Με αποδέχεστε… άρα υπάρχω;

Ο άνθρωπος, όπως όλοι λένε, είναι από τη φύση του κοινωνικό oν. Επιθυμεί τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση. Στην απαρχή του ανθρώπινου είδους, σχηματίστηκαν οι πρώτες ομάδες, στις οποίες όλοι ήθελαν να ανήκουν, ώστε να έχουν πιθανότητες επιβίωσης. Κάλυπταν δηλαδή μία ανάγκη.

Συνέχεια ανάγνωσης Με αποδέχεστε… άρα υπάρχω;