ελλάδα γνωστούς ιερούς τόπους, τον Όλυμπο την <>, όπου  λέγετε  ήταν το πρώτο στερεό κομμάτι γης, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την δημιουργία του κόσμου.
Το ιερό νησί του Απόλλωνα  η  Δήλος, επίσης το μαντείο των Δελφών όπου ήταν ο ομφαλός της γης , και το Ιδαίον Άνδρο στον Ψηλορείτη όπου σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία μεγάλωσε ο θεός Δίας.  
Επίσης στα σύνορα Κίνας – Ινδίας  τα Ιμαλάϊα <>,  εκεί υπάρχουν πολλοί ιεροί τόποι καταγεγραμμένοι αλλά και πολλοί άγνωστοι και κρυμμένοι .

Ο Λομσαν Ραμπα μας έχει γράψει  αρκετά  στα βιβλία του για αυτά τα ανεξερεύνητα  βουνά  και τις ιερές περιοχές τους .

Το αινιγματικό Στόουνχετζ με τους μπλε μονόλιθους [ αζουρίτες ..?..] 
Επίσης ιεροί χώροι που υπήρχαν κάποτε αλλά τώρα δεν μπορούν να εντοπισθούν  είναι το Μονσεράτ στην Ισπανία, όπου όπως λέγετε ένα μεγάλο κομμάτι του βουνού και του αρχαίου ναού όπου φυλάγεται το ιερό Γκραάλ , έχει περάσει στην τέταρτη διάσταση μαζί με τους φύλακες του, ώστε να μην κινδυνεύει  το ιερό σκεύος από βέβηλους.
Κάτι παρόμοιο συνέβη  και με  το χρυσό Ελ Ντοραντο το οποίο ο μέγας ιερέας όταν είδε τους Ισπανούς να καταφθάνουν και καταλαβαίνοντας τις διαθέσεις τους μετέφερε όλο των χώρο επίσης στην τέταρτη διάσταση .
Επίσης το ξαφνικά εγκαταλελειμμένο, αλλά πολύ καλά διατηρημένο Μάτσου Πίτσου στο Περού .
Πολλά βουνά ήταν ιεροί τόποι για πολλούς λόγους , αλλά επίσης  το ίδιο το σχήμα τους  και ίσως το μέγεθος τους η το πέτρωμα τους να πρόσδιδε  την ιδιότητα, να έλκει συμπαντικές ενέργειες να αποθηκεύει , και να εκπέμπει με μεγαλύτερη ευκολία .
Οι πυραμίδες στην Αίγυπτο, αλλά και σε όλο το κόσμο , εκτελούσαν μια παρόμοια αποστολή, να έλκουν να αποθηκεύουν αλλά και να εκπέμπουν ενέργειες .
 Επίσης αυτός ήταν και ένας  λόγος που οι αρχαίοι μάγοι και μάγισσες  φορούσαν  καπέλα σε σχήμα κώνου.

Από ενεργειακή άποψη οι ιεροί τόποι είναι <> ….και έχουν σαν αποστολή να είναι αγωγοί και να διοχετεύουν στην γη την συμπαντική ενέργεια που τους αντιστοιχεί , ώστε να υπάρχει ισορροπία, αφθονία,  σε όλα τα στοιχεία και οργανισμούς  που συμμετέχουν στο γήινο παιχνίδι.
Αυτό συμβαίνει με όλα τα πράγματα είτε είναι ορυκτά είτε οργανικά….

 Η θεωρεία της σχετικότητας μας απέδειξε πως η μάζα δεν είναι ουσία, αλλα μορφή ενέργειας, και η ενέργεια είναι μια δυναμική, η οποία συνδέεται με την δραστηριότητα και την κίνηση . δικαιώνοντας τον Έλληνα φιλόσοφο Ηράκλειτο

   

Λίθοι

Επίσης  στο ορυκτό βασίλειο έχουμε τους  κρυστάλλους , πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους , όπως και μέταλλα που επίσης συγκεντρώνουν διάφορες ιδιότητες , και δονούνται το κάθε ένα με το δικό του τρόπο.
  Έλκουν διάφορες κοσμικές ενέργειες από το σύμπαν και από το περιβάλλον,  τις οποίες ενέργειες  μετασχηματίζουν.
 Κάποιοι από αυτούς τους λίθους   παρέχουν <> υπηρεσίες σε αυτούς που ξέρουν να <> μαζί τους , μετασχηματίζοντας τις αρνητικές ενέργειες ή επιδράσεις του περιβάλλοντος σε αβλαβείς ή ακόμα και σε θετικές επιρροές  ..

Οι λίθοι πάντα  ήταν κατά βάθος φυλαχτά τα οποία με τις ιδιότητες τους προστάτευαν ανάλογα και τον ιδιοκτήτη τους .

Η ιατρική της Αγιουβερδα [ Ινδία ] διατηρεί πάντοτε την πίστη ότι οι  λίθοι έχουν την δύναμη να προασπίζουν την υγεία μας ..
Οι κάτοικοι της Ατλαντίδας χρησιμοποιούσαν τους κρυστάλλους για να συλλαμβάνουν , να ενεργοποιούν , και να μετατρέπουν την κοσμική ενέργεια σε άλλες μορφές ενέργειας , ή να την διοχετεύουν στο σημείο του ενδιαφέροντος τους είτε αυτό ήταν η τεχνολογία ή εσωτερικές ικανότητες [ πχ τηλεπάθεια ].
Λέγετε ότι ο Μωυσής πήρε τις δέκα εντολές σκαλισμένες πάνω σε πλάκες από Ζαφείρη.
Επίσης λέγετε ότι σε κάθε λίθο ανάλογα με τα συστατικά που αποτελείτε αντιστοιχούν και διαφορετικές ιδιότητες, πχ   ότι το χαλκυδώνιον  έφερνε θάρρος στον κάτοχο του, το τοπάζι αγνότητα , ο αμέθυστος την ανώτερη σκέψη   , και ο σάπφειρος την διαίσθηση κλπ. Έτσι σε κάθε ζώδιο αντιστοιχούσε και ένας ή δυο λίθοι .
Η αξία ενός κρυστάλλου ή λίθου είναι τελείως υποκειμενική και δεν έχει καμιά σχέση με τις ιδιότητες  που μπορεί να έχει.
Υπάρχουν λίθοι οι οποίοι έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες, και δεν είναι πολύτιμοι.
Μπορούν να αποκτηθούν και να βρεθούν εύκολα , όπως για παράδειγμα ο χαλαζίας ο οποίος θεωρείτε ο κρύσταλλος της εσωτερικής γνώσης και έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη και μπορούμε να τον βρούμε  σε όλο τον κόσμο.
Ακόμα και μια απλή πέτρα μπορεί να έχει για μας εφόσον μας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κάποια ιδιαίτερη σημασία .
Ο χρυσός  θεωρείτο από τους Ίνκας ιερό  μέταλλο και πίστευαν ότι προέρχεται από τα δάκρια του ηλίου .
Ο άνθρωπος εφόσον  φορούσε ένα οποιοδήποτε λίθο θα μπορούσε να έχει συμμετοχή στις ενέργειες που ο συγκεκριμένος λίθος έλκυε από το σύμπαν, ή εξέπεμπε προς το σύμπαν με αποτέλεσμα να αποκόμιζε  και τις ευεργετικές ιδιότητες αυτής της συμπαντικής σχέσης – κίνησης .
Και πολύ περισσότερο ακόμα αν  αποκτούσε μια ειδική σχέση μαζί του,  αν δήλωνε δηλαδή συνειδητά την συνεργασία του με τον λίθο, και αν διατηρούσε τον λίθο καθαρό,  και τον ενεργοποιούσε ανάλογα.
Πέρα όμως από χρωματιστούς και πολύτιμους  λίθους, ο άνθρωπος έδειχνε λατρεία και ενδιαφέρον και σε παράξενους λίθους στους οποίους διέκρινε διάφορες θεϊκές ή πνευματικές ιδιότητες,  όπως στους πυραμιδοειδής, γνωστούς ως <>.
Και τέλος μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έγινε <> με το στοιχειό της φωτιάς, από την τριβή ενός λίθου με έναν άλλον, όπου η τριβή απελευθέρωσε την κριμένη ενέργεια [ σπίθα, φωτιά  ] μου έκρυβαν οι πέτρες .
Φυτά δύναμης
Επίσης το φυτικό βασίλειο με τα φυτά δύναμης που επίσης συγκεντρώνουν ιδιότητες διάφορες, κυρίως θεραπευτικές τα περισσότερα , αλλά και κάποια  άλλα με  εσωτερική προστασία, όπως είναι οι κάκτοι αν τοποθετηθούν δυτικά συμφωνά με το κινέζικο  Φενγκ Σούι .

Κάποια άλλα  παρέχουν  σε όσους γνωρίζουν εκτός από θεραπευτικές και  μεταφυσικές εμπειρίες .
Όπως η  Πυθία  στο μαντείο των Δελφών που προέβλεπε το μέλλον  καίγοντας ή μασώντας ..δάφνες .
Επίσης και ο ανθρωπολόγος  Κάρλος Καστανέντα που με την καθοδήγηση του ινδιάνου δασκάλου του μπόρεσε να έρθει σε επαφή με τα στοιχειώδη των φυτών δύναμης, όπως του κάκτου Μεσκάλ ,  και του δένδρου  Ντατούρα.
Φυτά δύναμης όμως είναι με άλλους τρόπους και αλλά φυτά που είναι γνωστά για την ομορφιά τους , ή για το άρωμα τους , ή για το χρώμα τους .

Όπως  τα πανέμορφα τριαντάφυλλα.

Αν και ο κόσμος τα χρησιμοποιεί περισσότερο  για αισθητικούς λόγους, το μεταφυσικό άρωμα τους, όπως και τα χημικά στοιχεία που το αποτελούν, έχουν μεγάλες  θεραπευτικές δυνάμεις σε <> ασθενείς .
Επίσης δεν είναι τυχαίο που το αρχαίο τάγμα των Ροδόσταυρων το έκανε σύμβολο του και το τοποθέτησε στο κέντροτου σταυρού.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία για τα φυτά τα οποία η επιστήμη δεν γνωρίζει ακόμα , όπως για παράδειγμα το όπιο [ το ρετσίνι  που βγαίνει από την παπαρούνα… μήκων η υπνοφόρος ].

Αυτό το προϊόν έχει πάνω από τετρακόσια ενεργά στοιχεία αλλά η επιστήμη δεν γνώριζε μέχρι την δεκαετία του 70-80 ούτε το ένα τέταρτο από αυτά .
Οι ιδιότητες αυτού του φυτού είναι πολλές,  αλλά η πιο σημαντική αυτή η οποία επιτρέπει την διείσδυση μέχρι και στο τελευταίο επίπεδο του υποσυνειδήτου .
Μάλιστα οι αρχαίοι Μινωίτες γιατροί  φαίνετε ότι το χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς,  αφού οι θεραπείες που πραγματοποιούσαν ήταν  σε βάθος, εντοπίζοντας και θεραπεύοντας την ψυχολογική αιτία που εκφράζει και εκδηλώνει την αρρώστια.
Δυστυχώς πολλά από αυτά τα ιερά φυτά δύναμης χρησιμοποιούνται λανθασμένα , από τοξικομανείς,  προσπαθώντας  να δραπετεύουν από την πραγματικότητα τους, ή από βίτσιο , δημιουργώντας όμως ακόμα μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις και προβλήματα για τον εαυτό τους, αφού δεν γνωρίζουν πως να τα χρησιμοποιήσουν.
Θυμηθείτε τον Κ. Καστανεντα ο οποίος προκειμένου να δοκιμάσει τις ιδιότητες κάποιου φυτού, έπρεπε να το φυτέψει ο ίδιος σε κατάλληλο μέρος , να το ποτίζει ο ίδιος…και να πηγαίνει συχνά να του κάνει…. συντροφιά .
Ώστε το στοιχειώδες του φυτού να σχετιστεί μαζί του <> να τον <>  και αργότερα να αποκαλύψει <>  του στον ερευνητή.

Τα βότανα που χρησιμοποιούμε για ιατρικούς ή και για διατροφικούς επίσης σκοπούς, θα πρέπει πριν τα κόψουμε να ευχαριστούμε τα στοιχειώδη των φυτών που προσφέρουν το φυσικό τους σώμα  και τις θεραπευτικές τους ουσίες για το καλό της ανθρωπότητας.

Αυτό είναι μια αρχαία επιστήμη και γνώση  που ίσως έχουμε ξεχάσει.

Όλες αυτές οι μαγικές ιδιότητες και δυνάμεις  των φυτών προέρχονται από τις κοσμικές ενέργειες,  τις οποίες το κάθε ένα από αυτά έλκει και μετασχηματίζει  σαν χημικές ιδιότητες και κατόπιν γειώνει και  αποκρυσταλλώνει στη γη με πολλούς τρόπους.

<<Οι αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των ατόμων γεννούν τις διάφορες χημικές διαδικασίες και παράγουν την ανεξάντλητη ποικιλία των χημικών συνθέσεων .>>

 [ θεωρεία των κβάντα ]
Ιερά ζώα
Επίσης από το ζωικό βασίλειο υπάρχουν διάφορα ζώα τα οποία έχουν  ικανότητες φύλαξης , προστασίας , συνεργασίας αλλά και πολλά άγρια ζώα τα οποία μετατρέπουν συγκεκριμένες ενέργειες και δυνάμεις εκτελώντας την αποστολή τους απλά ζώντας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη .
Πολλά ζώα θεωρούνται ιερά, με θεϊκές δυνάμεις, για αυτό και έχουν την ανάλογη προστασία ή  τον σεβασμό του ανθρώπου.  
Το διορατικό φίδι για παράδειγμα σύμβολο του Ασκληπιού έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σαν το κατεξοχήν σύμβολο της ιατρικής .
Αλλά και των κοσμικών ενεργειών σύμφωνα με τους Μάγια, Ίνκας, κλπ  , όπως επίσης είναι και το σύμβολο της θεϊκής μητέρας Κουνταλίνι για τους ινδούς , όπως επίσης σύμβολο σοφίας για τους φαραώ της Αιγύπτου.
Επίσης το περιστέρι στους χριστιανούς σαν σύμβολο του αγίου πνεύματος
Η αγελάδα επίσης σύμβολο της θηλυκής ενέργειας η της μητέρας γης  στην Ινδία Όπως επίσης και στην Αίγυπτο σαν θεά  hathar θεά της χαράς, που συμβολίζει επίσης τον εσωτερικό εαυτό.
 Στον αντίποδα σαν  αρσενική ενέργεια έχουμε τον ταύρο στην Κνωσό  που συμβολίζει το εγώ που αν το πιάσουμε από τα κέρατα  [το κυριαρχήσουμε] μας οδηγεί στην  απελευθέρωση και στην πνευματικότητα.
Ο Λ. Ράμπα μας λέει ότι οι βασιλικές  γάτες του Σιάμ  ήταν οι φύλακες των αρχαίων ναών που ήταν κριμένη η ιερή  γνώση και τα ιερά σύμβολα και κειμήλια  στο Θιβέτ.


Επίσης και  στην Αίγυπτο οι γάτες, οι σκαραβαίοι τα σκυλιά  ήταν  ιερά  ζώα .
Ο σκύλος  ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου που μας διδάσκει την αφοσίωση και την αγάπη, οι αιγύπτιοι τον τιμούν  δίνοντας  το πρόσωπο του στον θεό της θεϊκής  δικαιοσύνης… Ανούβη..
Οι ινδιάνοι της Αμερικής,  όταν οποιοδήποτε στοιχειώδες του ορυκτού, φυτικού, ή ζωικού βασιλείου έδινε έμπνευση και πνευματικότητα σε κάποιον, ή στην φυλή  αυτό το στοιχειώδες το χαρακτήριζαν σαν <> και ήταν ιερό και σεβαστό από όλους .

Κάθε υλικό σώμα, είτε είναι ορυκτό, είτε φυτικό, ζωικό ή ανθρώπινο  έλκει και γειώνει ενέργειες συμπαντικές προς το εσωτερικό της γης .
 Όπως επίσης από την γη  εκπέμπει ενέργειες προς το άπειρο σύμπαν .
Αν αυτό δεν συνέβαινε ..τότε απλά δεν θα υπήρχε …ο κόσμος έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε.
Αυτή είναι η θεϊκή πνοή…………η συμπαντική ροή …….
 
Ο άνθρωπος

Κάθε φυσικό σώμα  από οποιοδήποτε βασίλειο,  μετατρέπει και γειώνει διαφορετικές τύπου ενέργειες, με το πλέον σημαντικό τον άνθρωπο, ο οποίος έχει την δυνατότητα εφόσον  επιτύχει την ανάλογη συχνότητα να εκφράσει   την πρώτη αρχή  επί της γης.

