Θρησκεία και ψυχική υγεία: Μία αμφιλεγόμενη σχέση

Ιστορικά, η θρησκεία και η ψυχική υγεία είχαν μια σχέση δύσκολη. Και αυτή η δυσκολία αφορούσε και τις δύο πλευρές. Αρχικά, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές είχαν υποστεί στιγματισμό και διώξεις στις θρησκευτικές κοινότητες και παράλληλα οι ειδικοί ψυχικής υγείας έτειναν, κατά κύριο λόγο, στην παραγνώριση ή στην άρνηση του θρησκευτικού βιώματος το οποίο συχνά θεωρούσαν παρωχημένο, ή και παθολογικό.

Συνέχεια ανάγνωσης Θρησκεία και ψυχική υγεία: Μία αμφιλεγόμενη σχέση