Πώς, πότε και ποιοι προκαθόρισαν τη χριστιανική πίστη (video)

Σημ. του Ν: Δε συμφωνώ με τα τελευταία λόγια που έχει προσθέσει αυτός που ανέβασε το βίντεο αλλά όλο το υπόλοιπο έχει αληθινά ιστορικά στοιχεία που είναι αρκετά ώστε να σας βάλουν στο τριπάκι να ψαχτείτε σε βιβλία για να δείτε το παραμύθι (και) της συγκεκριμένης θρησκείας…

Ενα σύντομο ντοκυμαντέρ που καταγράφει ιστορικά δεδομένα που αφορούν την εδραίωση της θρησκείας (γωνιακό μαγαζί) τη θεσμοθέτηση του ιερατείου, το δόγμα, και εν γένει την ψυχονοητική χειραγώγηση των μαζών.

Συνέχεια ανάγνωσης Πώς, πότε και ποιοι προκαθόρισαν τη χριστιανική πίστη (video)