 Αυτό το πραγμάτωσαν   μεγάλοι δάσκαλοι και μύστες γνωστοί και άγνωστοι που περπάτησαν με φυσικό σώμα σε αυτόν τον πλανήτη, γειώνοντας πνευματικές ενέργειες και δυνάμεις  με τις διδασκαλίες τους και το παράδειγμα τους .
Οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν την συνείδηση τους,  και στον βαθμό που την κατέχουν , έλκουν  ανάλογες κοσμικές  ενέργειες και συχνότητες,   τις οποίες επίσης  εκπέμπουν και  επηρεάζουν ανάλογα και το περιβάλλον τους.
Τα ορυκτά, τα φυτά, και τα ζώα, εκτελούν την αποστολή τους όπως έχει ορισθεί από το <>,  να μετασχηματίζουν τις ενέργειες τους και να  στηρίζουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη γη και στον άνθρωπο, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κοσμικούς νόμους  και με την βοήθεια  του ένστικτου τους, ή τις ικανότητες που τους προσφέρει η φύση .
Ο διανοητικός  άνθρωπος  με την σειρά του   ασυνείδητα μετασχηματίζει τις δικές του ενέργειες, όμως  στην πλειοψηφία του πιθανότατα δεν το γνωρίζει  ότι συμβαίνει.
Πιθανόν δεν του έχει δώσει την σημασία που θα έπρεπε
Αν και είναι πάμπλουτος από σκέψεις και συναισθήματα ….δεν τα παρατηρεί.
Έτσι αντιλαμβάνεται  τις ενέργειες… όταν πλέον έχουν γειωθεί .
Όταν έχουν πλέον υλοποιηθεί σαν γεγονότα , με αποτέλεσμα να τις ερμηνεύει με τον πιο ανειδίκευτο συνεργάτη…. τον Νου!
Αισθάνεται  ενέργειες στο στομάχι, σαν ψυχολογικά βάρη , και τις ερμηνεύει  σαν αρνητικά συναισθήματα και στενοχώριες .
Ή σαν σκέψεις που πέφτουν σαν χείμαρρος στο διανοητικό του  κέντρο χωρίς κάποιο συνειρμό και νομίζει ότι αρχίζει να τρελαίνεται ….
Τίποτα τέτοιο !!!
Είναι   κοσμικές ενέργειες, αλλά και ενέργειες από τα γεγονότα  του περιβάλλοντος του,  που κατακλύζουν τον Νου υπό μορφή εντυπώσεων .
Τα αρνητικά συναισθήματα, και οι αρνητικές σκέψεις   είναι η  ψυχολογική αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσματα .
Ζούμε μέσα σε ένα άπειρο ωκεανό από ενέργεια …….

Και η ενέργεια παίρνει την μορφή  …που της δίνουμε, καθώς περνά από μέσα μας και τελικά  εκφράζετε στο περιβάλλον μας και στο χωροχρόνο ΜΑΣ *
Πληθώρα ενεργειών……………. που ο άνθρωπος το μόνο που έχει να κάνει είναι να  επιτρέψει την  ροή τους και όχι να τους κλίνει την πόρτα ή να τις μπλοκάρει .
Η αυτοπαρατήρηση είναι η καλύτερη από όλες τις τακτικές ώστε να σταματήσει επιτέλους  να ψάχνει έξω από τον εαυτόν του,  τους <> και τους <>  για να του εξηγήσουν και να τον σώσουν από αυτό που  συμβαίνει.
Οι πεποιθήσεις , οι ανησυχίες ,  οι φόβοι μας , τα ψυχολογικά  επιπρόσθετα στοιχεία
[ τα <<εγώ>>] που έχουμε δημιουργήσει μπλοκάρουν  και απορροφούν αυτές τις ενέργειες.
Τρέφονται από αυτές τις ενέργειες ,  με αποτέλεσμα, αυτές οι ενέργειες να διαστρεβλώνονται   να διαβάλλονται και τελικά  να εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο, από τον αρχικό τους [σύμφωνα με τον τρόπο του <<εγώ>>] και να μας αποδυναμώνουν  .
 Αυτό όμως είναι και η ελεύθερη βούληση που στον άνθρωπο έχει  δοθεί και είναι σεβαστή η κάθε του επιλογή , εφόσον και τα <>,  όπως και κάθε ψυχολογική πτυχή είναι δική του δημιουργία .

Η αρχή είναι η ίδια για όλα όσα είναι, και εκεί όλα όσα είναι  επίσης επιστρέφουν

Η γη με τους τόπους της και τα ορυκτά της , ΟΛΟΙ οι άνθρωποι , τα ζώα, τα φυτά, αποτελούν μια αδιάσπαστη ΕΝΟΤΗΤΑ.
Μια ενότητα η οποία δεν είναι ορατή αλλά αποδεδειγμένη, και ψυχολογικά, και επιστημονικά.
Η θεωρεία των κβάντα απέδειξε ότι …τα υποατομικά σωματίδια δεν έχουν νόημα ως απομονωμένες οντότητες.
Αλλά αποκτούν νόημα μόνο ως συνδυασμοί.    
Ο άνθρωπος παρατηρητής αντιπροσωπεύει την τελική κατάληξη μιας αλυσιδωτής διαδικασίας, και δεν μπορούμε να μιλάμε για την φύση, χωρίς να μιλάμε ταυτόχρονα και για τον εαυτό μας.
Αυτό που μένει είναι να το κατανοήσουμε και να το βάλουμε στην ζωή μας.
Η ταύτιση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου,
με την θέληση του θεϊκού νομού………
Αντιστοιχεί στην ταύτιση μας με την συνεχή  ροή  των κοσμικών ενεργειών.
Και είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Το να επιτρέπουμε στην ροή.
   Το να γινόμαστε ένα με την ροή.
Αυτό είναι ……ελευθερία.

Και είναι επίσης  πράξη αγάπης όταν ένας άνθρωπος συνειδητά επιλέξει να καθίσει στην γη ξυπόλητος, και συνειδητά να φανταστεί τις κοσμικές ενέργειες να εισρέουν μέσα στο φυσικό του σώμα παρασέρνοντας οτιδήποτε ενοχλητικό, ή αρνητικό  μέχρι το κέντρο της γης . 
Και μετά κατόπιν από το κέντρο της γης και διαμέσου του φυσικού σώματος ξανά, να επιστρέφουν οι γήινες πλέον ενέργειες μετατρεμενες καθαρές, σαν προσευχή  προς το σύμπαν .
Αυτό είναι μια έμπρακτη πράξη αγάπης, και συνειδητή  συνεργασία  με την φύση, είναι ενότητα και προσευχή !   και προτείνετε χωρίς καμιά επιφύλαξη για όποιον ευθυμεί και καταλαβαίνει έστω και λίγο τι μπορεί να σημαίνει για όλα τα όντα του πλανήτη, αλλά και περισσότερο  για αυτόν που πραγματώνει αυτή την άσκηση.
Αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς συνεχώς.
Αλλά είναι απείρως διαφορετικό να το κάνουμε με…… επίγνωση ..ότι το κάνουμε .
Μπορεί να διαρκέσει όσο <> εμείς θέλουμε  και έχουμε διάθεση …
<<  Αυτός που συμπορεύεται με την ροή του ΤΑΟ , αυτός που ακολουθεί τους ρυθμούς του ουρανού και της γης, δεν συναντά ποτέ δυσκολίες στον κόσμο  >> .[ Χουαν Ναν Τσε Κινέζος φιλόσοφος ]……..

Τσιπάκι στους υπαλλήλους της εμφυτεύει σουηδική εταιρεία

Αντί για κάρτα εισόδου η σουηδική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Epicenter αποφάσισε να εμφυτεύσει στην παλάμη του χεριού των εργαζομένων της ηλεκτρονικά μικροτσίπς.

Το χαμηλής ραδιοσυχνότητας τσιπάκι τοποθετείται απλώς πιέζοντάς το κάτω από το δέρμα του χεριού και ακολούθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έχει πρόσβαση ο εργαζόμενος σε διάφορες υπηρεσίες που έχει δικαίωμα, δηλαδή να ανοίγει πόρτες, να βγάζει φωτοτυπίες κ.λπ.

«Πονάει σαν να σου κάνουν ένεση με λεπτή βελόνα», σχολιάζει ο ρεπόρτερ του BBC που καλύπτει θέματα τεχνολογίας, και εμφύτευσε και αυτός το τσιπάκι στο χέρι του.

Το τσιπάκι υπέγραψαν ότι δέχονται 400 άνθρωποι και όπως δηλώνουν οι περισσότεροι, ελπίζουν στο μέλλον να μπορούν με αυτό να κάνουν και τις συναλλαγές τους, να πληρώνουν τον καφέ και το σάντουιτς που αγοράζουν από την καντίνα του γραφείου τους.
Μάλιστα, είναι πολύ ευχαριστημένοι, καθώς δεν χρειάζονται κωδικοί πιν ή άλλου είδους δικλίδες ασφαλείας, αφού η κάρτα τους δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ή να κλαπεί.

tanea.gr

Αληθινή ιστορία: Αυτή η μαμά γέννησε στο σπίτι και μοιράζεται τη μοναδική εμπειρία της (εικόνες)

Αληθινή ιστορία: Αυτή η μαμά γέννησε στο σπίτι και μοιράζεται τη μοναδική εμπειρία της (εικόνες)
Ο τοκετός στο σπίτι γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε διάφορα μέρη του κόσμου και η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχετε φανταστεί όμως, πώς μπορεί να είναι μία τέτοια εμπειρία; Μία μαμά με έναν παραστατικότατο τρόπο περιγράφει την όλη διαδικασία και μας κατατοπίζει πλήρως
  H Σάσα Μπράουν Γουόσμαν δημοσιογράφος και μητέρα τριών παιδιών, πρόσφατα μοιράστηκε με τους αναγνώστες της τη μοναδική εμπειρία της:
«Πριν μερικά χρόνια, ταξίδεψα στην Αιθιοπία για να κάνω μία έρευνα σχετικά με τις γέννες στα νοσοκομεία, οι οποίες όπως φάνηκε έσωζαν χιλιάδες ζωές μαμάδων και νεογέννητων.
«Μα πόσο τρελές μπορεί να είναι οι γυναίκες στην Αμερική που δίνουν μάχη για να μπορούν να γεννήσουν στο σπίτι;» ρώτησα κάποτε έναν συνταξιδιώτη μου.
Δεν είχα ιδέα ότι πολύ σύντομα θα έμενα έγκυος για τρίτη φορά και ότι θα γινόμουν και εγώ μία από αυτές τις «τρελές» που γέννησαν στο σπίτι!
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απόφαση δεν προέκυψε ξαφνικά σε μία μέρα. Άλλωστε πίστευα ότι μόνο γυναίκες με μακριά μαλλιά, μακριά φορέματα και χίπικο στυλ γεννούσαν στο σπίτι! Πώς λοιπόν θα το έκανα εγώ με το εβδομαδιαίο μου μανικιούρ και τη μανία καθαριότητας και υγιεινής;
Η ιδέα μου ήρθε κάπου στα μισά της εγκυμοσύνης μου, όταν μετακομίσαμε σε ένα πιο απομονωμένο σπίτι. Είχα μία φίλη που πρόσφατα γέννησε με αυτόν τον τρόπο και μου έλεγε πόσο φοβερή εμπειρία ήταν. Κάπως έτσι το αποφάσισα!
Το δύσκολο κομμάτι ήταν να πείσω το σύζυγό μου. Είναι επιστήμονας και για να πειστεί χρειαζόταν γεγονότα, οπότε άρχισα να ψάχνω στοιχεία στο διαδίκτυο. Στην Ολλανδία περίπου το 60% των γυναικών γεννούν στο σπίτι, ενώ στην Αμερική μέσα σε πέντε χρόνια οι γέννες στο σπίτι είχαν αυξηθεί περίπου 30%. Με τα πολλά τον έπεισα και εγώ ήμουν πιο σίγουρη από ποτέ!
Όταν το έλεγα σε φίλους και συγγενείς, όλοι είχαν τη δική τους άποψη: «Ποτέ δε θα ήθελα να γίνει τέτοιο χάλι το σπίτι μου!», «Είσαι τρελή!». Δεν μου άλλαζαν όμως τα μυαλά με τίποτα!
Ήμουν απόλυτα υγιής, οι δύο προηγούμενες γέννες μου είχα πάει περίφημα και τα πάντα ήταν με το μέρος μου. Είχα εφοδιαστεί με ένα βαλιτσάκι με τα απαραίτητα, ακόμα και με φάρμακο που χρειαζόταν σε περίπτωση αιμορραγίας, και απλά περίμενα τη μεγάλη μέρα!
Οι πρώτοι πόνοι με έπιασαν ενώ καθόμουν μόνη μου στο κρεβάτι ένα απόγευμα. Από τη πρώτη στιγμή κατάλαβα πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή η φορά! Δεν χρειαζόταν να ανησυχώ για τι πότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, ούτε για το πότε θα έρθει η baby sitter για τα μεγαλύτερα παιδιά μου.
Οι συσπάσεις ξεκίνησαν λίγο αργότερα ενώ βλέπαμε στην τηλεόραση το «Κλέφτης Ταυτότητας» με την Μελίσσα Μακάρθυ. Έκατσα στην μπάλα που χρησιμοποιούσα για την καθημερινή μου γυμναστική, έκανα ασκήσεις εισπνοής-εκπνοής και θυμάμαι γελούσαμε με την όλη κατάσταση!
Τα μεσάνυχτα έκανα ένα ζεστό ντουζ μίας και το ζεστό νερό ήταν το μόνο που με ανακούφιζε και τότε έφτασε η ώρα. Βέβαια όταν γεννάς στο σπίτι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένεις και άλλο!
Η μαία δεν είχε έρθει ακόμα και τα λεπτά έμοιαζαν με αιώνα! Είχα ορκιστεί στον εαυτό μου ότι δε θα γεννούσα στο ολοκαίνουριο τεράστιο κρεβάτι μας, εκείνη τη στιγμή όμως ήταν αδύνατο να μετακινηθώ. Είχαμε ζεστό νερό και αδιάβροχα σεντόνια και κάπως έτσι η διαδικασία του τοκετού ξεκίνησε! Ο σύζυγός μου, μου κρατούσε τα πόδια και το μωρό ερχόταν!
1noumero1
Η κόρη μου γεννήθηκε σε ένα δωμάτιο γεμάτο ζεστασιά και αγάπη. Η μαία την τύλιξε σε μία πετσέτα και την έβαλε στην αγκαλιά μου. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου αμέσως ήρθαν στο δωμάτιο και κοίταγαν με περιέργεια το μικροσκοπικό πλασματάκι. Έξω σιγά σιγά ξημέρωνε δεν αισθανόμασταν όμως καθόλου νυσταγμένοι! Δεν υπήρχαν μηχανήματα, κανένας να μας πει «Τώρα πρέπει να πάρουμε το μωρό».
1noumero2
Η γέννα στο σπίτι για μένα ήταν μία φοβερή εμπειρία χωρίς κίνδυνο, χωρίς απρόοπτα! Ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι δεν το έχω μετανιώσει λεπτό και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλες τις μέλλουσες μανούλες!»

ΠΗΓΗ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Ο 90χρονος Γιώργος Βαρουφάκης, πατέρας του νέου τσάρου της Οικονομίας, του Υπουργού Γιάνη Βαρουφάκη, είναι πρόεδρος τηςΧαλυβουργικής αλλά και Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεγάλωσε το παιδί του με τις αρχές του «σκύβουμε μπροστά στον Τούρκο».

Κατάλαβες αγαπητέ Έλληνα του 34% που για μια μικρή αυξησούλα (αν την πάρεις και αυτήν) αυτοί που ψήφισες θα ξεπουλήσουν τα πετρέλαια και τα νησιά μας;

Υ.Γ. Παραβλέπουμε, για την ώρα, πως ο Σύριζα έχει κολλητούς την Γιάννα και γενικότερα το κεφάλαιο! Αριστερά και κεφάλαιο, εξάλλου, ήταν πάντα έννοιες συνώνυμες…

Κακλαμάνης: Ο Βαρουφάκης είναι εκπρόσωπος του αμερικανικού και βρετανικού λόμπι!

kaklamanis-varoufakis

Σκληρή επίθεση κατά του νέου υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ Νικήτας Κακλαμάνης. 
Ο Νικ. Κακλαμάνης χαρακτήρισε τον Γ. Βαρουφάκη ως εκπρόσωπο του “αμερικανικού και βρετανικού οικονομικού λόμπι”.

Μιλώντας στο Mega ο κ.Κακλαμάνης υποστήριξε ότι ο κ.Βαρουφάκης εξυπηρετεί τα συμφέροντα ΗΠΑ και Βρετανίας που θέλουν πτώση του ευρώ και πρόσθεσε ότι “όταν θα γίνει ο έντιμος συμβιβασμός κάποιοι θα κερδίσουν δισεκατομμύρια”!
Στο στόχαστρο του Νικήτα Κακλαμάνη και ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος .
Ο κ.Κακλαμάνης χαρακτήρισε λάθος την ενέργειά του να πάει στα Ίμια και να ρίξει στεφάνι γιατί όπως είπε “μπορεί να ικανοποίησε το πατριωτικό μας αίσθημα αλλά τέτοιες ενέργειες οδηγούν και στα “ευχαριστούμε τους αμερικανούς”.

πηγη

Διαπραγμάτευση για λάθος πράγμα

Του Άγη Βερούτη

Εξαρχής είχα αποφασίσει ότι δεν θα έκανα καμία κριτική στη νέα κυβέρνηση, ώσπου να δούμε το αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην νέα κυβέρνηση και τους εταίρους. Η συνάντηση αυτή έγινε την Παρασκευή 30/1 και δεν πήγε καλά.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Ντάϊσελμπλουμ έφυγε από τις συζητήσεις προσπαθώντας να αποφύγει να σφίξει το χέρι του Έλληνα ΥΠΟΙΚ, σε ένα περιβάλλον ψυχρής αμηχανίας, όταν ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε τους εταίρους ότι δεν θα συνεχίσει οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με την Τρόικα, εν μέσω συνέντευξης τύπου, ενώ αντίστοιχα νωρίτερα ο Ντάϊσελμπλουμ απέκλεισε την σύγκλιση ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για το Ελληνικό κρατικό χρέος.

