Εκείνος που στις δυσκολίες μπορεί να προχωρήσει μόνος του γίνεται μαγνήτης ανθρώπων και θαυμάτων..

“Θυματοποιώ τον εαυτό μου για να νιώσω σημαντική;” ρώτησα τη δασκάλα μου.

Συνέχεια ανάγνωσης Εκείνος που στις δυσκολίες μπορεί να προχωρήσει μόνος του γίνεται μαγνήτης ανθρώπων και θαυμάτων..