Αγάπη. Παγίδα ή δώρο της ανθρωπότητας

Αρκετές φορές από τότε που ξεκινήσαμε την επικοινωνία σε αυτό το χώρο, έχω αναφερθεί
στην έννοια της αγάπης… Και κάθε φορά που το κάνω, ανακινώ μια ιδιαίτερη δυναμική
μέσα σας η οποία έχει πολλαπλές προεκτάσεις… Κι αυτό διότι από μικροί μάθαμε να
χρησιμοποιούμε μια λέξη σαν αυτή, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τη σημασία της και τη
δυναμική της τόσο σε μας τους ίδιους, όσο και στους άλλους γύρω μας ή και στο ίδιο το
σύμπαν… Ακόμη και τώρα που ξεκίνησα να γράψω αυτό το άρθρο, νοιώθω αρκετή
δυσκολία πώς να τα εκφράσω όλα αυτά, σε λέξεις και νοήματα ικανά να δημιουργήσουν
μια πλήρη αντίληψη για αυτή την έννοια… ∆ιότι πράγματι είναι απορίας άξιο, πως συνέβη
και ο άνθρωπος για μια έννοια σαν αυτή, χρησιμοποιεί μια μονάχα λέξη…
Μια απορία η οποία γίνεται αντιληπτή μόλις αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τι
πραγματικά συμβαίνει με την «αγάπη»… Τι είναι… πως λειτουργεί… πως γίνεται
αντιληπτή στον άνθρωπο και ποια είναι η φύση της… Αν όμως αγνοούμε την πηγή αυτής
της έννοιας, είναι αδύνατον να την αντιληφθούμε σε όλο της το βάθος… Μια πηγή που
κρατείται κρυφή από την ανθρωπότητα για πάνω από 24.000 χρόνια για λόγους που θα
αντιληφθείτε σε λίγο… ∆ιότι αυτό ακριβώς συμβαίνει… Κάποιοι κράτησαν κρυφή αυτή τη
γνώση για δικά τους συμφέροντα… Τα οποία θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε μόλις
ξεκινήσετε να αποκωδικοποιείτε την φύση αυτής της δύναμης και την πραγματική της
διάσταση μέσα στην ολική δημιουργία… Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας σε αυτή τη
μαγική έννοια που περιέχεται στη λέξη «αγάπη» την οποία ενώ την αναφέρουν όλοι,
αγνοούν παντελώς το βάθος και την πηγή της προέλευσής της…
Και για να ξεκινήσουμε ας δούμε από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Η λέξη «αγάπη»
λοιπόν, προέρχεται από μια άλλη λέξη την οποία ενώ την βρίσκετε συνεχώς μπροστά σας,
είναι αδύνατον να την συνδέσετε μαζί της διότι όλοι όσοι την χρησιμοποιείτε αγνοείτε τη
φύση και τη λειτουργία της… Όλοι ουδενός εξαιρουμένου… Και αυτό διότι πρώτον μέχρι
πρόσφατα ήταν σχεδόν αδύνατον να την κατανοήσετε σαν τέτοια… και δεύτερον διότι αν
σας το εξηγούσε κάποιος που γνώριζε σχετικά, θα έπρεπε να σας εξηγήσει και τα υπόλοιπα
που σας έκρυβε για τον τρόπο που τη χρησιμοποιούσε… Και η λέξη από την οποία
προέρχεται η «αγάπη» είναι η λέξη «άγω» δηλαδή γίνομαι αγωγός, δηλαδή γίνομαι το
μέσον από μέσα από το οποίο θα διέλθει κάτι… Η λέξη «αγάπη» δηλαδή, είναι ένα λεκτικό
παράγωγο, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται εννοιολογικά με δεκάδες
άλλους τρόπους κάθε φορά και όχι μονάχα με μια ξερή λέξη. Τρόπους και παράγωγες
λέξεις, οι οποίοι να περικλείουν και την έννοια αλλά και το συναίσθημα το οποίο παράγουν
μέσα μας…
Τις λέξεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε για όλα αυτά θα τις πούμε σε λίγο… Προς το
παρόν όμως ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει η ίδια η λέξη… «Αγάπη» λοιπόν είναι μια
κατάσταση κατά την οποία όταν περιέλθει ένα άτομο, γίνεται αγωγός… ∆ηλαδή τι αγωγός
220Κωδικός Πεταλούδα – 221 /221
γίνεται; Μέχρι σήμερα τη λέξη «αγωγός» τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να
περιγράψουμε το μέσον μέσα στο οποίο κινείται ένα υγρό ή ένα ενεργειακό μέσο…
Περιγράφουμε για παράδειγμα ένα στρογγυλό σωλήνα μέσα από τον οποίο περνά νερό και
τον ονομάζουμε αγωγό νερού… ή ακόμη περιγράφουμε τους μεταλλικούς σωλήνες
διαφόρου διατομής, μέσα από τους οποίους διέρχονται ενεργειακά πεδία όπως
ηλεκτρονικής μορφής πληροφορίες (data) ή το ηλεκτρικό ρεύμα και τους ονομάζουμε
καλούς αγωγούς (όταν αφήνουν να διέλθει ενεργειακό πεδίο) ή κακούς αγωγούς (όταν
αποκόπτουν την επικοινωνία μεταξύ δύο ενεργειακών σωμάτων)…
Άρα η «αγάπη» λοιπόν είναι μια κατάσταση και όχι συναίσθημα… Τότε γιατί είναι γνωστή
σε μας σαν συναίσθημα και πως μπορεί να συνδεθεί αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με
αυτό που μαθαίνουμε τώρα … Το ανθρώπινο σώμα αγαπητέ αναγνώστη, είναι ένα τέλειο
ενεργειακό πεδίο, το οποίο μπορεί να γίνει αγώγιμο ή όχι, σε κάθε μορφής ενέργεια που
υπάρχει στο σύμπαν… Και όχι μόνο αυτό… Η νόηση η οποία διαχειρίζεται το υλικό μας
σώμα, δηλαδή η ψυχή μας ή το πνευματικό μας κέντρο το οποίο λειτουργεί μέσω της
σύνθεσης λογικής και συναισθήματος, είναι ικανή να γίνεται «ενεργειακή αντλία»
λειτουργώντας έτσι με διπλό τρόπο… Να αντλεί ενέργεια από κάπου ή να την διοχετεύει
κάπου μέσω της αγωγιμότητας του σώματός της… Στην πραγματικότητα ούτε το σώμα της
είναι απαραίτητο… Όμως παρεμβαίνει και μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να επιταχύνει ή
να επιβραδύνει τη ροή της ενέργειας αυτής… Το ίδιο το ανθρώπινο σώμα δηλαδή, με την
κατάλληλη διεργασία, μπορεί να μετατραπεί σε ένα άριστο αγωγό ενέργειας ο οποίος
μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα… ∆ηλαδή να «στέλνει» ή να «ρουφάει» ενέργεια κάπου ή
από κάπου… Κι αυτό το κάπου μπορεί να είναι οτιδήποτε… Μπορεί να είναι ένα άλλο
σώμα, μια κατάσταση, ένας οργανισμός από ανθρώπους, ένα έθνος, κράτος, εκκλησία,
πλανήτης ή χρόνος… Ναι αγαπητέ μου αναγνώστη… Η νόηση του ανθρώπου, με τη
χορηγία του ανθρώπινου σώματος, είναι ένας ενεργειακός εναλλάκτης ο οποίος μπορεί να
διαχειρίζεται ενέργεια της οποίας τη ροή, ρυθμίζει η κατάσταση με το όνομα «αγάπη»…
Άπειρες ποσότητες ενέργειας, σε απίστευτες ταχύτητες και χρόνους, μπορεί να τις αντλήσει
από και προς οπουδήποτε… Και όλο αυτό ορίζεται με την γνωστή σε όλους μας γενική
ονομασία «αγάπη»…
Τι περίεργο αλήθεια… Να αγνοούμε μέχρι σήμερα τη φύση της κατάστασης αυτής, ενώ
όλοι μα όλοι συμμετέχουμε καθημερινά σε χιλιάδες παραλλαγές της διαδικασίας της…
Μιας διαδικασίας που δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε και που κάποιοι εσκεμμένα μας
βάζουν άβουλα να την χρησιμοποιούμε προς όφελός τους, ενώ εμείς οι ίδιοι, τα «εργαλεία»
τα οποία διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση, κοιμόμαστε ύπνο βαθύ αιώνες τώρα…
∆ηλαδή τι κάνουμε; Το κυριότερο που κάνουμε είναι να «προσαγαπούμε», δηλαδή να
κατευθύνουμε -εν αγνοία μας ή μη- ενέργεια προς κάποια σημεία, άτομα ή ομάδες ατόμων
οι οποίοι μας το ζητούν… ∆εύτερον που κάνουμε είναι να «απαγαπούμε» δηλαδή με τη
συμπεριφορά μας να αντλούμε ενέργεια από άτομα για δικό μας ή άλλο συμφέρον, με
πλήρη άγνοια η έλλειψη συνείδησης για το τι κάνουμε… Και το τρίτο να «διαγαπούμε»
δηλαδή να γινόμαστε αντλίες όπου αντλούμε ενέργεια από μια μεγάλη ομάδα ατόμων και
να τη διοχετεύουμε σε ένα μεγάλο έργο ή μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που την
χρησιμοποιεί εν αγνοία μας… Είναι μονάχα αυτές οι τρεις λέξεις που μπορούν να
περιγράψουν την κατάσταση της αγάπης; Φυσικά και όχι… Υπάρχει η «παραγάπη» η οποία
ισοδυναμεί με «κλέψιμο» ενέργειας από κάπου μετά από παραπλάνηση ή η «αμφαγάπη» η
οποία αποτελεί την αμοιβαία ανταλλαγή ενέργειας για παράδειγμα κατά την ερωτική
πράξη, όπως και πολλές ακόμη οι οποίες περιγράφουν όλη αυτή την κατάσταση
ενεργειακής ανταλλαγής από μας…
221Κωδικός Πεταλούδα – 222 /222
Και το συναίσθημα; Αυτό το συναίσθημα της «αγάπης» που γνωρίζουμε πού υπάρχει; Πότε
συμβαίνει; Που βρίσκεται, τι είναι και πώς λειτουργεί; Το συναίσθημα αυτό αγαπητέ
αναγνώστη, είναι μια εσωτερική γαλήνη ή μια ελαφρά ηδονή που βιώνουμε, όταν το
ενεργειακό πεδίο διέρχεται από μέσα μας… Τη στιγμή δηλαδή που η νόησή μας, βρίσκεται
στην διαδικασία αγωγής ενέργειας, αυτή η ενέργεια θα διέλθει μέσα από το δικό μας
σώμα… Η διέλευση λοιπόν αυτή, θα δημιουργήσει ένα αίσθημα ευφορίας και αγαλλίασης,
εσωτερικής γαλήνης και ευδαιμονίας το οποίο καταγράφεται από τις αισθήσεις μας… Όμως
όλο αυτό, είναι απλά η καταγραφή της κατάστασης και όχι η κατάσταση αυτή καθ εαυτή…
∆ηλαδή, οι αισθήσεις από το σώμα μας, καταγράφουν τη διέλευση της ενέργειας μέσω μιας
εσωτερικής διαδικασίας που σε μας γίνεται αισθητή από την παραγωγή βιολογικών
συστατικών και ουσιών όπως ορμονών, οι οποίες μας αναπτύσσουν το αίσθημα αυτό της
χαράς ή την απουσία της… ∆ηλαδή η αγάπη την οποία γνωρίζουμε και συζητάμε μέχρι
σήμερα, είναι εντελώς άσχετη με την αγάπη σαν κατάσταση; Όχι εντελώς… Υπάρχουν
όμως αρκετές διαφορές… Και οι περισσότερες διαφορές αυτές βρίσκονται στον τρόπο που
τη διαχειριζόμαστε…
Πως συμβαίνει αυτό… Είδαμε ότι η «αγάπη» είναι κατάσταση ενεργειακής ανταλλαγής και
όχι συναίσθημα… Μια κατάσταση στην οποία μπορεί κάποιος να εισέλθει συνειδητά ή
ασυνείδητα… ∆ηλαδή κάποιος μπορεί να γίνει ενεργειακός αγωγός, γνωρίζοντας ακριβώς
τι κάνει και για ποιον το κάνει ή πάλι να συμμετέχει σε όλο αυτό έχοντας πλήρη άγνοια…
Πως μπορεί να γίνει αυτό… Το βασικό που οφείλουμε να γνωρίζουμε για την αγάπη, είναι
ότι η κατάσταση αυτή είναι διαχείριση ενέργειας η οποία μας αφήνει ένα αίσθημα ευφορίας
ή ηδονής… Το πρώτο δηλαδή που οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε είναι τι μας
συμβαίνει; Θέλουμε να αισθανθούμε απλά το συναίσθημα αυτό της ηδονής λόγω του ότι
υπάρχει μέσα μας ένα κενό που προκαλεί εσωτερικό πόνο ή πραγματικά θέλουμε να
τροφοδοτήσουμε κάποιον με συμπαντική ενέργεια… ∆ιότι η ενέργεια της αγάπης, είναι η
συμπαντική ενέργεια μέσω της οποίας δημιουργούνται τα πάντα… Υλοποιούνται και
παίρνουν μορφή, μικρά ή μεγάλα πράγματα, καταστάσεις και οράματα δικά μας ή άλλων…
Η τροφοδοσία όμως αυτή γίνεται βουβά, άηχα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και έπαρση…
αλλιώς όλη η διαδικασία ακυρώνεται ή ακόμη και αντιστρέφεται… Η κατάσταση της
αγάπης δηλαδή είναι μια νοητική κατάσταση στην οποία εισερχόμαστε εμείς, μέσα από την
οποία τροφοδοτούμε με συμπαντική ενέργεια όχι τον εαυτό μας, αλλά κάποιον άλλον…
άνθρωπο, ζώο, φυτό, κατάσταση, σχέση ή οτιδήποτε… Είναι ένα δώρο που κάνουμε μέσα
από την ψυχή μας, χωρίς να περιμένουμε ανταμοιβή ή εξαργύρωση της πράξης μας με
κάποιο τρόπο… Αν υπάρχει αντίτιμο, η όλη διαδικασία είναι κενή… άχρηστη… αφήνοντας
και το αντικείμενο της «αγάπης» μας αλλά και εμάς τους ίδιους «άδειους» από ενέργεια και
κενούς από συναισθήματα… Και τότε τι συμβαίνει…
Τότε, εμείς, οι οποίοι ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία της τροφοδοσίας κάποιου, έχοντας
όμως στο μυαλό μας κάποιο αντίτιμο μικρό ή μεγάλο, αντιλαμβανόμαστε την ενεργειακή
κενότητα στην οποία έχουμε εισέλθει και αντιστρέφουμε τους όρους ζητώντας «ενέργεια»
από το «θύμα» μας… Πως γίνεται αυτό… Πλησιάζουμε το θύμα μας και του μιλάμε με
λόγια και κινήσεις γλυκά και ευγενικά ώστε να τον ηρεμήσουμε… Αναφέρουμε λέξεις
κλειδιά μέσα στις οποίες είναι απαραίτητα η λέξη αγάπη και τον αναγκάζουμε να στρέψει
την προσοχή μας επάνω μας… Στην ουσία «ζητιανεύουμε» αγάπη ή «παραγαπούμε» με ένα
παραπλανητικό τρόπο ο οποίος αναγκάζει το θύμα να μας συμπαθήσει και να αρχίσει να
μας τροφοδοτεί με ενέργεια… Το άτομο εκείνη τη στιγμή αισθάνεται αυτό που του λες,
δηλαδή νοιώθει μια εσωτερική γαλήνη και θαλπωρή από τα λόγια σου διότι μετατρέπεται
σε «αγωγό ενέργειας»… Όμως στην ουσία εκπαιδεύεται κι αυτός να χρησιμοποιεί αυτό τον
γλοιώδη πλάγιο τρόπο της ενεργειακής επαιτείας… Ένα ενεργειακό βαμπίρ, εκπαιδεύει
222Κωδικός Πεταλούδα – 223 /223
κάποιον άνθρωπο να γίνεται επαίτης αγάπης με ένα τρόπο που θα τον αφήνει στη συνέχεια
κενό… Γιατί; ∆ιότι αγνοεί τι κάνει… Η συνείδησή του εκείνη τη στιγμή είναι απούσα και
απλά αντιγράφει μια διαδικασία που ακολουθεί ένα ενεργειακό βαμπίρ…
Πως το λέω αυτό; Πως το ξέρω και τολμώ να αναφέρω κάτι τέτοιο για τους ανθρώπους που
μιλάνε για αγάπη… Αγαπητέ αναγνώστη, υπάρχει ένας απλό βασικός κανόνας στην
ανταλλαγή ενέργειας… Οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγάπη, είναι πάντοτε γεμάτοι από
αγάπη… Και αυτοί αλλά και όσοι είναι δίπλα τους, στον περίγυρό τους… Για αυτό, πριν
αποφασίσεις να κρίνεις κάποιον δες τα παιδιά του, την οικογένειά του και τους οικείους
του… Οι σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι της πραγματικής αγάπης με τα παιδιά τους είναι
άριστες σε όλο τους το βάθος… Υπάρχει γύρω τους ένα ενεργειακό πεδίο «γεμάτο» όπου
τα πάντα φωνάζουν για υγεία, ζωτικότητα, χαρά και ευημερία… Αντίθετα οι άνθρωποι που
μιλάνε για συναίσθημα αγάπης στην ουσία αγνοούν την έννοιά της… Γιατί; ∆ιότι η αγάπη
είναι βουβή… ενώ αυτοί φωνάζουν… ∆ες τη σχέση που έχουν με τα παιδιά τους… Οι
περισσότεροι από αυτούς τα έχουν εγκαταλείψει από νωρίς –ουσιαστικά ή υποκριτικά- για
προσωπικούς λόγους οι οποίοι βασίζονται σε δικαιολογίες του Εγώ τους… Οι περισσότεροι
από αυτούς ζουν ανάμεσα σε ανθρώπους τους οποίους εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε
μικρό ή μεγάλο τρόπο… Εξαρτώνται οι ίδιοι από τους οικείους τους ή αναγκάζουν
υποσυνείδητα τους οικείους τους να γίνονται εξαρτημένοι από αυτούς… Οι ίδιοι, είναι
πάντα με μια καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο για όλους… Τις περισσότερες φορές που θα
τους συναντήσεις θα τους βρεις μέσα στη χαρά… Αν τους ρωτήσεις για τον Εαυτό τους και
τα συναισθήματα τους θα σου απαντήσουν σαν μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι… Όμως αν
κοιτάξεις γύρω τους θα δεις μονάχα καταστροφή… Υποκρισία και καταστροφή η οποία
γίνεται ακόμη πιο ηχηρή όταν τους το αναφέρεις και τους φέρεις αντιμέτωπους με τη
συνείδησή τους… Εκεί θα καταλάβεις τη μεγάλη απουσία τους…
Γιατί συμβαίνει αυτό με την αγάπη; Σας έχω ξαναπεί για την ενέργεια διατήρησης…
Θυμάστε… τη στιγμή της υλοποίησής του δικού μας ή του όποιου σώματος ανθρώπου ή
κατάστασης στον αισθητό κόσμο, χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο ποσό ενέργειας για να
διατηρηθεί σε μορφή, εκείνα τα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου που εμφανίζεται…
Αυτή η ενέργεια της «διατήρησης» είναι συμπαντική και δημιουργείται νοητικά μέσα στην
4η διάσταση… Αν αυτή απουσιάσει, τότε το αντικείμενο της υλοποίησής μας διατρέχει
κίνδυνο να αποσταθεροποιηθεί, να καταρρεύσει και σταδιακά να χαθεί από το αισθητό μας
πεδίο… Μπορεί όλη αυτή την ανάλυση, οι περισσότεροι που ασχολούνται με την
«παραγάπη» δηλαδή την κλοπή ενέργειας από τους άλλους να μη τη γνωρίζουν, όμως
γνωρίζουν το αποτέλεσμα… Πως το γνωρίζουν; Οι περισσότεροι από αυτούς,
εκπαιδεύτηκαν από τους γονείς τους χωρίς να το συνειδητοποιούν… αντιγράφοντας απλά
συμπεριφορές… Πως; Κάνοντάς τα παιδιά τους να εστιάσουν επάνω σε ένα δικό τους
όραμά ή στόχο… Είναι κακό να προκαλείς την εστίαση του παιδιού σου σε ένα δικό σου
στόχο; Όχι απλά κακό, αλλά εγκληματικό… Και όχι απλά εγκληματικό, αλλά ασυνείδητα
εγκληματικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα… Γιατί;
Τα παιδιά οφείλεις να τα εκπαιδεύεις να εστιάζονται στο δικό τους στόχο… και όχι στο
δικό σου… Ακόμη και αν αφορά το δικό τους μέλλον, η εστίαση στον δικό σου προσωπικό
στόχο, τον οποίο απέτυχες εσύ να υλοποιήσεις και τον προσπαθείς τώρα μέσω των παιδιών
σου, κάνει τα παιδιά ενεργειακούς επαίτες και συναισθηματικά κενούς ανθρώπους… Πως;
Με την αγάπη σου… Με αυτή την γλοιώδη και αρρωστημένη αγάπη η οποία εκπαιδεύει το
παιδί να χρησιμοποιεί τους άλλους για δικό του όφελος… Πρώτο βήμα είναι να χειραγωγείς
το παιδί σιωπηρά… Το μαθαίνεις να δέχεται και να ενστερνίζεται το στόχο του άλλου, σαν
προσωπικό δικό του… Και ύστερα το εκπαιδεύεις να εστιάζει σε αυτόν μέσω της αγάπης
223Κωδικός Πεταλούδα – 224 /224
των άλλων… Μαθαίνει δηλαδή το παιδί, να αποδέχεται να ακολουθήσει το στόχο του
γονιού και ύστερα δέχεται να γίνει αγωγός της δικής του προσωπικής παιδικής αγάπης στα
σχέδια του γονιού του… Άβουλα, υποταγμένο, εκπαιδεύεται έτσι ώστε όταν μεγαλώσει να
χρησιμοποιεί κάποιο «διπλωματικό» τρόπο ώστε να πείθει τους γύρω του να αγαπήσουν
τους σκοπούς του, τους οποίους στη συνέχεια -εισερχόμενοι σε «προσαγάπη»- τους
τροφοδοτούν με ενέργεια συνεχώς… Σε κατάσταση δηλαδή τροφοδοσίας ενέργειας…
Η Αγάπη αγαπητέ αναγνώστη, είναι η μόνη δωρεάν ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται
αιώνες τώρα από τους εκάστοτε ηγέτες, για να υλοποιήσουν τα έργα τους και τα οράματά
τους… Και όλη αυτή η διαδικασία γίνεται ασυνείδητα… Φαντασθείτε εμένα εδώ…
Φανταστείτε με να εμφανίζομαι και να σας αρχίζω να σας μιλώ για αγάπη και φως… ένας
νους σαν τον δικό μου να σας χειραγωγήσει από την αρχή με λόγια καλοσύνης και
συμπόνιας και αγάπης ώστε να στραφείτε με συμπάθεια στο έργο μου… Ένας τέτοιος
άνθρωπος, είναι πάντοτε υποκριτικά ήρεμος και γεμάτος καλοσύνη μέχρι να σας κάνει να
αγαπήσετε όλοι αυτό που δημιουργεί… Να το ενστερνιστείτε για δικό σας… Το
συναίσθημα της αγάπης που θα αναπτυχθεί μέσα σας σε μια τέτοια διαδικασία, θα σας
χαρίσει γαλήνη και ηρεμία… Μια ηρεμία η οποία θα είναι εντελώς άσχετη με τα δικά σας
οράματα και τη δική σας ζωή… Γιατί; ∆ιότι θα έχω φροντίσει να σας δημιουργήσω το
κατάλληλο φοβικό πεδίο γύρω σας το οποίο θα σας αναγκάζει να καταστρέφετε μόνοι σας
όλα τα δικά σας έργα και να εστιάζεστε στα δικά μου… η κενότητα που θα προκύπτει μέσα
σας από αυτή την καταστροφή θα είναι το κίνητρο για να έρθετε και να μείνετε κοντά
μου…
Ξέρετε πόση ενέργεια μπορώ να αντλήσω από την αγάπη σας; Μπορώ να δημιουργήσω
θρησκείες που να διατηρηθούν αυτόματα σε λειτουργία για αιώνες… Μπορώ να
δημιουργήσω παγκόσμια κινήματα παράλληλα που όλα να οδηγούν στα δικά μου σχέδια τα
οποία αν και θα έχω σχεδιάσει με προσοχή θα σας τα κρατώ κρυφά… Θα ντύνω -τις
καταστάσεις που θα θέλω παραπλανητικά να σας οδηγήσω- με ονόματα γαλήνης, ανέλιξης,
πνευματικής υπόστασης μέσα από άγνωστες σε σας έννοιες όπως είναι οι διαστάσεις και ο
χρόνος… Μπορώ να σας χειραγωγήσω έτσι και να υποτάξω τις συνειδήσεις σας, στέφοντας
τη νόησή σας στα δικά μου έργα τα οποία θα έχετε αποδεχθεί στο βάθος τόσο πολύ, ώστε
θα σας είναι αδύνατον να αντισταθείτε και να τα αρνηθείτε στα σημεία… Αν σας έχω
χειραγωγήσει μέσα στην αγάπη, θα σας έχω κάνει εξαρτημένους από το ενεργειακό μου
χάδι… «βαποράκια της αγάπης» σε ένα κόσμο που θα τον έχω σχεδιάσει έτσι ώστε κι αν
ακόμη μάθετε λεπτομέρειες των σχεδίων μου θα σας είναι πολύ εύκολο να τις
δικαιολογήσετε… Η ζήτηση της εσωτερικής γαλήνης σε ένα εικονικό φοβικό κόσμο είναι
γιγαντιαία…
Πολλοί από τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους χωρίς
να αγαπήσουν κάποιον πραγματικά… Και αυτό είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουν
από την πρώτη στιγμή… Ακόμη κι εσείς, δημιουργήστε μια λίστα με όλους όσους έχετε
ρωτήσει «μ αγαπάς» και ξεκινήστε… Ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη αυτή
τη στιγμή ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία… Του να μην έχουμε αγαπήσει κάποιον ποτέ…
Βαρύ ε; Ίσως… Αλλά εδώ οφείλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι κι όχι όπως θα
θέλαμε να είναι… Και τώρα θα ρωτήσετε… Και τι να κάνω; Σας το ξαναλέω λοιπόν… Η
αγάπη είναι βουβή… Έχετε κοιτάξει ποτέ στα μάτια ένα μωράκι ή ένα μικρό ζωάκι;
∆οκιμάστε να το «αγαπήσετε» χωρίς αντίτιμο… Χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα από
αυτό… Άνευ όρων… Και τη στιγμή που το κάνετε καταγράψτε το συναίσθημα που
λαμβάνεται (διότι έτσι το αντιλαμβάνεστε μέσα σας) και αρχίστε να το αναπαράγετε στα
πάντα γύρω… Στα λουλούδια, στα πουλιά, στα σύννεφα, στις σταγόνες της βροχής, στο
224Κωδικός Πεταλούδα – 225 /225
φως του ήλιου, στον διπλανό σας, στο ίδιο σας το σώμα, στον Εαυτό σας… Προσπαθώντας
να καταγράφετε πάντα το ίδιο συναίσθημα…
Αρνηθείτε όμως πεισματικά να «αγαπήσετε» κάποιον που σας το ζητάει… Γιατί; ∆ιότι
εκείνη τη στιγμή τον καταστρέφετε… τον μετατρέπετε σε βαμπίρ χωρίς να το
συνειδητοποιείτε… Και τι να κάνετε; Εκπαιδεύστε τον να αγαπάει απλά πράγματα χωρίς
αντίτιμο… Στα μεγάλα σχήματα πάντα υπάρχει αντίτιμο… Η αγάπη σας προς μεγάλες
ομάδες κρύβει φοβικά συναισθήματα εγκατάλειψης ή επιβίωσης… ξεχάστε τις… Οι
μεγάλες ομάδες μπορούν να σας δώσουν πολλά πράγματα αλλά όχι αγάπη… Ξεκινήστε και
εκπαιδεύστε τον Εαυτό σας να αγαπάει τα μικρά από τα οποία είναι αδύνατον να υπάρξει
αντίτιμο… Και ύστερα, αγαπήστε χωρίς όρους όλους τους δικούς σας… Ξεκινήστε από τα
παιδιά τα δικά σας, των γνωστών σας… των γύρω σας… Είναι τα μόνα που μπορούν να
μας μάθουν να αγαπάμε… Να γινόμαστε αγωγοί και να άγουμε ενέργεια προς το στόχο
μας… Μια ενέργεια που χαρίζει σε όλα ζωτικότητα και σε μας ευτυχία και γαλήνη… Έτσι
απλά, χωρίς να περιμένουμε ένα έπαινο, ένα μπράβο, ένα χάδι… Γιατί το καλύτερο χάδι
είναι εκείνο που σου δωρίζεται χωρίς να το απαιτείς… Το καλύτερο χάδι είναι απ τον ίδιο
σου τον Εαυτό μέσα σου… Η άνευ όρων αγάπη προς τα πάντα γύρω σου, είναι το χάδι που
χαρίζεις μέσα σου… Είναι το μόνο δώρο προς τον Εαυτό σου… δώρο ολόκληρης της
ανθρωπότητας προς το μέλλον σου…

Αλκιρέας

Άκυρο το αφορολόγητο των 12.000€ – ΣΟΚ από τη φορολογία σε Ελ. Επαγγελματίες & μικρές επιχειρήσεις

Ένα μεγάλο άδειασμα επιφυλάσσει η κυβέρνηση σήμερα, με τις εξαγγελίες των προγραμματικών της δηλώσεων από τον Πρωθυπουργό, προς τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις.

Το αφορολόγητο όριο των 12.000€ που είχε υποσχεθεί ο Αλέξης Τσίπρας σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, που τα χρόνια της κρίσης είχαν γίνει τα εύκολα θύματα για την είσπραξη δυσβάσταχτων φόρων (πολλές φορές σε ανύπαρκτα εισοδήματα λόγω τεκμηρίων), αναβάλλεται για τα εισοδήματα του… 2016!

Έτσι για παράδειγμα ένας αυτοαπασχολούμενος ή μια μικρή επιχείρηση με κέρδη για το 2014 15.000€ θα κληθεί να καταβάλλει σε φόρους εισοδήματος: 6.000€ (!) αντί για 690€ που θα έδινε εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ τηρούσε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.  Το ίδιο και για τα εισοδήματα του 2015(!).

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και το αφορολόγητο των 12.000€ όντως δεν υλοποιηθεί, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοφόρων του, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για την υλοποίηση αυτού του μέτρου-ανάσα.

arouraios

Άλσος Αγίου Λογγίνου και μεταφυσικά φαινόμενα

Το άλσος του Αγίου Λογγίνου βρίσκετε πίσω από το Α’ νεκροταφείο σε μια περιοχή με πολύ μυστηριακή ατμόσφαιρα. Αναφέρομαι φυσικά στη διαδρομή, Καλλιμάρμαρο, Αρδηττός, Α’ νεκροταφείο, Άλσος Λογγίνου. Με το άλσος του Αγίου Λογγίνου που αποτελεί και το κύριο θέμα του άρθρου, έχουν ασχοληθεί αρκετοί ερευνητές όπως ο Παντελής Γιαννουλάκης και ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, ενώ μεγάλο θέμα συζήτησης αποτελεί και σε πολλά forums στο διαδίκτυο όπου και αντλήσαμε ένα μέρος των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίεργες δυνάμεις, για μία ιδιαίτερα ενεργειακή περιοχή, για ένα άλσος που λαμβάνουν χώρα πολλά μεταφυσικά φαινόμενα.
Επισκεφτήκαμε το άλσος και μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μας μετέφεραν αρκετές πληροφορίες με ένα εντυπωσιακό όμως στοιχείο. Όλοι είχαν ακούσει «κάτι» για το άλσος ή είχαν να μας πουν μια ιστορία αλλά κανείς δεν είχε δει τίποτα!
Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Το άλσος έχει πάρει το όνομα του από τον  Άγιο Λογγίνο τον Εκατόνταρχο, που τρύπησε με τη λόγχη του το πλευρό του Ιησού πάνω στο σταυρό, και στην συνέχεια έγινε χριστιανός και θανατώθηκε γι’αυτό το λόγο. Σύμφωνα με πολλούς κατοίκους κατά την διάρκεια του Β’ ΠΠ και στο χώρο που είναι σήμερα το άλσος οι αντάρτες έθαψαν κάτω από το χώμα πολλούς Γερμανούς.
Τα τελευταία χρόνια η εικόνα του άλσους έχει αλλάξει αρκετές φορές με αποκορύφωμα το 2004 που εξαιτίας των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε ένα γενικό lifting στη προσπάθεια καλαισθησίας των δημόσιων χώρων. Από τότε μέχρι σήμερα ο χώρος καθαρίστηκε, τοποθετήθηκε φωτισμός, εγκαταλειμμένα κτίρια από την πλευρά της οδού Μάρκου Μουσούρου στην είσοδο του άλσους κατεδαφίστηκαν ενώ κάποιες παλιές σκουριασμένες τσουλήθρες και τραμπάλες αντικαταστάθηκαν από καινούργιες και τοποθετήθηκε ένα σιδερένιο πλαίσιο γύρω από αυτές.
Στη βόλτα μας στο άλσος συναντήσαμε αρκετό κόσμο που είχαν έρθει με τα παιδιά τους αλλά και πολλούς κατοίκους της περιοχής που είχαν βγάλει  βόλτα τα σκυλιά τους. Μεταμεσονύκτιες ώρες όπως μάθαμε κάποιες παρέες επισκέπτονται τα παγκάκια του άλσους όπου χαλαρώνουν και περνούν την ώρα τους, και αυτοί είναι και οι κύριοι μάρτυρες κάποιων παράξενων φαινομένων που έχουν καταγραφεί. Μάθαμε για ηχητική αποκοπή από το γύρω περιβάλλον, ακούσαμε για χάσιμο της αίσθησης χώρου και χρόνου, μάθαμε ότι τα μέλη του σώματος γίνονται βαριά και δύσκαμπτα, όπου σύμφωνα με τον Ναούμ Θεοδοσιάδη, περίεργες δυνάμεις κλέβουν την ενέργεια και την ζωτικότητα με σκοπό να τραφούν περίεργες δυνάμεις!           
Το φαινόμενο όμως που έχουν βιώσει αρκετά άτομα είναι ο ήχος των τυμπάνων. Οι μαρτυρίες είναι πανομοιότητες και οι μάρτυρες άγνωστοι μεταξύ τους. Υπάρχουν δύο μεγάλες πλατείες μέσα στο άλσος, η μία από την πλευρά της οδού Μουσούρου, και η άλλη από την μεριά του νεκροταφείου. Δηλαδή στις δύο άκρες του πάρκου. Η διαμόρφωση του άλσους είναι νοητού σχήματος «Γ». Οι μάρτυρες που είχαν καθίσει σε μία από τις δύο πλατείες κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν πως από το κέντρο περίπου της πλατείας (στην γωνία του «Γ»),  ερχόταν ο ήχος τυμπάνων. Όσοι επιχείρησαν να περπατήσουν προς το συγκεκριμένο σημείο διαπίστωσαν ότι ο ήχος εξαφανιζόταν. Όταν επέστρεφαν πίσω  στην πλατεία ο ήχος των τυμπάνων επανερχόταν!
Κατεβαίνοντας τα σκαλιά από την Μάρκου Μουσούρου προς το άλσος, που τις βράδυνες ώρες θυμίζει λίγο από ταινία τρόμου εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του χαμηλού φωτισμού, δεξιά υπάρχει ένα μικρό εικονοστάσι το οποίο φιλοξενούσε κάποτε την εικόνα του Αγίου Λογγίνου. Μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι το θυμούνται σε αυτό το σημείο τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Το άλσος «κουβαλάει» όμως και ένα άσχημο γεγονός το οποίο αφορά το θάνατο ενός 62χρονου το 2008, που όπως μας μετέφεραν οι κάτοικοι, χωρίς να είναι σίγουροι, τον πρόδωσε η καρδιά του. Στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή υπάρχει μάλιστα και μια μικρή ταμπελίτσα με το όνομα του και τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι κάπου στο τέλος της δεκαετίας του 1990 ή αρχές δεκαετίας του 2000, μια γυναίκα η οποία είχε πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει βρέθηκε κρεμασμένη σε δέντρο του άλσους ένα πρωινό. Την πληροφορία αυτή δεν καταφέραμε να την διασταυρώσουμε όταν επισκεφτήκαμε το άλσος και γι’αυτό το λόγο την αναφέρουμε με κάθε επιφύλαξη.
Στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο 62χρονος, υπάρχει δίπλα ένας μικρός βράχος. Σε αυτό το βράχο κάποιος «οπαδός» της λιθοτεχνίας έχει αφήσει ένα εντυπωσιακό έργο που αποτελείται από έξι πρόσωπα! Φαίνονται αρκετά παλιά, και κρίμα που δεν γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη, το νόημα, και το σκοπό αυτού του έργου.

Οι σκάλες από την πλευρά της οδού Μάρκου Μουσούρου που οδηγούν στο Άλσος του Αγίου Λογγίνου
Κατεβαίνοντας τις σκάλες δεξιά υπάρχει ένα μικρό εικονοστάσι που φιλοξενούσε εικόνα του  Αγίου Λογγίνου 
Μονοπάτια του άλσους

Η γωνία του νοητού σχήματος «Γ» που ακούγονται οι ήχοι των τυμπάνων

Η μεγάλη πλατεία δίπλα στο νεκροταφείο, και η μάντρα που τα χωρίζει

ΠΗΓΕΣ:
 «Αττική – Η Μαγική Γη» (Τόμος Α’), ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΣΚΙΛΙΔΗ -εκδόσεις Aldebaran
ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Ναουμ Θεοδοσιάδης, Εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ

Πώς να καθαρίσετε πλήρως το σώμα σας από τις τοξίνες σε 3 εβδομάδες με μόνο 2 πράγματα!

Η αποτοξίνωση του σώματος είναι τόσο δημοφιλής σήμερα, αλλά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να συζητούν για τα οφέλη της.
Ο σωστός καθαρισμός και οι υγιείς συνήθειες για μία φυσική αποτοξίνωση παρέχουν ένα ευρύ φάσμα από οφέλη για την υγεία. Προσθέστε ένα απλό πρόγραμμα αποτοξίνωσης στον υγιή τρόπο ζωής σας για βέλτιστα αποτελέσματα.
Σε 70 χρόνια 100 τόνοι τροφίμων και 40.000 λίτρα υγρών περνάνε μέσω των εντέρων σας, πράγμα που σημαίνει ότι το πεπτικό σας σύστημα είναι αρκετά απασχολημένο και εργάζεται σκληρά!
Κάνετε έναν γενικό καθαρισμό σώματος και καθαρίστε το παχύ έντερό σας, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρήσει μια υγιή χλωρίδα.
Όπως οι επιλογές που κάνετε όταν πρόκειται για τη διατροφή και τη φυσική σας δραστηριότητα, υπάρχουν πολλές άλλες πτυχές που θα πρέπει να φροντίσετε για να ζείτε με υγεία.

Οι επιλογές αυτές θα συμβάλλουν στη σωστή αποτοξίνωση, και θα σας δώσουν έναν απλό και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για να το κάνετε σωστά.
Δοκιμάστε αυτή την σούπερ-εύκολη, συνταγή δύο συστατικών για να κάνετε έναν σωστό καθαρισμό.
Συστατικά:
Κεφίρ
Αλεύρι Λιναρόσπορου
Προετοιμασία:
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας αλεύρι λιναρόσπορου και 100ml κεφίρ.
Στη δεύτερη εβδομάδα αναμείξτε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι λιναρόσπορου και 100 ml κεφίρ.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας, αναμείξτε 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι λιναρόσπορου και 150 ml κεφίρ.
Σημείωση:
Κάντε αρκετό από το μείγμα για 2-3 μέρες, όχι περισσότερο, καθώς το αλεύρι χαλάει εύκολα όταν αναμιγνύεται με κεφίρ.
Ο καθαρισμός του σώματός σας είναι πλήρης μετά την τρίτη εβδομάδα. Το παχύ έντερό σας θα είναι υγιές και αποτοξινωμένο. Υποδεχτείτε έναν υγιέστερο εαυτό!

Αόρατες δυνάμεις στην… Ελλάδα


Κάποιοι από εσάς, ίσως έχετε ακούσει, ότι τα μέρη που προσλάμβαναν ιδιαίτερη σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, όπως οι ναοί, τα μαντεία, οι πόλεις και τα μνημεία, συνδέονται μεταξύ τους με γεωμετρικές σχέσεις. Σχηματίζουν δηλαδή διά­φορα νοερά γεωμετρικά σχήματα, όπως τρίγωνα, πολύγωνα και ομόκεντρους κύκλους, ενώ και οι αποστάσεις που έχουν μεταξύ τους είναι προϋπολογισμένες και συγκεκριμένες.

Όμως δεν μπορεί να μη μείνει έκπληκτος κάποιος συνειδητοποιώντας πόσο μεγάλη έκταση είχε πάρει το φαινόμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται γεωμετρικός γεωδαιτικός τριγωνισμός. Στην πραγματικότητα μιλάμε για την ύπαρξη ενός γεωμετρικού γεωδαιτικού δικτύου!


· ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ
· ΜΑΝΤΕΙΑ
· ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
· ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
· ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
· ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ;
· Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
· ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ


Ίσως κάποιος υποθέσει ότι πρόκειται για απλές συμπτώσεις και ότι είναι φυσικό να υπάρχουν τέτοιοι συσχετισμοί, εφόσον στην αρχαιότητα υπήρχαν πάρα πολλοί ιεροί τόποι και άλλα μέρη ιδιαίτερης σημασίας στον ελληνικό Χώρο. Πιθανόν μάλιστα να θεωρηθεί υπερβολικό το ότι οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει την αναλογική συσχέτιση τόσο πολλών κωδικών σημείων μεταξύ τους! Όμως αυτόματα έρχεται η απάντηση από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα: «Η γεωδαισία ποιείται τας διαιρέσεις ου μόνον εις ισότητας αλλά και κατά λόγους και αναλογίας.»
άλλωστε αποτελεί ένα φαινόμενο απίστευτα συχνό για να δεχτούμε ότι πρόκειται για απλές συμπτώσεις, ενώ η συγκεκριμένη εκδοχή αποκλείεται παντε­λώς, καθώς πολλοί αρχαίοι συγγραφείς είχαν αναφερθεί σε αυτό με σαφήνεια.

Όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία, συχνά κάποιοι θεοί ή θεϊκοί οιωνοί υποδείκνυαν στους Έλληνες τους γεωγραφικούς τόπους όπου έπρεπε να χτιστούν οι πόλεις και τα διάφορα οικοδομήματα. Ωστόσο ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του έγραφε: «Οι καθιερωμένοι οίκοι για τη λατρεία των θεών πρέπει να βρίσκονται όχι μόνο στην κατάλληλη θέση αλλά και στην ίδια, εκτός από εκείνους τη θέση των οποίων ορίζει ξεχωριστά ο Νόμος ή κάποιο μαντείο υπό την αιγίδα του μαντείου των Δελφών». Ακόμα: «Τα ιερά των αγροτικών περιοχών πρέπει να βρίσκονται συμμετρικά κατανεμημένα, άλλα αφιερωμένα σε θεούς και άλλα σε ήρωες.» («Πολιτικά», VII 1331α).

Ο Στράβων, πάλι, έγραψε ότι: «Όσοι ασχολούνται με τις θέσεις των διάφορων τόπων λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα των αστρονόμων και των γεωμετρών σχετικά με τα σχήματα, τα μεγέθη και τις αποστάσεις», ενώ ο Παυσανίας παρέδωσε ότι: «Ο δήμος του Μαραθώνα απέχει ίση απόσταση από την Αθήνα με την απόσταση της Καρύστου, που βρίσκεται στην Εύβοια, από την Αθήνα»(«Αττικά» 32, 3), αναφορά που δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το ότι όλοι αυτοί οι γεωμετρικοί συσχετισμοί ήταν επιμελώς προσχεδιασμένοι.

Στις αποστάσεις ανάμεσα στα ιερά μέρη χρησιμοποιούνται το στάδιο ως μονάδα μέτρησης, ο κωδικός αριθμός π, ο αριθμός φ της χρυσής τομής και διάφοροι λόγοι (στάδιο = 184,454 μέτρα, π = 3,14, φ = 1,618).

Το ίδιο φαινόμενο συναντάμε και σε άλλες χώρες του κόσμου. Στην Αγγλία υπάρχουν οι γραμμές ley, πάνω στις οποίες βρίσκονται κτισμένα πάρα πολλά μνημεία διάφορων εποχών. Κάποιοι τις θεωρούν γεωμαγνητικές γραμμές. Στη Γερμανία, από την άλλη μεριά, αρκετές πόλεις βρέθηκαν να ισαπέχουν ή να είναι παράδοξα ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους, όπως συμβαίνει με τις πόλεις Νυρεμβέργη, Βισμπάντεν, Μάιντς, Βορμς, Σπάγιερ.

Διευκρινίζω ότι στη συνέχεια πρόκειται να αναφερθούν μόνο ορισμένα παραδείγματα. Οι συσχετισμοί που έχουν διαπιστωθεί είναι σχεδόν αναρίθμητοι!

Αρχίζουμε με μια αρκετά γνωστή περίπτωση. Πρόκειται για το ισοσκελές τρίγωνο που σχηματίζει η Ακρόπολη της Αθήνας με το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και το ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα, με απόσταση 242 στάδια. Η περιοχή της Αττικοβοιωτίας θεωρείται ιδιαίτερα συμμετρική. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ένα μεγάλο «διαμάντι» που σχηματί­ζεται ανάμεσα στη Χαλκίδα, τη Θήβα, τον Κρομμύωνα, την Αφαία Αθηνά, τη Στειρίδα και το Αμφιάρειον.

Κάντε κλικ στην εικόνα και παρατηρήστε τις ίσες αποστάσεις μεταξύ συγκεκριμένων τοποθεσιών (Χάρτης Αττικής και Βοιωτίας).

Αθήνα
Η Αθήνα ισαπέχει από τη Σπάρτη και τη Δήλο (800 στάδια) καθώς και από την Κνωσό και την Πέλλα (1.765 στά­δια). Αναλύοντας μάλιστα τους αριθμούς σε γράμματα, έχουμε ΑΘΗΝΑΙ + ΚΝΩΣΟΣ + ΠΕΛΛΑ = 1.765!
Η απόσταση Αθήνας-Σμύρνης είναι ίση με την απόσταση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης (1.620 στάδια = 1.000 φ), ενώ η απόσταση Αθήνας-Σπάρτης είναι 800 στάδια, ίση με την απόσταση Αθήνας-Δήλου.

Δήλος
Από το ιερό νησί της Δήλου ισαπέχουν: Αθήνα-Καρδάμυλα Χίου (800 στάδια), Κόρινθος-Μυτιλήνη (1.188 στάδια), Σμύρνη-Θήβα (1.080 στάδια), Σπάρτη-Πέργαμος (1.360 στάδια), Αργος-Μυκήνες (1.210 στάδια), Ιδαίον Αντρον-Τροφώνιο Μαντείο (1.296 στάδια), Ρέθυμνο-Δύκτινα-Κνωσός (1.256 στάδια), Ασκληπιείο Κω-Ασκληπιείο Επιδαύρου (1.020 στάδια) και ακόμη αρκετές περιοχές!

Ελευσίνα
Η Ελευσίνα ισαπέχει από Αθήνα-Μέγαρα (100 στάδια), Αμφιάρειο-Μαραθώνα (220 στάδια), Κόρινθο Σούνιο (330 στάδια), Πέλλα-Σμύρνη (1.700 στάδια), Ιδαίον Αντρον- Έφεσο (1.782 στάδια), Πέργαμο Μίλητο-Κνωσό (1.815 στάδια). Η απόσταση Ιωλκού-Ελευσίνας είναι 850 στάδια, όσο δηλαδή είναι και το άθροισμα των γραμμάτων της λέξης «Ε λ ε υ σ ί ς»: Ε+Λ+Ε+Υ+Σ+Ι+Σ = 850!

Σπάρτη
Η Σπάρτη απέχει εξίσου από την Κνωσό και τη Δωδώνη (1.700 στάδια), από την Ιωλκό και τη Δήλο (1.375 στάδια) και από το Σούνιο και τους Δελφούς (850 στάδια).

Χαλκίδα
Η Χαλκίδα υπήρξε σημαντικότατο σημείο αναφοράς κατά την αρχαιότητα. Όπως διαπιστώνουμε, ισαπέχει από τη Θήβα και το Αμφιάρειο 162 στάδια (100 φ), ενώ από την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 στάδια (100 π).

Πολλές χαρακτηριστικές νοητές ευθείες προεκτεινόμενες συναντούν σπουδαία ιερά ή λατρευτικά κέντρα της Ελλάδας. Έτσι, μια ευθεία ενώνει τη Χαλκίδα με τη Θήβα και την Ολυμπία, μια άλλη με το Αμφιάρειο και τη Δήλο, ενώ η ευθεία Χαλκίδας-Σουνίου προεκτεινόμενη συναντά την Κνωσό.

Από την Τροία, ισαπέχουν η Δήλος και η Ιωλκός, η Ολυμπία και η Δωδώνη, η Ιθάκη και τα ανάκτορα του Νέστορα.


ΜΑΝΤΕΙΑ

α) Μαντείο Δελφών
Ίση απόσταση από το μαντείο των Δελφών έχουν:
Αθήνα-Ολυμπία (660 στάδια), Πέλλα-Κέρκυρα (1.350 στάδια), Κνωσός-Έφεσος (2.288 στάδια), Ελευσίνα-Ιωλκός (550 στάδια), Ιδαίον Αντρον Κρήτης-Σμύρνη (2.198 στάδια) κ.ά. Αξιοσημείωτο είναι ότι το τρίγωνο Δελφοί-Ελευσίνα-Ιωλκός είναι ισοσκελές και το τρίγωνο Δελφοί-Ιδαίον Αντρον Σμύρνη είναι ισόπλευρο. Ακόμη, η απόσταση Δελφών-Δήλου είναι 1.460 στάδια, δηλαδή όσα ήταν σε αριθμό τα έτη που διήρκεσε το Μέγα Έτος ή Σωθική Περίοδος των Αιγυπτίων. Τέλος, η ευθεία που ορίζουν οι περιοχές Δελφοί-Χαλκίδα-Σμύρνη είναι παράλληλη προς τον ισημερινό!

β) Μαντείο Δωδώνης
Το αρχαιότερο μαντείο της Ελλάδας είναι το μαντείο της Δωδώνης. Όπως φαίνεται, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και από γεωδαιτικής άποψης. Βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με το μαντείο των Δελφών, την Ακρόπολη των Αθηνών και τη Δήλο, ενώ παράλληλα ισαπέχει από Αθήνα-Σπάρτη (1.700 στάδια), Δελφούς-Ιωλκό (1.050 στάδια), Ολυμπία-Τροφώνιο Μαντείο (1.240 στάδια), Ανάκτορα Νέστορα-Ελευσίνα (1600 στάδια), Κνωσό- Μίλητο (3.300 στάδια).

Το ισοσκελές τρίγωνο που ορίζουν οι περιοχές Δωδώνη-Ανάκτορα Νέστορα-Ελευσίνα, με γωνία κορυφής 40°, ανήκει σε κανονικό εννιάγωνο. Το ισοσκελές τρίγωνο Δωδώνης-Ολυμπίας-Τροφωνίου Μαντείου ανήκει σε κανονικό δεκάγωνο, τα γεωμετρικά στοιχεία του οποίου προεκτεινόμενα συναντούν πόλεις όπως το Ίλιον (Τροία), η Σμύρνη, η Κνωσός, η Φαιστός, η Σπάρτη κ.ά. Το τρίγωνο Δωδώνης-Κνωσού-Μιλήτου ανήκει σε κανονικό δωδεκάγωνο με γωνία κορυφής 30°. Το τρίγωνο Δωδώνης-Δελφών-Ιωλκού είναι ισοσκελές και ανήκει σε κανονικό δωδεκάγωνο. Το τρίγωνο Δωδώνης-Αθήνας-Σπάρτης ανήκει σε κανονικό πολύγωνο με δεκατρείς πλευρές.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Όμως και η Ακρόπολη της Αθήνας έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε όλα τα μνημεία μεταξύ τους να σχετίζονται με ομόκεντρους ή ίσους κύκλους, ισοσκελή τρίγωνα και ίσες αποστάσεις.

Ο Παρθενώνας, σύμβόλο της αρχαιοελληνικής ομορφιάς και της δημοκρατίας, περιέχει από κατασκευής έναν μαθηματικό κώδικα, η αποκρυπτογρά­φηση του οποίου φανερώνει τις αξίες του αρχαιοελληνικού πνεύματος.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου έχουν σχέση με ορισμένα κωδικά σημεία της αρχαίας Ελλάδας. Εκτός αυτού, οι αναλογίες των πυραμίδων της Αιγύπτου είναι ίδιες με τις αναλογίες που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για το γεωμετρικό γεωδαιτικό τριγωνισμό του ελλαδικού χώρου, όπως επισημαίνει ο Δρ Θεοφάνης Μανιάς. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας από τους δύο λαούς επηρεάστηκε από τον άλλο: Είτε οι Αιγύπτιοι κατασκεύασαν τις πυραμίδες σύμφωνα με στοιχεία που δανείστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό είτε οι Έλληνες δημιούργησαν τη γλώσσα και την επιστήμη τους με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τις πυραμίδες! Ασφαλώς η πρώτη εκδοχή είναι πολύ πιο λογική και επιβεβαιώνει την άποψη ότι σε πολύ παλαιές εποχές υπήρξε ένας λαμπρός ελληνικός πολιτισμός με αναπτυγμένη επιστήμη…

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Όμως και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος φαίνεται ότι υπήρξε συνεχιστής της εφαρμογής του αρχαίου γεωδαιτικού νόμου. Οι πόλεις που ίδρυσε και στις οποίες έδωσε το όνομά του κτίστηκαν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η Αλεξανδρέττα της Ισσού, πόλεις που ισαπέχουν από την Πέλλα 6.600 στάδια!

Ακόμη πιο εντυπωσιακό φαίνεται το ενδεχόμενο ο Αλέξανδρος να επέλεγε τα σημεία των μαχών βάσει γεωδαιτικών μεθόδων. Είναι πιθανό, για παράδειγμα, να προκλήθηκε σκόπιμα η μάχη στην Ισσό, καθώς ο μεγάλος στρατηλάτης εγκαταστάθηκε με το στρατό του στο συγκεκριμένο σημείο αναμένοντας την επίθεση του Δαρείου!

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ;

Επομένως οι ιεροί τόποι στην αρχαία Ελλάδα κατασκευάζονταν σε επιλεγμένες θέσεις βάσει σχεδίου! Ασφαλώς είναι άξιο απορίας το με ποιο τρόπο μπόρεσαν να κάνουν τόσο ακριβείς μετρήσεις και ποιος θέσπισε το «Νόμο» που όριζε την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για την κατασκευή κωδικών σημείων.

Παρ’ όλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα που μας βασανίζει είναι το «γιατί». Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες εφάρμοζαν αυτό το σύστημα; Έχει επιπρόσθετη σημασία η σχέση που επιλεγόταν να υλοποιηθεί κάθε φορά ανάμεσα σε δύο κωδικά σημεία; Ασφαλώς και εδώ υπάρχει πρόσφορο έδαφος για υποθέσεις…

Μήπως κάποιο είδος γήινης ενέργειας φόρτιζε τα σημεία αυτά; Επρόκειτο ίσως για μια καθαρά συμβολική πράξη, που ενοποιούσε τα διάφορα ιερά μέρη και εξασφάλιζε την αρμονία του σύμπαντος, ή συνέβαινε κάτι άλλο; Το πιθανότερο είναι τελικά η απάντηση να χάθηκε μαζί με το «Νόμο» που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες της γεωμετρικής γεωδαισίας στον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα…

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη που έχει δημιουργηθεί στα χρονικά της ανθρώπινης ιστορίας. Πρόκειται για μια γλώσσα που έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει άμεση σχέση με τη μαθηματική γλώσσα και να περικλείει μια «αφανή αρμονία». Όπως έγραψε ο Ιάμβλιχος στα «Θεολογούμενα της αριθμητικής» («Περί δεκάδος» 64-15,20): «Ακόμα η δεκάδα γεννά τον (αριθμό) 55, ο οποίος περιέχει θαυμαστά κάλλη. Εάν δε υπολογίσεις τα ψηφία της λέξης ‘εν’ (σ.σ.: ένα) σε αριθμούς, βρίσκεις άθροισμα 55».

Οι πρόγονοί μας δεν χρησιμοποιούσαν ψηφία αλλά τα γράμματα της αλφαβήτου τονισμένα ως σύμβολα αριθμών (π.χ. α΄=1, β΄=2 κ.ο.κ.). Όπως είδαμε προηγουμένως, με αυτό τον τρόπο οι λέξεις μπορούν να αναλυθούν σε αριθμούς σχημα­τίζοντας τους «λεξαρίθμους». Έτσι καθετί προσλάμβανε ξεχωριστή σημασία μέσα από έναν συνδυασμό μαθηματικών και ονομάτων. Για παράδειγμα, ο αριθμός της χρυσής τομής προκύπτει από τους λόγους ΑΠΟΛΛΩΝ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΕΣΤΙΑ: ΗΛΙΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ : ΖΕΥΣ.

Η άποψη ότι η ελληνική γλώσσα είναι ινδοευρωπαϊκής προέλευσης θεωρείται λανθασμένη, καθώς υπήρχε ανέκαθεν στον ελλαδικό χώρο, εξελισσόμενη με την πάροδο των αιώνων. Η αρχική, πρωτοελληνική γλώσσα διαφοροποιήθηκε με την εξάπλωση των Αιγαίων σε άλλες περιοχές πέρα από τη μητροπολιτική Ελλάδα, και μάλιστα σε περιοχές που βρίσκονται πολύ πιο μακριά από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Ο Γ. Γεωργαλάς αναφέρει την ύπαρξη μεγάλης ομοιότητας λέξεων της αρχαίας ελληνικής με αντίστοιχες στη γλώσσα των ιθαγενών στα νησιά Χαβάη αλλά και στη γλώσσα των ιθαγενών Κετσούα στις Περουβιανές Ανδεις! 

Πιο συγκεκριμένα, το 1987 εκδόθηκε ένα Βιβλίο του Γερμανού ερευνητή Ν. Josephson, όπου υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες 808 ελληνικών λέξεων με την αντιστοιχία τους στην πολυνησιακή γλώσσα. Όπως πιστεύει ο Josephson, n ελληνική γλώσσα επηρέασε την πολυνησιακή γύρω στο 950 π.Χ., όταν ορισμένες ομάδες Ελλήνων εποίκισαν τα νησιά του Ειρηνικού. Οι λέξεις «αετός», «μελωδία» και «λαός», για παράδειγμα, προφέρονται αντίστοιχα «αέτ», «μέλε» και «λαούη» στην πολυνησιακή γλώσσα!

Από την άλλη μεριά, ο Enrico Mattievich συνέγραψε ένα βιβλίο στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει την ύπαρξη αρκετών κοινών λέξεων ανάμεσα στις γλώσσες των αρχαίων Ελλήνων και των ιθαγενών Κετσούα. Ενδεικτικά, η λέξη «ρήμα» αντιστοιχεί στο «ρίμα» των Κετσούα, που σημαίνει λόγος, ενώ όταν οι Κετσούα θέλουν να πουν «πύργος», προφέρουν «πίρκα».

ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Επιστρέφοντας στον ελλαδικό χώρο, αναφέρουμε την ύπαρξη ορισμένων επιγραφών που αποδεικνύουν την αρχαιότητα της ελληνικής γλώσσας.

Στο Δισπηλιό της Καστοριάς βρέθηκε μια ξύλινη ενεπίγραφη πινακίδα με ελληνικά στοιχεία που, σύμφωνα με τη ραδιοχρονολόγηση, θεωρείται 7.250 ετών! Από την άλλη μεριά, στις Βόρειες Σποράδες και συγκεκριμένα στη Σπηλιά του Κύκλωπα (έρημη νησίδα Γιούρα της Αλοννήσου) βρέθηκε μια επιγραφή από τον έφορο αρχαιοτήτων Α. Σάμψων. Πρόκειται για ακόμα ένα καταπληκτικό εύρημα, που κλονίζει την άποψη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την αρχαιότητα της γραφής! Επάνω σε ένα θραύσμα (όστρακο) ενός αγγείου είναι χαραγμένα ορισμένα σύμβολα γραφής που μοιάζουν με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο θεωρούνταν ότι δημιουργήθηκε γύρω στο 800 π.Χ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μέθοδο της στρωματογραφίας, το εύρημα χρoνολογείται γύρω στα 5000-4500 π.Χ.!

Τα νεότερα αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με: α) την ανακάλυψη των γραμμικών γραφών Α’ και B’ στην Κρήτη από τον Α. Evans το 1947 και την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής B’ το 1952 και β) την ανακάλυψη του δίσκου της Φαιστού με έντυπο εικονογραφικό σύστημα γραφής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι το αρχαιότερο του κόσμου και όχι το φοινικικό, όπως πιστευόταν στο παρελθόν!
Ωστόσο αυτό που αποδεικνύεται πράγματι ασύλληπτο είναι το γεγονός ότι το ελληνικό αλφάβητο κρύβει μια μυστική επίκληση! Εάν πάρουμε τα γράμματά του και τα θέσουμε στη σειρά, ως δια μαγείας εμφανίζεται μια αρχαία προσευχή που εξυμνεί το Φως και την Ψυχή! Έχουμε, λοιπόν:
«Αλ φα, βη τα Γα! Αμα δε Ελ, τα εψ ιλών. Στη ίγμα, (ίνα) ζη τα, η τα, θη τα Ιώτα κατά παλλάν Δα. (Ινα) μη νυξ η, ο μικρόν (εστί) πυρός δε ίγμα ταφή εψ ιλών, φυ (οι) Ψυχή, ο μέγα (εστί)!»

Η μετάφραση έχει ως εξής:

«Νοητέ ήλιε, εσύ που είσαι το φως, έλα στη Γη! Κι εσύ, ήλιε ορατέ, ρίξε τις ακτίνες σου στον πηλό που ψήνεται. Ας γίνει ένα καταστάλαγμα για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη. Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν, και κινδυνεύσει να χαθεί το καταστάλαγμα της φωτιάς μέσα στην αναβράζουσα λάσπη, κι ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο, το σημαντικότερο όλων!»

Τη μυστική αυτή επίκληση μαθαίνουμε να κάνουμε όλοι ασυνείδητα από την ώρα που μαθαίνουμε το ελληνικό αλφάβητο! Επίσης έρευνες δείξανε πως οι μελέτη της αρχαιοελληνικής γλώσσας, διευρύνει τον νου! Δεν είναι τυχαίο, που σε έρευνα Αμερικανών για την τεχνητή νοημοσύνη, διαπιστώσανε πως για να επικοινωνήσουν δύο υπολογιστές μεταξύ τους και να έχουν μία λογική συζήτηση, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την αρχαία Ελληνική γλώσσα και μόνο! Τελευταία καταμέτρηση μάλιστα έδειξε πως η Ελληνική γλώσσα συν της αρχαιοελληνικής, περιέχει πάνω από 6.000.000(!) λέξεις και πολλές που ακόμα δεν γνωρίζουμε ενώ π.χ. η Αγγλική φτάνει μόλις τις 40000. Τελικά πόσα ακόμη μυστικά μπορεί να κρύβει η ελληνική γλώσσα; Πολύ περισσότερα από όσα πιστεύουμε και σίγουρα ακόμα περισσότερα από όσα μπορεί να χωρέσουν στις σελίδες ενός αφιερώματος. Όπως θα διαπιστώσατε, η Ελληνική ιστορία συνδέεται με πράγματα -ανεξήγητα και μη- που πολύ από εσάς δεν φανταζόσασταν καν. 

Ίσως θα έπρεπε να ασχολούμαστε περισσότερο με την ιστορία μας και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, διότι η χώρα μας και η ιστορία μας, είναι από μόνη της μια πηγή μυστηρίου και ανεξήγητων γεγονότων και ανυπέρβλητης γνώσης. Ίσως θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πως κάποιοι εσκεμμένα δε θα άφηναν τον Ελληνικό λαό να αποκτήσει ξανά αυτές τις γνώσεις, ώστε να γίνει και πάλι υπόδειγμα πολιτισμού και να κυριαρχήσει ανά τον κόσμο. Τέλος, μπορεί πολλοί απλά να φοβούνται να ψάξουν βαθύτερα το νόημα της Ελληνικής Ιστορίας και γλώσσας, φοβούμενοι του τι θα ανακαλύψουν συνδυάζοντας όσα γνωρίζουν για την ιστορία και τη θρησκεία μας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψουμε κάτι διαφορετικό για την προέλευση μας ή ποιος ξέρει τι άλλο… 

Αυτό ίσως φοβίζει μερικούς, ενώ θα έπρεπε να τους ενθουσιάζει η ιδέα ότι μόνο μέσα από τα μυστικά και τη γνώση του ένδοξου παρελθόντος μας, θα μάθουμε τις απαντήσεις για τα πραγματικά μεγάλα ερωτήματα που μας βασανίζουν, όπως αν ήμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν, ή ποιο τελικά είναι το νόημα της ζωής; Και ποιος ξέρει τι άλλο έπεται στη συνέχεια…

Πηγές
sites.google.com

Ενέργεια της Φαντασίας

Πόση δύναμη έχει η φαντασία μας;

Μαλλιά που ξαναφυτρώνουν, καλογυμνασμένοι μύες χωρίς γυμναστική, χορτάτο στομάχι χωρίς φαγητό, βελτίωση της υγείας μέσω της καθημερινής εργασίας, επιβράδυνση της γήρανσης. Ακούγονται αδύνατα όλα αυτά; Και όμως ισχύουν, αρκεί κάποιος να εκμεταλλευτεί ένα πολύ ισχυρό όπλο με το οποίο είμαστε όλοι προικισμένοι: τη φαντασία. Αυτό απέδειξαν οι μέχρι τώρα έρευνες.
Κορεσμός με εικονικό φαγητό. Σύμφωνα με μελέτη του Carnegie Mellon University στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, όταν κάποιος φαντάζεται – πριν ξεκινήσει το κανονικό γεύμα του – ότι τρώει το αγαπημένο του έδεσμα, τελικά τρώει μικρότερη ποσότητα. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα του πανεπιστημίου κατανάλωσαν πρώτα εικονικά και κατόπιν πραγματικά σοκολατένιες λιχουδιές και τυρομπουκιές. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το εικονικό φαγητό που προηγήθηκε ήταν ικανό να προσφέρει αίσθηση κορεσμού περιορίζοντας την κατανάλωση πραγματικών ανθυγιεινών τροφών.
Τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βιωματική εμπειρία και η φανταστική ενέργεια έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα στη συμπεριφορά και στον εγκέφαλο. Δηλαδή είτε κάνεις κάτι με τη φαντασία σου είτε το κάνεις πραγματικά, το σώμα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χορταίνεις στην κυριολεξία… με αέρα.
Ο νους γυμνάζει το σώμα. Οι επιστήμονες προσπάθησαν επί δεκαετίες να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσει ένα σώμα δυνατούς, καλοσχηματισμένους μυς. Το δεδομένο ήταν: αν δεν ιδρώσεις, αποτέλεσμα δεν βλέπεις. Όταν όμως ήρθε η ώρα να διερευνηθεί ο πραγματικός ρόλος του εγκεφάλου στη μυική ανάπτυξη, το επιστημονικό κατεστημένο δέχτηκε ένα ισχυρό σοκ. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Bishop’s University εστιάστηκε σε τρεις ομάδες ατόμων.
Η πρώτη ακολούθησε τη συνηθισμένη ζωή της, η δεύτερη ασκήθηκε 3 φορές εβδομαδιαίως γυμνάζοντας ένα συγκεκριμένο μυ και η τρίτη απλώς άκουγε οδηγίες από ακουστικά εκτελώντας με τη φαντασία της τις ασκήσεις της δεύτερης ομάδας. Όπως αποδείχτηκε, η πρώτη ομάδα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, η δεύτερη αύξησε τη δύναμη του συγκεκριμένου μυός κατά 28% και η τρίτη, που απλώς φανταζόταν ότι ασκείται, δυνάμωσε τον μυ κατά 24%!
Σταμάτησε την τριχόπτωση! Πώς να εξηγήσει κάποιος την ικανότητα του οργανισμού να σταματάει, ως ένα ποσοστό, την απώλεια των μαλλιών και να ξεκινάει την παραγωγή νέων τριχών με τη λήψη ενός εικονικού φαρμάκου (placebo); Και όμως, αυτό ακριβώς παρατηρείται κατά τις δοκιμές φαρμάκων, που δίνουν λύσεις σε θέματα προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής. Το φαντάζεσαι και αρχίζεις να βγάζεις μαλλιά!
Να πηγαίνεις στη δουλειά σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Σύμφωνα με την ψυχολόγο – ερευνήτρια και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Harvard Ellen Langer, αν κάποιος θεωρήσει την καθημερινή εργασία του σαν μια άσκηση που ωφελεί την υγεία του, θα δει την οργανική του κατάσταση να βελτιώνεται. Στην πρωτοποριακή μελέτη της ψυχολόγου οι επιστήμονες εξήγησαν στο μισό προσωπικό καθαριότητας ενός μεγάλου ξενοδοχείου πως οι καθημερινές εργασίες που έκαναν ήταν ό,τι χρειαζόταν το σώμα τους για να γίνει πιο υγιές, ενώ δεν έκαναν καμία αντίστοιχη ενημέρωση στις υπόλοιπες εργαζόμενες.
Τέσσερις εβδομάδες αργότερα οι ενημερωμένες καμαριέρες έχασαν βάρος, ελάττωσαν την πίεση του αίματος και το ποσοστό του λίπους στο αίμα, έχασαν πόντους στην περιοχή της μέσης και μείωσαν τον δείκτη μάζας σώματος σε αντίθεση με τις άλλες μισές συναδέλφους τους, οι οποίες δεν παρουσίασαν καμία σωματική μεταβολή. Πώς συνέβη αυτό; Απλώς οι πρώτες πίστεψαν ότι η δουλειά τους ήταν ικανή να προξενήσει θετικές αλλαγές στο σώμα τους. Όπως φάνηκε, ο εγκέφαλος των γυναικών ανταποκρίθηκε θαυμάσια στη νέα προοπτική που του δόθηκε.
Σύμφωνα με την Ellen Langer: «Οι αντιλήψεις αλλάζουν το σώμα και το βάρος σας. Αν πιστεύετε ότι ασκείστε, το σώμα σας μπορεί να ανταποκριθεί σαν να γυμνάζεται πραγματικά. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πόσο βαθειά είναι η επίδραση του νου στη φυσική μας κατάσταση».
Επιστροφή στη νιότη. Στις αρχές του 2010 ήρθαν στην επιφάνεια τα αποτελέσματα ενός παράξενου πειράματος, που παρέμενε κρυφό. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε το 1979 από την ίδια ψυχολόγο: Ένας αριθμός ηλικιωμένων χωρίστηκε σε δύο ομάδες και μεταφέρθηκε σε ένα απομονωμένο ησυχαστήριο έξω από τη Βοστώνη. Η πρώτη ομάδα διέμεινε σε ένα τεχνητό περιβάλλον, όπου ο χρόνος είχε γυρίσει μια εικοσαετία πίσω (στo 1959). Οι συμμετέχοντες καλούνταν, υποκρινόμενοι, να ενεργούν και να συζητούν σαν να ζούσαν την εποχή που ήταν 20 χρόνια νεότεροι.
Μέσα στο καταφύγιό τους άκουγαν μουσική και έβλεπαν ταινίες της περιόδου εκείνης, μιλούσαν για τον Κάστρο, την Αβάνα και την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της NASA. Μια εβδομάδα μετά η ομάδα των ηλικιωμένων που έζησε πάλι τον νεότερο εαυτό της ξανάνιωσε στην κυριολεξία. Ένας άνδρας πέταξε το μπαστούνι του, άλλος ήταν έτοιμος να παίξει ποδόσφαιρο και όλοι μετέφεραν μόνοι τους τις βαλίτσες τους. Οι μετρήσεις που πραγματοποίησε η Langer απέδειξαν ότι όλες οι παράμετροι της υγείας των ηλικιωμένων αυτής της ομάδας, η οποία είχε γυρίσει πίσω στο χρόνο, είχαν βελτιωθεί περισσότερο από αυτές της δεύτερης ομάδας.

Η μνήμη, οι γνωστικές ικανότητες, η ταχύτητα του βηματισμού, η επιδεξιότητα, η όραση και η ακοή τους ήταν εντυπωσιακά ανανεωμένες, ενώ η αρθρίτιδα είχε περιοριστεί και η πίεση του αίματος είχε μειωθεί.
Η Dr Langer δημοσίευσε τα στοιχεία αυτής της μελέτης το 1981 με συνοπτικό τρόπο, φοβούμενη, ως νέα ακαδημαϊκός τότε, μήπως απορριφθεί. Το 2011, μετά από 30 χρόνια συνεχούς έρευνας πάνω στα θέματα της διασύνδεσης νου και σώματος και διαθέτοντας πλέον την αυτοπεποίθηση μιας αναγνωρισμένης καθηγήτριας του Harvard, αποφάσισε να εκθέσει όλα τα γεγονότα στο φως. Η άποψή της σχετικά με τα γηρατειά είναι: «Ενθαρρύνοντας το μυαλό των ηλικιωμένων να σκέφτεται σαν να ήταν νεότερο, το σώμα ακολουθεί και γίνεται και αυτό νεότερο».

edwhellas.gr

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για πιθανό Grexit καταστρώνει η Βρετανία

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για πιθανό Grexit καταστρώνει η Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση καταστρώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και για την αναταραχή που θα προκληθεί στις αγορές σε μια τέτοια περίπτωση, δήλωσε την Κυριακή ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών, George Osborne, όπως μεταδίδει το Dow Jones Neswires.

Εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΟΙΚ αρνήθηκε να κάνει σχόλια για τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Σε συνέντευξή του στο BBC ο G. Osborne ανέφερε πως «γι’ αυτό πηγαίνω αύριο στην G-20, για να ενθαρρύνω την επίλυση της κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος που εντείνουμε τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης εντός συνόρων». Διευκρινίζοντας πως σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία και η Βρετανία βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αστάθεια στο εξωτερικό δεν θα ενταθεί από ενδεχόμενη αστάθεια εντός της Βρετανίας.

«Αν η Ελλάδα εγκατέλειπε το ευρώ, αυτό θα δημιουργούσε πραγματική αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη», είπε μεταξύ άλλων και συνέχισε: «γι’ αυτό πρέπει να αποφύγουμε να βγει η κρίση εκτός ελέγχου, και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια διεθνής προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς (σ.σ. μεταξύ Ελλάδας και των υπολοίπων μελών της Ευρωζώνης) και, εδώ, στη Βρετανία, εντείνουμε τον έκτακτο σχεδιασμό ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε κι αν μας προκύψει».

πηγη

Η πραγματικότητα που ζούμε…

Παρελθόν παρόν και μέλλον, όλα είναι στιγμές και ενώνονται μαζί και ζουν χωριστά.

Εφόσον τα πάντα ρει δηλαδή όλα κινούνται, τότε το παρόν δεν βρίσκεται σε σταθερό σημείο αλλά έχει γίνει ήδη παρελθόν αλλά και μέλλον!
Άρα όλα είναι στιγμές, που τις ζούμε ως σημεία σταθερά, αλλά και ενώνονται όλες οι στιγμές μαζί και δημιουργούν την ζωή.

Και η ζωή τι είναι; Κίνηση μέσα από στιγμές.
Και όλες οι στιγμές εφόσον ενώνονται (παρελθόν παρόν και μέλλον) μας κάνουν το όνειρο που ονομάζουμε πραγματικότητα.
Εφόσον όλα όσα ζούμε πλέον έχουν περάσει. Και τα ζούμε ως όνειρο μέσα από τις σκέψεις μας. Αλλά και ζούμε την στιγμή την κάθε στιγμή ταυτόχρονα.
Η ζωή είναι στιγμές, διότι το παρόν δεν υπάρχει, εφόσον έγινε ήδη παρελθόν και μέλλον.
Δηλαδή ένα όνειρο.
Όνειρο λοιπόν είναι και η ζωή που ζούμε!

Η ζωή, το όνειρο που ζούμε, είναι το αποτέλεσμα των στιγμών που μας μένουν στην μνήμη της ψυχής.

Ας ρίξουμε μια ματιά και στους τρεις χρόνους…παρελθόν, παρόν και μέλλον.
….
Ετσι θα βρούμε και για τους τρεις χρόνους. Δηλαδή, ότι ούτε μόνοι τους είναι, ούτε συνυπάρχουν, και πάλι ότι ενώνονται και είναι και μόνοι. Αν θεωρήσεις ότι το παρόν είναι χωρίς το παρελθόν, είναι αδύνατον να υπάρχει παρόν αν δεν υπήρξε παρελθόν, γιατί, από το παρελθόν γεννιέται το παρόν, όπως και από το παρόν έρχεται το μέλλον. Και αν πρέπει ακόμη περισσότερο να το ψάξουμε, έτσι ας σκεφτούμε: Το παρελθόν έφυγε και δεν υπάρχει πια, και το μέλλον δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι ακόμη παρόν, αλλά ούτε και το παρόν μένει σταθερό. Διότι, όποιος, έχοντας κίνηση, δε μένει σταθερός και σε κέντρο. Τότε πως μπορεί να λέγεται παρόν αυτός που δεν μπορεί να σταθεί; Και πάλι το παρελθόν, καθώς ενώνεται με το παρόν, και το παρόν με το μέλλον, ένα γίνονται, (διότι δεν υφίσταται το ένα χωρίς τα άλλα) χάριν της ταυτότητας και της ενότητας και της συνέχειας. Ετσι ο χρόνος γίνεται και συνεχής, και χωρισμένος, όντας ο ένας και ίδιος χρόνος.

Σκοπός μας να κατανοήσουμε την λειτουργία του ονείρου που ονομάζουμε ζωή.
Όταν γνωρίζουμε την αλήθεια, μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία στην ζωή.

Με κριτήριο την αγαθή ψυχή μας, ακολουθούμε την δική της αλήθεια, διότι μας μιλά απ’ευθείας ο Θεός!!
………………..
…………………………………….
Αφουγκραζόμενοι το περιβάλλον γύρω μας, βλέπουμε καταστάσεις, γεγονότα και δεδομένα.

Παρατηρώντας την ζωή, βλέποντας μέσα από τα μάτια της ψυχής, και με την δύναμη της θέλησής μας, μπορούμε να ανατρέψουμε τα γεγονότα γύρω μας. Χρειάζεται κίνητρο ισχυρό, και κίνητρο είναι η ψυχή!

Όταν δίνουμε μάχη για την αλήθεια, αυτό δεν μας υποβιβάζει.

Αν το έχουμε, πετυχαίνουμε το ακατόρθωτο.

Έχουμε πει σε προηγούμενες αναρτήσεις, ότι ζούμε σε ένα όνειρο και η πραγματικότητα που μας φαντάζει ως αληθινή, είναι η φυλακή μας. Και αυτό διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή δεν έχουμε τον χρόνο, διότι, δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε. Ποιοι; Οι δεσμοφύλακες!

Στην ουσία ζούμε και με αποδείξεις πλέον συνεχόμενες στιγμές, που αμέσως περνούν στο παρελθόν, μα και στο μέλλον, και όλοι οι χρόνοι μαζί ενώνονται, μέσα από το θυμικό της σκέψης της λογικής, που θεωρεί ως υπαρκτό αυτό που έζησε.
Το ζήσαμε όμως; Ή το έζησε το συνειδητό μας, μέσα από τον κόσμο των τριών διαστάσεων όπου ζούμε; Εννοώ το ζει νοερά σαν όνειρο αλλά εμείς το ζούμε ως αλήθεια. Διότι είμαστε μέσα στο «πρόγραμμα» που ονομάζουμε πλανήτη Γη.
Πως να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από τον λήθαργο, όταν δεν τους ξυπνά κανείς; Όταν δεν σκέφτονται; Όταν δεν ξέρουν τι να σκεφτούν; 
Όταν ξέρεις τι ψάχνεις το βρίσκεις! Όταν όμως δεν έχεις ιδέα που είσαι, πως να ψάξεις αυτό αυτό που δεν υπάρχει για σένα;

Τι είναι οι ΜΟΜΑ που ανασυγκροτεί ο Π. Καμμένος – Η ιστορία, η προσφορά τους και ο λόγος που καταργήθηκαν

Τι ακριβώς είναι οι Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως, που δήλωσε ότι ανασυγκροτεί ο Πάνος Καμμένος. Ποια η προσφορά τους και γιατί καταργήθηκαν.

«Μετά από τις τεράστιες καταστροφές στις διάφορες υποδομές της που υπέστη η χώρα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου αλλά και του εμφυλίου πολέμου (1946-1949), το 1957 κλήθηκαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της.

Γι αυτό το σκοπό συγκροτήθηκαν στις έδρες των σπουδαιότερων νομών επτά Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως. Οι έδρες των επτά ΜΟΜΑ ανά τον Ελλαδικό χώρο ήταν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης, Πάτρα, Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα.
Οι ΜΟΜΑ ήταν κατασκευαστικές Μονάδες διοικητικά και αναλάμβαναν την εκτέλεση έργων που τους ανέθετε η προϊσταμένη αρχή στο νομό της έδρας των ή σε γειτονικούς νομούς. Το προσωπικό των Μονάδων αποτελούνταν από αξιωματικούς και οπλίτες του Μηχανικού, τεχνικά καταρτισμένους αλλά και με μικρό ποσοστό αξιωματικών από τα λοιπά όπλα του Στρατού ή και κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ναυτικό, Αεροπορία), καθώς επίσης και με πολιτικό μόνιμο ή με συμβάσεις τεχνικό προσωπικό (γραφείς, μηχανικοί, οδηγοί τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες κ.λ.π).
Αποστολή της ειδικής αυτής υπηρεσίας ήταν:
Σε περίοδο ειρήνης με λογικό κόστος εκτέλεση των έργων που τις αναθέτονταν με διάφορα κυβερνητικά προγράμματα και μάλιστα στη νησιωτική και ορεινή Ελλάδα όπου δεν υπήρχε ενδιαφέρον των εργοληπτών. Η ανάθεση εκτέλεσης μικρών κοινωφελών έργων τοπικού ενδιαφέροντος για την ωφέλεια Δήμων, Κοινοτήτων, Συλλόγων και Οργανισμών ιδίως σε ακριτικές περιοχές.
Σε περίοδο πολέμου οι ΜΟΜΑ μετέπιπταν σε Τάγματα Μηχανικού Αποκαταστάσεως Συγκοινωνιών και υπάγονταν στους σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς με βασική αποστολή την αποκατάσταση ζημιών από εχθρικούς βομβαρδισμούς ή σαμποτάζ σε έργα υποδομής της χώρας (οδικό δίκτυο, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια εγγειοβελτιωτικά έργα κ.λπ.),
Ο απολογισμός των έργων των ΜΟΜΑ
Εθνική – Επαρχιακή οδοποιία. Έγινε κατασκευή, βελτίωση και αρχική διάνοιξη σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους ιδίως της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας, περίπου 15.000 χλμ. Κατασκευάστηκαν στους παραπάνω δρόμους τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί κ.λπ) και ασφαλτοστρώθηκαν.
Αεροδρόμια κατασκευάσθηκαν από την αρχή ή επεκτάθηκαν διάδρομοι προσγείωσης σε 17 αεροδρόμια, ιδίως της νησιωτικής Ελλάδος (Καρπάθου, Σκύρου, Κεφαλληνίας, Μυτιλήνης, Πάρου, Κυθήρων κ.λπ.) μεταξύ των οποίων και οι χωματουργικές εργασίες του αεροδρομίου των Σπάτων.
Εγγειοβελτιωτικά και υδραυλικά έργα. Κατασκευάσθηκαν μεγάλα και μικρά αποστραγγιστικά αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και υδραυλικά έργα σε όλη την χώρα με τα οποία αξιοποιήθηκαν και δόθηκαν προς καλλιέργεια εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης.
Στα οικοδομικά έργα η συμβολή των ΜΟΜΑ ήταν σημαντική. Ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης σεισμοπλήκτων περιοχών κατασκευάστηκαν προκατασκευασμένα σπίτια. Με την μέθοδο των προκατασκευών κατασκευάστηκαν με επιτυχία κτίρια Νοσοκομείων, Σχολείων, ΑΕΙ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης κ.λπ.) κτιριακές εγκαταστάσεις στρατοπέδων (Χαλκίδας, Θηβών, Λουτρακίου Βαννιάνου Ξάνθης κ.λπ.) πλέον των παραπάνω κατασκεύαζε εργολαβικά υπό την επίβλεψη της και πολλά άλλα οικοδομικά έργα σε διάφορα στρατόπεδα όπως Διοικητήρια, θαλάμους οπλιτών, υπόστεγα κλ.π.
Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή των ΜΟΜΑ που προσέφερε από το 1991 και μετά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων από τις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Μικρά έργα Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνονταν στα προγραμματισμένα έργα, κατασκευάσθηκαν σε Δήμους, κοινότητες, οργανισμούς και τοπικούς συλλόγους.
Οι ΜΟΜΑ, έδιναν το «παρών» σε όλες τις συμφορές που έπληξαν τον Ελλαδικό χώρο (σεισμοί, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λπ.).»
istoria
Εργασίες 2ης ΜΟΜΑ στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα
istoria
Διάνοιξη οδού Άνω Αμφείας Πολιάνης
istoria
Διάδρομος αποπροσγειώσεων κατασκευής ΜΟΜΑ
Η κατάργηση τους
Αυτή η ειδική υπηρεσία (ΜΟΜΑ) με το άρθρο 18 του Ν. 2026/92 καταργήθηκε και διαλύθηκε και μεγάλος αριθμός μηχανημάτων εκποιήθηκε σε ιδιώτες. Το εύλογο ερώτημα όμως είναι γιατί ο τεράστιος αυτός κρατικός οργανισμός με τόση μεγάλη προσφορά διαλύθηκε;
Η απάντηση σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξεως 1976» απ’ όπου και αλιεύσαμε το κείμενο, πρέπει να αναζητηθεί στα διάφορα συγκρουόμενα οικονομικά συμφέροντα και στην πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.
Από τη δεκαετία του ’80 ζητούταν από τις κυβερνήσεις, η περικοπή πιστώσεων προς τις ΜΟΜΑ για την εκτέλεση έργων. Στη συνέχεια άρχισε να αναπτύσσεται μέσα στο πολιτικό προσωπικό των ΜΟΜΑ ο διορισμός υπαλλήλων εις βάρος πιστώσεων των έργων με αποτέλεσμα εκτέλεση πολλών εξ αυτών, να μην θεωρείται πια οικονομικά συμφέρουσα.
Τέλος, στην δεκαετία του ’90 μετά από έντονες πιέσεις μεγαλοεργολάβων και μεγαλοεκδοτών, η κυβέρνηση αποφάσισε με το Ν.2026/92 την διάλυση των ΜΟΜΑ.

34 χρόνια από την τραγωδία στο Καραϊσκάκη [8 Φεβρουαρίου 1981]

0 165
Το χρονικό της τραγωδίας εκείνης της ημέρας

Εκείνη η ημέρα… Εκείνος ο αγώνας…

Η χαρά που μετατράπηκε σε θλίψη, απορία, απόγνωση… Εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τι θα γινόταν. Τι θα ακολουθούσε. Εκείνη την ηλιόλουστη ημέρα, εκείνη την ποδοσφαιρική ημέρα, εκείνη την «ερυθρόλευκη» ημέρα… 8 Φεβρουαρίου 1981, 33 ολόκληρα χρόνια μετά…
Ήταν η 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής. Είχε ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μας εναντίον της ΑΕΚ, στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Ντέρμπι με τα όλα του. Οι βαθμοί διαφοράς ανάμεσα στην ομάδα μας και τους «κιτρινόμαυρους», μόλις δύο… Ντέρμπι με τα όλα του… Για τον αγώνα είχαν εκδοθεί 35.450 εισιτήρια. Και είχαν όλα τους εξαφανιστεί. Το ματς θα άρχιζε στις 15:15… Από τις 12 ο κόσμος είχε αρχίσει να συρρέει στο Καραϊσκάκη. Κασκόλ, σημαίες, τύμπανα… Η προσμονή μεγάλη. Η αγωνία επίσης. Ήταν ένα ντέρμπι, άλλωστε…
Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα το γήπεδο γέμισε. Ασφυκτικά. Δεν έπεφτε καρφίτσα, όπως θα έλεγε κανείς… Τα τραγούδια, τα συνθήματα, τα τύμπανα είχαν δημιουργήσει ήδη μία υπέροχη ατμόσφαιρα. Η προθέρμανση, η είσοδος στα αποδυτήρια, η έξοδος από αυτά… Στις 15:15 οι ομάδες ήταν έτοιμες, μπροστά στον διαιτητή Κουτούλα, για να αρχίσουν το μεγάλο ματς.
Ο Ολυμπιακός είχε παραταχθεί με τους: Σαργκάνη, Κυράστα, Βαμβακούλα, Παπαδόπουλο, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκη, Περσία, Νικολούδη, Αναστόπουλο, Ορφανό και Γαλάκο. Απέναντι του η ΑΕΚ με τους: Οικονομόπουλο, Αρδίζογλου, Μανωλά, Καραβίτη, Παραπραστανίτη, Θώδη, Βλάχο, Ελευθεράκη, Κώττη, Μπάγεβιτς και Μαύρο.
Είχαν περάσει 30 λεπτά αγώνα, όταν μετά από αράουτ του Βαγγέλη Κουσουλάκη και σέντρα του Τάκη Περσία, ο Μάϊκ Γαλάκος, λίγα μέτρα πλάγια αριστερά από την εστία της Α.Ε.Κ., στοπάρισε τη μπάλα με το στήθος και κατεβάζοντάς την, έπιασε με το αριστερό του πόδι ένα φοβερό σουτ και κάρφωσε τη μπάλα στα δίχτυα του Οικονομόπουλου, βάζοντας παράλληλα «φωτιά» στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ήταν το 1-0.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μια αλλαγή της Α.Ε.Κ. Συγκεκριμένα ο Νικολάου είχε πάρει στο 46’ τη θέση του Θώδη. Λίγο αργότερα στο 51’ ο Μανωλάς πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα για διπλό σκληρό μαρκάρισμα επί του Μάϊκ Γαλάκου.
53’ Η μπάλα έφτασε από τον Βαγγέλη Κουσουλάκη στον Τάκη Περσία που μπήκε από αριστερά και τροφοδότησε τον Μάικ Γαλάκο, ο οποίος από τα έξι περίπου μέτρα κεραυνοβόλησε για δεύτερη φορά τον Οικονομόπουλο. Ήταν το 2-0.
68’ Μετά από σέντρα του Τάκη Νικολούδη, ο Βαγγέλης Κουσουλάκης έκλεψε τη μπάλα από τον Καραβίτη και με δυνατό σουτ έστειλε στα δίχτυα γράφοντας το 3-0 και κάνοντας τις εξέδρες να παραληρούν από χαρά.
75’ Ο Τάκης Νικολούδης τροφοδότησε τον Κώστα Ορφανό μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος με πλασέ έκανε το 4-0.
80’ Ο Νίκος Βαμβακούλας πήρε τη μπάλα πίσω από τη σέντρα και αφού με μια τρελή κούρσα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σούταρε από δέκα μέτρα κάνοντας το 5-0.
84’ Μετά από σύγχυση στην περιοχή του Οικονομόπουλου, ο Κώστας Ορφανός σούταρε δυνατά, η μπάλα έφτασε στον Μάϊκ Γαλάκο ο οποίος σφράγισε τη μεγαλειώδη εμφάνιση, γράφοντας το 6-0. Οι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους είχαν αρχίσει πολύ πριν το 90’ και η ιαχή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», δονούσε την ατμόσφαιρα. Όμως η μοίρα εκείνη τη στιγμή είχε άλλα σχέδια.
Πολλοί από τους φιλάθλους του Θρύλου που βρίσκονταν στη ΘΥΡΑ 7, έτρεξαν πριν από τη λήξη του αγώνα να βγουν έξω, προκειμένου να πάνε στη Θύρα 1 για να υποδεχτούν τους θριαμβευτές. Η ώρα ήταν 16:58 και το παιχνίδι ήθελε δύο λεπτά για να τελειώσει.
Κάποιος από τους φιλάθλους που έτρεχαν χαρούμενοι, πάτησε κάποιο μαξιλαράκι και γλίστρησε στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην έξοδο. Η μοιραία πόρτα ήταν κλειστή ή μισάνοιχτη, σύμφωνα με άλλους, και το κακό δεν άργησε να γίνει, καθώς δεκάδες άτομα έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο και ποδοπατήθηκαν, αφού από πίσω έρχονταν ανυποψίαστοι φίλαθλοι κατά κύματα.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
17:03 Κάποιοι αστυφύλακες κατορθώνουν να ξεριζώσουν ένα από τα τουρνικέ και να απεγκλωβίσουν έτσι αρκετό κόσμο.
17:15 Νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με περιπολικά και 13 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, ενώ έχει σημάνει γενική κινητοποίηση στην αστυνομία και τα νοσοκομεία.
17:30 Αρκετοί φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.
17:50 Τα τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΡΤ και ΥΕΝΕΔ) μεταδίδουν το γεγονός και κάνουν έκκληση σε γιατρούς να προσέλθουν στο Τζάνειο, ώστε να ενισχύσουν τους εφημερεύοντες αλλά και για αιμοδότες. Κινητοποιείται επιπλέον προσωπικό και στο Κρατικό Πειραιώς όπου μεταφέρονται κάποιοι βαριά τραυματισμένοι.
18:20 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δοξιάδης και οι Υφυπουργοί κ. Τσουκαντάς και κ. Αποστολάτος και δίνονται εντολές για ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση γιατρών και αιμοδοτών.
18:30 Το Κέντρο Άμεσης Δράσεως ζητάει από τα πληρώματα των περιπολικών και τους αστυνομικούς εθελοντές αιμοδότες να σπεύσουν στα δύο νοσοκομεία. Εκατοντάδες αστυνομικοί προσφέρουν αίμα.
18:50 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δαβάκης, ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Αχιλλέας Καραμανλής, ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και παράγοντες του Ολυμπιακού και της Α.Ε.Κ.
19:00 Με εντολή του διευθυντή του ΚΑΒ κ. Καραβά ζητείται να τεθεί σε επιφυλακή και το ΚΑΤ, για να δεχτεί τραυματίες που έχουν ανάγκη νευροχειρουργικής επεμβάσεως.
19:15 Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται έξω από τον Τζάνειο και με αγωνία ζητούν να μάθουν τα ονόματα νεκρών και τραυματιών.
19:30 Αθρόα είναι η προσέλευση γιατρών και αιμοδοτών, ενώ δεκάδες γυναίκες λιποθυμούν από την αγωνία.
19:40 Ο Υπουργός κ. Δοξιάδης ενημερώνει τον Πρωθυπουργό κ. Ράλλη, ο οποίος δίνει εντολή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή.
19:45 Χρειάζεται να μπλοκάρουν το Τζάνειο δυνάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο από την κεντρική είσοδο για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους γιατρούς και στους αιμοδότες.
20:00 Σκηνές αλλοφροσύνης διαδραματίζονται στο Τζάνειο από τους συγγενείς. Αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα θύματα. Είναι οι Γιάννης Κανελλόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχας. Δυστυχώς ακολούθησαν και άλλοι και ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 21.
20:15 Οι αστυνομικοί του 7ου Αστυνομικού τμήματος αρχίζουν την πραγματογνωμοσύνη στην ΘΥΡΑ 7, αναζητώντας τις αιτίες του τραγικού γεγονότος.
20:30 Στο Τζάνειο φτάνει ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης ενώ σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς και στο ΚΑΤ. Γιατροί και νοσοκόμες βγαίνουν με καταματωμένες τις μπλούζες στους διαδρόμους και φωνάζουν ονόματα τραυματιών. Αρκετοί από τους συγγενείς λιποθυμούν.
20:50 Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα αρχίζουν να μεταδίδουν πένθιμη μουσική, ενώ παράλληλα σε ένδειξη πένθους έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους.
21:00 Γύρω στα 300 με 400 άτομα με άγριες διαθέσεις προσπαθούν να μπουν στο στάδιο Καραϊσκάκη και να βρουν τους υπεύθυνους. Απομακρύνονται από μια διμοιρία των ΜΑΤ.
21:15 Ο διοικητής του Τζανείου κ. Απέργης βγαίνει στο διάδρομο και κάνει έκκληση στον κόσμο να απομακρυνθεί από την είσοδο του νοσοκομείου γιατί εμποδίζεται με την παρουσία τους η κυκλοφορία περιπολικών και ασθενοφόρων, ενώ εκκλήσεις για τον ίδιο λόγο γινόντουσαν και από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
22:00 Ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται σιγά – σιγά από τα δύο νοσοκομεία…
Κλείνοντας την μικρή αναφορά μας στο δραματικό χρονικό των γεγονότων της 8ης Φεβρουαρίου 1981 θα σταθούμε, για να αποκρυπτογραφήσουμε τα αίτια της τραγωδίας της ΘΥΡΑΣ 7, στα λόγια -όπως τότε ειπώθηκαν- ενός από τους τραυματίες, του 18χρονου τότε, Ηλία Λύτρα ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έπεσαν στα σκαλοπάτια της ΘΥΡΑΣ 7.
«Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Όταν έφτασα όμως στα τελευταία σκαλοπάτια, γλίστρησα και έπεσα. Πριν καταλάβω καλά-καλά τι έγινε, άρχισαν να πέφτουν από πάνω μας ένας, δύο, τρεις , δέκα… εκατό»…
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΠΑΡΟΝΤΕΣ…
Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)
Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών)
Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)
Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)
Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)
Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)
Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)
Νίκος Φίλος (19 ετών)
Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)
Βασίλης Μάχας (20 ετών)
Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)
Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)
Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών)
Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)
Κώστας Καρανικόλας (26 ετών)
Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)
Κώστας Μπίλας (28 ετών)
Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών)
Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)
Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)
Δημήτριος Αδαμόπουλος (41 ετών)

 

Άγνωστοι Έλληνες: Οι Γκρεκίγια της Τυνησίας

 

Σε προηγούμενο άρθρο μας μιλήσαμε για τους σταθμούς των Ελλήνων στην Αφρικανική ήπειρο και την συνακόλουθη επιρροή τους σε εκείνα τα μέρη.
Αφήσαμε εκτός του τμήμα της Βορείου Αφρικής, εξαιτίας του τεράστιου όγκου πληροφοριών για την ελληνική δράση σε εκείνη την περιοχή.
Στην παρούσα μελέτη, επομένως, θα ασχοληθούμε με μία εκ των χωρών αυτών, που δεν είναι άλλη από την Τυνησία ή Τυνίδα, όπως την καλούσαν κατά τα αρχαία χρόνια.
Η συγκεκριμένη χώρα, αν και η μικρότερη της Βορείου Αφρικής, έχει συνδέσει τον εαυτό της με την άνοδο και πτώση των Αυτοκρατοριών με κέντρο την Μεσόγειο. Μαζί με το Μαρόκο και την Αλγερία αποτελούν την Μικρή Αφρική.
Η Τυνησία κατοικούνταν από τα αρχαία κιόλας χρόνια από ελληνικούς πληθυσμούς, κάτι που φαίνεται και από την γενικότερη ελληνική κινητικότητα στην περιοχή της Λιβύης, όπου «Λιβύη» συνήθιζαν να ονομάζουν οι αρχαίοι Έλληνες όλη την Βόρειο Αφρική.

Στην περιοχή Ντούγκα υπήρχε η αρχαία ελληνική πόλη «Άμμωνος πόλις» (=πόλη του Δία). Υπάρχει ακόμη το νησί Τζέρμπα, που δεν πρόκειται για άλλο παρά για το νησί των Λωτοφάγων που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Αλλά και η πόλη της Μπιζέρτα ονομαζόταν Ιπποδιάρυκτος, επειδή η θάλασσα που την περιβάλλει είναι γεμάτη ιππόκαμπους.
Σύμφωνα με την παράδοση, και η σύγχρονη πόλη Ναμπέλ ήταν η αρχαία Νεάπολη, αποικία των Ελλήνων, με το επιχείρημα της παραφθοράς του ονόματος.
Το ελληνικό στοιχείο είναι διάχυτο παντού, γεγονός που μαρτυρούν τα πολυάριθμα μνημεία, τα οποία είναι διάσπαρτα κατά μήκος ολόκληρης της Τυνησίας!
Χαρακτηριστικά παραδείγματα η πεδιάδα Μεντζέρντα στα Σαέλ, οι κοιλάδες Φεριάνα, Φουσάνα και Κασερίν, οι οποίες παρόλο που σήμερα είναι ερημικές, πιστοποιούν μέσω των ερειπίων που βρίσκονται σε αυτές την ύπαρξη μεγάλων ελληνικών διωρύγων, μύλων, δεξαμενών, πιεστηρίων και αρδευτικών έργων, που είχαν καταστήσει το έδαφος καλλιεργήσιμο.
Σημαντική είναι και η πεδιάδα της Ντάκλα, όπου κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, χτίστηκαν οικοδομήματα πάνω σε ελληνικούς οικισμούς αλλά και η Μπούλλα Ρέτζια, στην οποία έχουν ανακαλυφθεί θέρμες με ψηφιδωτά, αψίδες, κλπ.
Στην Τυνησία υπάρχει ακόμα το αρχαίο θέατρο κατά μίμηση του ελληνικού και σώζονται η ορχήστρα, το προσκήνιο και σειρές καθισμάτων αριθμημένες με ελληνικά γράμματα!

Μεγάλος αριθμός ναών αφιερωμένων στο ελληνικό πάνθεον ξεπροβάλλει σε πολλές γωνιές της εν λόγω χώρας. Μεταξύ άλλων και ναός προς τιμήν του Απόλλωνα και του Δία.
Πολλές είναι ακόμη οι αρχαιότητες στην πόλη Σμπίτλα στην νότια Τυνησία, μεταξύ αυτών αψίδες, τείχη, πύλες, ναοί, κ.α.
Τα χρόνια πέρασαν και οι Καρχηδόνιοι, που «έλυναν κι έδεναν» στην περιοχή ηττήθηκαν από τους Ρωμαίους. Μπορεί η χώρα να πέρασε στα χέρια τους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αφανίστηκε ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής. Μέχρι και τους μεταβυζαντινούς χρόνους οι Έλληνες απάρτιζαν ένα σημαντικό τμήμα της εγχώριας κοινότητας.
Παράδειγμα οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες, Τερτυλιανός, Κυπριανός και Αυγουστίνος, που γεννήθηκαν εκεί.

Το σημείο, όμως, στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το χωριό Ελ Μετλίν στην βόρεια Τυνησία. Ο λόγος;
Οι κάτοικοί του κατάγονται από τη Μυτιλήνη, από όπου έφυγαν μετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς. Σε όλο το χωριό επικρατεί το γαλανόλευκο χρώμα.
Ισχυρίζονται μάλιστα πως τους αποκαλούν «Γκρεκίγια» (<Γραικοί) και όταν αναφέρονται στην πατρίδα τους, κάνουν λόγο για ένα νησί κάπου βόρεια, όπως καταγράφει στο βιβλίο του «Γκρεκίγια, οι Έλληνες της Τυνησίας», ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες αριθμούσαν περί τις 60.000 ψυχές, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό…
Ας μην ξεχνάμε και το Μουσείο Μπαρντό, το οποίο στεγάζει τα περισσότερα ελληνικά και παλαιοριστιανικά μωσαϊκά (1000 περίπου) από το σύνολο των μουσείων ανά τον κόσμο! Περιέχει ακόμη εκθέματα από το ελληνικό ναυάγιο του 1980, πολλά από τα οποία μεταφέρθηκαν στην Βόννη της Γερμανίας, με στόχο την καλύτερη αποκατάσταση και συντήρησή τους.
Τα μνημεία, όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, είναι ακόμα εκεί και δεν θα σταματήσουν ποτέ να τραγουδούν την ιστορία των Ελλήνων σε εκείνα τα μέρη…
 

Παράδειγμα για όλους μας! Μεταφέρει κάθε μέρα την ανάπηρη φίλη της στην πλάτη για να …

He-Qin-jiao1

 
Παράδειγμα για όλους μας! Μεταφέρει κάθε μέρα την ανάπηρη φίλη της στην πλάτη για να
πάνε στο σχολείο…
Η Qin-jiao είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι από την Κίνα που ζει όπως όλα τα συνομήλικά της παιδιά, με μια διαφορά! Είναι η καλύτερη φίλη στον κόσμο αλλά και ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρει εδώ και 3 χρόνια την καλύτερη φίλη της στην πλάτη προκειμένου να πάνε στο σχολείο, διανύοντας μια απόσταση 2 χιλιομέτρων με τα πόδια. Η φίλη της βλέπεται πάσχει από πολιομυελίτιδα και δεν μπορεί να περπατήσει. Όταν ήταν 9 ετών, συνειδητοποίησε ότι η καλύτερη φίλη της Ying-hui δεν θα μπορούσε να έρθει ξανά στο σχολείο λόγω της ασθένειάς της και η οικογένειά της λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι΄ αυτό.
Έτσι η Qin-jiao πήρε όλο το βάρος πάνω της. Ξυπνάει στις 6 το πρωί, τελειώνει τις δουλειές στο σπίτι της και τρέχει στο σπίτι της Ying-hui για να την πάρει για στο σχολείο. Και ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο, την βάζει στο θρανίο και είναι πολύ χαρούμενη για όλο αυτό.

 Όταν μάλιστα ζητήθηκε από την Ying-hui να περιγράψει το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της για ένα δημιουργικό έργο γραφής στο σχολείο, εκείνη έγραψε: «Η Qin-jiao χρησιμοποιεί τους ώμους της για να στηρίξει τον ουρανό μου. Δεν θα ερχόμουν καθόλου στο σχολείο, αν δεν ήταν για εκείνη. Είναι ο καλύτερος φίλος του ο καθένας θα μπορούσε να έχει»!

Αφού έχουμε βγει από το μνημόνιο το 2014 γιατί σκίζουμε τα καλσόν μας …!

Με την απόφαση τους ΟΗΕ που έκαναν γαργαρα και δεν πήγε κάνεις Έλληνας μαριονετος η Ελλάδα έχει βγει απο το μνημόνιο!

Η απόφαση είναι η ΟΗΕ 68/304 «Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes» και ψηφίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ….δεν θυμάμαι το φελεκι μου τότε τι μας είχαν δώσει να κοιτάμε σαν ψαρακια…ίσως το θέμα Αμφίπολη να είχε σκάσει…δεν θυμάμαι αλλά καλώ τους φίλους ερευνητές να ψάξουν και να στείλουν σχόλιο….στο με τι μας είχαν βάλει να ασχολούμαστε ώστε να μην πάρουμε χαμπάρι τον ΟΗΕ…
…Βέβαια πολλές ιστοσελίδες έχουν παίξει το θέμα…ότι δεν ήμασταν εκεί…αλλά που μυαλό να συνδυάσουμε τι παίζει σήμερα!

 

Εδω ο ΑΥΦΑΝΤΗΣ που σου είπα δες το πριν ψηφίσεις …!
  Εδώ ο βαρουφακης που με κάποιο τρόπο μας λέει …να σκίσουμε το καλσόν!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …. Πάμε για κανα ψάρεμα;…αφού δεν …που δεν…!

Stranger…

πηγη