Ο μυστηριώδης Χάρτης της Κωνσταντινούπολης του 1513…

Α01560.a

Δεν είναι ασφαλώς νέα η θεωρία περί της ύπαρξης ενός παλαιότερου πολιτισμού, ο οποίος για μυστηριώδεις λόγους εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Η ιδέα αυτή, άλλωστε, υπό τη μορφή μύθου, συναντάται στις παραδόσεις πολλών λαών και υπό τη μορφή θεωρίας, αναπτύσσεται σε συγγράμματα μεγάλων σοφών, όπως ο Πλάτωνας.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο μυστηριώδης Χάρτης της Κωνσταντινούπολης του 1513…