Απάτη η “Ιερή Γεωμετρία”

Ενα μεγάλο άρθρο ξεδίπλωσε τον εαυτό του, στο παράξενο περιοδικό STRANGE ν. 168 με τίτλο “Drunvalo Melchisedek: Flower of Life ή Flower of Death & οι Δυσλειτουργικές Μαϊμούδες” Πως ένα ασήμαντο σχήμα εξαπλώνεται σαν καρκίνος!!

Ποιοί και Γιατί επιβάλλουν στον πλανήτη την χρήση κάτι τόσο άχρηστου; Γιατί η “ιερή γεωμετρία” δεν είναι ούτε “ιερή” ούτε “γεωμετρία” Πόσο εύκολο είναι να κλέβεις νόμιμα την ενέργεια των ανθρώπων. Κάποιοι μας κατέχουν, σε Κάποιους ανήκουμε. Αραγε για ποιόν λόγο μας κρατούν στο κοτέτσι; Ποιός είναι στ’ αλήθεια ο Drunvalo Melchisedek; Αν ανακατεύεσαι με τα πίτουρα, πρέπει να είσαι ο κόκορας, διαφορετικά σε τρώνε οι κότες. Τι στην ευχή μπορούμε να κάνουμε, κατά μονάς ή κατά ριπάς!! … κι άλλα μυστήρια ενδιαφέροντα που κάποιος πρέπει να τα γράψει επιτέλους … κι όποιος αντέχει ας τα διαβάσει.

Drunvalo Melchisedek: Flower of Life ή Flower of Death & οι Δυσλειτουργικές Μαϊμούδες

Η ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ (ΠΑΡΑΛΟΓΙΚΗ) ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΙΜΟΥΔΩΝ

Υπάρχει ένα σύνολο αντιανθρώπινων μεθοδεύσεων, αξιών και πρακτικών, που μονίμως με ξαφνιάζει για την ικανότητα λογικής και νόησης του ανθρώπινου ζώου. Μέσα στο Πανοπτικό Σύστημα που κατασκευάζει υπηκόους, με συνοπτικές διαδικασίες, καθορίζει κι επιτρέπει τι θεωρείται αλήθεια και τι όχι· ανάλογα με τα συμφέροντα των Επικυρίαρχων, δεν μπορώ να έχω και πολλές απαιτήσεις. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό από την πλευρά του Αφέντη και της μιαρής φυλής, (μία είναι) το ακατανόητο είναι η ανθρώπινη πλευρά με την πολυδιαφημισμένη της λογική.

Η οικογένεια, το σχολείο, το ψυχιατρικό ίδρυμα, το νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο, η φυλακή, το ψυχιατρικό γραφείο, η τηλεόραση, οι εφημερίδες, τα βιβλία, όλα αποτελούν παραδείγματα τόπων όπου οικοδομείται μια διάσπαρτη και επιμέρους οργάνωση εξουσίας (David Harvey, 1989) και κατασκευής υπάκουων και δουλικών δυσλειτουργικών όντων, κάτω από την λαμπερή χρυσόσκονη της δημοκρατίας, αθανασίας, ελευθερίας, ψηφοφορίας, τέχνης και όλες αυτές τις βαρύγδουπες λέξεις που τις κατάντησαν κούφιες νοήματος, μακριά από κάθε έννοια έστω κι ελάχιστης λογικής σκέψης.

Λόγω δομής του περιοδικού δεν μπόρεσα να γράψω τους μαθηματικούς ακροβατισμούς που κάνει στα βιβλία του το ερπετοειδές βδέλυγμα του κατώτερου Ασστρικού Drunvalo Melchizedek, εδώ όμως μπορώ πιο εύκολα να το αναπτύξω έτσι πολύ χοντρικά για να κάνει κατανόηση το πόσο ηλίθια είναι η μη τηλεπαθητική δυσλειτουργική μαϊμού, λόγω αναλφαβητισμού κι αμάθειας.

Ας περάσουμε λοιπόν το “Αρχαίο Μυστικό του Λουλουδιού της Ζωής” με ένα χοντροκομμένο κόσκινο και να δούμε την αλήθεια των μαθηματικών ισχυρισμών που κάνει ο Drunvalo Melchizedek στο πιο γνωστό έργο του. Αυτή η ανάρτηση αντιπροσωπεύει μια ανασκόπηση για κάθε μαθηματικό ισχυρισμό που υπάρχει στον τόμο 1 του ASoFoL. Για ένα βιβλίο που υποτίθεται ότι επικεντρώνεται κυρίως στη γεωμετρία, υπάρχουν εκπληκτικά λίγα μαθηματικά στοιχεία και τα περισσότερα εντελώς λανθασμένα. Από τις 225 σελίδες υλικού, μόνο 32 σελίδες ανέφεραν τυχόν μαθηματικές αρχές. Σχεδόν το 86% των σελίδων αυτού του βιβλίου δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα μαθηματικά ή τη γεωμετρία.

