«Χρειάζεται πίστη και αφέλεια και αυτήν πρέπει παντού να αποζητάμε και να την προτιμάμε από την θύραθεν σοφία» είπε ένας βλάκας που του αρέσει να είναι βλάκας…

Σημ. του Ν: Και μετά αναρωτιόμαστε για την κοινωνία που έφτιαξε ο εβραιοχριστιανισμός… Πφφφ…

«Ο Θεός εκτόπισε τον Πλάτωνα όχι με κάποιον άλλο σοφότερο φιλόσοφο αλλά με έναν αγράμματο ψαρά. Έτσι η ήττα τους ήταν μεγαλύτερη και ακόμη πιο λαμπρά η νίκη μας!

Πώς εξαφάνισε ο Θεός την σοφία; Φανερώνοντας την παρουσία του σε μας μέσω του Παύλου και των Αποστόλων έδειξε ότι η σοφία είναι κάτι το ανώφελο.

Ως προς την πρόσληψη του Ευαγγελίου, ούτε ο σοφός ωφελείται κατ’ ελάχιστον από την σοφία, ούτε ο άφρων βλάπτεται κατ’ ελάχιστον από την αμάθειά του.

Αν μάλιστα πρέπει να πω κάτι θαυμαστό: Η μωρία είναι πιο πρόθυμη και πρόσφορη στην υποδοχή του Ευαγγελίου σε σχέση με τη σοφία. Διότι ο βοσκός και ο άξεστος θα το υποδεχτούν γρηγορότερα, καταστέλλοντας κάθε λογισμό και παραδίνοντας τους εαυτούς τους στον Κύριο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαφάνισε τη σοφία ο Θεός. Επειδή ή ίδια απο πριν είχε καταρρίψει τον εαυτό της, πλέον η σοφία δεν είναι χρήσιμη σε τίποτα

Η οδός της θεογνωσίας είναι κατα πολύ ανώτερη από την οδό εκείνης. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται πίστη και αφέλεια και αυτήν πρέπει παντού να αποζητάμε και να την προτιμάμε από την θύραθεν σοφία.

Όταν λοιπόν οι Έλληνες θα κατηγορούν τους Μαθητές ως ανόητους, εμείς θα τους κατηγορούμε ακόμη περισσότερο. Κανείς να μη λέει ότι ο Παύλος ήταν σοφός.

Έτσι όταν ο Έλληνας θα με πει βλάκα, τότε αποδεικνύει τον εαυτό του υπερβολικά βλάκα. Όταν ο Έλληνας με νομίζει βλάκα, αποδεικνύομαι σοφότερος του σοφού. Όταν με αποκαλέσει άρρωστο, τότε αποδεικνύει πιο άρρωστο τον εαυτό του. Διότι αυτά που κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού οι τελώνηδες και οι ψαράδες, δεν μπόρεσαν καν να τα φαντσθούν οι φιλόσοφοι και οι ρήτορες και οι τύραννοι.»

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
«Προστάτης της Ελληνικής Παιδείας»


Και γαρ Πλάτωνα εξέβαλεν, ουχί δι’ ετέρου φιλοσόφου σοφωτέρου, αλλά δια αλιέως αμαθούς. Ούτω γαρ γέγονε μείζων η ήττα και λαμπρότερα η νίκη.

Πώς δε απώλεσε την σοφίαν; Δια Παύλου και των τοιούτων γνωρισθείς ημίν, έδειξεν αυτήν ούσαν ανόνητον.

Προς γαρ το δέξασθαι το κήρυγμα το ευαγγελικόν ούτε ο σοφός ωφελείται τι παρά της σοφίας, ούτε ο ιδιώτης εβλάβει τι παρά της αμαθίας·

αλλ’ ει δει τι και θαυμαστόν ειπείν, μάλλον ιδιωτεία, η σοφία προς την υποδοχήν εστίν επιτήδειον και ευκολότερον. Ο γαρ ποιμήν και αγροίκος ταύτην θάττον υποδέξεται, καθάπαξ και τους λογισμούς καταστέλλων, και τω Δεσπότη εαυτόν παραδιδούς.

Ούτω τοίνυν την σοφίαν απώλεσεν. Επειδή γαρ πρότερα εαυτήν κατέβαλε, προς ουδέν χρήσιμη λοιπόν εστίν….

η γαρ οδός η της θεογνωσίας πολλώ μείζων εκείνης αυτή. Δια τοι τούτο πίστεως και αφελείας χρεία, και ταύτην πανταχού ζητείν δει, και της έξωθεν προτιμάν σοφίας…

Ὅταν οὖν Ἕλληνες κατηγορήσωσι τῶν μαθητῶν ὡς ἰδιωτῶν, πλέον ἡμεῖς ἐκείνων κατηγορῶμεν αὐτῶν. Μηδὲ λεγέτω τις, ὅτι σοφὸς ἦν ὁ Παῦλος·

Ὥστε ἐπειδὰν εἴπῃ με μωρὸν ὁ Ἕλλην, τότε δείκνυσιν ἑαυτὸν μεθ’ ὑπερβολῆς μωρόν· ὅταν ἐγὼ νομιζόμενος εἶναι παρ’ αὐτῷ μωρὸς, τοῦ σοφοῦ φαίνωμαι σοφώτερος· ὅταν ἐμὲ καλέσῃ ἀσθενῆ, τότε ἑαυτὸν ἀσθενέστε [61.35] ρον δείκνυσιν. Ἃ γὰρ ἴσχυσαν κατορθῶσαι τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι τελῶναι καὶ ἁλιεῖς, ταῦτα φιλόσοφοι καὶ ῥήτορες καὶ τύραννοι καὶ πᾶσα ἁπλῶς ἡ οἰκουμένη μυρία περιδραμοῦσα οὐδὲ φαντασθῆναι ἴσχυσαν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s