Πυραμίδες και κτίρια των Μάγιας μακέτα του Ηλιακού μας Συστήματος

Η Τεοτιχουακάν, αποδεικνύεται να είναι ένα μοναδικό, μεγάλο, «πέτρινο μοντέλο», κοσμικό αντίγραφο του Ηλιακού μας Συστήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης Πυραμίδες και κτίρια των Μάγιας μακέτα του Ηλιακού μας Συστήματος