Τώρα, ας σημειώσω ότι ασχολήθηκα με τους μαθηματικούς ισχυρισμούς στο ASoFoL Τόμος 1 (Ancient Secret of the Flower of Life). Σκόπιμα δεν ασχολούμαι με οποιουσδήποτε ισχυρισμούς σχετικά με την ανατομία, την αστρονομία, τη βιολογία, την ιστορία, τη φυσική ή τη θεολογία. Ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ισχυρισμούς είναι εξίσου προβληματικοί με τους γεωμετρικούς, αλλά έπρεπε να περιοριστώ σε ένα μόνο πεδίο γνώσης, προκειμένου να αποφύγω τη σύνταξη ενός άρθρου το οποίο να καταλήξει τεράστιο.

Αλλωστε κοντά στον νου κι η γνώση. 

Στις παρακάτω καταχωρίσεις, πριν από τον αριθμό της σελίδας όπου μπορεί να βρεθεί ο ισχυρισμός, θα υπάρχει ένα μόνο γράμμα. Ένα “Α” δηλώνει έναν ισχυρισμό που είναι απόλυτα ακριβής, ενώ ένα “I” δηλώνει μια αξίωση η οποία είναι, εν όλω ή εν μέρει, ανακριβής.

1 Flower of Life w(13)1. Α: σελ. 38 – Εικοσάεδρο, Δωδεκάεδρο και Αστεροειδές Δωδεκάεδρο
Η περιγραφή αυτών των σχημάτων είναι ακριβής.

2. Ι: σελ. 45 – Vesica piscis (ψάρι-φούσκα, εικ. επάνω) = η τομή δυο κύκλων διερχομένου εκάστου από το κέντρο του ετέρου)
Η περιγραφή της vesica piscis αυτής καθεαυτής είναι ακριβής. Εντούτοις, υπονοεί ότι η αναλογία του κύριου άξονα του piscis vesica με τον δευτερεύοντα άξονα είναι ο χρυσός μέσος όρος. Αυτό δεν είναι αληθές. Αυτή η αναλογία είναι \ sqrt {5} έως 1.

3. I: σελ. 46 – “Οι μουσικές νότες διαχωρίζονται κατά 90 μοίρες”
Πώς διαχωρίζονται οι μουσικές νότες κατά 90 μοίρες; Σίγουρα όχι στη συχνότητα ή την αναλογικότητα, καθώς αυτές δεν είναι γωνιακές μετρήσεις.

4. I: σελ. 47 – Ημιτονοειδή κύματα
Το διάγραμμα που περιέχει δείγματα υποτιθέμενων ημιτονοειδών κυμάτων είναι ανακριβές. Το μεσαίο διάγραμμα δεν είναι ημιτονοειδές καθόλου, καθώς το πλάτος και το μήκος κύματος ποικίλουν σε όλο το διάγραμμα, ενώ τα ημιτονοειδή μοτίβα έχουν ομοιόμορφο πλάτος και μήκος κύματος. Το διάγραμμα στην κορυφή είναι ημιτονοειδές, αλλά αν υποθέσουμε ότι η αριστερή θέση του διαγράμματος είναι x = 0, αυτό σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό της \ sin {x}. Ομοίως, με το διάγραμμα στο κάτω μέρος, ενώ το σχέδιο είναι ημιτονοειδές, το πρότυπο σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό της \ sin {x}, υποθέτοντας ότι ο ευθύς άξονας είναι ο άξονας Y και ότι το αριστερότερο σημείο είναι x = 0.

5. I: σελ. 49 – “Γεωμετρική πρόοδος”
Ο Drunvalo κατατάσσει σωστά το μοντέλο της συνεχούς εξέλιξης των 12 σειρών ως “γεωμετρική πρόοδο”, αλλά ανακριβώς παρατηρεί ότι τέτοιες ακολουθίες ταξινομούνται μόνο με αυτό τον τρόπο σε αρμονικές.

6. I: σελ. 53 – “Οι ακολουθίες αριθμών χρειάζονται τουλάχιστον 3 αριθμούς για να υπολογιστεί ολόκληρη η ακολουθία, εκτός από το χρυσής τομής η οποία χρειάζεται 2”
Ο Drunvalo θα επαναλάβει αυτόν τον ισχυρισμό στην σελίδα 215. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν παρέχει κανένα στοιχείο ότι συμβαίνει αυτό. Ούτε έχει νόημα. Για παράδειγμα, η πιο βασική από όλες τις ακολουθίες αριθμών – οι φυσικοί αριθμοί – απαιτεί μόνο έναν αρχικό όρο: 1. Στη συνέχεια, ο επόμενος όρος είναι 2, στη συνέχεια 3, 4, 5, και επάνω, επ’ άπειρον.

