ΟΔΥΣΣΕΥ, ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Οδυσσεύ, καλλίτερα να έμενες στα ξένα
ή ακόμη να χανόσουν μέσα στον οίνοπα πόντο.
Οδυσσεύ, καλλίτερα θα ήτανε για ‘σένα,
από το να βιώσεις στην Ιθάκη τόσο πόνο.
Οδυσσεύ, καλλίτερα από αντιπάλου έγχος
να έπιπτες νεκρός μέσα στου Ιλίου την πόλη.
Οδυσσεύ, κάλυψε θανάτου μέλαν νέφος
την Ιθάκη και σ’ έχουν λησμονήσει πλέον όλοι.

ΑΡΤΕΜΗΣ [ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΛΟΓΟΣ-1]:
Οδυσσεύ, αισθάνομαι την εσωτερική ανάγκη
να σε πληροφορήσω ότι έχει αλλάξει η Ιθάκη.
Στάχτη το μόνο που υπάρχει απ’ άκρη σ’ άκρη.
Δε φύεται η άμπελος, το ρόδον και το στάχυ.
Κυριαρχήσαν’ οι Αντίνοες, όντες πλείονες.
Κατεστραμμένοι κείτονται ανδριάντες και κίονες.
Βεβηλωμένη η γλώσσα και τα ιερά σύμβολα.
Φύγαν ρυσίβωμοι, μείναν ψοφοδεείς και σκύβαλα.
Εκεί που άλλοτε ακτινοβολούσε ο Υπερίων,
έχει πυκνότερο σκότος και από την χώρα των Κιμμερίων.
Κατέληξαν όλοι επιλήσμονες και αρνητές τον πατρίων.
Οσημέραι χάσκουνε στην θέα οθνείων στοιχείων.
Κατατρύχουνε τον οίκο σου μνηστήρες υπερεθνικοί.
Οι Ιθακίσιοι γίνανε έποικοι στην ίδια τους την γη.
Η ύβρις και η βία φτάνουν ως τον σιδηρούν ουρανό.
Θ’ αργήσουν οι βροτοί να δουν τη ροδοδάκτυλο Ηώ.

ΑΡΤΕΜΗΣ [ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΛΟΓΟΣ-2]:
Οδυσσεύ, άσχημα νέα από την πατρίδα γαία.
Αυτοί που κάποτε είχαν για σημαία την ιδέα
και λογίζονταν για φίλοι, έχουν πλέον εξοκείλει
κι έχουν καταπλακωθεί από την βαρεία ύλη.
Ομοιάζουν μάλλον με σκιές, παρά με ανθρώπους
σαν αυτές που είχες συναντήσει στου Άδου τους δόμους.
Όλοι ακολουθούνε βίον συώδη
και δεν υπάρχει κανείς για να τους δώσει το μώλυ.
Σε βόρβορο βαρβαρικό μετέτρεψαν το χώρο.
Σπέρνουν του κακού το σπόρο εκεί που ανθίζανε τα κρίνα.
Βλέπεις, διδάχτηκαν να λατρεύουν την ασχήμια
κι όλα εκείνα τα πράγματα που δεν έχουνε σχήμα.
Φιμώσανε τις μούσες της αληθείας.
Κατέστησαν βαστάζοι κάθε αλλοτρίου ιδεολογίας.
Φεύγουνε τις αρετές, πράττουνε λεωργά έργα.
Γοργά, δυστυχώς, οδηγούνται προς τη Φλέγρα.