Δεν έχει καμία απολύτως έννοια να προσπαθήσει κάποιος να κάνει πιο τρομακτικά τα γεγονότα από όσο είναι στην πραγματικότητα, οπότε αν περιμένει κάποιος να ακούσει τρομο-σενάρια, ας σταματήσει να διαβάζει το σημείωμα εδώ.

Θα προσπαθήσω να θέσω τη σημερινή κατάσταση σε πραγματική βάση, και κατόπιν να αποκρυπτογραφήσω τις εναλλακτικές διαπραγματευτικές στάσεις των δυο πλευρών -δανειστών και Ελλάδας- και τις συνέπειες αυτών.

Η Ελλάδα σήμερα έχει χρέος 317 δις ευρώ ή 175% του ΑΕΠ, το οποίο είναι κατά 75% διακρατικό, και κατά 25% στα χέρια ιδιωτών δανειστών.

Μετά από 4,5 χρόνια πολιτικών λιτότητας και υπερφορολόγησης, η Χώρα μπορεί πλέον και καλύπτει το κόστος λειτουργίας του κράτους με τα έσοδά της, χωρίς να χρειάζεται δανεισμό για αυτά. Αυτό όμως έγινε μετά από δυο έτη δημιουργίας πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία για την δημιουργία τους έσπρωξαν 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων κάτω από το όριο της φτώχιας, έφτασαν την ανεργία στο 28% στο ζενίθ της πριν λιγότερο από 12 μήνες, και άφησαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρότι προς το μέσον του 2013 έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια για την κάλυψη όσων είχαν πραγματικά ανάγκη ζωής ή θανάτου.

Εκείνο που δεν μπορεί η χώρα να κάνει ρεαλιστικά, είναι να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα 4%-9% του ΑΕΠ ετησίως για την επόμενη δεκαετία (όπως έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους-δανειστές μας), και να διατηρήσει και την κοινωνική συνοχή.

Γιατί η Ελλάδα αύξησε τους φόρους ως τώρα παραπάνω από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της; Επειδή οι εταίροι μας το επέβαλαν ως ισοδύναμο για τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που δεν κάναμε. Επειδή προτιμούσαμε να υπερφορολογούμε από το να μειώνουμε τα εμπόδια στην παραγωγική οικονομία. Δεν ήταν λογικό αλλά έτσι έγινε. Λανθασμένα.

Βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 αποσπάσει δέσμευση από τους δανειστές να αναθεωρήσουν το χρέος και κυρίως τα πρωτοφανή πλεονάσματα που ζητήθηκαν από την Ελλάδα ως όρος για τον ως τώρα δανεισμό της. Αυτή η δέσμευση δεν υλοποιήθηκε ακόμη, με πρόφαση την μη ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης. Αυτή την αξιολόγηση που η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα ολοκληρώσει.

Η όλη συζήτηση για το χρέος, δυστυχώς, θέτει το Ελληνικό πρόβλημα σε λάθος βάση. Αυτό διακινδυνεύει να εκτροχιάσει τις όποιες δυνατότητες σύγκλισης ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους, της σε μια επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού μας.

Η σωστή βάση είναι να γίνει συζήτηση για την εξάλειψη των πρωτογενών πλεονασμάτων, σε συνέχιση της συζήτησης που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση προ διετίας. Για τα πλεονάσματα υλοποιήθηκε η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, και αυτά ευθύνονται για την φτωχοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας.

Όμως αντί για τα παραπάνω, η κυβέρνηση επιθυμεί να συζητήσει με τους εταίρους μας για το χρέος, δηλαδή το λάθος ζήτημα (θα εξηγήσω λίγο πιο κάτω γιατί η συζήτηση για το χρέος είναι λάθος.)

Η μεν Ελλάδα νομίζει ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή δημοσιονομική ισορροπία, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, για να μπορεί να φύγει από το Ευρώ, οπότε και η απειλή μας για αυτό να γίνεται πιστευτή, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σε αρκετά καλή δημοσιονομική κατάσταση (νομίζει η Γερμανία) για να μπορεί να αφήσει την Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη.

Στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να ζητάει τίποτε παραπάνω από αυτό που ήδη η Γαλλία επέτρεψε στον εαυτό της, δηλαδή τη δυνατότητα να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος.

Αντί αυτού, η σημερινή κυβέρνηση ζητάει την απομείωση του ονομαστικού χρέους, κάτι που δεν έχει καμία απολύτως δημοσιονομική σημασία, απλά διότι αυτό που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό δεν είναι η ανακύκλωση του χρέους, αλλά τα επιτόκιά του που καθορίζουν το ποσόν του απαιτούμενου πρωτογενούς πλεονάσματος για να πληρωθούν αυτοί οι τόκοι.

Η λιτότητα που βαρύνει την ελληνική οικονομία είναι ευθέως ανάλογη του απαιτούμενου πρωτογενούς πλεονάσματος, και άρα ευθέως ανάλογη με το ποσόν των τόκων του κρατικού χρέους, δηλαδή το επιτόκιο!

Από την άλλη πλευρά, το διακρατικό χρέος έχει σημαντικές διαφορές από το ιδιωτικό χρέος.

Ένας ιδιώτης θα μπορούσε ίσως να δεχθεί να πάρει λιγότερο από το κεφάλαιό του αν είχε αρκετά υψηλό επιτόκιο, ή αν η αποδοχή αυτού του κεφαλαίου τώρα τον διέσωζε από τον κίνδυνο να το χάσει όλο λίγο καιρό αργότερα.

Αντίθετα, στην περίπτωση του διακρατικού χρέους, ο Γερμανός ή ο Ισπανός φορολογούμενος που έχει βάλει τις εγγυήσεις για να δανειστεί η Ελλάδα και να διασωθεί, αδιαφορεί πλήρως για το επιτόκιο που θα δανείζεται η Ελλάδα στο διακρατικό χρέος της, ακόμα και αν αυτό είναι 0%, ακόμα και αν η Ελλάδα κληθεί να το πληρώσει στην ΕΚΤ μετά από 100 χρόνια! Αδιαφορεί.

Αυτό που ενδιαφέρει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο είναι να μην κληθεί να πληρώσει τις εγγυήσεις αυτές με τους φόρους του, στην περίπτωση που η Ελλάδα κάνει στάση πληρωμών ή κούρεμα. Ήδη η ΕΚΤ επιστρέφει κάθε χρόνο ένα ποσόν που εισπράττει από τόκους στα ελληνικά ομόλογα που διακρατεί.

Αυτό που ζητάμε ως χώρα σήμερα, δηλαδή το κούρεμα του χρέους, είναι τεράστιο λάθος.

Αντί να ζητάμε να μας μειώσουν το επιτόκιο δανεισμού στο 0% για 10-15 χρόνια, και μετά στο 0,2%-0,5% για τα επόμενα 25-30 χρόνια, το οποίο δεν θα ζημιώσει τους ευρωπαίους φορολογούμενους, ζητάμε να πάρουν την άμεση χασούρα ενός κουρέματος 50%-60%-70% χωρίς να υπολογίζουμε πως αν το επιτόκιο παραμείνει στο 2,5% που είναι σήμερα, το όφελός μας θα είναι σίγουρα μικρότερο.

Από το QE της ΕΚΤ η Ελλάδα μπορεί να έχει ως 33% του χρέους της στα χέρια της ΕΚΤ. Όμως ήδη η ΕΚΤ έχει το 33% του ελληνικού κρατικού χρέους στα χέρια της.

Στο κάτω-κάτω, αν στις επόμενες 4-5 δεκαετίες η Ευρώπη ομοσπονδοποιηθεί στις “Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης”, τα κρατικά χρέη θα αμοιβαιοποιηθούν, οπότε το μέγεθος του Ελληνικού χρέους θα είναι αδιάφορο! Αν δεν ομοσπονδοποιηθεί, σε αυτό το εύρος του χρόνου, ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας θα το καταστήσει αδιάφορο.

Αντί της διαπραγμάτευσης του χρέους, η σημερινή κυβέρνηση θα όφειλε να πιέζει για τον μηδενισμό του επιτοκίου για μια δεκαετία τουλάχιστον, ώσπου η ελληνική οικονομία να καταφέρει να αναρρώσει από την παράλογη εσωτερική υποτίμηση που υπέστη στα προηγούμενα χρόνια, από τα πρωτοφανή πλεονάσματα, και από την φτωχοποίηση που επέφερε η υπερφορολόγηση.

Όμως, ακόμα και αν ζητούσαμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, δηλαδή την απαλοιφή των πρωτογενών πλεονασμάτων των προϋπολογισμών για τα επόμενα χρόνια, μέσω μηδενισμού των επιτοκίων και ώστε να απαλύνουμε την σημερινή “λιτότητα” σε “λιτό βίο” του κράτους, το απαραίτητο αντάλλαγμα που θα ζητούσαν οι εταίροι δανειστές θα ήταν εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που θα μας έβγαζαν από την τελευταία θέση οικονομικής ελευθερίας στον δυτικό κόσμο, 130 στους 166 για το 2015 σύμφωνα με το Heritage Foundation, ανάμεσα στο Μπουρούντι και το Μπαγκλαντές.

Αυτό δεν γίνεται ούτε με ακύρωση των αποκρατικοποιήσεων, ούτε με γιγάντωση του κράτους με 300.000 νέες προσλήψεις σε αυτό, ούτε με αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των πλουσίων στο 60%, ούτε με κατάργηση νόμων για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε με συνδικαλιστικά αναπτυξιακά αντικίνητρα.

Κάποιοι πρέπει να ξαναμιλήσουν αναμεταξύ τους, και να δουν φεγγάρι και όχι το δάχτυλο.

Το μόνο που μπορούμε αξιόπιστα να ζητήσουμε από τους εταίρους, για να ξεφύγουμε από τη λιτότητα που μας έχει διαλύσει, είναι η επιμήκυνση των ωριμάνσεων του χρέους για 30-50 χρόνια και ο -σχεδόν- μηδενισμός των επιτοκίων δανεισμού μας. Αυτό βέβαια δεν θα απελευθερώσει και πολλά χρήματα, ίσως 2%-3% του ΑΕΠ μας, αφού ήδη δανειζόμαστε με σχεδόν 2,5% για τα 3/4 του χρέους μας.

Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για να βγούμε από την ύφεση, είναι η απελευθέρωση της οικονομίας μας από την αρτηριοσκληρωτική εμπλοκή του κράτους σε κάθε φάση της παραγωγικής οικονομίας. Οι λύσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε, σε σημαντικό βαθμό περιγράφονται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, η οποία όμως προκαλούσε ισχυρή αλλεργική αντίδραση στη σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του προηγούμενου μήνα.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να μας διώξει ευθέως από το ευρώ, καθώς ήδη έχουμε ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό μας. Από την άλλη, αν οι κινήσεις που κάνουμε οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των καταθέσεων στις τράπεζες λόγω φόβου των καταθετών, δηλαδή αν συνεχίσει η πτώση τους για μερικούς μήνες, θα είναι βέβαιη η ανάγκη βοήθειας από την ΕΚΤ, είτε μέσω του ELA είτε μιας πιο μακροχρόνιας λύσης.

Αν όμως αυτή η λύση δεν βρει την σύμφωνη γνώμη των εταίρων της Ευρωζώνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, Εκεί ακριβώς βρίσκεται το σημείο όπου μας κρατούν οι εταίροι, και φυσικά αν δεν συναινέσουν να βοηθήσουν, θα αναγκαστούμε να τυπώσουμε μόνοι μας για να μην μείνουμε χωρίς τράπεζες.

Ευρώ πάντως να τυπώσουμε δεν μπορούμε.

Βέβαια εκτός από την λέξη Grexit προσφάτως έχει δημιουργηθεί και η λέξη Spanic.

Ο Θεός μαζί μας.

Πηγή:www.capital.gr

Πηγή:www.capital.gr

ΤΟ ΠΕΔΙΟ: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η Εποχή του Μηδενικού Σημείου
ZERO POINT ENERGY

Γράφει η Lynne McTaggart

Σε μια μικρή, καταθλιπτική, γωνιακή αίθουσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ (Universityof Sussex), μια παγερή ημέρα του Ιανουαρίου του 2001, είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα 60 επιστημόνων από 10 χώρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να πετάξει o άνθρωπος σε απόσταση 20 τρισεκατομμυρίων μιλίων στο ενδότερο διάστημα. Η ΝΑΣΑ είχε κάνει έναν μικρό αριθμό εργαστηρίων (workshops) Ανάπτυξης Προωθητικής Φυσικής (BreakthroughPropulsion Physics) στην Αμερική, αλλά αυτό θα ήταν το διεθνές αντίστοιχο τους: ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα διεθνή εργαστήρια με θέμα την προώθηση. Όντως, είχε προσελκύσει ένα εντυπωσιακό κοινό φυσικών από την βρετανική κυβέρνηση, έναν υψηλόβαθμο στρατιωτικό της ΝΑΣΑ, διάφορους αστροφυσικούς από το Γαλλικό Εργαστήριο Αστροφυσικής Μασσαλία (FrenchLaboratoire D’ Astrophysics Marseilles) και το Γαλλικό Εργαστήριο της Βαρύτητας, της Σχετικότητας και της Κοσμολογίας (French Laboratory of Gravitation, Relativity and Cosmology), καθηγητές από αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και περίπου 15 αντιπροσώπους της ιδιωτικής βιομηχανίας. Στην αίθουσα κυριαρχούσε ένας αλάνθαστος αέρας προσδοκίας, μια σιωπηλή αναγνώριση πως μπροστά τους ανοιγόταν καινούργιοι επιστημονικοί δρόμοι και ίσως να ήταν και οι πρώτοι μάρτυρες της αυγής μιας νέας εποχής. Ο Graham Ennis, ο διοργανωτής του συνεδρίου, είχε προσελκύσει αντιπροσώπους από τις περισσότερες σημαντικές εφημερίδες της Βρετανίας και τα επιστημονικά περιοδικά λέγοντας τους πως σε πέντε χρόνια θα κατασκευάζαμε τους δικούς μας μικρούς πυραύλους με κινητήρια συστήματα WARP για να διατηρούνται οι δορυφόροι στις σωστές τους θέσεις.

Όσο διακεκριμένο και αν ήταν το κοινό, τον μεγαλύτερο σεβασμό τον άξιζε ο Δόκτορας HalPuthoff που τώρα ήταν λίγο παραπάνω από 60 ετών, λίγο πιο αδύνατος αλλά με τα γκρίζα μαλλιά του ακόμη πυκνά και ατίθασα. Είχε περάσει σχεδόν 30 χρόνια της ζωής του προσπαθώντας να εξακριβώσει αν τα διαστήματα μεταξύ των άστρων μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Για έναν μικρό αριθμό νεωτέρων μελών του ακροατηρίου, ο Hal ήταν μια φιγούρα λατρείας. Ένας νεαρός Βρετανός κυβερνητικός φυσικός, ο Richard Obousy, είχε τυχαία διαβάσει τις εργασίες του για το Πεδίο Μηδενικού Σημείου, όταν ήταν φοιτητής, και είχε μείνει έκπληκτος από τα συμπεράσματά του σε σημείο που επηρέασαν την καριέρα του.1 Και τώρα αντιμετώπιζε την προοπτική του να συναντήσει τον μεγάλο άνδρα και να προηγηθεί στο βήμα με μια μικρή εισαγωγική ομιλία για την χρήση του απόλυτου κενού – μια προπαρασκευαστική άσκηση για την κυρία ατραξιόν της ημέρας.

Για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, εδώ επρόκειτο για κάτι παραπάνω από μια επιπόλαιη άσκηση. Ένας αριθμός τεχνοκρατών έπαιζε με την προοπτική της δημιουργίας της έσχατης τεχνοτομίας. Ήταν εμφανές σε κάθε επιστήμονα στην αίθουσα πως ο πλανήτης είχε αποθέματα ορυκτών καυσίμων, το ανώτερο, για τα επόμενα πενήντα χρόνια και πως οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν μια κλιματική κρίση, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο σιγά – σιγά μετατρέπει τον κόσμο μας σε θάλαμο αερίων. Η αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας δεν ήταν μόνον απαραίτητη για την κίνηση των διαστημικών οχημάτων. Ήταν επίσης ζωτική και για την ακεραιότητά και για την συνέχιση της ύπαρξης της γης για την επόμενη γενιά.