7. I: σελ. 155 – Το “Σχέδιο Γένεσης” έχει ελάχιστες γραμμές για μια 2D αναπαράσταση ενός τόρου.
Αυτή η δήλωση είναι απλά ψευδής. Μία μοναδική γραμμή που σχηματίζει ένα ελλειψοειδές είναι η ελάχιστη 2D προβολή ενός τόρου. Επιπλέον, το “μοτίβο γένεσης” δεν είναι καθόλου μια προβολή ενός τόρου.

8. I: σελ. 156 – Υπερβατικοί αριθμοί
Ο Drunvalo κάνει πολλά λάθη, όλα αυτά, σε αυτή τη σελίδα. Πρώτον, παρέχει έναν εσφαλμένο και, ειλικρινά, παράλογο ορισμό για τους υπερβατικούς αριθμούς. Ενώ το “υπερβατικό” μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, ο Drunvalo δηλώνει ρητά ότι αναφέρεται στην μαθηματική κατανόηση των υπερβατικών αριθμών. Στα μαθηματικά, ένας υπερβατικός αριθμός έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ορισμό: έναν αριθμό που δεν είναι η ρίζα οποιουδήποτε πολυώνυμου με ρητούς συντελεστές. Δεν έχει καμία σχέση με την “διάσταση”.

Επιπλέον, οι αριθμοί δεν “αλλάζουν” από τη μία διάσταση στην άλλη. Οι αριθμοί είναι μετρήσεις της διάστασης. Ένας αριθμός που είναι ρητός ή άρρητος, αλγεβρικός ή υπερβατικός θα είναι τέτοιος ανεξάρτητα από τη διάσταση που μετράει. Ο ισχυρισμός του ότι “ποτέ δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο ψηφίο” είναι απλά ανόητος. Ποτέ δεν γνωρίζεις ποιο θα είναι το επόμενο ψηφίο του ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ αριθμού μέχρι να τον υπολογίσεις. Αυτή η ιδιότητα δεν έχει καμία σχέση με το αν ένας αριθμός είναι υπερβατικός ή όχι.

Κατόπιν προσδιορίζει την χρυσή τομή ως υπερβατικό αριθμό, το οποίο είναι προφανώς εσφαλμένο. Η χρυσή τομή είναι η ρίζα του πολυωνύμου x ^ 2 – x – 1.

9. I: σελ. 160 – “13 τρόποι για να τοποθετήσετε ευθείες γραμμές πάνω στο Flower of Live”
Υπάρχουν πραγματικά απεριόριστοι τρόποι για να τοποθετήσετε ευθείες γραμμές στο διάγραμμα που ο Drunvalo ονομάζει ” Flower of Live “, όχι μόνο 13.

10. Ι: σελ. 161 – Πλατωνικά Στερεά
Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας άπειρος αριθμός μοναδικών σχημάτων. Αυτό που εννοούσε ο Drunvalo είναι ότι υπάρχουν μόνο πέντε μοναδικά σχήματα που συμμορφώνονται με τις ιδιότητες των κανονικών πολυέδρων και αυτά τα πέντε αναφέρονται τιμητικά ως πλατωνικά στερεά.

Α: σελ. 163 – “Πενταγωνικό Δωδεκάεδρο”
Δεν είναι ανακριβές, αλλά γιατί ο Drunvalo επιμένει να αναφέρεται σε αυτό το στερεό ως ένα “πενταγωνικό” δωδεκάεδρο, σαν να υπήρχε κάποιος άλλος πιθανός τύπος κανονικού δωδεκαέδρου; Εάν το στερεό που συζητείται είναι ένα κανονικό δωδεκάεδρο, τα πρόσωπά του πρέπει να είναι πενταγωνικά. Δεν αναφέρεται στα άλλα σχήματα με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ δεν αναφέρεται σε έναν “τετραγωνικό” κύβο ή έναν “τριγωνικό” τετρα / οκτα /εικοσ/ -εδρο1 Penrose Tilling (1)I: σελ. 164 Penrose Tilling = κάλυψη άνευ χασμάτων μιας επιφάνειας με απεριοδικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα χωρίς ωστόσο να παρατηρείται μια περιοδική επανάληψη κάποιου βασικού ή ευρύτερου μοτίβου. (εικόνα επάνω)

Penrose Tilling ως σκιασμένη προβολή του Κύβου του Metatron
Κάνοντας μια σκιά χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο κύβο του Metatron ως μάσκα δεν παράγει ένα τέλειο “πλακάκι” Penrose, όπως επιχειρεί ο Drunvalo. Αυτό ελέγχεται και εμπειρικά. Ενώ η δομή των πενταγώνων που επισημάνθηκε μέσα στο Penrose Tilling μπορεί σίγουρα να κοπεί και να διπλωθεί για να δημιουργηθεί ένα δωδεκάεδρο, ο σχεδιασμός ήταν σκόπιμος. Δεν παρήχθει απλά από μια προβολή σκίασης

