Γιατί πιστεύουμε σε θρησκείες; (video)

Μια ψυχολογική ανάλυση των λόγων που μας ωθούν να πιστέψουμε σε μια θρησκεία.

Συνέχεια ανάγνωσης Γιατί πιστεύουμε σε θρησκείες; (video)