1η Σεπτέμβρη 2016: Η μέρα που θα κληθείς να επιλέξεις… Αν προλάβουν…

ΑΣΥ

Όλες οι πληροφορίες που μας έρχονται συγκλίνουν σε μια συγκεκριμένη πληροφορία…

Η κάρτα του πολίτη θα επιβληθεί στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη του 2016… 

 

Συνέχεια ανάγνωσης 1η Σεπτέμβρη 2016: Η μέρα που θα κληθείς να επιλέξεις… Αν προλάβουν…