13. I: σελ. 166 – Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας διαβήτης κι ένας χάρακας
Αν το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να καταλάβει και να εκτιμήσει πλήρως τη γεωμετρία είναι ένας διαβήτης κι ένας χάρακας, θα ήθελα πολύ να μου δείξει ο Drunvalo πώς κατασκευάζει ένα κανονικό άγωνο χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα εργαλεία. Σίγουρα, αν αυτό είναι όλο που πρέπει να μάθουμε “όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για οποιοδήποτε θέμα”, τότε μπορεί να μου δείξει πώς να ολοκληρώσω κάτι εντός της γεωμετρίας καθεαυτής!

14. I: σελ. 168 – Περιστροφή ενός κύβου κατά 72 μοίρες περιγράφει ένα εικοσάεδρο
Περιστροφή ενός κύβου γύρω από τον άξονα; Σύμφωνα με ποιο πρότυπο; Είναι το εικοσάεδρο που περιγράφεται από τη θέση των κορυφών του κύβου μετά την περιστροφή; Ένας κύβος έχει 8 κορυφές, ενώ ένα εικοσάεδρο έχει 12, έτσι ποιές είναι οι κορυφές που υπολογίζουμε στην κατασκευή του εικοσάεδρου; Εδώ ο ισχυρισμός του Drunvalo  είναι ανοησία χωρίς περαιτέρω πληροφορίες. Σημαίνει απολύτως τίποτα.

15. A: pg 180 – Τα πλατωνικά στερεά μπορούν να εγγραφούν μέσα σε ένα κύβο ή σφαίρα με τέλεια συμμετρία
Ενώ αυτό είναι αλήθεια, ο κύβος και η σφαίρα εγγράφουν τα υπόλοιπα πλατωνικά στερεά με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Και τα πέντε πλατωνικά στερεά μπορούν να εγγραφούν μέσα σε σφαίρα με τέτοιο τρόπο ώστε η μόνη διασταύρωση μεταξύ των δύο μορφών να βρίσκεται στις κορυφές του πολυεδρικού και κάθε κορυφή να βρίσκεται κάπου στην επιφάνεια της σφαίρας. Ωστόσο, το μόνο κανονικό πολύεδρο που μπορεί να περιέχεται από ένα τετράγωνο, με τον τρόπο αυτό, είναι το οκτάεδρο. Το τετράεδρο, το εικοσάεδρο και το δωδεκάεδρο δεν μπορούν να περιέχονται μέσα σε έναν κύβο με αυτόν τον τρόπο.

16. I: σελ. 186 – Δύο σφαίρες που κινούνται η μια δια μέσου του χώρου της άλλης έως ότου συμπέσουν, θα σχηματίσουν, σε κάποιο σημείο vesica piscis.
Ενώ το νόημα του Drunvalo είναι στο σωστό δρόμο, μιλάει εσφαλμένα εδώ. Οι σφαίρες δεν σχηματίζουν ποτέ ένα vesica piscis, αφού η vesica piscis είναι μια δισδιάστατη φιγούρα. Εντούτοις, η δισδιάστατη προβολή αυτών των σφαιρών θα αποτελέσει, στην πραγματικότητα  vesica piscis υπό την προϋπόθεση ότι η προβολή γίνεται με τη σωστή γωνία.

17. I: σελ. 188 – Τέσσερις στενά πακεταρισμένες σφαίρες σχηματίζουν ένα τετράεδρο
Τέσσερις στενά πακεταρισμένες σφαίρες ΔΕΝ σχηματίζουν τετράεδρο. Συνδέοντας τα κέντρα τεσσάρων στενά σφαιρών, σχηματίζεται ένα τετράεδρο.
 
18. I: σελ. 195 – Κατασκευή από διασταυρούμενο  κύκλο με τετράγωνο
Ο Drunvalo αναπαράγει μια ιστορία για έναν μασώνο που σχεδίασε την φιγούρα του και παρέχει ένα φάξ αυτού του σχεδίου στη σελίδα. Η περιγραφή της κατασκευής αυτής της φιγούρας είναι ακριβής, αλλά το φάξ περιέχει στη συνέχεια κάποιο κείμενο, αναπαραχθέν ως εξής:

P τετραγώνου = 48
C κύκλου = 48
C = π * D
48 = 3,14 * D
D / 2 = r
D = 15,2866
Αναλογία = 1.618

