Οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν βλέμμα βαθύ ~Βαμβουνάκη

Όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου απορρέουν απ’ την ανικανότητά του να καθίσει σ’ ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός.ΠΑΣΚΑΛ

Συνέχεια ανάγνωσης Οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν βλέμμα βαθύ ~Βαμβουνάκη