Λάθε βιώσας: Ζήσε κρυφά

«Είναι ορθό, λοιπόν, για έναν άνθρωπο να μελετά εκείνα που αποφέρουν ευτυχία, αφού, όταν υπάρχει ευτυχία έχουμε τα πάντα, κι όταν αυτή λείπει κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε» (Επίκουρος)

Συνέχεια ανάγνωσης Λάθε βιώσας: Ζήσε κρυφά