Μέσα σε αυτές τις επτά γραμμές υπάρχει μια αλλοκοτιά, μία αμφισημία και ένα σκέτο λάθος. Η ιδιαιτερότητα είναι η συμπερίληψη του D / 2 = r. Ενώ είναι σωστή, αυτή η εξίσωση δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους υπολογισμούς. Ο Drunvalo δεν επιλύει το r, ούτε το χρησιμοποιεί οπουδήποτε αλλού στους μαθηματικούς υπολογισμούς. Η ασάφεια είναι η γραμμή ” Αναλογία = 1.618″. Για ποια αναλογία μιλάει; Δεν υπάρχει ούτε ένας αναλογικός λόγος που να περιγράφεται ΠΟΥΘΕΝΑ στο διάγραμμα που είναι κοντά στο 1,618. Τέλος, το λάθος είναι στο “D = 15.2866”. Κατά τον υπολογισμό του D, όποιος το έγραψε αυτό, χρησιμοποίησε μόνο 3 δεκαδικά ψηφία του π, αλλά έδωσε ένα αποτέλεσμα με έξι ψηφία. Χρησιμοποιώντας 6 δεκαδικά ψηφία του π, παίρνουμε D = 15.2788.

19. A: σελ. 195 – Λόγος Φ
Η περιγραφή του Drunvalo για το λόγο Φ είναι ακριβής. Είναι η αναλογία του A/ B έτσι ώστε A: B = (A + B)/ A και μια δεκαδική προσέγγιση αυτής της αναλογίας είναι ο αριθμός 1.618.

20. A: σελ. 197 – Τέσσερις εφαπτόμενοι κύκλοι που είναι εγκεγραμμένοι σε τετράγωνο και κύκλο παράγουν ίση περίμετρο και περιφέρεια
Ο Drunvalo αντιλαμβάνεται σωστά ότι το διάγραμμα δεν παράγει ένα τετράγωνο και έναν κύκλο ίσων περιμέτρων και περιφερειών. Στη συνέχεια, υποθέτει ότι κάποιος πρέπει να κατασκευάσει έναν άλλο κύκλο, ελαφρώς μεγαλύτερο, για να φτάσει στη σωστή εικόνα. Ενώ αυτό είναι σωστό, αρνείται να μας πει πόσο μεγαλύτερος είναι ο εξωτερικός κύκλος. Έχω προχωρήσει και εκτελέσει αυτόν τον υπολογισμό, γι ‘αυτόν. Ο εξωτερικός κύκλος πρέπει να έχει ακτίνα ακριβώς \ frac {8- \ pi (1+ \ sqrt 2)} {\ pi} φορές μεγαλύτερη από τον εσωτερικό κύκλο. Δηλαδή περίπου 0,132 φορές μεγαλύτερη.

21. A: σελ. 198 – Διάγραμμα κατασκευής χρυσής τομής
Αυτό το διάγραμμα περιγράφει με ακρίβεια την κατασκευή μιας χρυσής τομής.

22. Α: σελ. 199 – Φ = \ frac {1+ \ sqrt 5} {2}
Αυτή η πλευρική γραμμή εμφανίζει με ακρίβεια την αριθμητική υποκείμενη στην δεκαδική προσέγγιση του Φ.

23. A: σελ. 205 – Χρυσό ορθογώνιο και διαγώνιες
Μια εκπληκτική ποσότητα ακριβών πληροφοριών μπορεί να βρεθεί στην πρώτη παράγραφο αυτής της σελίδας. Η κατασκευή του ορθογωνίου, η περιγραφή των διαγωνίων των ορθογωνίων, οι διαγώνιοι των τετραγώνων και η προέλευση της σπείρας είναι όλες ακριβείς.

24. Α: σελ. 209 – Ακολουθία Fibonacci
Η περιγραφή της ακολουθίας Fibonacci, καθώς και ο πίνακας που δείχνει τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας Fibonacci και της χρυσής τομής είναι ακριβείς.

25. A: σελ. 210 – Σχέση Fibonacci με τη χρυσή τομή, και σπείρες Fibonacci
Τα διαγράμματα σε αυτή τη σελίδα έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια.

26. I: σελ. 211 – Ο ναυτίλος ως σπείρα Fibonacci
Το κέλυφος του ναυτίλου δεν είναι μια σπείρα Fibonacci περισσότερο από μια χρυσή σπείρα. Ενώ η ανάπτυξη είναι λογαριθμική, δεν έρχεται καν κοντά στην προσέγγιση των Fibonacci ή χρυσών σπειρών.

27. I: σελ. 211 – Περιοχή κάτω από τις Fibonacci και χρυσές σπείρες
Η δεξιά πλευρά του διαγράμματος στο σελ. 211, με την ένδειξη “χρυσή τομή”, δεν δείχνει με ακρίβεια τα σημεία που θα εμφανίζονταν σε μια χρυσή σπείρα.

