Kατηγορίες
Αυτοεξέλιξη Νούς Πνευματικότητα Ψυχολογία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΈΝΤΕ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ  Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΣΧΗΜΑΤΊΖΕΙ ΜΙΑ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΌΣΜΟΥ. Η ΕΙΚΌΝΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΟΥ, ΈΝΑ ΟΛΌΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ. ΤΟ ΟΛΌΓΡΑΜΜΑ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ  ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ. ΛΌΓΩ ΌΜΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΏΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ ΑΠΌ ΆΤΟΜΟ ΣΕ ΆΤΟΜΟ. ΟΙ ΕΙΚΌΝΕΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΆ ΚΑΤΆ ΤΟ ΠΛΉΘΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΣΤΗΝ ΓΗ.

ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΎ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΆ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΚΌΣΜΟΙ ΤΌΣΟΙ, ΌΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΆΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ. ΌΛΟΙ ΔΕ ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΚΌΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ ΣΤΟ ΠΛΉΘΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΉΤΗ, ΠΟΥ ΑΝ ΕΚΛΕΊΨΟΥΝ  ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΛΕΊΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΌΣΜΟΙ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΏΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΔΗΛΑΔΉ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ. ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΆ.

ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΕΊΝΑΙ ΕΣΩΣΥΜΠΑΝΤΙΚΌ.

Η ΦΥΣΙΚΉ ΉΤΑΝ ΑΡΧΙΚΆ ΚΛΆΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ, ΑΠ’ ΑΥΤΉΝ ΑΠΟΣΠΆΣΘΗΚΕ ΛΌΓΩ ΤΟΥ ΌΤΙ, ΑΣΧΟΛΉΘΗΚΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ. ΤΏΡΑ ΌΜΩΣ ΕΠΑΝΈΡΧΕΤΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΆ ΣΤΗΝ ΜΗΤΈΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΜΈΣΩ ΕΝΌΣ

ΝΈΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΑΥΤΉΣ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ.

Η ΦΥΣΙΚΉ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΦΤΆΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΛΉΘΕΙΑ  ΠΟΥ ΜΌΝΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΠΛΗΣΙΆΣΕΙ ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ.

ΜΕ ΈΝΑ ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΙΔΊΩΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ. ΌΤΙ ΕΝΏ Η ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΑΠΑΙΤΕΊ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΌ ΛΌΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΊΣΘΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΈΔΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΏΝ, Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΑΤΑΦΈΡΝΕΙ ΤΟ ΊΔΙΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΉ ΜΈΘΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΤΗΝ ΣΎΜΠΤΩΣΗ ΘΕΩΡΊΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉΣ  ΑΠΌΔΕΙΞΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΒΊΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΓΕΓΟΝΌΣ, ΌΤΙ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΊΣΘΗΣΗ.

Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ:

Η ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΆΝΤΩΝ

ΌΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΑΥΤΉ ΚΤΉΜΑ  ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΙΩΘΕΊ. ΠΡΟΣ ΤΟΎΤΟ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΚΌΜΑ ΠΟΛΎΣ ΔΡΌΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΕΙΔΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ. ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΜΑΖΊ ΜΕ ΥΠΑΡΞΙΑΚΉ ΑΓΩΝΊΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΏΤΗΣΗ, ΝΑ ΡΩΤΆΣ ΔΗΛΑΔΉ ΜΕ ΈΝΤΑΣΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΟΥ. ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΒΛΈΠΩ ΓΎΡΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΊΜΑΙ ΕΓΏ, ΠΟΥ ΡΩΤΆΩ.

ΑΝ Η ΕΡΏΤΗΣΉ ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΆ ΕΙΛΙΚΡΙΝΉΣ ΚΆΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΘΑ ΣΟΥ ΔΟΘΕΊ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ.

ΣΤΟ ΑΝΩΤΈΡΩ ΒΊΝΤΕΟ ΔΊΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΈΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΉ ΦΥΣΙΚΉ.

ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΊ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΕΣ ΤΑΛΆΝΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΈΡΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΤΟΥ ΣΎΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΚΟΛΟΥΘΊΑΝ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΈΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ.

ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΎ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΆΝΟΔΌΣ ΤΟΥ, ΛΌΓΩ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΉΣ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΏΤΕΡΑ ΕΠΊΠΕΔΑ. ΠΙΟ ΚΟΝΤΆ ΔΗΛΑΔΉ ΣΤΗΝ ΘΕΪΚΉ  ΦΎΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ. ΑΣ ΤΟ ΕΛΠΊΣΟΥΜΕ, ΤΊΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΊΕΤΑΙ!

ΣΚΈΦΤΟΜΑΙ ΤΏΡΑ, ΜΉΠΩΣ Η ΦΎΣΗ ΈΧΕΙ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ, ΤΈΤΟΙΑ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΉΣΕΏΝ ΤΟΥ, ΏΣΤΕ  ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΚΟΙΝΩΝΌΣ ΜΙΑΣ ΆΛΛΗΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ. ΤΟΥ ΔΕΊΧΝΕΙ ΔΗΛΑΔΉ ΠΟΙΟΝ ΔΡΌΜΟ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΉΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΊΑ.

ΜΉΠΩΣ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΊ ΌΤΙ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ ΤΏΡΑ. ΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΠΎΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΌΤΗΤΑ.

ΕΊΝΑΙ ΓΕΓΟΝΌΣ, ΌΤΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΈΣ ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΟΝΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ, ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΈΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΏΝ ΕΊΝΑΙ Ο ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΣ.

ΑΝΑΦΈΡΩ ΤΏΡΑ ΣΕ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΜΙΑ ΠΕΡΊΦΗΜΗ ΦΡΆΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΤΟΥ: ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΈΦΤΙΑΞΕ ΚΑΝΈΝΑΣ ΘΕΌΣ ΟΎΤΕ ΆΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΛΛΆ ΉΤΑΝ, ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΈΣ, ΜΙΑ ΦΩΤΙΆ ΠΟΥ ΑΝΆΒΕΙ ΜΕ ΜΈΤΡΟ ΚΑΙ ΣΒΉΝΕΙ ΜΕ ΜΈΤΡΟ.  Ο ΣΟΦΌΣ ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΣ ΔΙΑΒΛΈΠΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΑΛΉΘΕΙΑ.

ΜΑΣ ΛΈΕΙ ΔΗΛΑΔΉ «ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ ΑΡΚΕΤΆ ΤΑ ΠΙΣΤΕΎΩ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΎΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ».

ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ  ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΌΝΟ ΕΊΝΑΙ Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΣ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΈΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΌΤΑ.

ΔΗΛΑΔΉ ΠΡΟΤΡΈΠΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΎΝ ΝΑ ΔΏΣΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ.

ΑΥΤΌΣ Ο ΚΌΣΜΟΣ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΘΑΎΜΑ, ΠΟΥ Η ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΌΝΟ, ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΤΗΣ ΠΡΟΈΛΕΥΣΉΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΒΑΘΙΆ ΓΝΏΣΗ ΤΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ.

ΜΑ ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΖΗΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΈΛΕΥΣΉ ΤΟΥ;

ΓΙΑΤΊ ΑΠΛΟΎΣΤΑΤΑ Η ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ  ΣΕ ΣΈΝΑ.

Ω! ΆΝΘΡΩΠΕ, ΧΏΝΕΨΕ ΤΟ  ΕΠΊ ΤΈΛΟΥΣ, ΌΤΙ Η ΎΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ, ΌΤΙ ΕΊΣΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΣ ΤΟΥ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΊΑΣ ΤΩΝ ΚΒΆΝΤΑ.  Η ΎΠΑΡΞΉ ΤΟΥ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ  ΣΕ ΣΈΝΑ.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΆΛΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΣ, ΕΊΣΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΜΆΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΎΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ, ΣΥΝΕΠΏΣ ΕΊΣΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΌΝΟΣ ΑΡΜΌΔΙΟΣ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΎΣΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ. ΕΔΏ ΠΟΥ ΤΑ ΛΈΜΕ Η ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ Η ΕΞΈΛΙΞΗ  ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ, ΔΕΊΧΝΕΙ ΌΤΙ ΒΡΊΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΚΑΛΌ ΔΡΌΜΟ.

ΣΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ ΒΊΝΤΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΊ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ ΘΕΜΕΛΙΩΜΈΝΗ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ.

Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ Ή ΜΗ ΕΝΑΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΈΝΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΓΝΏΣΕΏΝ ΤΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΉΣ ΘΑ ΜΠΟΡΈΣΕΙ ΝΑ ΚΡΊΝΕΙ ΠΌΣΟ Η ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ Ή ΌΧΙ.

Η ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΑΥΤΉ ΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΉΣ ΣΗΜΕΊΑ:

1) ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΆΝΤΩΝ.

2) ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ.

3) ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΉΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΕΝΌΣ ΑΠΌ ΜΑΣ.

4) ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΏΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΠΑΡΆ ΜΌΝΟ ΣΧΈΣΕΙΣ.

5) ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΟΛΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΓΚΈΦΑΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΕΝΌΣ ΑΠΌ ΜΑΣ.

6) Η ΑΊΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΆ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΉ.

7) ΤΟ ΜΌΝΟ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ, ΕΊΝΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Η ΟΠΟΊΑ ΑΠΌ ΥΨΗΛΉ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ) ΣΥΜΠΥΚΝΏΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΎΛΗ.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΆΛΛΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΣΚΈΨΗΣ. ΑΥΤΌΣ Ο ΆΛΛΟΣ ΤΡΌΠΟΣ  ΣΚΈΨΗΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕ ΠΡΌΣΩΠΟ, ΕΑΥΤΌ, ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ “ΕΓΏ

Η ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΦΥΣΙΚΉ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ ΑΡΧΏΝ. ΕΊΝΑΙ ΔΗΛΑΔΉ ΣΑΝ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΌ ΠΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΊΖΕΙ ΈΝΑ ΛΌΦΟ, ΑΛΛΆ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΆΕΙ ΤΟ ΠΕΖΙΚΌ ΕΚΕΊ, ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΌΤΙ Ο ΛΌΦΟΣ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΊ.

ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΕΔΏ Η ΝΟΗΤΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ, ΑΝ ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΆΡΞΕΙ ΒΊΩΜΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΓΝΏΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΓΝΏΣΗ. Μ’ ΆΛΛΑ ΛΌΓΙΑ Η ΓΝΏΣΗ ΤΗΣ ΑΛΉΘΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΉ ΚΑΙ ΤΌΤΕ ΕΊΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΉ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ

Α) ΌΛΟΙ  ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ Η ΌΠΟΙΑ

ΒΙΏΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΆ.

Β) ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Γ) Η ΖΩΉ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΈΝΑ ΌΝΕΙΡΟ.

Δ) ΕΜΕΙΣ  ΕΊΜΑΣΤΕ Η ΦΑΝΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΎ ΜΑΣ.

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ

ΠΡΙΝ 2400 ΧΡΌΝΙΑ, ΌΠΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΛΌΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΊΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΦΙΛΟΣΌΦΩΝ.

ΑΥΤΆ ΕΙΠΏΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΑΛΉΘΕΙΑ ΌΠΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΥΠΌ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΉΣ ΦΥΣΙΚΉΣ.

ΗΡΆΚΛΕΙΤΟΣ

ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΞΎΠΝΙΟ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΘΆΝΑΤΟΣ ΚΙ’ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΎΠΝΟ ΖΩΉ.

ΠΛΆΤΩΝ

ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΔΏ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΌ Σ’ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΕΊΝΑΙ ΣΚΙΈΣ ΚΑΙ ΕΊΔΩΛΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΆ ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ.

ΠΑΡΜΕΝΊΔΗΣ

Ο ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΨΕΥΔΑΊΣΘΗΣΗ.

EINSTEIN

Η ΖΩΉ ΚΑΙ ΘΆΝΑΤΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΎΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΞΈΛΙΞΗ ΟΎΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ, ΜΌΝΟ ΤΟ ΕΊΝΑΙ.

πηγή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s