Περί περιτομής: Γιατί οι χριστιανοί δεν πετσοκόβουν το πουλί τους, απ’ τη στιγμή που αυτή είναι η θεϊκή βούληση;

Επειδή, κάποιοι μπορεί να προβάλουν ενστάσεις, ως προς το τι προστάζει ο Θεός, σχετικά με την περιτομή, ας διαβάσουμε το αντίστοιχο «θεόπνευστο» χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Ύψιστος καθιστά απολύτως σαφή, στον «προπάτορα» Αβραάμ, τον βασικό όρο της διαθήκης του:

Συνέχεια ανάγνωσης Περί περιτομής: Γιατί οι χριστιανοί δεν πετσοκόβουν το πουλί τους, απ’ τη στιγμή που αυτή είναι η θεϊκή βούληση;