28. I: σελ. 214 – Ταξινόμηση των σπειρών ως αρσενικών και θηλυκών
Μαθηματικά, οι σπείρες είναι πάντα καμπύλες γραμμές. Οι “αρσενικές σπείρες” που συζητά ο Drunvalo είναι απλά συνδεδεμένα τμήματα γραμμής. Δεν είναι σπείρες.

29. Ι: σελ. 216 – Δυνάμεις του 2
Το σύνολο αριθμών που ο Drunvalo ονομάζει “δυαδική ακολουθία” είναι μόνο το σύνολο όλων των αριθμών 2 ^ n όπου n είναι θετικός ακέραιος αριθμός. Αναφέρει λανθασμένα ότι τρεις διαδοχικοί αριθμοί προσδιορίζουν θετικά τη διαδικασία διπλασιασμού. Υπάρχει ένας άπειρος αριθμός μοναδικών ακολουθιών που περιέχουν τους αριθμούς 2, 4, 8, διαδοχικά. Μόνο μία από αυτές είναι η “δυαδική ακολουθία” του Drunvalo.

Ενώ ο πίνακας των αριθμών στη “δυαδική ακολουθία” είναι ακριβής, ο Drunvalo συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι “χρειάζονται ακριβώς 46 μιτωτικές κυτταρικές διαιρέσεις για να φτάσουν στα 10 ^ 14 κύτταρα του ανθρώπινου σώματος.” Προφανώς ξέχασε να κάνει τα μαθηματικά σε αυτό το θέμα. Αν ξεκινάμε από ένα μόνο κύτταρο και θέτουμε ότι κάθε κύτταρο στο σύστημα διαιρείται την ίδια στιγμή, μετά από 46 γεγονότα διαίρεσης θα έχουμε 70,368,744,177,664. Αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από 10 ^ 14 από σχεδόν 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα.

30. I: σελ. 217 – “Δυαδική ακολουθία” ως βάση υπολογισμού
Ενώ η εισαγωγή του Drunvalo στο σύστημα των δυαδικών αριθμών είναι ως επί το πλείστον σωστή – αν και λίγο περίπλοκη- συνεχώς ξεχνά να συμπεριλάβει το 0 στους υπολογισμούς του. Στο παράδειγμα του των “πέντε τσιπ”, λέει ότι μπορεί να αντιπροσωπεύσει τους αριθμούς 1 έως 31. Ωστόσο στην πραγματικότητα μπορείτε να αντιπροσωπεύσετε τους ακέραιους αριθμούς 0 έως 31. Αν προσθέσετε ένα έκτο “τσιπ”, μπορείτε να αντιπροσωπεύσετε όλους τους ακέραιους από 0 έως 63 Ένα άλλο “τσιπ” σας επιτρέπει να αντιπροσωπεύετε κάθε ακέραιο αριθμό από 0 έως 127.

Ωστόσο, ο υπολογιστής του με 46 “τσιπ” ΔΕΝ θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει κάθε αριθμό από 1 έως 100 τρισεκατομμύρια, όπως ισχυρίζεται. Θα μπορούσε ωστόσο ν’ αντιπροσωπεύει κάθε ακέραιο από 0 έως 70,368,744,177,663.

Ι: σελ. 219 – Χρυσή σπείρα σε ένα πολικό γράφημα
Η σπείρα στο διάγραμμα σε αυτή τη σελίδα δεν είναι στην πραγματικότητα μια χρυσή σπείρα. Μια χρυσή σπείρα δεν διασχίζει το 2ο, 4ο και 8ο ακτινίδιο ακριβώς 120, 240 και 360 μοίρες. Επίσης, δεν τέμνει το 16ο, 32ο ή 64ο ακτινίδιο σε ακριβώς 120, 240 και 360 μοίρες.

32. I: σελ. 221 – Τα Τρίγωνα Critchlow και η Μουσική
Ο Drunvalo δεν περιγράφει επαρκώς το έργο του Keith Critchlow εδώ, ούτε παρέχει μια βιβλιογραφική αναφορά που θα μου επέτρεπε να ανατρέξω ο ίδιος σε αυτή την πληροφορία. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές σε ποια αναλογία αναφέρεται ο Critchlow όταν αναφέρει το 1/2 (οκτάβα), 2/3 (τέλεια πέμπτη), 4/5 (μείζων τρίτη), 8/9 (μείζων τόνος) και 16 / 17 (ημίτονο). Ωστόσο, από την δική μου αναπαραγωγή του έργου, φαίνεται ότι ο Critchlow συγκρίνει τα τμήματα γραμμής που είναι κάθετα προς το διχοτόμο του τριγώνου στο μισό της βάσης του τριγώνου.

