Ντόκινς – H μέθοδος του Maynard Smith σαν στρατηγική οικογενειακής ευδαιμονίας

[…] πρέπει να αναζητήσουμε εξελικτικά σταθερές στρατηγικές. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Maynard Smith στη μελέτη της επιθετικότητας.

Συνέχεια ανάγνωσης Ντόκινς – H μέθοδος του Maynard Smith σαν στρατηγική οικογενειακής ευδαιμονίας