Εδώ και 30 χρόνια γίνονται, συγκεκαλυμμένα, πειράματα που χρησιμοποιούν τις πιο αλλόκοτες από τις νέες ιδέες στη Φυσική. Οι φήμες για μυστικές τοποθεσίες δοκιμών, που χρηματοδοτούνται από δισεκατομμύρια «μαύρων» προϋπολογισμών, σε μέρη όπως το Λος Άλαμος, και που η ΝΑΣΑ ή το αμερικάνικο στρατιωτικό κατεστημένο συνεχίζουν να αρνούνται πως υπάρχουν, στην πραγματικότητα αφθονούν. Ακόμη και η Βρετανική Αεροδιαστημική ξεκίνησε τo δικό της μυστικό πρόγραμμα – με το κωδικό όνομα Project Greenglow – για να μελετήσει την πιθανότητα της αναίρεσης της βαρύτητας.2

Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες πιθανότητες, όλες βασισμένες σε σταθερές αποδεδειγμένες αρχές της Φυσικής που μπορεί να μας προσφέρουν νέες μεθόδους προώθησης διαστημικών πτήσεων, είπε ο Ennis, ο οποίος προήδρευε την πρώτη ημέρα. Θα μπορούσαμε: να ελέγξουμε την αδράνεια, ώστε να μπορούμε να κινούμε μεγάλα πράγματα όπως διαστημικά σκάφη με μικρές δυνάμεις, να χρησιμοποιούμε μία από τις πολλές τεχνικές πυρηνικής σύντηξης, η οποία απαιτεί τρομακτική πίεση και θερμοκρασία, να χρησιμοποιούμε αντιδραστήρα ραδιενεργής σχάσης, όπως είχαν κάνει η Ρώσοι, να χρησιμοποιούμε tethers (δεν βρήκα τι σημαίνει αυτή η λέξη σε αυτή την περίπτωση, κανονικά σημαίνει λουρί, αλυσίδα ή σκοινί δεσίματος ζώου) για να παράγουμε ηλεκτροστατική ενέργεια, να χρησιμοποιούμε τα φαινόμενα ύλης – αντιύλης, όπου η αντίδραση της ύλης που συναντά το αντίθετό της παράγει ενέργεια, να αλλάζουμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή να εναλλάσσουμε υπεραγωγούς. Σε ένα συνέδριο της ΝΑΣΑ στην Αλαμπακέρκι (Albuquerque) στο Νέο Μεξικό εξερεύνησαν την πιθανότητα ενός διαστημοπλοίου που θα δημιουργούσε την δική του σκουληκότρυπα ( «διάδρομο» που ενώνει «μαύρη τρύπα» με «λευκή τρύπα» στο διάστημα), όπως περίπου το φαντάστηκε ο Carl Sagan στο Contact.3 Ένας αριθμός ιδιωτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Lockheed Martin, ενθουσιάστηκαν και υποστήριξαν αυτές τις ιδέες γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει όλων των ειδών τις πρακτικές εφαρμογές στην γη. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να μπορούσαμε να σταματήσουμε την βαρύτητα και να μετεωρίζουμε ασθενείς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα έλκη κατάκλισης παρελθόν.

Ή θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάτι ακόμη πιο εξωπραγματικό. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να εξάγουμε ενέργεια από το τίποτα του διαστήματος. Η επιστήμονες του «ΠΜΣ ή Πεδίου Μηδενικού Σημείου» συμφώνησαν πως αυτό θα ήταν ένα από τα καλύτερα δυνατά σενάρια – ένα «κοσμικό δωρεάν γεύμα», όπως το τοποθετούσε ο Graham Ennis, μια ατελείωτη παροχή του κάτι από το τίποτα. Αφού ο φυσικός Robert Forward του Εργαστηρίου Hughes(Hughes Laboratory) στο Μάλιμπου της Καλιφόρνιας έγραψε μια εργασία για αυτό το θέμα, συζητώντας το πώς είναι δυνατόν να διεξαχθούν πειράματα,4 οι φυσικοί άρχισαν να πιστεύουν πως μπορεί να είναι δυνατόν να αποσπάσουν ενέργεια από το τίποτα.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας την επόμενη ημέρα, ο Hal Puthoff εξήγησε πως, με την κβαντική μηχανική έννοια, αν κάποιος προσπαθούσε να αποσπάσει ενέργεια από Το Πεδίο, θα είχε αρκετές επιλογές. Θα χρειαζόταν να αποσυνδεθεί από την βαρύτητα, να μειώσει την αδράνεια ή να παράγει αρκετή ενέργεια από το απόλυτο κενό για να υπερνικήσει και τις δύο. Η Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αρχικά εισηγηθεί να κάνει ο Forward την μελέτη του για να μετρήσει την δύναμη Casimir, την κβαντική δύναμη μεταξύ δύο μεταλλικών πλακών που προκαλείται από την μερική κάλυψη του μεταξύ τους χώρου από τις διακυμάνσεις του μηδενικού σημείου στο απόλυτο κενό, γεγονός που ανατρέπει την ισορροπία των ακτινοβολιών της ενέργειας του μηδενικού σημείου. Η Διεύθυνση Προώθησης του Εργαστηρίου Philips (Philips Laboratory) στην Αεροπορική Βάση Edwards, η οποία είχε την αποστολή να ερευνήσει την διαστημική προώθηση στον 21ου αιώνα, τελικά ανάθεσε το παραπάνω στον Forward.

Είχαν αποδείξεις πως οι διακυμάνσεις του απόλυτου κενού μπορούσαν να τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Ωστόσο, οι δυνάμεις Casimir είναι αφάνταστα μικρές – μιας πίεσης της τάξης του ενός εκατοστού του εκατομμυρίου μιας ατμόσφαιρας σε πλάκες που βρίσκονται σε απόσταση ενός χιλιοστού του χιλιοστόμετρου.5 Ο Bernie Haisch και ο Daniel Coleδημοσίευσαν μια εργασία όπου εικοτολόγησαν πως αν κατασκευαζόταν ένα μηχανή κενού τεράστιου αριθμού τέτοιων συγκρουόμενων πλακών, κάθε μία πλάκα θα παρήγαγε θερμότητα όταν τελικά θα ερχόταν σε επαφή μεταξύ τους και συνεπώς και δύναμη. Το πρόβλημα είναι πως κάθε πλάκα δημιουργεί, κατά κύριο λόγο, ενέργεια ίση με το μισό ενός μικροβάτ – ‘όχι και τίποτα σπουδαίο’, είπε ο Puthoff.6 Χρειάζoνται μικροσκοπικά συστήματα που να λειτουργούν με έναν πολύ υψηλό ρυθμό για να υπάρχει αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Ο Forward πίστευε πως ήταν δυνατόν να κάνει ένα πείραμα σχετικά με την αλλαγή της αδράνειας προκαλώντας αλλαγές στο απόλυτο κενό. Πρότεινε την διεξαγωγή τεσσάρων τέτοιων πειραμάτων για να δοκιμαστεί η ιδέα.7 Οι επιστήμονες που εργαζόταν επάνω στην κβαντική ηλεκτροδυναμική είχαν ήδη καταδείξει πως αυτές οι διακυμάνσεις του κενού μπορούσαν να ελεγχθούν, αν ελεγχόταν οι αυτογενείς ρυθμοί των εκπομπών των ατόμων. Ο Puthoff ήταν της άποψης πως τα ηλεκτρόνια παίρνουν την ενέργειά τους για να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου χωρίς να επιβραδύνεται η ταχύτητά τους, επειδή χρησιμοποιούν τις κβαντικές διακυμάνσεις του κενού διαστήματος. Αν μπορούσαμε να χειριστούμε αυτό το πεδίο, είπε, θα μπορούσαμε να αποσταθεροποιήσουμε άτομα και να τους αποσπάσουμε τη δύναμη.8

Θεωρητικά, είναι δυνατόν να αποσπάσουμε ενέργεια από το Πεδίο Μηδενικού Σημείου. Οι επιστήμονες έχουν εικάσει πως ακόμη και στην φύση συμβαίνει ακριβώς αυτό, όταν οι κοσμικές ακτίνες παράγουν ενέργεια ή όταν τα σουπερνόβα και οι εκρήξεις των ακτινών γάμα απελευθερώνουν ενέργεια. Υπάρχουν και άλλες ιδέες, όπως η εκπληκτική μετατροπή του ήχου σε κύματα φωτός ή ηχοφωτοβολία, όπου το νερό, βομβαρδισμένο από έντονα κύματα ήχου, δημιουργεί φυσαλίδες αέρα οι οποίες συστέλλονται γρήγορα και καταρρέουν μέσα σε μια αστραπή φωτός. Η θεωρία, κατά μερικούς, είναι, πως το φαινόμενο αυτό το προκαλεί η ενέργεια μηδενικού σημείου μέσα στις φυσαλίδες, η οποία, από την στιγμή που οι φυσαλίδες συστέλλονται, μετατρέπονται σε φως. Ο Puthoff ωστόσο που είχε δοκιμάσει όλες αυτές τις ιδέες δεν πίστευε πως υποσχόταν πολλά.

Η Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε επίσης αρχίσει να εξερευνά την ιδέα των κοσμικών ακτινών των ωθούμενων από την ενέργεια του μηδενικού σημείου, όπου τα πρωτόνια θα μπορούσαν να επιταχυνθούν σε μια κρυογονικά ψυγμένη, ελεύθερη από συγκρούσεις παγίδα – μία αίθουσα που θα είχε ψυχθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην θερμοκρασία του απόλυτου μηδέν. Αυτό δημιουργεί τον πιο κενό χώρο δυνατό για να προσπαθήσει κανείς να αποσπάσει ενέργεια από τις διακυμάνσεις του κενού των πρωτονίων, από την στιγμή που αρχίζουν να κινούνται ταχύτερα. Μια ακόμη ιδέα ήταν να μειωθεί η ταχύτητα των πιο ενεργητικών, υψηλής – συχνότητας τμημάτων της ενέργειας μηδενικού σημείου μέσω της χρήσης ειδικά κατασκευασμένων κεραιών.

Στο δικό του εργαστήριο ο Puthoff πειραματιζόταν με μια μέθοδο που θα αναστάτωνε τις θεμελιώδεις καταστάσεις των ατόμων ή των μορίων. Σύμφωνα με τις δικές του θεωρίες, αυτές απλά ήταν καταστάσεις ισορροπίας που είχαν σχέση με την δυναμική ακτινοβολία/ανταλλαγή απορρόφησης με το Πεδίο Μηδενικού Σημείου. Έτσι αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο είδος κοιλότητας Casimir, τα άτομα και τα μόρια μπορεί να υποστούν ενεργειακές αλλαγές που θα μεταβάλλουν διεγέρσεις που έχουν σχέση με τις θεμελιώδεις καταστάσεις. Είχε ήδη αρχίσει πειράματα σε μία εγκατάσταση συγχροτρονίου (synchrotron), ένα μέρος με έναν ειδικό υποατομικό επιταχυντή, για να δοκιμάσει αυτή την ιδέα, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε επιτυχία.9

Κατόπιν ο Hal σκέφτηκε να κάνει ακριβώς το αντίθετο και να ακολουθήσει μία ιδέα που αρχικά βασίστηκε sτον θεωρητικό της γενικής σχετικότητας τον Miguel Alcubierre του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (University of Wales). Ο Alcubierre είχε προσπαθήσει να διαπιστώσει αν τα συστήματα μετάδοσης κίνησης WARP, όπως παρουσιάζονται στο Star Trek, είναι εφικτά.10 Αν υποθέσουμε πως αγνοούμε την κβαντική θεωρία και το θεωρούμε πρόβλημα της γενικής σχετικότητας. Αντί να επικαλεστούμε τον Niels Bohr, επικαλούμαστε τον Albert Einstein. Τι θα γινόταν αν προσπαθούσαμε να τροποποιήσουμε τα συστήματα μέτρησης του χωροχρόνου; Αν χρησιμοποιήσουμε τον καμπυλωτό χωρόχρονο του Einstein τότε μεταχειριζόμαστε το κενό ως ένα μέσο που θα μπορούσε να είναι πολωμένο. Ο νομπελίστας Tsung – Dao αποκάλεσε αυτή την ιδέα «χειρισμό του κενού».11 Με βάση αυτή την ερμηνεία, η κάμψη μιας ακτίνας φωτός, ας πούμε, κοντά σε ένα ογκώδες σώμα, προκαλείται από μια διακύμανση στον διαθλαστικό εκθέτη του κενού κοντά στην μάζα. Η διάδοση του φωτός καθορίζει το σύστημα μέτρησης του χωροχρόνου. Αυτό που μπορεί να καταφέρουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον διαθλαστικό εκθέτη του Πεδίου Μηδενικού Σημείου, ο οποίος κατόπιν θα αυξήσει την ταχύτητα του φωτός. Αν τροποποιήσουμε τον διαστημικό χρόνο σε ακραίο βαθμό, τότε η ταχύτητα του φωτός αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Η δε μάζα μειώνεται και επίσης αυξάνεται και η δύναμη του δεσμού της ενέργειας – χαρακτηριστικά που θεωρητικά θα έκαναν τα διαστρικά ταξίδια εφικτά.

Αυτό που κάνουμε είναι να παραμορφώνουμε και να επεκτείνουμε τον χωροχρόνο – πίσω από το διαστημόπλοιο, να περιστείλουμε τον χωροχρόνο μπροστά του και μετά να ταξιδεύομε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Με άλλα λόγια, αναδομούμε την γενική σχετικότητα όπως θα έκανε ένας μηχανικός. Αν το κατορθώναμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαστημόπλοιο να ταξιδέψει 10 φορές ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός, πράγμα που θα ήταν εμφανές στους ανθρώπους στη γη αλλά όχι στους αστροναύτες μέσα στο διαστημόπλοιο. Τελικά θα καταλήγαμε με ένα σύστημα προώθησης WARP του Star Trek.

O Hal είπε πως αυτό που κάνουμε στην ουσία, και το ονόμασε «μετρική επεξεργασία», είναι να βάλουμε τον χωροχρόνο να μας σπρώξει μακριά από τη γη και προς τον προορισμό μας. Αυτό μπορούμε να το υλοποιήσουμε δημιουργώντας μεγάλης κλίμακας δυνάμεις που μοιάζουν με τιςδυνάμεις Casimir. Ένα άλλο είδος μετρικής επεξεργασίας, το οποίο επίσης απαιτεί δυνάμειςCasimir, είναι τα ταξίδια μέσα στις σκουληκότρυπες – τα «κοσμικά μετρό»12, όπως τα ονόμασε οHal, τα οποία μας συνδέουν με μακρινά μέρη του σύμπαντος, όπως στο Contact.

«Αλλά πόσο κοντά βρισκόμαστε στο τα κάνουμε αυτά;», ρώτησε το κοινό. Ο Hal έβηξε για να καθαρίσει τον λαιμό του, χαρακτηριστικό του τικ. Μπορεί να μας πάρει 20 χρόνια, απάντησε λακωνικά. Ή μπορεί να μας πάρει το ίδιο διάστημα αν αποφασίσουμε πως δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε. Πιθανώς στην διάρκεια της δικής μας ζωής δεν πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε μακρινά ταξίδια στο διάστημα, αν και ήλπιζε πως πριν πεθάνει θα αντλούνταν ενέργεια για καύσιμα που θα χρησιμοποιούνταν στην γη.

Το πρώτο διεθνές εργαστήριο προώθησης ήταν μια αναμφίβολη επιτυχία, ένας καλός τόπος συνάντησης για φυσικούς που επεξεργαζόταν δικά τους προβλήματα ενέργειας και προώθησης που μπορεί να έπαιρναν έναν αιώνα για να δούνε το φως της ημέρας. Ήταν προφανές σε όλους πως βρισκόταν στην αρχή μιας εξερεύνησης που μία ημέρα, όπως το είχε τοποθετήσει ο Arthur C.Clark, θα έκανε τις τρέχουσες προσπάθειες ταξιδιών πέρα από την ατμόσφαιρά μας να φαίνονται σαν τις προσπάθειες πτήσης με αερόστατα του 19ου αιώνα.13 Αλλά σε διάφορα μέρη του κόσμου, πολλοί από τους παλιούς συναδέλφους του τώρα επίσης στη έκτη δεκαετία της ζωής τους, μοχθούσαν αθόρυβα επάνω σε πιο πρακτικές δραστηριότητες που ήταν εξίσου επαναστατικές και όλες βασιζόταν στην ιδέα πως κάθε επικοινωνία στο σύμπαν υπάρχει με την μορφή παλλόμενης συχνότητας και πως Το Πεδίο παρέχει τη βάση για να επικοινωνούν τα πάντα μεταξύ τους.

Στο Παρίσι, ο ομάδα DigiBio, ακόμη στην Portakabin της, είχε πλέον τελειοποιήσει την τέχνη της σύλληψης, της αντιγραφής και της μεταφοράς των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων από τα κύτταρα. Από το 1997, ο Benveniste και οι συνάδελφοί του από την DigiBio είχαν κάνει αίτηση για τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ποικίλες ευρεσιτεχνίες. Για τον Benveniste τον βιολόγο, οι εφαρμογές φυσικά ήταν ιατρικές. Πίστευε πως η ανακάλυψή του μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια τελείως καινούργια ψηφιακή βιολογία και ιατρική, η οποία θα αντικαθιστούσε την τρέχουσα αβέβαιη μέθοδο της λήψης φαρμάκων.

Σκέφτηκε πως αν το μόριο το ίδιο δεν είναι απαραίτητο και πως χρειάζεται μόνο το σήμα του, τότε η λήψη φαρμάκου, οι βιοψίες, οι έλεγχοι για τοξικές ουσίες ή παθογόνους οργανισμούς όπως τα παράσιτα και τα βακτηρίδια με δείγματα δεν είναι απαραίτητοι. Όπως είχε ήδη καταδείξει σε μια μελέτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σηματοδοσία συχνότητας για να ανιχνεύσουμε τα βακτηρίδια E. coli.14 Είναι γνωστό πως σωματίδια από λάτεξ που έχουν ευαισθητοποιηθεί απέναντι σε κάποια αντισώματα συνωθούνται παρουσία των Ε.coli K1. Ο Benveniste βρήκε πως αν καταγράψουμε το σήμα για τα E. coli, ένα άλλο βακτηρίδιο και επίσης ουσίες ελέγχου, και μετά τα χρησιμοποιήσουμε σε σωματίδια από λατέξ, τα E. coli παράγουν τις μεγαλύτερες ομάδες από οποιεσδήποτε συχνότητες. Πριν περάσει πολύς καιρός η ομάδα του τελειοποιήθηκε στην ανίχνευση σημάτων των Ε. coli.