Ανεξάρτητα απ’ αυτό, ο Drunvalo δεν κατανοεί σαφώς τα μαθηματικά που σχετίζονται με τη δημιουργία του διαγράμματος. Υποστηρίζει πολλές φορές ότι ο Critchlow μέτρησε το σχέδιό του για να φτάσει σε αυτές τις τιμές. Αυτό όμως είναι ένας απαράδεκτος και ανόητος ισχυρισμός. Ο Keith Critchlow είναι ένας καταξιωμένος αρχιτέκτονας που έχει μια πλήρη κατανόηση της γεωμετρίας. Δεν περιγράφει μετρήσεις, όπως φαίνεται να πιστεύει ο Drunvalo, αλλά αναλογίες. Μπορείτε να φτάσετε σε αυτές τις αναλογίες χωρίς ποτέ να μετρήσετε ούτε μια γραμμή, απλώς κατανοώντας τη γεωμετρία. Στη συνέχεια, αμέσως μετά την αμφισβήτηση του Critchlow για υποτιθέμενη μέτρηση του έργου του, ο Drunvalo αποφασίζει να ρίξει ολόκληρο το διάγραμμα σε ένα πολικό γράφημα – το οποίο είναι ουσιαστικά μια ακτινική ράβδος μέτρησης. Στη συνέχεια συνάγει συμπεράσματα με βάση τις μετρήσεις του από το γράφημα, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν μέτρησε τίποτα!

ΣΥΝΟΛΑ:
Συνολικές Απαιτήσεις: 32
Συνολικά ακριβή: 10 (31,25%)
Συνολικά ανακριβή: 22 (68,75%)

cube of metatron

Εικόνα επάνω: Στην Mercaba στο δέντρο της ζωής υπάρχει και το ενδέκατο Σεφιρώθ το οποίο κρατιέται μυστικό από τους μελετητές του και την πλέμπα. Είναι ο πυλώνας του Daath που επιτρέπει σε όποιον ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα να περάσει στο Σύμπαν Β. Το σύμπαν Β είναι ο «χώρος» των Μεγάλων Παλιών τα τερατώδη Qliphoth που συνδέονται με τις αφηγήσεις του Lovecraft. Η trans-Daathian μαγεία με επιπλέον τις τερατώδεις σεξουαλικές «μαγικές» ανίερες ενώσεις απίστευτων όντων με ανθρώπους μας οδηγεί  στην τρέλα των δημιουργών της Κάμπαλα και του «δένδρου» της ζωής που προέρχεται από το ζωώδες DNA τους …ακόμη και ο Cthulhu ψάχνει τα Lexotanil του!!

Εικόνα κάτω: Υποτίθεται ότι το Flower of Life βρέθηκε στο Osirion της Αιγύπτου ζωγραφισμένο με κόκκινη ώχρα!!! Καθόλου δεν ξαφνιάζει το ως που φτάνει η απόλυτη μαλακία των υποστηρικτών του, αφού απευθύνονται σε μαλάκια. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ζωγράφισαν και μάλιστα με κόκκινη ώχρα αντί να σκαλίσουν με κόκκινη ώχρα το λουλούδι και σε μια γωνία άσχετη! Ο δε πασίγνωστος τρόφιμος των λαγουμιών Nassim Haramein είπε ότι «το σχέδιο πυρογραφήθηκε στην ατομική δομή του βράχου με έναν καταπληκτικό τρόπο» και κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν του είπε δημόσια να πάει να μετεωρηθεί. Το να σε πατρονάρουν και να σε μετατρέπουν από δούλο μαλάκα, σε δούλο μαλάκιο, είναι μια κάποια αναβάθμιση!

face-1

«Υπάρχουν άνθρωποι που vιώθoυv ξενιτεμένοι σ ’ αυτόν τον κόσμο, χωρίς κι οι ίδιοι να ξέρουν το γιατί. Αυτό που όλοι οι άλλοι γύρω τους ονομάζουν πραγματικότητα, δεν είναι γι ’ αυτούς παρά ψευδαίσθηση, ένα μπερδεμένο και συχνά βασανιστικό όνειρο, από το οποίο θα προτιμούσαν να ξυπνήσουν. Ζώντας σ’ αυτόν τον κόσμο, νοιώθουν καταδικασμένοι και εξόριστοι, λες και βρίσκονται σε χώρα ξένη κι εχθρική. Με αφάνταστη νοσταλγία λαχταρούν μια άλλη πραγματικότητα που νομίζουν ότι θυμoύvται, μια άλλη μακρινή πατρίδα που στοιχειώνει τις σκέψεις τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να πουν τίποτα συγκεκριμένο γι’ αυτήn.» Μίχαελ Έντε, «Το Παραμύθι Αυτού που Έδειχνε το Δρόμο»

