Στον κόσμο της χριστιανικής «προφητείας»

«Είμεθα πεπεισμένοι ότι η Αγία του Χριστού Εκκλησία πορεύεται προς την τελικήν αναμέτρησιν μετά του Αντιχρίστου και όλων των οργάνων του».
(Από τα πρακτικά της συνάξεως του Αγίου Όρους, 23/8/1997)

Συνέχεια ανάγνωσης Στον κόσμο της χριστιανικής «προφητείας»