Αν χρησιμοποιήσουμε ψηφιακή καταγραφή, θα μπορούσαμε να ανακαλύπτουμε παθογόνα μικρόβια όπως τα prion, για τα οποία δεν υπάρχουν αξιόπιστα μέσα ανίχνευσης, και να μην χαραμίζουμε πια πολύτιμες εργαστηριακές πηγές για να εξακριβώσουμε αν υπάρχουν αντιγόνα στο σώμα και αν το σώμα έχει δημιουργήσει αντισώματα. Μπορεί επίσης να σημαίνει πως όταν είμαστε άρρωστοι ίσως να μην χρειάζεται να παίρνουμε φάρμακα. Θα μπορούσαμε να απαλλασσόμαστε από ανεπιθύμητα παράσιτα ή βακτηρίδια απλά παίζοντας μια εχθρική συχνότητα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρομαγνητικά μέσα ανίχνευσης επικίνδυνων μικροοργανισμών στην γεωργία μας ή να τα χρησιμοποιούμε για να ανακαλύπτουμε αν οι τροφές έχουν τροποποιηθεί γενετικά. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συχνότητες, δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε επικίνδυνα παρασιτοκτόνα αλλά θα μπορούσαμε απλά να σκοτώνουμε τα μικρόβια με ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Δεν θα ήταν καν απαραίτητο να γίνονται αυτές οι ανιχνεύσεις από ανθρώπους. Κυριολεκτικά όλα τα δείγματα για έλεγχο θα μπορούσαν να στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι έλεγχοι να διεξάγονται από απόσταση.

Στην Αμερική, η Ανώνυμη Εταιρεία AND, με γραφεία στην Νέα Υόρκη, στο Τορόντο και στην Κοπεγχάγη, εργαζόταν επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη στις ιδέες του Karl Pribramκαι του Walter Schempp σχετικά με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Το μονοπωλιακό της σύστημα, που αποκαλείται Ολογραφική Νευροτεχνολογία (Holographic NeuralTechnology) (Hnet), και για το οποίο κατέχει την παγκόσμια πατέντα, χρησιμοποίησε αρχές της ολογραφίας και της κωδικοποίησης κυμάτων για να μάθουν οι υπολογιστές δεκάδες χιλιάδες μνημών διέγερσης – απόκρισης σε λιγότερο από ένα λεπτό και αναπόκρισης σε δεκάδες χιλιάδες αυτών των μοτίβων σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Κατά την AND, το σύστημά της είανι ένα τεχνητό αντίγραφο του τρόπου που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Μόνα κύτταρα νευρώνων με μόνο λίγες συνάψεις είναι ικανά να μάθουν μνήμες άμεσα. Εκατομμύρια από αυτές τις αναμνήσεις μπορούν να συνδυαστούν. Το μοντέλο καταδεικνύει πως αυτά τα κύτταρα μπορούν να αποστηθίσουν αφηρημένες έννοιες – ας πούμε μια ιδέα ή ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Η AND είχε φιλόδοξα σχέδια για την τεχνολογία της. Σχεδίαζε να ιδρύσει Στρατηγικές Επιχειρησιακές Μονάδες (Strategic Business Units), για διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίες, αν αναπτυσσόταν σωστά, θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την επεξεργασία της πληροφορίας σε κυριολεκτικά κάθε κλάδο της βιομηχανίας.

Ο Fritz – Albert Popp και η ομάδα του ΙΙΒ επιστημόνων είχαν αρχίσει να δοκιμάζουν την ανίχνευση εκπομπών βιοφωτονίων ως μέσο εξακρίβωσης της φρεσκάδας των τροφίμων. Τα πειράματά του και η θεωρητική προσέγγιση πίσω από αυτά άρχισαν να γίνονται αποδεκτά στην επιστημονική κοινότητα.

Ο Dean Radin τοποθέτησε κάποιες μελέτες του στο Διαδίκτυο για να μπορούν να συμμετέχουν οι επισκέπτες και ασχολήθηκε με γιγάντια μηχανογραφημένα πειράματα. Ο Braud και η Tart έκαναν και άλλες μελέτες με θέμα την ανθρώπινη πρόθεση και την θεραπεία. Η Brenda Dunne και ο BobNelson, με το Global Project τους, συνέχισαν να μετρούν μικρές δονήσεις στον συλλογικό κοσμικό σεισμογράφο.

Ο Edgar Mitchell εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του CASYS 1999, ενός ετήσιου μαθηματικού συνεδρίου στην Λιέγη στο Βέλγιο με χορηγία της Εταιρείας για την Μελέτη του Προληπτικού Συστήματος (Society for the Study of Anticipatory Systems), η οποία περιλάμβανε και την σύνθεση των θεωριών της κβαντικής ολογραφίας και της ανθρώπινης συνειδητότητας. Είπε πως η ανακάλυψη της παρουσίας κβαντικού συντονισμού στα έμβια όντα και της ικανότητας του Πεδίου Μηδενικού Σημείου να κωδικοποιεί πληροφορία και να παρέχει στιγμιαία επικοινωνία ισοδυναμούσε με την Στήλη της Ροζέτας της ανθρώπινης συνειδητότητας.15 Ολα όσα ερευνούσε εδώ και 30 χρόνια είχαν αρχίσει να αποκτούν νόημα.

Σε αυτό το ίδιο συνέδριο, ο ίδιος και ο Pribram τιμήθηκαν από κοινού για την εξερεύνησή τους του εξώτερου και εσώτερου διαστήματος – ο Pribram για το επιστημονικό του έργο όσον αφορά τον ολογραφικό εγκέφαλο και ο Mitchell για το εξέχον επιστημονικό του έργο όσον αφορά τις νοητικές επιστήμες. Την ίδια χρονιά, ο Pribram έλαβε το Βραβείο Dagmar and Vaclav Havel γιατί συνένωσε την επιστήμη και τις κλασσικές επιστήμες.

Ο Hal Puthoff ήταν μέλος της ανεπίσημης επιτροπής του προγράμματος της ΝΑΣΑ που αποκαλούνταν Επαναστατικό Πρόγραμμα Προώθησης: η Ομάδα Προηγμένης Μεταφοράς Εσώτερου Διαστήματος (Breakthrough Propulsion Program: the Advanced Deep SpaceTransport) (ADST) Group – μιας ομάδας ανθρώπων, είπε, που είναι στην «μεθόριο των μεθορίων».16

Με την ιδιότητά του ως διευθυντή του Ινστιτούτου για Προηγμένες Μελέτες (Institute forAdvanced Studies), ο Hal αποφάσιζε ποιοι επενδυτές ή εταιρείες που πίστευαν πως είχαν επινοήσει κάποιο μηχάνημα ή συσκευή το οποίο αξιοποιούσε το Πεδίο Μηδενικού Σημείου είχαν όντως δίκιο υποβάλλοντάς τους στην έσχατη δοκιμασία – θα έπρεπε να αποδείξουν πως το μηχάνημα ή η συσκευή τους παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από ότι απαιτούσε. Μέχρι στιγμής κάθε μία από τις 30 συσκευές που είχε δοκιμάσει είχαν αποτύχει. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος, όπως μπορεί να είναι ένας πρωτοπόρος επιστήμονας.17

Όσον αφορά την πραγματική σημασία των ανακαλύψεων τους αυτές οι πρακτικές χρήσεις αντιπροσώπευαν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του τεχνολογικού αφρού. Όλοι τους – ο RobertJahn, o Hal Puthoff, o Fritz – Albert Popp και ο Karl Pribram – ήταν φιλόσοφοι και επιστήμονες, και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όταν δεν ήταν απασχολημένοι με τα πειράματά τους, συνειδητοποιούσαν πως είχαν προχωρήσει πάρα πολύ σε κάτι βαθύ – πιθανώς και σε μια καινούργια επιστήμη. Είχαν τις απαρχές μιας απάντησης στο μεγαλύτερο μέρος των αναπάντητων ερωτημάτων της Κβαντικής Φυσικής. Ο Peter Milonni στις εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στο Λος Άλαμος είχε εικοτολογήσει πως αν οι πατέρες της κβαντικής θεωρίας είχαν χρησιμοποιήσει την Κλασσική Φυσική με το Πεδίο Μηδενικού Σημείου, η επιστημονική κοινότητα θα ήταν πολύ πιο ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα από ότι ήταν με τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα της Κβαντικής Φυσικής.18 Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν πως η κβαντική θεωρία μια ημέρα θα αντικατασταθεί από μια τροποποιημένη κλασσική θεωρία η οποία θα λαμβάνει υπόψη της το Πεδίο Μηδενικού Σημείου. Το έργο αυτών των επιστημόνων μπορεί να αφαιρέσει την λέξη «κβάντο» από την Κβαντική Φυσική και να δημιουργήσει μια ενοποιημένη Φυσική του κόσμου, μικρού και μεγάλου.

Κάθε επιστήμονας είχε κάνει το δικό του απίστευτο ταξίδι ανακάλυψης. Οι νεαροί επιστήμονες με τις ευοίωνες προοπτικές και τα αξιόλογα προσόντα τους είχαν ξεκινήσει τις σταδιοδρομίες θεωρώντας κάποιες αρχές ιερές – τις ιδέες και την σοφία που έλαβαν από τους ομότιμούς τους:

Το ανθρώπινο ον είναι μια μηχανή επιβίωσης που την ενεργοποιούν

χημικές ουσίες και η γενετική κωδικοποίηση.

Ο εγκέφαλος είναι ένα ξεχωριστό όργανο και η έδρα της συνειδητότητας και επίσης τον ενεργοποιεί η χημεία – η επικοινωνία των κυττάρων και η κωδικοποίηση του DNA. Ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι απομονωμένος από τον κόσμο του, και το μυαλό του είναι απομονωμένο από το σώμα του.

Ο χρόνος και ο χώρος είναι πεπερασμένες, συμπαντικές τάξεις.

Τίποτα δεν ταξιδεύει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός.

Κάθε ένας τους είχε εντοπίσει κάποια ανωμαλία σε αυτό τον τρόπο σκέψης και διέθετε το κουράγιο και την ανεξαρτησία να την ερευνήσει. Ένας – ένας, μέσα από κοπιαστικά πειράματα και δοκιμές, τελικά κατέληξε πως κάθε μια από αυτές τις αρχές – θεμέλιοι λίθοι της Φυσικής και της Βιολογίας – ήταν πιθανώς λανθασμένες:

Η επικοινωνία του κόσμου δεν συνέβαινες στο ορατό βασίλειο του Νεύτωνα, αλλά στον υποατομικό κόσμο του Werner Heisenberg.

Tα κύτταρα και το DNA επικοινωνούσαν μέσω συχνοτήτων. Ο εγκέφαλος αντιλαμβανόταν και έκανε την δική του καταγραφή του κόσμου με μορφή δονούμενων κυμάτων.

Μια υποδομή στηρίζει το σύμπαν που ουσιαστικά είναι ένα μέσο καταγραφής των πάντων, παρέχοντας ένα μέσο επικοινωνίας των πάντων με τα πάντα.

Οι άνθρωποι είναι αδιαίρετοι από το περιβάλλον τους. Η ζωντανή συνειδητότητα δεν είναι μια απομονωμένη οντότητα. Αυξάνει την τάξη στον υπόλοιπο κόσμο. Η συνειδητότητα των ανθρώπινων όντων έχει απίστευτες δυνάμεις, να θεραπεύσει τα ίδια και τον κόσμο – κατά μια έννοια να τον κάνει όπως εμείς τον επιθυμούμε.

Κάθε ημέρα στα εργαστήρια οι επιστήμονες συνειδητοποιούσαν τις προοπτικές των ανακαλύψεων του. Ανακάλυψαν πως είμαστε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό από τυχαία περιστατικά στην κλίμακα της εξέλιξης ή γενετικές μηχανές επιβίωσης. Το έργο τους εισηγήθηκε την ύπαρξη μιας αποκεντρωμένης αλλά ενοποιημένης διάνοιας που είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο εξαίσια από ότι είχε φανταστεί ο Δαρβίνος ή ο Νεύτωνας, μια διαδικασία που δεν ήταν τυχαία ή χαοτική αλλά ευφυής και σκόπιμη. Ανακάλυψαν πως στην δυναμική ροή της ζωής θριάμβευε η τάξη.

Οι παραπάνω είναι ανακαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν τις ζωές των μελλόντων γενεών με πολλούς πρακτικούς τρόπους, όπως μετακινήσεις που δεν θα απαιτούν καύσιμα και υπερνίκηση του νόμου της βαρύτητας – άμεσος μετεωρισμός, αλλά όσον αφορά την κατανόηση των περαιτέρω δυνατοτήτων του ανθρώπου, το έργο τους υποδεικνύει κάτι πολύ πιο βαθύ. Στο παρελθόν, κάποιοι άνθρωποι τυχαία επιδείκνυαν κάποια ικανότητα – ένα προαίσθημα, μια «προηγούμενη ζωή», μια διορατική εικόνα, το χάρισμα να θεραπεύουν – την οποία απέρριπταν ως απατηλή ή ως ιδιορρυθμία της φύσης. Το έργο αυτών των επιστημόνων υπέδειξε πως η ικανότητες αυτές δεν είναι ούτε σπάνιες ούτε κάτι το ανώμαλο και πως τις κατέχουν όλοι οι άνθρωποι. Το έργο τους υπαινίσσεται ανθρώπινες ικανότητες πέρα από οτιδήποτε έχουμε ονειρευτεί πως είναι δυνατόν. Είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από ότι συνειδητοποιούμε. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτό το δυναμικό επιστημονικά, μπορεί να μαθαίναμε και πώς να το αξιοποιούμε. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε τομέα των ζωών μας, από την επικοινωνία και την αυτογνωσία μέχρι την αλληλεπίδρασή μας με τον υλικό κόσμο. Η επιστήμη δεν μας υποβίβαζε πια στο κατώτερο κοινό μας παρονομαστή. Θα μας βοηθούσε να κάνουμε το τελικό εξελικτικό μας βήμα στην ιστορία μας επιτέλους μέσω της κατανόησής μας των εαυτών μας και ολόκληρου του δυναμικού μας.

Τα πειράματα αυτά βοήθησαν στην τεκμηρίωση της εναλλακτικής ιατρικής, η οποία έχει καταδειχτεί εμπειρικά πως είναι αποτελεσματική χωρίς να κατανοούμε το γιατί. Αν τελικά μπορούσαμε να εξιχνιάσουμε την επιστήμης της ιατρικής που ασχολείται με τα ανθρώπινα επίπεδα ενέργειας και να κατανοήσουμε την ακριβή φύση της «ενέργειας» στην οποία γίνεται η θεραπευτική αγωγή, οι πιθανότητες για βελτιωμένη υγεία θα ήταν ασύλληπτες.

Αυτές ήταν επίσης ανακαλύψεις οι οποίες επαλήθευαν επιστημονικά την αρχαία σοφία και την λαϊκή παράδοση των παραδοσιακών πολιτισμών. Οι θεωρίες τους τεκμηρίωσαν, επιστημονικά, πολλούς από τους μύθους και τις θρησκείες στις οποίες πίστευαν οι άνθρωποι από την αρχή του χρόνου αλλά που μέχρι τώρα βασίζονταν στην πίστη τους. Αυτό που έκαναν ήταν να προσφέρουν ένα επιστημονικό πλαίσιο για αυτά που οι σοφότεροι ανάμεσά μας ήδη γνώριζαν.

Οι παραδοσιακοί Αβοριγίνοι της Αυστραλίας πιστεύουν, όπως και πολλοί άλλοι «πρωτόγονοι» πολιτισμοί πως οι βράχοι, οι πέτρες και τα βουνά είναι ζωντανά και πως δημιουργούμε τον κόσμο «τραγουδώντας» – δηλαδή πως δημιουργούμε ονοματίζοντας τα πράγματα. Οι ανακαλύψεις του Braud και του Jahn κατέδειξαν πως αυτό ήταν κάτι παραπάνω από δεισιδαιμονία. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που πιστεύουν οι Ιδιάνοι Αχουάρ και Χουαορανί. Στο βαθύτερο επίπεδό μας, όντως μοιραζόμαστε τα όνειρά μας.

Η επερχόμενη επιστημονική επανάσταση προανάγγειλε το τέλος του δυισμού με κάθε έννοια. Αντί να καταστρέψει τον Θεό, η επιστήμη για πρώτη φορά αποδείκνυε την ύπαρξή Του – καταδεικνύοντας πως υπήρχε μια ανώτερη, συλλογική συνειδητότητα εκεί έξω. Δεν υπήρχε πια ανάγκη για δύο αλήθειες, την αλήθεια της επιστήμης και την αλήθεια της θρησκείας. Μπορούσε να υπάρχει ένα ενοποιημένο όραμα του κόσμου.

Αυτή η επανάσταση στον επιστημονικό τρόπο σκέψης υποσχόταν να μας επιστρέψει μια αίσθηση αισιοδοξίας, κάτι που είχε αφαιρεθεί από την έννοια του εαυτού μας με το άγονο όραμα της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, που προήρθε κατά κύριο λόγο από απόψεις που υιοθέτησε η επιστήμη. Δεν είμαστε απομονωμένα όντα που ζούμε τις απεγνωσμένες ζωές μας σε έναν μοναχικό πλανήτη σε ένα αδιάφορο σύμπαν. Δεν ήμασταν ποτέ μόνοι. Πάντα ήμασταν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Ήμασταν και είμαστε στο κέντρο των πραγμάτων. Τα πράγματα δεν διαλύονται. Το κέντρο έχει συνοχή και εμείς είμαστε αυτοί που την διατηρούμε.

Έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από ότι συνειδητοποιούμε, να αυτοθεραπευόμαστε, να θεραπεύουμε τους αγαπημένους μας, ακόμη και τις κοινότητές μας. Ο κάθε ένας μας έχει την ικανότητα – και μαζί ως μια μεγάλη συλλογική δύναμη – να βελτιώσουμε τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή μας, από κάθε άποψη, είναι στα χέρια μας.

Οι παραπάνω ήταν τολμηρές ανακαλύψεις και οράματα, αλλά πολλοί λίγοι τις άκουσαν. Για 30 χρόνια, οι πρωτοπόροι αυτοί παρουσίαζαν τα ευρήματά τους σε μικρά μαθηματικά συνέδρια ή ετήσιες συναντήσεις μικροσκοπικών επιστημονικών σωμάτων που είχαν ιδρυθεί για προάγουν έναν διάλογο πρωτοπόρων επιστημών. Γνώριζαν και θαύμαζαν ο ένας το έργο του άλλου και έχαιραν αναγνώρισης σε αυτές τις μικρές συγκεντρώσεις των ομότιμών τους. Οι περισσότεροι επιστήμονες ήταν νέοι άνδρες όταν έκαναν τις ανακαλύψεις τους, και πριν ακολουθήσουν αυτό που κατέληξε να είναι ισόβια απόκλιση από το κατεστημένο τους σεβόντουσαν και τους τιμούσαν. Τώρα πλησίαζαν την ηλικία της συνταξιοδότησης, και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα το μεγαλύτερο μέρος του έργου τους δεν είχε δει ποτέ το φως της ημέρας. Όλοι τους ήταν σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο και κανείς δεν πίστευε αυτό που είχαν επιστρέψει να διηγηθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας τους αγνοούσε και συνέχιζε να πιστεύει ακράδαντα πως η γη ήταν επίπεδη.

Οι δραστηριότητες προώθησης στο διάστημα ήταν το μόνο αποδεκτό στοιχείο του Πεδίου Μηδενικού Σημείου. Παρά τα αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα κανείς στην ορθόδοξη κοινότητα δεν έπαιρνε καμία άλλη τους ανακάλυψη σοβαρά. Μερικοί, όπως ο Benveniste, είχαν απλά περιθωριοποιηθεί. Για πολλά χρόνια, ο Edgar Mitchell, τώρα 71, βασιζόταν στις διαλέξεις γύρω από τις περιπέτειές του στο εξώτερο διάστημα για να χρηματοδοτήσει την έρευνά του γύρω από την συνειδητότητα. Ανά διαστήματα ο Robert Jahn υπέβαλλε κάποια εργασία με αδιαφιλονίκητα στατιστικά στοιχεία σε κάποιο περιοδικό μηχανικής και του την απέρριπταν ως ακατάλληλα. Όχι για το επιστημονικό της μέρος αλλά για τις συγκλονιστικές επιπτώσεις της στην τρέχουσα επιστημονική κοσμοθεωρία.

Παρόλα αυτά ο Jahn και ο Puthoff και οι άλλοι επιστήμονες, όλοι, ήξεραν τι είχαν στα χέρια τους.Κάθε ένας τους συνέχιζε το έργο του με την πεισματάρικη, έμμονη αυτοπεποίθηση του πραγματικού εφευρέτη. Ο παλιός τρόπος ήταν απλά ακόμη ένα αερόστατο. Πάντα υπήρχε αντίσταση. Οι καινούργιες ιδέες θεωρούνταν αιρετικές. Τα στοιχεία τους μπορούσαν να άλλαζαν τον κόσμο για πάντα. Υπήρχαν πολλοί τομείς που χρειαζόταν και άλλη δουλειά, και άλλα απάτητα μονοπάτια. Πολλά μπορεί να κατέληγαν να είναι παρακαμπτήριοι δρόμοι ή ακόμη και αδιέξοδα, αλλά οι πρώτες ανιχνευτικές έρευνες είχαν γίνει. Ήταν μια αρχή, ένα πρώτο βήμα, ο τρόπος που ξεκινούσε η πραγματική επιστήμη.

Αν απολαύσατε Το Πεδίο και θα θέλατε και άλλες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις ή πώς να ζήσετε «μέσα στο Πεδίο» επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της LynneMcTaggart στo: http://www.thefieldonline.com

ΠΗΓΗ: Lynne McTaggart, The Field: The Quest for the Secret Force of Universe

1 Συνέντευξη με τον Richard Obousy, Μπράιτον, 20 Ιανουαρίου 2001.
2 Έχει επιβεβαιωθεί από τον Graham Ennis στο Propulsion Workshop, Μπράιτον, 20 Ιανουαρίου 2001.
3 C. Sagan, Contact (London: Orbit, 1997).
4 R. Forward, ‘Extracting electrical energy from the vacuum by cohesion of charged foliated conductors’, Physical Review B, 1984: 30:1700.
5 H. Puthoff, ‘Space propulsion: can empty space itself provide a solution?’ Ad Astra, 1997, 9(1): 42 – 6.
6 B. Matthews, ‘Nothing like a vacuum’, New Scientist, 25 Φεβρουαρίου 1995: 33
7 Βλέπε υποσημείωση 6.
8 H. Puthoff, παρατίθεται στο The Observer, 7 Ιανουαρίου 2001:13.
9 Τηλεφωνική και συνέντευξη
10 Hal Puthoff, παρατίθεται στο The Observer, 7 Ιανουαρίου 2001:13.
11 H. Puthoff, ‘Everything for nothing’, New Scientist, 28 Ιουλίου 1990: 52 – 5.
12 H. Puthoff, συνέντευξη, Μπράιτον, 20 Ιανουαρίου 2001.
13 Παρατίθεται στην τοποθεσία του Propulsion Workshop στο διαδύκτιο:www.workshop.cwc.net.
14 J. Benveniste, ‘Specific remote detection for bacteria using an electromagnetic/digital procedure’, FASEB Journal, 1999, 13: A852.
15 E. Mitchell, ‘Nature’s mind’, εισαγωγική ομιλία, CASSYS 1999, Λιέγη, Βέλγιο, 8 Αυγούστου 2000.
16 H. Puthoff, ‘Far out ideas grounded in real physics’, Jane’s Defence Weekly, 26Ιουλίου 2000, 34(4): 42 – 6.
17 Βλέπε υποσημείωση 16.
18 P. W. Milonni, ‘Semi – classical and quantum electrodynamical approaches in nonrelativistic radiation theory’, Physics Reports, 1976, 25: 1 – 8.

7 σημάδια ότι έχετε ενεργοποιήσει το Νόμο της Έλξης

Ακόμα κι αν έχετε κατανοήσει καλά τον Νόμο της Έλξης, θα διαπιστώσετε ότι χρειάζεται συνήθως αρκετός χρόνος μέχρι να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας. Ενώ βρίσκεστε σε αναμονή για την καινούρια σας πραγματικότητα, μια καλή ιδέα είναι να ψάξετε για σημάδια που σας στέλνει το σύμπαν ότι τα όνειρά σας βρίσκονται καθ’ οδόν. Μια μικρή επιβεβαίωση μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε θετική προοπτική, γεγονός που είναι κρίσιμης σημασίας! Μερικές φορές, το σύμπαν σας δίνει λίγα στοιχεία για να ξέρετε ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παρακάτω περιγράφονται 7 σημάδια που αποδεικνύουν ότι βρίσκεστε στον ίδιο δρόμο με τον Νόμο της Έλξης. Να έχετε τεταμένη την προσοχή σας και όταν τα δείτε ή τα νιώσετε, χαμογελάστε γιατί αυτό σημαίνει ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση!

1) Συνειδητοποιείτε τακτικά ότι αυτά που βιώνετε στο παρόν, αποτελούσαν τις επιθυμίες του παρελθόντος σας

Καθώς συντονίζεστε με τον Νόμο της Έλξης, γίνεστε ολοένα πιο συνειδητοί στον παρόν. Ένα από αυτά που συνειδητοποιείτε είναι πως αυτά που βιώνετε στο παρόν σας, ιδιαίτερες στιγμές της τωρινής σας ζωής, αποτελούν πράγματα που τα επιθυμούσατε στο παρελθόν.

2) Η ζωή σας έχει ροή

Η αίσθηση της ροής είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί ίσως την πιο ισχυρή απόδειξη ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Η αίσθηση της ροής προέρχεται από το γεγονός ότι όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, φαίνεται σαν να επιλύονται εύκολα. Την κατάλληλη στιγμή, συναντάτε τους κατάλληλους ανθρώπους ή διαβάζετε την κατάλληλη πληροφορία που θα σας βοηθήσει να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Ό,τι σκέφτεστε, φαίνεται να υλοποιείται πολύ σύντομα.

3) Παρατηρείτε γύρω σας επαναλαμβανόμενους αριθμούς

Μήπως βλέπετε αριθμούς να επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητά σας; Ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους αριθμούς που βλέπουν οι άνθρωποι είναι το 000, το 1111, το 333 και το 444. Συμβολικά, ο καθένας από αυτούς αντιπροσωπεύει έναν αριθμό ενέργειας υψηλής δόνησης. Αναζητήστε τους σε πινακίδες, αριθμούς τηλεφώνου και ψηφιακά ρολόγια.

4) Ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίζουν στο ραδιόφωνο

Επειδή προβάλλετε συναισθήματα υψηλής δόνησης, το σύμπαν φέρνει μπροστά σας τα τραγούδια που αντικατοπτρίζουν την υψηλή συναισθηματική σας κατάσταση. Δυναμώστε την μουσική και νιώστε ευγνωμοσύνη!

5) Βλέπετε τα σύννεφα να σχηματίζουν συμβολικά σχέδια

Τα σύννεφα σε σχήματα καρδιάς, χαμογελαστών προσώπων αποτελούν συμβολικούς δείκτες ότι βρίσκεστε στον σωστό δρόμο. Αν βρεθείτε έξω στη φύση, ίσως δείτε ιδιαίτερα σχήματα να εμφανίζονται σε κλαδιά ή σε δέντρα ή μπορεί να παρατηρήσετε ότι κάτι στην πραγματική ζωή σας μοιάζει πολύ με κάτι που συνέβη σε ένα όνειρο.

6) Έχετε ισχυρότερη διαίσθηση

Η διαίσθησή σας ενδυναμώνεται, γεγονός που σημαίνει ότι είστε σε άμεση συνάρτηση με την καθοδήγηση που σας στέλνει το σύμπαν. Είστε περισσότερο ευαίσθητοι στη ροή της ενέργειας και δράτε ενεργητικά. Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα είναι το να σκέφτεστε κάποιον και αμέσως μετά εκείνος να σας τηλεφωνεί. Μπορεί ακόμη να αρχίσετε να αναπτύσσετε μια ήπια ψυχική ικανότητα.

7) Λαμβάνετε φιλοφρονήσεις, εκδηλώσεις διαχυτικότητας και θετική προσοχή από τους άλλους

Όταν προβάλλετε αγάπη στον κόσμο, η αγάπη επιστρέφει σε σας. Τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν όπως εσείς θέλετε και είναι πιθανό να λαμβάνετε περισσότερα κομπλιμέντα απ’ ό,τι συνήθως.

Όταν δείτε ή αισθανθείτε αυτά τα σημάδια αφιερώστε λίγο χρόνο για να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας προς το σύμπαν που σας έφερε πιο κοντά στα όνειρά σας. Η ευγνωμοσύνη σας θα εντείνει ακόμα περισσότερο τον Νόμο της Έλξης. Όσο περισσότερο εκτιμήσετε αυτά τα σημάδια, τόσο συχνότερα θα εμφανίζονται και τόσο πιο γρήγορα θα φέρει αποτελέσματα ο Νόμος της Έλξης!

Αυτά είναι μόνο 7 σημάδια που δείχνουν ότι ο Νόμος της Έλξης είναι αποτελεσματικός για σας, αλλά υπάρχουν περισσότερα! Δεν έχετε παρά να προσπαθήσετε να τα ανακαλύψετε.

 enallaktikidrasi.com 

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη

Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η φύση ξεπερνά ακόμη και τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες και στη φαντασία αλλά και στο αποτέλεσμα,  κάτι που αποδεικνύεται από το παρακάτω φωτογραφικό αφιέρωμα, όπου ο πάγος έχει αναλάβει το ρόλο του καλλιτέχνη και προσφέρει μοναδικά έργα τέχνης.

1. Παγωμένες φουσκάλες

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

2. Λίμνη Baikal, Emerald

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

3. Παγωμένα λουλούδια

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

4. Χιόνι «κουρτίνα» σε τσουλήθρα

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

5. Παγωμένοι φάροι στην ακτή της λίμνης, Michigan

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

6. Ανθισμένος πάγος

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
7. Παγωμένη δαντέλα ή σεμεδάκι

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
   
8. Παγωμένες λίμνες

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
 

9. Λουλούδια μετά από χιονόπτωση

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη  

10. Παγωμένο δέντρο

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

11. Πάγος σε συρματόπλεγμα

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
12.  Παγωμένη λίμνη

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
13. Παγωμένα μούρα

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 
14. Μετά από παγωμένη βροχή στην Κίνα

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

15. Παγωμένα λουλούδια στον Αρκτικό Ωκεανό

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

16. Παγωμένο πεύκο

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

17. Παγωμένο γρασίδι

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

18. Παγωμένοι ανθοί μηλιάς

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

19. Χορτάρι μετά από παγωμένη βροχή

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

20. Παγωμένα λουλούδια

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

21. Λουλούδι που μοιάζει με λαγό

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

22. Παγωμένος θάμνος

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

23. Φύλλο μετά από παγωμένη βροχή

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη 

24. Ρόδα από χιόνι

Ο πάγος σε ρόλο καλλιτέχνη  

Φονικές ασθένειες που μεταδίδονται από τα ζώα

Φονικές ασθένειες που μεταδίδονται από τα ζώα

Ο άνθρωπος ανά τους αιώνες χρησιμοποιεί με διάφορους τρόπους τα ζώα. Είτε για τη διευκόλυνσή του, είτε για τη διατροφή του, είτε ακόμη και για συντροφιά, τα ζώα είναι ενταγμένα στη ζωή του ανθρώπινου είδους.


Μόνο που η πανίδα δεν είναι πάντα φιλική μαζί μας. Αντίθετα, πολλές φορές, μπορεί να αποβεί σε κίνδυνο θανάσιμο για την επιβίωσή μας. Και όχι δεν αναφερόμαστε σε τυχόν επιθέσεις που μπορούμε να δεχτούμε από τα ζώα, αλλά για έναν απείρως φονικότερο και λιγότερο εμφανές κίνδυνο.
 

Αυτός δεν είναι άλλος από τους ιούς, τα βακτήρια και εν γένει τους μικροοργανισμούς που ζωάκια – αξιαγάπητα και μη- μπορούν να μας «φιλοδωρήσουν» και να οδηγήσουν σε θανατηφόρες ασθένειες, που κατά καιρούς έχουν γονατίσει την ανθρωπότητα.
 

Ας δούμε λοιπόν, ορισμένες από τις πλέον φονικές ασθένειες που μεταδίδονται από τα ζώα στους ανθρώπους…
 
Τρυπανοσωμίαση

Τρυπανοσωμίαση    

Τρυπανοσωμίαση ονομάζεται μια ομάδα ασθενειών που προκαλείται από πρωτόζωα παρόμοιου είδους. Η πάθηση περιλαμβάνει δύο είδη της γνωστής «αρρώστιας του ύπνου» που μεταδίδεται συνήθως από το τσίμπημα μολυσμένων μυγών τσε-τσε, καθώς και τη νόσο του Χάγκας που μεταδίδεται από έντομα γνωστά σαν «μύγες-δολοφόνοι». Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από τρυπανοσωμίαση η οποία προκαλεί πυρετό, έλκος και τελικά λήθαργο που οδηγεί σε κόμμα.

 
Άνθρακας

Άνθρακας     
Η ύπουλη ασθένεια του άνθρακα προκαλείται από το ομώνυμο βακτήριο και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα θανατηφόρα. Το βακτήριο προσβάλει συνήθως τα βοοειδή, τα πρόβατα και τα κατσίκια. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τα μολυσμένα ζώα ή τα προϊόντα αυτών μπορεί να καταλήξουν με πληγές, οιδήματα, πυρετό, πνευμονία και φυσικά θάνατο. Μέχρι τον 20 αιώνα, ο άνθρακας θέριζε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ζώα κάθε χρόνο, μέχρι την ανάπτυξη ενός εμβολίου από τον Παστέρ, το 1881.
 
Μαλάρια

Μαλάρια     
Τα «αθώα» κουνούπια βρίσκονται πίσω από μια από τις πιο κοινές ασθένειες στον κόσμο, τη μαλάρια, καθώς μεταδίδεται από τσιμπήματα ενός θηλυκού κουνουπιού του γένους ανωφελές. Η ελονοσία μόνο το 2012 σκότωσε πάνω από 470.000 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων παιδιά στην Αφρική. Στα συμπτώματα περιλαμβάνεται πυρετός, πονοκέφαλος και εμετός, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε ίκτερο και επιληπτικές κρίσεις πριν καταλήξει ο ασθενής σε κώμα και τελικά πεθάνει.
 
