“Ξένες” λέξεις με ρίζα ελληνική! Εσείς ξέρετε ποιες είναι;

Ξέρατε πόσες ξένες λέξεις έχουν ρίζα ελληνική;
Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.
Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης “Ξένες” λέξεις με ρίζα ελληνική! Εσείς ξέρετε ποιες είναι;