Το πείραμα του Wörgl – Μια ιστορία σαν παραμύθι

Κοινωνική Οικονομία: Το καινοτόμο οικονομικό πείραμα του δημάρχου στο Wörgl της Αυστρία το 1932: Το Τοπικό Εναλλακτικο Νόμισμα  που μηδένισε την ανεργία και έφερε ευημερία.

Συνέχεια ανάγνωσης Το πείραμα του Wörgl – Μια ιστορία σαν παραμύθι