Λεϊσμανίαση

Λεϊσμανίαση     
Πρόκειται για μια ασθένεια παρόμοια με τη μαλάρια, καθώς προκαλείται από πρωτόζωα που μεταδίδονται στους ανθρώπους από τσιμπήματα μολυσμένων σκνιπών. Το πιο θανατηφόρο είδος της ασθένειας είναι το καλά-αζάρ που θα μπορούσε να μεταφραστεί και «μαύρη νόσος», με το ποσοστό θνησιμότητας να αγγίζει το 95%.  Η ασθένεια προκαλεί δερματικά έλκη και σήμερα περίπου 12 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από αυτή.
 
Λεπτοσπείρωση

 Λεπτοσπείρωση     
Η μολυσματική ασθένεια λεπτοσπείρωση, γνωστή και σαν «πυρετός των αγρών», προκαλείται από ένα συγκεκριμένο τύπο βακτηρίου που ονομάζεται Λεπτόσπειρα. Η ασθένεια που προκαλεί ίκτερο και καταστροφή του συκωτιού μεταδίδεται από αρουραίους καθώς και από κουνάβια, ρακούν, αλεπούδες και άλλα ζώα. Περισσότερα κρούσματα σημειώνονται στην ύπαιθρο, σε ανθρώπους που ασχολούνται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Σε περίπτωση που η μόλυνση προχωρήσει, τα ποσοστά θνησιμότητας «εκτοξεύονται», ακόμη και με λήψη θεραπείας. Υπολογίζεται ότι περίπου 7 με 10 εκατ. άνθρωποι προσβάλλονται κάθε χρόνο από την ασθένεια, χωρίς να είναι γνωστός ο αριθμός των θανάτων.  

Λύσσα

Λύσσα    
Η θανατηφόρα ασθένεια της λύσσας μπορεί να μετατρέψει ένα άκακο και γλυκό σκυλί σε θανάσιμο κίνδυνο για τους ανθρώπους που θα δαγκώσει. Αν και συχνά συνδέεται με τα σκυλιά, η λύσσα προσβάλει τα περισσότερα θερμόαιμα ζώα όπως είναι οι λύκοι και οι γάτες. Ο ιός που προσβάλει το νευρικό σύστημα, μεταδίδεται από δάγκωμα και από το σάλιο ζώων που πάσχουν με σημείο του δέρματος που έχει κάποια πληγή. Από τη στιγμή που θα εμφανιστούν συμπτώματα, η θεραπεία σπάνια είναι αποτελεσματική και ο θάνατος είναι σχεδόν βέβαιος. 

Φιλαρίαση

Φιλαρίαση     
Η παρασιτική ασθένεια που προσβάλει το δέρμα και τα μάτια, προκαλείται από το δάγκωμα ορισμένων μυγών που είναι ξενιστές των νηματωδών σκωλήκων που ονομάζονται φιλάριες και τα οποία μεταναστεύουν σε διάφορους ιστούς του ανθρώπου. Πέρα από την ανατριχιαστική εικόνα των σκωλήκων να αναπαράγονται στα ανθρώπινα μάτια, η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ελεφαντίαση.
 
Τουλαραιμία

Τουλαραιμία    
Γνωστή και σαν «πυρετός των κουνελιών», η τουλαραιμία προκαλείται από το βακτήριο Francisella tularensis. Μεταδίδεται στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με ιστούς ζώων , όπως κουνέλια, καθώς και από το δάγκωμα τσιμπουριών και ψύλλων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, πυρετό, ρίγη, εμετό, ενδείξεις σηψαιμίας και δερματικές αλλοιώσεις. Μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.
 
Κίτρινος πυρετός

 Κίτρινος πυρετός     
Η ασθένεια του κίτρινου πυρετού οφείλεται σε ιό, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο με τα τσιμπήματα κουνουπιών. Τα συμπτώματα θυμίζουν αυτά της μαλάριας και αρχικά περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, μυϊκό πόνο και πονοκεφάλους για να καταλήξουν τελικά σε έντονους πόνους και καταστροφή του συκωτιού. Περίπου 200.000 άνθρωποι μολύνονται κάθε χρόνο και 30.000 πεθαίνουν από κίτρινο πυρετό. 

Πανώλη


Πανώλη 
Ο περίφημος «μαύρος» θάνατος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ειδικά στην ήπειρό μας, όπου τον 14ο αιώνα «θέρισε» τουλάχιστον 25 εκατ. ανθρώπους, κάτι που αντιστοιχούσε στο 30-60% του πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου. Η ασθένεια μεταδίδεται από τρωκτικά, συμπεριλαμβανομένων των σκίουρων, των αρουραίων και των κουνελιών, ενώ έχει δύο μορφές: τη βουβωνική και την πνευμονική. Η βουβωνική πανώλη είναι τόσο επιθετική που μπορεί να σκοτώσει δύο στους τρεις ανθρώπους σε διάστημα 4 ημερών, δίχως ιατρική φροντίδα. Το πιο γνωστό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η νέκρωση άκρων όπως των δακτύλων, της μύτης και των χειλιών με το χαρακτηριστικό μαύρισμα.

«Όχι» Μέρκελ σε νέα διαγραφή του ελληνικού χρέους

«Όχι» Μέρκελ σε νέα διαγραφή του ελληνικού χρέους

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ απέκλεισε σήμερα, σε συνέντευξή της, το ενδεχόμενο μιας νέας διαγραφής του χρέους της Ελλάδας, όπως το επιθυμεί ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας.

«Υπήρξε ήδη μια εθελοντική παραίτηση των ιδιωτών πιστωτών και οι τράπεζες παραιτήθηκαν από δισεκατομμύρια απαιτήσεών τους στην Ελλάδα» εξήγησε η Γερμανίδα πολιτικός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Hamburger Abendblatt». «Δεν βλέπω μια νέα διαγραφή του χρέους» πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να δείχνει την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, εάν οι χώρες αυτές εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα εξοικονόμησης» συνέχισε η Μέρκελ.

Όταν ρωτήθηκε για τις πρώτες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως για την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις επαναπροσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, η καγκελάριος υπογράμμισε: «Εμείς, δηλαδή η Γερμανία και οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, περιμένουμε να δούμε με ποια αντίληψη θα μας προσεγγίσει η νέα κυβέρνηση».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται ότι θα επισκεφτεί την Ιταλία και τη Γαλλία την Τρίτη και την Τετάρτη για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία των δύο κρατών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μικροτσίπ για να μην χάνονται τα παιδιά

Δύο μπαμπάδες που δημιούργησαν μια εφαρμογή (app) που θα επιτρέπει στους γονείς να εκπέμπουν μια ειδοποίηση αν το παιδί τους έχει χαθεί, λένε ότι εξετάζουν τη δημιουργία μικροτσίπ για τα παιδιά.

Εξετάζουν το ενδεχόμενο τόσο για μικροτσίπ που θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε είδη ένδυσης όσο και για μικροτσίπ που θα μπορούσε με ένεση να μπει κάτω από το δέρμα ενός παιδιού, και το οποίο θα εκπέμπει μια ειδοποίηση όταν οι γονείς θα θέλουν να το εντοπίσουν.
Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφότου ο Stephen Fern, που είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας ‘Lost Kidz’ (Χαμένα Παιδιά) με τον αδελφό Darren, ζήτησαν τη γνώμη του κοινού σχετικά με το θέμα.
Παρά το ότι αναγνωρίζεται ότι ένα εμφύτευμα θα είναι «επεμβατικό», δήλωσε ο Stephen, «πάνω από το 95%» των ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησαν θετικά στην ιδέα.

Ουρικό οξύ: Ρίξτε το φυσικά

Λέγεται και ποδάγρα ή ουρική αρθρίτιδα. Ο λόγος για το ουρικό οξύ το οποίο »χτυπά» έναν στους πέντε άνδρες κυρίως στην ηλικία των 50 ετών.
 
Tα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στους πάσχοντες. Από πέτρες στα νεφρά μέχρι και  νεφρική ανεπάρκεια.
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ασθενείς μπορούν να εμφανίσουν υψηλή πίεση του αίματος, καρδιακή νόσο ή χρόνια νεφρική νόσο.
 
Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι:
 
Τα διουρητικά φάρμακα (χάπια νερού)
Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
η κληρονομικότητα
Ο υποθυρεοειδισμός (μια διαταραχή του θυρεοειδούς)
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
Η παχυσαρκία
Ψωρίαση
 
Τι να μην τρώτε
 
Τροφές πλούσιες σε πουρίνες όπως κρέας θηραμάτων, γαύρος, ρέγγα, σάλτσα, τα ξερά φασόλια, ξερά μπιζέλια, μανιτάρια και άλλα τρόφιμα απαγορεύονται δια ροπάλου από τους επιστήμονες
 
Πάντως για να πέσει σε χαμηλά επίπεδα το ουρικό οξύ οι πάσχοντες θα πρέπει να καταναλώνουν τρόφιμα τα οποία δεν επιβαρύνουν την πάθηση τους. Οι τροφές που επιτρέπονται είναι:
Κρέας, γαλοπούλα, ψάρια, κοτόπουλο, φασόλια, ντομάτα, σπανάκι, αρακάς μανιτάρια
 
Επίσης επιβάλλεται να καταναλώνουν γιαούρτι, λάδι, τσάι ,τυρί, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, καλαμπόκι, μέλι, ξηροί καρποί, χόρτα, φρούτα τα οποία βελτιώνουν τις τιμές του ουρικού οξέως.
  

Βρέθηκε αρχαίος τάφος με νομίσματα και χρυσό στις Σέρρες

o-TAFOS-facebook

Αρχαίος τάφος, που έκρυβε μέσα του νομίσματα και κομματάκια χρυσού, βρέθηκε σε δημοτική έκταση, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων, έξω από τη Νέα Ζίχνη Σερρών.

Ο τάφος βρέθηκε κατά τις σκαπτικές εργασίες της δημοτικής αρχής προκειμένου να κατασκευαστεί στο σημείο υπαίθριο θέατρο. Το ανασκαφικό μηχάνημα όμως αποκάλυψε τον αρχαίο τάφο και οι εργασίες σταμάτησαν.
Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία και οι αρχαιολόγοι, της ΚΗ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών.
«Υπάρχουν πολλοί τάφοι στην περιοχή», δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Νέας Ζίχνης, Ανδρέας Δαϊρετζής, ενώ επεσήμανε «ότι στην περιοχή έχουν βρεθεί πριν από χρόνια αρκετοί αρχαίοι τάφοι κατά τη διάρκεια της διάνοιξης του επαρχιακού- νέου δρόμου Νέας Ζίχνης- Μεσσοράχης».
Τα ευρήματα του αρχαίου τάφου παρέλαβε αρχαιολόγος της ΚΗ εφορίας προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί η χρονολογία του τάφου. Σύμφωνα με το δήμαρχο Νέας Ζίχνης,ο αρχαίος τάφος φαίνεται ότι έχει συληθεί.

πηγη

Η άγνωστη τσουκνίδα και οι θεραπευτικές της ιδιότητες

Ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής ο Ιπποκράτης την είχε χαρακτηρίσει πριν από 2500 χρόνια, “πανάκεια” δηλαδή την είχε εντάξει στα φυτά που κάνουν για όλες τις ασθένειες. Και είναι γεγονός ότι η τσουκνίδα πέρα από τις ευεργετικές της ιδιότητες δεν προκαλεί καμία παρενέργεια. Δικαίως μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα φαρμακευτικό φυτό.

Η τσουκνίδα έχει στυπτικές, διουρητικές και τονωτικές ιδιότητες, καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες, ελέγχει τις αιμορραγίες, αυξάνει την αιμογλομπίνη, ελέγχει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις πηκτικές ουσίες του αίματος, και σαν ρόφημα μπορεί να κατεβάσει την πίεση αλλά και το σάκχαρο στο αίμα. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες, η τσουκνίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη γκάμα παθήσεων και ασθενειών.
Έτσι από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα έδιναν αφέψημα τσουκνίδας όταν κάποιος είχε αιμορραγία, διάρροια (ακόμη και εάν είχε διάρροια από χολέρα), όταν οι γυναίκες κατά την περίοδο πονούσαν ή είχαν υπερβολικά έμμηνα, για να ανακουφίσουν από τις αιμορροΐδες, από την ποδάγρα, από τα εκζέματα στο δέρμα και πολλά άλλα. Την έδιναν επίσης σαν ελαφρύ διουρητικό, για τα προβλήματα στα νεφρά αλλά και για τους ρευματισμούς.
Οι βρασμένοι σπόροι τσουκνίδας κάνουν καλό στο συκώτι στη χολή, στην αρτηριοσκλήρυνση, βοηθούν στη δυσκοιλιότητα ενώ λειτουργούν και σαν καθαρτικό. Επίσης όταν πονάει το στομάχι μας από γαστρίτιδα ή από υπερέκκριση πεπτικών υγρών το αφέψημα αυτό βοηθάει και ανακουφίζει.
Στην τσουκνίδα έχουν ανακαλυφθεί δραστικές βιολογικές ουσίες παρόμοιες με τις θηλυκές ορμόνες των γυναικών. Έτσι η τσουκνίδα, είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά μέσα για την αντιμετώπιση των γυναικολογικών ασθενειών ή προβλημάτων. (από την περίοδο μέχρι τις αιμορραγίες μετά τον τοκετό.) Μόνο σε περιπτώσεις αδενωμάτων της μήτρας ΔΕΝ συνίσταται να παίρνονται σκευάσματα τσουκνίδας.
Η τσουκνίδα, αυτό το ζιζάνιο που κάποτε το ξερίζωναν, είναι πλούσιο σε μεταλλικά άλατα σε ασβέστιο, χαλκό, χλώριο, κάλιο, πυρίτιο, νάτριο και σίδηρο. Το είδος που απαντάται στην χώρα μας θεωρείται εξαιρετικό, δεν είναι δηλητηριώδες και λειτουργεί εξαιρετικά σαν σύμμαχος κατά πολλών ασθενειών.

Αληθεύει ότι σε σπήλαια στην Κρήτη βρέθηκαν αρχαία ρομπότ και οι μυστικές υπηρεσίες κάλυψαν το γεγονός;;;

Πριν από αρκετά χρόνια, το 1996, την Κυριακή 12 Μαϊου, εμφανίσθηκε ένα δημοσίευμα στην εφημ. ‘ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ με τίτλο: Οι “Κυνηγοί” της μούμιας του Μίνωα.

Τι κρύβουν τα νότια παράλια της Κρήτης και το ξαφνικό ενδιαφέρον του Ντένικεν;

Το άρθρο που υπογράφει ο Δημήτρης Κόκκορης αναφέρεται σε μια επίσκεψη του Ντένικεν στην Κρήτη με επίκεντρο το…. χωριό Τσούτσουρος, στο οποίο γίνονται απίστευτες περιγραφές.

Επειδή έχω σκανάρει το άρθρο, αλλά δεν μπορώ να το στείλω με μορφή εικόνας, το αντιγράφω:
Περίεργα πράγματα. Και ακατανόητα. Εξαιρετικά δύσκολο να τα προσεγγίσει η κοινή λογική. Μοιάζουν περισσότερο με καλοδουλεμένο σενάριο επιστημονικής φαντασίας.Κανένας δεν είναι σε θέση να ξεδιαλύνει τα πραγματικά περιστατικά μέσα από ένα περίπλοκο κουβάρι αφηγήσεων, φημών και μυθοπλασιών, όπου εμπλέκονται και ζητήματα μεταφυσικής. Απόπειρα κατάδυσης λοιπόν σε μια ερεβώδη ιστορία, που τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, χωρίς ωστόσ να έχει βγει επίσημα ποτέ προς τα έξω:παράλια της Κρήτης. Κάπου κοντά στο χωριουδάκι Τσούτσουρος. Σε μια απόσταση γύρω στα 80 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Σε μια περιοχή που υπάρχουν ορισμένα μεγάλα βουνά. Οταν ο ήλιος του μεσημεριού αρχίζει να γέρνει και κοιτάζει κάποιος από μια συγκερίμένη οπτική γωνία, μπορεί να διακρίνει στα βουνά, ασυνήθιστα σχήματα. Κεφαλές λεόντων, ανθρώπινες μορφές και πυραμιδοειδείς απεικονίσεις.

ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΩ

Κάτω από αυτά τα έγκατα της γης κρύβεται ένας λαβυρινθώδης κόσμος. Κάπου στο κέντρο του είναι ο μεγάλος τάφος του μυθικού “κοσμοκράτορα Μίνωα”. Πλάι του υπάρχουν ταριχευμένοι και άλλοι βασιλείς εκείνης της περιόδου κατ’αντιστοιχία των φαραωνικών πυραμίδων της Αιγύπτου. Στην είσοδο βρίσκεται μια τεράστια κληματαριά. Φτιαγμένη από χρυσάφι. Με χρυσό είναι επίσης φτιαγμένα τα τσαμπιά των σταφυλιών που κρέμονται απ’αυτήν.