«Όταν συνάντησα τον τρόμο, ήμουν ολομόναχος και μέχρι τώρα δεν είπα τίποτε σε κανέναν. Δεν μπορώ να σταματήσω τους άλλους να σκάβουν προς την κατεύθυνσή του, αλλά η τύχη τους και ο άνεμος που μετατοπίζει την άμμο των ερήμων, τους γλίτωσε, μέχρι στιγμής, από το να το ανακαλύψουν. Τώρα, ήρθε η ώρα να καταθέσω μια ξεκάθαρη δήλωση για όλα αυτά, όχι μόνο για χάρη της δικής μου διανοητικής ισορροπίας, αλλά για να προειδοποιήσω αυτούς που είναι σαν κι εμένα, αυτούς που θα τη διαβάσουν με σοβαρότητα» Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ, The Shadow Out of Time, του 1934

Δυστυχώς η ιστορική λεωφόρος των στερνών ετών δεν νοείται ως πρόοδος, αλλά ως οπισθοδρόμηση και πτωτική μεταξίωση, ως αντιεξέλιξη από τον ολόφωτο Ελληνικό πολιτισμό στο ανακάτεμα της γενετικής λίμνης με το εβραιοχριστιανικό καρκίνωμα. Η κοσμική ιεραρχική εικόνα, σε κάθε απόπειρα ερμηνείας των σημαντικότερων σταθμών της υπελικτικής, ιστορικής περιπέτειας των τελευταίων χιλιάδων χρόνων, δείχνει την βαθμιαία αλληλοπεριχώρηση και είσδυση στις φυσικές κάστες, τον εκφυλισμό, την δυσαρμονική πολυεπίπεδη επιμειξία και παμειξία, την γενική κατάρρευση και την αταξία, που σφραγίζει την ερείπωση κι εξαφάνιση των θεμέλιων αριστοκρατικών, παραδοσιακών κοινωνιών με ισχυρή διάσταση. Μετά τον εκτραχηλισμένο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, από την ισοπεδωτική ύπουλη διάβρωση του μαζικού, εβραιοχριστιανικού καρκινώματος των περθωριακών, παμμείκτων δούλων, λίγη ελπίδα έχουμε να δούμε ξανά αληθινό Φως.

Εσύ αγαπητέ αναγνώστη, σαν Έλληνας (!!!) γνωρίζεις ποιά είναι τα Αρχέγονα Ελληνικά Σύμβολα που ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ και ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΖΩΗ ή προσκυνάς τα βέβηλα, μιαρά κι ανίερα σύμβολα της νεκρής ζωής, των φρικαλέων υπηρετών του … Σουμπ-Νιγκουράθ!

»Το Καντάθ στις παγωμένες ερημιές τους γνωρίζει, αλλά ποιος άνθρωπος γνωρίζει το Καντάθ; Στην έρημο των πάγων του Νότου και στα βυθισμένα νησιά του ωκεανού υπάρχουν πέτρες με χαραγμένη πάνω τη σφραγίδα Τους, αλλά ποιος έχει δει την υπόγεια πόλη των πάγων ή το σφραγισμένο πύργο που από αιώνες τώρα τον στεφανώνουν φύκια και όστρακα; Ο μέγας Κθούλου είναι εξάδελφός Τους, αλλά ακόμη κι αυτός δεν μπορεί να τους δει παρά μονάχα αμυδρά.

»Η ράτσα των ανθρώπων τους γνωρίζει σαν κάτι το αποτρόπαιο. Τα χέρια Τους βρίσκονται για πάντα γύρω από το λαιμό του ανθρώπου, από την αρχή του χρόνου ως το τέλος της γνωστής αρχαιότητας. Αλλα κανείς δεν τους θωρεί και η κατοικία Τους συνυπάρχει με το φυλαγμένο κατώφλι σας. Ο Γιογκ-Σοθόθ είναι το κλειδί της πύλης εκεί όπου οι σφαίρες ανταμώνουν.

»Ο άνθρωπος εξουσιάζει τώρα εκεί όπου κάποτε εξούσιαζαν Εκείνοι- σύντομα Εκείνοι θα εξουσιάζουν πάλι εκεί όπου τώρα εξουσιάζει ο άνθρωπος. Μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χειμώνας, και μετά το χειμώνα το καλοκαίρι. Περιμένουν, υπομονετικοί και δυνατοί, γιατί εδώ θα κυβερνήσουν πάλι. Και μετά τον ερχομό Τους κανείς δεν θα τους αμφισβητήσει την εξουσία, και όλοι θα υποταχθούν σ’ αυτή. Και εκείνοι που γνωρίζουν τις πύλες θα υποχρεωθούν να τους ανοίξουν το δρόμο, και θα τους υπηρετούν όπως Εκείνοι το επιθυμούν. Αλλά σ’ εκείνους που θα τους ανοίξουν το δρόμο άθελά τους, ο χρόνος τους μετά θα είναι λιγοστός». Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s