Kατηγορίες
Αυτοεξέλιξη Νούς Πνευματικότητα

Ψυχολογική μετατροπή – εσωτερική αλλαγή

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τετρακόσια δισεκατομμύρια πληροφοριών το δευτερόλεπτο , όμως μπορεί να αντιλαμβάνεται  μονό  δυο χιλιάδες από αυτές .
 [σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει η επιστημονική κοινότητα.]
Αναβλύζει όμως και το ερώτημα,  τελικά πόσες από αυτές  τις δυο  χιλιάδες μπορεί να συνειδητοποιεί  ο ανθρώπινος εγκέφαλος , και  φυσικά που πηγαίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια πληροφοριών ?
Αυτό το αναφέρω απλά και μόνο για να έχομε μια  <> του μεγέθους των πληροφοριών που κάθε στιγμή έχουμε από την ζωή μας και που αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε .
Φυσικά δεν είμαι της άποψης ότι χρειάζεται να συνειδητοποιούμε μέσα στην ανθρωπινότητα μας όλες αυτές τις  εκατομμύρια πληροφορίες που η επιστημονική κοινότητα αναφέρει ,
Πιστεύω ότι χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε μόνο στην πληροφορία, που με την αντίληψη που διαθέτουμε, μπορούμε να  βιώνουμε στη κάθε στιγμή μας.
Η πληροφορία – εντυπωση , είναι απαραίτητη για την επιβίωση μας , είναι  η εμπειρία ζωής … είναι ο λόγος  της ύπαρξης μας.
Εκτός από την φυσική τροφή που τρέφει , αναπλάθει, και ανανεώνει το φυσικό μας σώμα ,
 Εκτός από το νερό που τρέφει  ποτίζει και εμπλουτίζει με οξυγόνο τα κύτταρα και παράλληλα μεταφέρει και πληροφορίες σε αυτά ,
 Και εκτός τον αέρα που επίσης οξυγονώνει ακόμα πιο βαθιά στέλνοντας πληροφορίες ακόμα βαθύτερα, εκεί που το νερό δεν μπορεί να φτάσει ,

 υπάρχει και μια άλλη τροφή, πιο λεπτή, και πιο ΟΥΣΙΑστικη, που είναι

οι εντυπώσεις .
Εντυπώσεις είναι όλα αυτά τα  δισεκατομμύρια ερεθίσματα που κάθε δευτερόλεπτο βομβαρδίζουν τις αισθήσεις του φυσικού σώματος, και προκαλούν διάφορες αντιδράσεις είτε φυσικές είτε ψυχολογικές [ νοητικές, συναισθηματικές ].
Είναι οι εικόνες , όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά , αυτά που ακούμε ,και αισθανόμαστε, 
γευόμαστε ,και μυρίζουμε.
Εντύπωση είναι ένα δένδρο, ένα αυτοκίνητο , ένας θόρυβος που βρίσκετε στο αντιληπτικό πεδίο 
των αισθήσεων μας .
  Μπορούμε να πούμε με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές και με την ξεκάθαρη υποστήριξη και  της σύγχρονης επιστήμης,  ότι αυτο που θεωρουμε   <>, έρχεται σε μας με την μορφή εντυπώσεων .
Στην Ινδία ,τον φυσικό  κόσμο που ζούμε, τον αποκαλούν στα Σανσκριτικά: <> που στο ερμηνευτικό λεξικό θα δούμε ότι σημαίνει:    αυταπάτη, ψευδαίσθηση!
Η ζωή δηλαδή  δεν είναι τίποτε άλλο ,  παρά  εντυπώσεις που εισέρχονται μέσω των αισθήσεων και επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο μας, και ο οποίος τελικά οργανώνει μια ανάλογη αντίδραση σύμφωνα με το ερέθισμα που δέχτηκε, και σύμφωνα με τις υποκειμενικές αρχές, και πεποιθήσεις, που περιέχει .
Και φυσικά βρίσκετε κάτω από την επίδραση του  νόμου ……… [ της δράσης και της αντίδρασης].
Οι εντυπώσεις είναι αυτό που αποκομίζουμε από μια οποιαδήποτε  εμπειρία που ζούμε.
Αυτή η εντύπωση  που εισέρχεται στο διανοητικό μας  κέντρο δια μέσω των αισθήσεων είναι ενέργεια,  λεπτά υδρογόνα,  ή ηλεκτρομαγνητικά  κύματα , τα οποία <> με ένα ειδικό τρόπο τον άνθρωπο.
Αν μπορέσουμε να προκαλέσουμε μια μετατροπή, μια αλλαγή σε αυτές τις εντυπώσεις να τις <<  χωνέψουμε ψυχολογικά >> σημαίνει …….ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε την αντίδραση μας,  και κατά επέκταση να τροποποιήσουμε και  την ζωή μας .
Υπάρχει όμως και  μια λεπτομέρεια ……..
Ενώ για την φυσική τροφή έχομε το όργανο μετατροπής που είναι το στομάχι,
Όπως και για τον αέρα επίσης  έχουμε το όργανο μετατροπής που είναι οι πνεύμονες,
Για τις εντυπώσεις, δεν έχομε κανένα όργανο μετατροπής,  και έτσι  θα πρέπει εμείς  να το …εγκαταστήσουμε με δική μας συνειδητή επιλογή  .
Εντυπώσεις που δεν μετατρέπονται, ειδικά  όταν έχουν αρνητική επίδραση  δημιουργούν διάφορα προβλήματα στη ζωή μας ,  και μας ταλαιπωρούν ψυχολογικά και σωματικά.
Είναι γνωστές οι εκφράσεις <> <> <> κλπ .
Οι εντυπώσεις [ εμπειρίες]   κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του ανθρώπου για ζωή … έτσι καταλήγει η εντύπωση να είναι  μια υψηλού επιπέδου….<>.

Όμως αν καταφέρνει ο άνθρωπος να μετατρέπει αυτές τις εντυπώσεις τότε δεν είναι μια απλά υψηλού επιπέδου τροφή που συντηρεί το ενδιαφέρον για ζωή ,
αλλά μια πνευματική τροφή ,  που προκαλεί ψυχολογική μετατροπή, και <> τον  άνθρωπο σε ένα άλλο επίπεδο αντίληψης, ή κατάσταση ύπαρξης .

Μια εντύπωση που έχει μετατραπεί …..είναι ο <>,   αυτή είναι…..η  πνευματική τροφή.
Οι μετατρεμένες,  ή χωνεμένες εντυπώσεις αυτό που επιτυγχάνουν είναι  αναπτύσσουν τον ίδιο άνθρωπο, αλλά  σε μια ανώτερη…. οκτάβα .
Έτσι ο άνθρωπος με δική του επιλογή,  εφόσον επιθυμεί μια εσωτερική και ψυχολογική αλλαγή, μπορεί να εγκαταστήσει το εργαλείο το οποίο θα μετατρέπει τις εντυπώσεις, ώστε να αναπτύξει μέσα του τον…… ψυχολογικό  άνθρωπο,  σε μια ανώτερη και νέα ενέργεια .
Το εργαλείο της μετατροπής μιας εντύπωσης εγκαθίσταται όταν τοποθετήσουμε την προσοχή μας [ συνείδηση μας ] στο σημείο όπου εισέρχονται οι εντυπώσεις.
Έτσι εφόσον από το φυσικό μας σώμα, και διαμέσου των αισθήσεων, εισέρχονται οι εντυπώσεις , είναι σαφές ότι 
η προσοχή μας πρέπει να είναι εκεί παρούσα.
Η συνείδηση είναι σε θέση να μετατρέψει μια εντύπωση και να την διαμορφώσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο, διότι…………..  ενώ η εντύπωση είναι αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών …..η συνείδηση είναι υπεράνω της φυσικής .
Ένα γεγονός , μια εικόνα ,μια οποιαδήποτε εμπειρία ποτέ δεν είναι ίδια .
Μας φαίνονται όμως όλα ίδια και γνωστά,  διότι πάνω σε αυτά τα καινούρια, προβάλουμε το παρελθόν, παλιές εμπειρίες , παρόμοια γεγονότα ,  εικόνες που μοιάζουν ,  ποτέ όμως δεν είναι ίδια .
Ψάχνουμε κάτι καινούριο ,ή ένα θαύμα , ενώ το καινούριο και το θαύμα είναι εδώ μπροστά μας .
Θα πρέπει να<<  αισθανόμαστε>> τα πράγματα σαν << καινούρια  >> διότι έτσι είναι.
Υπάρχει <> για όλα τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε και που δεν αντιλαμβανόμαστε,   που ο  κοινός νους λόγω του τρισδιάστατου και φυσικού  τρόπου που αντιλαμβάνεται δεν μπορεί να κατανοήσει , όμως η συνείδηση μπορεί να τα διαισθανθεί , να βιώσει την κίνηση, αρκεί όμως  να της δώσουμε την ευκαιρία .
Είναι μάταιο να περιμένει κάποιος να βρεθεί κάποιος γκουρού , ή κάποιος οποιοσδήποτε  εξωτερικός παράγοντας που θα τον οδηγήσει στην ευτυχία και στη γνώση και θα φέρει ειρήνη στον κόσμο .
Όπως λέει ο Δαλαι Λαμα  <>
.
Η αλλαγή γίνεται από μέσα , και εκφράζετε προς τα έξω ακολουθώντας την ροή …και υλοποιείτε .
Και αυτό φυσικά μπορεί να το γνωρίζει μόνο κάποιος που έχει προσπαθήσει να προκαλέσει συνειδητά έστω μια  μικρή αλλαγή μέσα του και το έχει επιτύχει .
Η θεωρεία που δεν έχει γίνει πράξη παραμένει θεωρεία και άχρηστη.

Το να διαβάζουμε μια βιβλιοθήκη με βιβλία ψυχολογίας, ηθικής συμπεριφοράς , ή επιστημονικές μελέτες,  δεν θα μας ωφελήσει περισσότερο  από το να περπατήσουμε ένα λεπτό  προσπαθώντας να θυμόμαστε τον εαυτό μας .

Η συνείδηση χρησιμοποιεί τον νου και την σκέψη  και τις πληροφορίες που έχει για τον φυσικό κόσμο,  για να δημιουργήσει στην ύλη , για να ζωντανέψει την ύλη .
Δεν έχει καμιά απολύτως αξία οποιαδήποτε γνώση όσο εντυπωσιακή και αν ακούγεται αν δεν έχει γίνει ΣΥΝ ΕΙΔΗΣΗ .
Η προσοχή μας είναι το βασικό εργαλείο της συνείδησης  και το μήλο της έριδος για όλους και όλα .
Όλα και όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή μας   διότι εκεί βρίσκετε η δύναμη μας ,  προσπαθούν να την κρατούν απασχολημένη με πολλούς τρόπους .
Το δράμα είναι ένας καλός τρόπος ,   
     οι ψεύτικες ανάγκες επίσης είναι εδώ και χρόνια ένας άλλος τρόπος ,   
  ο φόβος επίσης, ίσως είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρείτε ο κόσμος σε κατάσταση σοκ .
Χωρίς την προσοχή μας δεν υπάρχει τρόπος να αντιληφθούμε κάτι , ένα γεγονός , μια εικόνα, μια εμπειρία .
Η προσοχή μας είναι το θαυματουργό εργαλείο δημιουργίας διότι όπου το τοποθετήσουμε …..υλοποιεί …..  ζωντανεύει,  και φέρνει σε ύπαρξη και στην εμπειρία μας το αντικείμενο της παρατήρησης .

Μην δίνουμε , μην χαρίζουμε   την προσοχή σας σε κανένα και σε τίποτα ….. είναι το εργαλείο της συνείδησης μας 

Ας το βάλουμε στην καρδιά μας όσο πιο πολύ μπορούμε  ………..όσο η προσοχή μας βρίσκετε εκεί , τόσο και ο μηχανισμός μετατροπής των εντυπώσεων θα λειτουργεί και θα τρέφει μια  νέα αντίληψη ……και τον εσωτερικό άνθρωπο .

Ας εστιάσουμε  την προσοχή μας εκεί που εμείς θέλουμε ,  και όχι εκεί που θέλουν άλλοι άνθρωποι, η μας έλκουν τα γεγονότα.
 Μην εστιάζουμε  στην φτωχια , στα προβλήματα , στη αβεβαιότητα , και σε δυσάρεστα γεγονότα  επειδή προβαλωνται καταιγιστικά  από τα μέσα ενημέρωσης .
Ο νόμος της έλξης  φέρνει αυτό που εστιάζουμε στη ζωή μας  υπακούοντας στην σκέψη και  στην συνείδηση, και καμιά δύναμη ούτε πολιτική , ούτε θρησκευτική , ούτε οικονομική, δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν την θέληση .

 Ελεγε ένας μεγάλος δάσκαλος του….. Α ι κ ι ν τ ο……. ο οποίος παρά την ηλικία του [ 90 ετών ]  μπορούσε να αναμετρηθεί με 4-5 άτομα νεώτερης ηλικίας, και να τους νικήσει….<< όταν ο μαχητής είναι ένα με το σύμπαν, τότε ποιος είναι αυτός που θα μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί του >>
Αν γίνονται  μάχες…… να είστε σίγουροι ότι δεν γίνονται μόνο  στα 
χαρακώματα και στους δρόμους , το πιο σημαντικό πεδίο της μάχης είναι στην καρδιά και στο μυαλό .

 πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s