Γύρω-γύρω έχουν φιλοτεχνηθεί χρυσά πουλιά με πάμπολλα διαμάντια. Ομως, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Αλλωστε, οι θρύλοι δεν υποκύπτουν σε περιορισμούς. Στα σπλάχνα της ίδιας αυτής γης, βρίσκονται θαμμένα τα μεγαλύτερα μυστικά της ανθρωπότητας. Δείγματα ενός ανώτερου πολιτισμού που προυπήρχε στα βάθη των αιώνων. Οι επιγραφές σε είδη γραμμικών γραφών είναι πολλές. Το ίδιο και οι αναπαραστάσεις. Γίνεται μάλιστα λόγος και για ύπαρξη διαστημοπλοίων της εποχής. Οποιος καταφέρει να ερμηνεύσει τις γραφές θα γίνει κτήτορας επτασφράγιστων μυστικών, που ξεκινούν από την “απόλυτη πολεμική μηχανή” και τις δυνατότητες των εγκεφαλικών λειτουργιών και φτάνουν μέχρι το ελιξήριο της ζωής και τον “διαπλανητικό πολιτισμό”!

Οπως είναι φυσικό, όποιοι γίνονται δέκτες όλων αυτών των αφηγήσεων, η πρώτη αντίδρασή τους, είναι το ειρωνικό μειδίαμα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι πιο επιρρεπείς σε αυτού του είδους τις αναφορές, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης, έχει ήδη δώσει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και τελεί υπό τη συνεχή έρευνα των αρμοδίων επιστημόνων και την άμεση εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού.

Ξαφνικά όμως γι αυτήν την “τρελή ιστορία” έδειξε ενδιαφέρον και ο διάσημος ερευνητής και πατριάρχης της θεωρίας των εξωγήινων επισκέψεων Εριχ φον Ντένικεν. Πρόσφατα μάλιστα ήρθε στην Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά ταξίδεψε στην επίμαχη περιοχή της Κρήτης. Σε αποκλειστική συνέντευξή του, που έδωσε στο ειδικό περιοδικό “Τρίτο Μάτι”, ο Ντένικεν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι του χρόνου θα ξανάρθει στην Ελλάδα για έρευνες μαζί με συνεργάτες του και ένα μέρος του εξοπλισμού του. Ομως το “Τρίο Μάτι” προχωρά ακόμη περισσότερο και σημειώνει επί λέξει τα ακόλουθα:Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Ελληνισμό γενικότερα. Πολλοί ερευνητές και άνθρωποι του πνεύματος, σε όλον τον κόσμο, έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται με διάφορα “μυστικά”, που υποτίθεται ότι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, τα οποία σχετίζονται με αρχαίες τεχνολογίες, με μυθολογικές παραδόσεις αλλά και με την ειδική γεωδετική θέση του τόπου.

Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους αναζητητές δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Εριχ φον Ντένικεν. Οι πληροφορίες μας λένε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Κρήτη για να ερευνήσει κάποιο από αυτά τα “μυστικά”. Υπάρχει μια περιοχή στη Νότιο Κρήτη όπου υποτίθεται ότι “κάτι” βρίσκεται θαμμένο εκεί, από την αρχαιότητα!! Ενας από τους λόγους της επίσκεψης του φον Ντένικεν στη μεγαλόνησο, είναι να ερευνήσει τη συγκεκριμένη τοποθεσία αυτού του “μυστικού”…Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, το ότι γι αυτό το θέμα έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον και οι …ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Τι συμβαίνει στη Νότιο Κρήτη; Ας ελπίσουμε ότι ο δαιμόνιος κύριος φον Ντένικεν θα θελήσει να μας το αποκαλύψει στο επόμενο βιβλίο του.

Είναι σαφές ότι το δημοσίευμα “φωτογραφίζει” την αρχική ιστορία που προαναφέρθηκε, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα “αυτοδίδακτων ερευνητών” που υποστηρίζει ότι έχει βρει τη δίοδο που μπορεί να οδηγήσει στο μεγάλο τάφο του “κοσμοκράτορα”. Η ομάδα αυτή απευθύνεται επί χρόνια σε σημαντικούς παράγοντες της επιστημονικής, αλλά και της πολιτικής ζωής του τόπου, χωρίς όμως να βρεί κάποια ανταπόκριση. Η ίδια αυτή ομάδα μιλά για αρχαιολογικά ευρήματα, που όταν έρθουν στο φως θα είναι πολύ πιο σημαντικά από την …Ακρόπολη!!!

Ο δήμαρχος του Αρκαλοχωρίου Κρήτης (που βρίσκεται κοντά στο χωριό Τσούτσουρος) κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, λέει: “Είναι αλήθεια ότι ακούγονται πολλά. Οι μύθοι και οι θρύλοι είναι ευχάριστοι στα αυτιά, γι αυτό και διαδίδονται εύκολα. Πέρα όμως και ανεξάρτητα από όσα ακούγονται, η ευρύτερη περιοχή έχει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Απ’ότι γνωρίζω υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν διασυνδέσεις του Μινωϊκού με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Ευρήματα που χρονολογούνται σε πάνω από 2.000 χρόνια προ Χριστού. Παλαιότερα, σε μια σπηλιά στον Τσούτσουρο, είχαν βρεθεί αρχαία αντικείμενα. Ολα αυτά είναι σε γνώση των αρχαιολόγων και του υπουργείου Πολιτισμού”.

Εκείνο που παραμένει ακόμη άγνωστο είναι αν τελικά όλη αυτή η “τρελή ιστορία της Κρήτης” θα αποτελέσει το έναυσμα για να γραφεί “ένα ακόμη συναρπαστικό παραμύθι” από τον κ. Ντένικεν.

Αυτά το 1996, πριν από 7 χρόνια. Το 2000 κυκλοφόρησε στη χώρα μας το βιβλίο του κ. Ντένικεν “Στο όνομα του Δία”, ένα ανούσιο με πολλά λάθη βιβλίο, όπου ο κύριος ερευνητής μιλά για την Μινωϊκή Κρήτη, αλλά δεν γράφει λέξη για το μυστηριώδες χωριό Τσούτσουρο…
Τώρα βλέπουμε αρκετά αόριστα περί μυστικών στρατιωτικών βάσεων, πειραμάτων κλπ. Φίλοι μου, όπως όλα τα μυστήρια, έτσι κι αυτό έχει τις σωστές δόσεις ασάφειας, υπαινιγμών, φημών και βέβαια ότι χρειάζεται για να φουντώσει η φαντασία (μήπως κι η προσδοκία μας;) μέσα μας…

Ορισμένα ερωτήματα που παραπέμπουν σε περαιτέρω έρευνα:

1. Τι ακριβώς είναι σε γνώση του Υπουργείου Πολιτισμού;

2. Εχει γίνει έκτοτε κάποια επιστημονική ανακοίνωση;

3. Τι ακριβώς γνωρίζουν οι κάτοικοι ή οι αρχές της περιοχής;

4. Υπάρχει ακόμη αυτή η ομάδα που ισχυρίζεται ότι έχει βρει τα σημαντικά ευρήματα;

5. Εχει γραφτεί από τότε κάτι πάνω στο θέμα;

6. Οι πολιτικοί του νησιού γνωρίζουν κάτι σχετικό; Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή για την αγάπη της στο νησί και το ιστορικό του παρελθόν. Εχει γνώση του συγκεκριμένου χώρου και των μυστηρίων του;

Δε θέλω να σας κουράσω άλλο. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια στοιχεία για περισσότερη ανάλυση και έρευνα. 


ΠΗΓΗ

Τα 25 μηνύματα, που δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

 

Κώδικες, μηνύματα που δεν έχουν παραληφθεί και άλυτα μυστήρια. Μια λίστα για δυνατά μυαλά. Αν λύσετε κάποιο από αυτά, να ειδοποιήσετε τις αρχές (Pics)

 
O αλγόριθμος κρυπτογράφησης Beale
 
 

 

Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης Beale περιλαμβάνει τρία κρυπτοκείμενα που υποτίθεται ότι αποκαλύπτουν την τοποθεσία ενός από τους μεγαλύτερους κρυμμένους θησαυρούς στην ιστορία των ΗΠΑ: χιλιάδες λίρες από χρυσό, ασήμι και κοσμήματα. Η ύπαρξη του θησαυρού αρχικά “εντοπίστηκε” από έναν μυστηριώδη άνδρα με το (γνωστό) όνομα Thomas Jefferson Beale, το 1818 στο Κολοράντο.
 
Το Χειρόγραφο Voynich
 

 

Το χειρόγραφο πήρε το όνομά του από τον πολωνικής καταγωγής Αμερικανό βιβλιοπώλη και παλαιοπώλη, Wilfrid M. Voynich, ο οποίος το απέκτησε το 1912. Το εν λόγω χειρόγραφο είναι ένα λεπτομερές βιβλίο 240 σελίδων, γραμμένο σε μια γλώσσα που παραμένει και σήμερα εντελώς άγνωστη. Οι σελίδες του είναι γεμάτες με πολύχρωμα σχέδια, παράξενα διαγράμματα, περίεργα γεγονότα και φυτά που δεν θυμίζουν κανένα γνωστό είδος, συμβάλλοντας έτσι στην ίντριγκα του εγγράφου και στη δυσκολία αποκρυπτογράφησης.
 
Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα του Zodiac
 

Ο λόγος για μια σειρά τεσσάρων κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που πιστεύεται ότι έχουν γραφτεί από τον διάσημο Zodiac Killer, έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος τρομοκρατούσε τους κατοίκους του San Francisco Bay Area στα τέλη του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι επιστολές πιθανόν γράφτηκαν ως ένας τρόπος να κοροϊδέψει τους δημοσιογράφους και την αστυνομία. Μόνο ένα από τα μηνύματα έχει αποκρυπτογραφηθεί, ενώ τα υπόλοιπα τρία παραμένουν άλυτα.
 
Το κρυπτογραφημένο γλυπτό Kryptos
 

To Kryptos είναι ένα μυστηριώδες κρυπτογραφημένο γλυπτό που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Jim Sanborn και βρίσκεται ακριβώς έξω από την έδρα της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια. Πρόκειται για 865 συνολικά χαρακτήρες που δεν βγάζουν κανένα νόημα, που είναι γραμμένοι σε χαλκό πάχους 1,25 εκ.
Ο γλύπτης εμπνεύστηκε το έργο του από την ελληνική λέξη «κρυφός» και θεωρεί ότι είναι ένας στοχασμός στη φύση της μυστικότητας αφού το μήνυμά του είναι εξ ολοκλήρου κρυπτογραφημένο.
 
Το κρυπτογραφημένο μήνυμα του Edward Elgar
 

Το 1897, ο συνθέτης Edward Elgar έστειλε αυτό το κρυπτογραφημένο μήνυμα σε μια 23χρονη φίλη του, την Dora Penny
 
Βιβλίο για την κρυπτογραφία από τον Agapeyeff
 

 
Ο Alexander d’Agapeyeff έγραψε ένα βιβλίο για την κρυπτογραφία το 1939 συμπεριλαμβανομένης μιας που δημιούργησε ο ίδιος
 
Γραμμική Α
 

 

Γραμμική Α: Το 1990, ένας αριθμός πήλινων σπασμένων δοχείων βρέθηκαν στη Κρήτη και χρονολογούνται από το 1800 π.Χ. Περιέχει δυο γραφές, την Γραμμική Α και Β. Μόνο η Β έχει αποκρυπτογραφηθεί
 
Ο δίσκος της Φαιστού
 

 

Το μυστήριο του δίσκου της Φαιστού είναι μια ιστορία από τα μέρη μας. Ανακαλύφθηκε από τον ιταλό αρχαιολόγο Luigi Pernier το 1908 στο μινωικό ανάκτορο της Φαιστού. Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από ψημένο πηλό και περιέχει μυστηριώδη σύμβολα που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν μια άγνωστη μορφή ιερογλυφικών. Πιστεύεται ότι έχει σχεδιαστεί κάποια στιγμή κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.
 
Κρυπτογραφία σε ράβδους χρυσού
 

 

Επτά ράβδοι χρυσού που βρέθηκαν στη Σαγκάη. Περιέχουν εικόνες, γράμματα και λατινικά γράμματα
 
Κρυπτογραφήματα από τον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού
 

 

Ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού υπήρχε μεταξύ 2600-1800 π.Χ.. ‘Άφησαν πίσω τους χιλιάδες αντικείμενα χαραγμένα
 
Οι κώδικες Feynman
 

 

Το 1987, ο RIchard Feynman έδωσε τρεις  κώδικες σε έναν συνάδελφο. Από τότε μόνο ένας έχει λυθεί.
Ήταν ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς, ο οποίος τιμήθηκε και με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την δουλειά του στην Κβαντική Μηχανική, ειδικά για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Κβαντικής ηλεκτροδυναμικής.
 
Γερμανικός μηχανισμός κρυπτογράφησης του  Β ‘Παγκόσμιου Πόλεμου
 

 

Μηχανισμός κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκε από τη Γερμανία στο Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα από τα μηνύματα να μην αποκρυπτογραφηθούν.
 
Μήνυμα σε περιστέρι
 

Μήνυμα που βρέθηκε στο δεμένο στο πόδι ενός περιστεριού που ποτέ δεν κατάφεραν να το αποκρυπτογραφήσουν

Το Rongorongo
 
Το 1868, οι Ευρωπαίοι βρήκαν ξύλινα γλυπτά  θρησκευτικών χειροποίητων αντικειμένων και επιπλέον αρκετών επιγραφών γνωστών ως Rongo – Rongo, οι οποίες αποτελούσαν ένα αρχείο της χαμένης γλώσσας του Rapa Nui
 
Το Rongorongo είναι ένα σύστημα μυστηριωδών ιερογλυφικών που ανακαλύφθηκε γραμμένο σε διάφορα αντικείμενα στα Νησία του Πάσχα. Πολλοί πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύουν ένα χαμένο σύστημα γραφής ή μία πρώτη γραφή και θα μπορούσε να είναι ένας από τις μόλις 3 ή 4 ανεξάρτητες εφευρέσεις της γραφής στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Vinca
 
 
Μια συλλογή από σύμβολα που βρέθηκαν σε χειροποίητα αντικείμενα που χρονολογούνται από το 6.000 έως το 4.500 π.Χ. Δεν είναι γνωστό αν αυτά τα σύμβολα είναι ένα σύστημα γραφής.

Επιγραφή Proto-Elamite
 
 
Επιγραφή που βρέθηκε στο νοτιοδυτικό Ιράν και χρονολογείται από το 2900 π.Χ

Κώδικας Rohonc
 
 
Επιγραφή που βρέθηκε στην Ουγγαρία γραμμένη σε άγνωστη γλώσσα

Το μυστήριο του Taman Shud
 
 
Ένα πτώμα ξεβράστηκε  στις ακτές του Somerton στην περιοχή Αδελαΐδα, το 1948  μαζί με  κάτι χαρτάκια. Το θύμα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν έφερε κανένα τραύμα και δεν βρέθηκε δηλητήριο στον οργανισμό του. Κανείς δεν γνωρίζει πώς πέθανε. Το μόνο στοιχείο που βρέθηκε πάνω του ήταν ένα σημείωμα με τις λέξεις «Tamam Shud», (τετέλεσται). Η φράση ήταν απόσπασμα από ένα βιβλίο με ποιήματα του Ομάρ Καγιάμ, το οποίο βρέθηκε κοντά στο πτώμα. Μέσα στο βιβλίο οι αρχές βρήκαν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που ακόμα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί και η υπόθεση παραμένει άλυτη.

Το μυστήριο McCormick
 
 
Το 1999, το πτώμα του Ricky McCormick βρέθηκε στο ανατολικό Μιζούρι. Στις τσέπες του είχε δυο αλγόριθμους κρυπτογραφημένους. Το  FBI έχει ζητήσει τη βοήθεια του κοινού

Chaocipher
 
 
Το παρακάτω κείμενο ήταν στην αυτοβιογραφία του συγγραφέα JF κ. Byrne.

Επιγραφή στο Staffordshire
 
 
Εκ πρώτης όψεως, αυτό το μνημείο από τον 18ο αιώνα στο Staffordshire της Αγγλίας, δεν έχει κάτι το παράξενο. Όμως, με μια πιο προσεκτική ματιά, ο παρατηρητής θα δει μία μυστηριώδη επιγραφή: DOUOSVAVVM. Εδώ και 250 χρόνια, κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα.

Κώδικας Navajo
 
 
 Κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου οι σύμμαχοι χρησιμοποιούσαν τη γραφή των Ινδών Navajo.

Blitz
 
 
Ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα βομβαρδισμένο κελάρι στο Ανατολικό Λονδίνο. Απεικονίζουν 50 καλλιγραφικά σύμβολα … πιθανώς του 18ου αιώνα.

Η κρυπτογράφηση Vigenere
 
 
Η κρυπτογράφηση Vigenere είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης με την μορφή της πολυαλφαβητικής υποκατάστασης και έχει εφευρεθεί εκ νέου πολλές φορές. Η μέθοδος περιγράφηκε αρχικά το 1553 από τον Giovan Battista Bellaso.
 
Η κρυπτογράφηση αυτή είναι γνωστή γιατί, ενώ είναι εύκολο να τη κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν, φαίνεται συχνά στους αρχάριους να είναι ακατόρθωτο να την αποκρυπτογραφήσουν.
Για την κρυπτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας γνωστός ως τετράγωνο ή πίνακας Vigenere.

Κρυπτογραφημένα μηνύματα του Sir Francis Bacon
 
 
Λογοτεχνικό έργο του Sir Francis Bacon με κρυπτογραφημένα μηνύματα. Υπήρξε εικασίες ότι ήταν ο υπεύθυνος για τα έργα του Σαίξπηρ
 
Πηγή: viralnova

Εναλλακτική ενημέρωση-Συνωμοσία-Αφύπνιση

Αρέσει σε %d bloggers: