Πώς κατέρρευσαν τα τείχη της Ιεριχούς;

Ηκατάρρευση των αρχαιότατων και πολυθρύλητων τειχών της Ιεριχούς, αυτής της ισχυρής πόλης της Χαναάν, όταν ήχησαν οι σάλπιγγες του Ιησού του Ναυή, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα, αλλά και μυστήρια της Βίβλου.

Συνέχεια ανάγνωσης Πώς κατέρρευσαν τα τείχη της Ιεριχούς;